Turkiye Buyuk Millet Meclisi

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

Komisyonda Bulunan Tasarı ve Teklifler


Bulunan Kayıt Sayısı : 123
Dönem Taksim/Esas No Tarihi Tasarı / Teklif Başlığı ve Özeti
26 2/2219 12/03/2018 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2216 12/03/2018 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2209 09/03/2018 2429 Sayılı Ulusal bayram ve genel Tatiller Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2208 09/03/2018 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2196 05/03/2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2192 06/03/2018 Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2179 02/03/2018 Ruh Sağlığı Kanunu Teklifi
26 2/2118 07/02/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2084 10/01/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2081 10/01/2018 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2059 04/01/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1999 08/12/2017 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1991 08/12/2017 442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1989 08/12/2017 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1983 06/12/2017 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1982 06/12/2017 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1980 06/12/2017 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1979 06/12/2017 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1978 06/12/2017 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1957 24/11/2017 Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1935 16/11/2017 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1933 16/11/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1814 02/08/2017 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1767 14/06/2017 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1761 07/06/2017 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1736 29/05/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1734 24/05/2017 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1730 24/05/2017 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1721 15/05/2017 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1701 24/04/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1688 05/04/2017 Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1673 20/03/2017 31.5.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1655 14/03/2017 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1647 09/03/2017 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1637 06/03/2017 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1553 04/01/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1552 04/01/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1539 19/12/2016 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1497 01/12/2016 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1459 09/11/2016 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1445 01/11/2016 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1424 18/10/2016 Türk Medeni Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1311 01/07/2016 Türk Ceza Kanununda ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1278 24/06/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1269 22/06/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1227 08/06/2016 4721 Sayılı Medeni Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1218 07/06/2016 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1112 20/04/2016 14/07/1965 Tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1108 14/04/2016 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanunun Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1090 14/04/2016 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1084 06/04/2016 4721 Sayılı Medeni Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1062 18/03/2016 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1044 01/04/2016 Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1040 01/04/2016 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1039 01/04/2016 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1020 29/03/2016 Nüfus Planlaması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1005 25/03/2016 26/09/2004 Tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/987 21/03/2016 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/979 18/03/2016 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/976 17/03/2016 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 132. Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/967 11/03/2016 25/8/1999 Tarih ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/964 08/03/2016 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/949 11/03/2016 08/03/2012 Tarihli ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/947 11/03/2016 22.04.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/946 08/03/2016 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/943 11/03/2016 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/934 10/03/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/930 08/03/2016 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/929 08/03/2016 İstanbul Sözleşmesi İzleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/928 08/03/2016 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Değişiklik Teklifi
26 2/925 08/03/2016 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/920 04/03/2016 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/915 02/03/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/903 03/03/2016 Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/895 29/02/2016 2949 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/870 19/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/863 24/02/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/836 16/02/2016 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/823 11/02/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/817 09/02/2016 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/814 08/02/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/804 15/02/2016 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/755 01/02/2016 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/722 22/01/2016 Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/692 18/01/2016 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/662 11/01/2016 Kadın Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
26 2/613 06/01/2016 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/584 30/12/2015 Bazı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/582 30/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/572 28/12/2015 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/566 28/12/2015 Soyadı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/539 17/12/2015 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/529 17/12/2015 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/493 08/12/2015 Kadın Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
26 2/490 18/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/472 14/12/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/433 25/11/2015 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 4320 Sayılı Ailenin Korunması Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/359 26/11/2015 3686 Sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/328 20/11/2015 26/09/2004 Tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 13/12/2004 Tarih ve 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/326 25/11/2015 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve 4954 Sayılı Adalet Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/322 25/11/2015 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/319 25/11/2015 Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/317 25/11/2015 Tanık Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/316 25/11/2015 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/313 24/11/2015 Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/296 24/11/2015 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/284 24/11/2015 Sosyal Uyum ve Sosyal İçerme Kanunu Teklifi
26 2/281 24/11/2015 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/273 24/11/2015 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/252 25/11/2015 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/251 25/11/2015 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/210 24/11/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/207 24/11/2015 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/188 24/11/2015 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/183 24/11/2015 Medeni Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/182 24/11/2015 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/146 24/11/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/105 24/11/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/91 24/11/2015 Kadın Bakanlığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/88 24/11/2015 İş Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/18 19/11/2015 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 1/889 13/11/2017 İKÖ Kadının İlerlemesi Teşkilatı Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/264 08/06/2011 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki