Turkiye Buyuk Millet Meclisi

ANAYASA KOMİSYONU

Komisyonda Bulunan Tasarı ve Teklifler


Bulunan Kayıt Sayısı : 202
Dönem Taksim/Esas No Tarihi Tasarı / Teklif Başlığı ve Özeti
26 2/2304 11/04/2018 Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2301 09/04/2018 Çocuk Hakları Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2293 05/04/2018 Çocuk Hakları İzleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2292 09/04/2018 30.03.2011 Tarihli ve 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2285 05/04/2018 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2280 02/04/2018 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2278 30/03/2018 Barış İçinde Yaşama Hakkının Tesisi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2254 23/03/2018 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2211 12/03/2018 6271 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2210 12/03/2018 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2185 06/03/2018 Çocuk Hakları Komisyonu Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2174 05/03/2018 26.04.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2169 01/03/2018 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
26 2/2154 21/02/2018 10.06.1983 Tarihli ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2122 05/02/2018 Yeni Cazibe Merkezleri Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2109 30/01/2018 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2104 26/01/2018 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2095 17/01/2018 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2087 12/01/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2083 10/01/2018 Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2024 20/12/2017 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2021 18/12/2017 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1999 08/12/2017 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1989 08/12/2017 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1983 06/12/2017 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1978 06/12/2017 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1975 01/12/2017 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1943 20/11/2017 5.3.1973 Tarih ve 584 Karar Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nde Değişiklik Teklifi
26 2/1930 16/11/2017 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Kanununda ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1913 31/10/2017 12 Eylül 1980 Askeri Darbe Rejiminin Kararları ve Kanunları ile Mağdur Olanlara ya da Yakınlarına Maddi ve Manevi Tazminat Verilmesi ve de Darbe Sürecinin Yol Açtığı Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1909 31/10/2017 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1880 11/10/2017 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1854 21/09/2017 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1814 02/08/2017 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1793 19/06/2017 '3069 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun' ile '3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklara Mücadele Kanunu' ve '2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu' Değişiklik Yapılması ve Siyasi Etik Komisyon Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1728 22/05/2017 Cumartesi Anneleri Haftası (20 Mayıs - 27 Mayıs) Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1720 11/05/2017 6085 Sayılı Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1702 24/04/2017 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1698 21/04/2017 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1671 20/03/2017 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1660 15/03/2017 Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1654 20/02/2017 Siyasi Partilerin ve Seçimlerin Finansmanı Kanunu Teklifi
26 2/1651 14/03/2017 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1611 21/02/2017 Çocuk Hakları Komisyonu Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1602 20/02/2017 22/4/1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1601 20/02/2017 26/04/1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1600 20/02/2017 10.06.1983 Tarihli ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1599 20/02/2017 Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Kanunu Teklifi
26 2/1569 12/01/2017 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1555 25/11/2016 Çocuk Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1527 09/12/2016 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
26 2/1508 06/12/2016 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1499 01/12/2016 Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1486 17/11/2016 Çocuk Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/1456 03/11/2016 Bazı Temel Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1432 19/10/2016 Çocuk Hakları Koruma Komisyonu Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1428 19/10/2016 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1372 06/09/2016 "3069 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun" ile "3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda" Değişiklik Yapılması ve Siyasi Etik Komisyonu Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1348 09/08/2016 Demokratik Cumhuriyetin İnşası Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1334 04/08/2016 Darbe Mevzuatı ve Kurumlarının Lağvedilmesi ile İlgili Komisyon Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1283 28/06/2016 Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1276 24/06/2016 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1251 10/06/2016 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1214 03/06/2016 Ortadoğu ile İlişkiler Bakanlığının Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1148 04/05/2016 Toplumsal Barış ve Müzakere Kanunu Teklifi
26 2/1147 04/05/2016 Çocuk Hakları Komisyonu Adı ile Bir Komisyon Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1145 02/05/2016 Çocuk Haklarının Uluslararası Sözleşmelere Uygunluğunu İzleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1075 07/04/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1061 20/04/2016 Çocuk Hakları İzleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1048 06/04/2016 Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1035 01/04/2016 6551 Kanun Numaralı Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1030 15/03/2016 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
26 2/993 23/03/2016 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/991 23/03/2016 Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/990 23/03/2016 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/983 15/03/2016 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/981 15/03/2016 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/969 11/03/2016 Milletvekili Seçimi Kanunu ile Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/947 11/03/2016 22.04.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/929 08/03/2016 İstanbul Sözleşmesi İzleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/928 08/03/2016 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Değişiklik Teklifi
26 2/906 29/02/2016 22/04/1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/902 03/03/2016 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/900 02/03/2016 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/876 25/02/2016 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/837 16/02/2016 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/815 09/02/2016 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/802 12/02/2016 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi
26 2/761 02/02/2016 Kamu Hizmetlerinin Anadillerde Yerine Getirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/736 28/01/2016 İstiklal Mahkemesi Kararlarının Tüm Araştırmacılara Serbestisi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/727 22/01/2016 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/723 22/01/2016 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/682 15/01/2016 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/679 14/01/2016 Denizcilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
26 2/670 14/12/2015 Hayvan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
26 2/662 11/01/2016 Kadın Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
26 2/654 17/12/2015 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Seçim Barajının % 5'e İndirilmesi) Dair Kanun Teklifi
26 2/643 11/01/2016 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/635 11/01/2016 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/616 06/01/2016 10.06.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve 18.01.1984 Tarih ve 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/613 06/01/2016 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/610 06/01/2016 Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/606 05/01/2016 Çevre İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Teklifi
26 2/596 31/12/2015 Göçmen Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
26 2/584 30/12/2015 Bazı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/578 30/12/2015 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/576 28/12/2015 Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/573 28/12/2015 Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/570 28/12/2015 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/548 22/12/2015 Tekke ve Zaviyelerin Serbestliği ve İbadet Yeri İbaresinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/533 17/12/2015 17-25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Haftası'na Dair Kanun Teklifi
26 2/517 17/12/2015 Kesin Hesap Komisyonu Kanun Teklifi
26 2/500 14/12/2015 Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/499 11/12/2015 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/497 10/12/2015 5187 Sayılı Basın Kanunu ile 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/495 10/12/2015 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/494 08/12/2015 TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
26 2/493 08/12/2015 Kadın Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
26 2/481 15/12/2015 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/469 14/12/2015 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/429 14/12/2015 Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/423 08/12/2015 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 18. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/422 08/12/2015 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 15. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/421 08/12/2015 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 11. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/389 04/12/2015 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
26 2/385 03/12/2015 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/337 24/11/2015 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/335 24/11/2015 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/332 24/11/2015 26/04/1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/330 23/11/2015 Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/287 24/11/2015 Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/271 24/11/2015 Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/269 24/11/2015 Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/249 25/11/2015 Alevi Yurttaşların Temel Hak ve Özgürlüklerinin Önündeki Engellerin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/220 19/11/2015 Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/209 24/11/2015 Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/207 24/11/2015 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/201 24/11/2015 Türk Ceza Kanununda ve Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/185 24/11/2015 Toplumsal Mutabakat Komisyonu ile Ortak Akıl Heyeti Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/177 24/11/2015 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/170 24/11/2015 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/157 24/11/2015 Geçmişte Yaşanan Acı ve Travmaları Hatırlatan İsimleri Taşıyan Yerlerin Belirlenmesi ve Bu İsimlerin Kaldırılmasına İlişkin Tespit Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/125 24/11/2015 TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
26 2/109 24/11/2015 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/98 24/11/2015 12 Eylül 1980 Darbe Sürecinin Yol açtığı Mağduriyetlerin Giderilmesine İlişkin Kanun Teklifi
26 2/94 24/11/2015 1739 Sayılı ve 14/6/1973 Tarihli Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/91 24/11/2015 Kadın Bakanlığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/80 24/11/2015 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/70 24/11/2015 Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/13 19/11/2015 Darbe Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi Hakkında Kanun Teklifi
26 1/294 02/11/2011 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/293 02/11/2011 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/285 02/11/2011 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/282 14/09/2011 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/275 04/07/2011 Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/274 04/07/2011 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/273 08/06/2011 Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/272 08/06/2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/271 08/06/2011 Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/269 08/06/2011 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/268 08/06/2011 Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/267 08/06/2011 Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/266 08/06/2011 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/265 08/06/2011 Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/264 08/06/2011 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/263 08/06/2011 3046 Sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/257 14/06/2000 Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/243 22/11/1999 Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/212 24/06/1994 Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/210 24/06/1994 Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/193 13/07/1993 Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/192 13/07/1993 Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/172 09/08/1991 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/129 04/05/1989 Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğuyla İlgili Birimler Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/68 18/06/1984 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/67 18/06/1984 13.12.1983 Tarihli ve 180 Sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/66 18/06/1984 Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13.12.1984 Tarihli ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/60 14/12/1983 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/59 14/12/1983 Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/58 14/12/1983 Maliye ve Gümrük Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/28 16/10/2012 12.10.2012 Tarihli ve 6355 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 104 üncü ve 175 inci Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/27 07/06/2007 23.05.2007 Tarihli ve 5665 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/26 18/06/2007 02.06.2007 Tarihli ve 5682 Sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/25 14/06/2007 30.05.2007 Tarihli ve 5677 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/24 06/02/2007 17.01.2007 Tarihli ve 5574 Sayılı Türk Petrol Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/23 18/07/2006 01.07.2006 Tarihli ve 5541 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/22 03/08/2004 15.07.2004 Tarihli ve 5227 Sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/21 17/06/2004 02.06.2004 Tarihli ve 5182 Sayılı Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/20 28/05/2004 13.05.2004 Tarihli ve 5171 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yüksek Öğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/19 26/12/2003 11.12.2003 Tarihli ve 5019 Sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/18 30/12/2003 21.12.2003 Tarihli ve 5026 Sayılı Bazı Belediye ve Köylerin Denizli Belediyesine Katılmasına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/17 30/12/2003 21.12.2003 Tarihli ve 5025 Sayılı Bazı Belediyelerin Kaldırılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/16 15/08/2003 29.07.2003 Tarihli ve 4960 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun ve Anayasanın 175 inci Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/14 06/07/2001 27.06.2001 Tarihli ve 4696 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/13 01/09/1999 28.08.1999 Tarihli ve 4453 Sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/11 28/06/1989 16.06.1989 Tarihli ve 3586 Sayılı "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi ve 3053 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/9 07/04/1997 20.03.1997 Tarihli ve 4230 Sayılı Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Borçlanma Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/8 01/07/1994 17.06.1994 Tarihli ve 4007 Sayılı "657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun" ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/6 04/02/1994 20.01.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı Özel Dedektiflik Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/5 12/03/1993 26.02.1993 Tarihli ve 3867 Sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/4 13/07/1992 02.07.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı "17.07.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun" ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/3 07/07/1992 18.06.1992 Tarihli ve 3820 Sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki