Turkiye Buyuk Millet Meclisi

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

Komisyonda Bulunan Tasarı ve Teklifler


Bulunan Kayıt Sayısı : 110
Dönem Taksim/Esas No Tarihi Tasarı / Teklif Başlığı ve Özeti
27 2/2199 16/09/2019 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2181 06/09/2019 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2176 06/09/2019 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2118 25/07/2019 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2096 19/07/2019 Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2085 12/07/2019 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2073 11/07/2019 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2062 10/07/2019 Devlet Memurları Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2015 28/06/2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2014 28/06/2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1971 27/05/2019 2972 Sayılı Mahalli İdarelerle ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 2820 Sayılı Sayılı Partiler Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1917 13/05/2019 4857 Sayılı İş Kanunu ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1906 07/05/2019 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1877 16/04/2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1783 07/03/2019 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1743 28/02/2019 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1738 08/03/2019 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1737 08/03/2019 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/1734 07/03/2019 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1703 05/02/2019 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1694 01/02/2019 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1641 29/01/2019 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1615 07/02/2019 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1603 05/02/2019 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1547 18/01/2019 İKÖ Kadının İlerlemesi Teşkilatı Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
27 2/1476 10/12/2018 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1450 05/12/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1447 05/12/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1446 04/12/2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1432 30/11/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1418 26/11/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1417 26/11/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1415 22/11/2018 Kadın Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1340 14/11/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1317 07/11/2018 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1306 07/11/2018 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1305 07/11/2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1260 01/11/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1205 22/10/2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1176 18/10/2018 Tanık Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1152 15/10/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1138 12/10/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1100 04/10/2018 31/5/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1091 02/10/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1023 17/09/2018 Sosyal Siortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1006 13/09/2018 Terörle Mücadele Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/994 07/09/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/941 09/08/2018 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/928 08/08/2018 Nafaka Alacaklılarının Korunmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/926 06/08/2018 Terörle Mücadele Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/903 31/07/2018 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/902 31/07/2018 4721 Sayılı Medeni Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/901 31/07/2018 İstanbul Sözleşmesi İzleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/898 31/07/2018 5840 Sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komiyonu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/893 31/07/2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/865 30/07/2018 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/863 30/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/858 27/07/2018 Ruh Sağlığı Kanunu Teklifi
27 2/855 27/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/849 23/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/837 23/07/2018 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/697 09/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/677 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/663 09/07/2018 Soyadı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/624 09/07/2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/613 09/07/2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 132. Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/600 09/07/2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/593 09/07/2018 4721 Sayılı Medeni Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/570 09/07/2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/557 09/07/2018 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/554 09/07/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/553 09/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/552 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/548 09/07/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/494 09/07/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/479 09/07/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/478 09/07/2018 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/477 09/07/2018 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/476 09/07/2018 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/475 09/07/2018 442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/454 09/07/2018 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/422 09/07/2018 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/395 06/07/2018 Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/382 06/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/337 02/07/2018 Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/332 02/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/287 02/07/2018 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/282 02/07/2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/273 02/07/2018 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/268 02/07/2018 Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/260 02/07/2018 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/245 02/07/2018 3686 Sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/243 02/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
27 2/242 02/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
27 2/191 02/07/2018 İş Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/188 02/07/2018 Kadın Bakanlığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/174 02/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/117 02/07/2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/116 02/07/2018 Medeni Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/111 02/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/93 02/07/2018 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/90 02/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/63 02/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/55 02/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/52 02/07/2018 Sosyal Uyum ve Sosyal İçerme Kanunu Teklifi
27 2/34 02/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/25 02/07/2018 Türk Ceza Kanununda ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/19 02/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/17 02/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/7 02/07/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki