Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Komisyonda Bulunan Tasarı ve Teklifler


Bulunan Kayıt Sayısı : 252
Taksim/Esas No Tarihi Tasarı Teklif Başlığı ve Özeti
1/3 07/07/1992 18.06.1992 Tarihli ve 3820 Sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/4 13/07/1992 02.07.1992 Tarihli ve 3834 Sayılı "17.07.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun" ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/5 12/03/1993 26.02.1993 Tarihli ve 3867 Sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/6 04/02/1994 20.01.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı Özel Dedektiflik Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/8 01/07/1994 17.06.1994 Tarihli ve 4007 Sayılı "657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun" ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/9 07/04/1997 20.03.1997 Tarihli ve 4230 Sayılı Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Borçlanma Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/11 28/06/1989 16.06.1989 Tarihli ve 3586 Sayılı "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi ve 3053 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/13 01/09/1999 28.08.1999 Tarihli ve 4453 Sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/14 06/07/2001 27.06.2001 Tarihli ve 4696 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/16 15/08/2003 29.07.2003 Tarihli ve 4960 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun ve Anayasanın 175 inci Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/17 30/12/2003 21.12.2003 Tarihli ve 5025 Sayılı Bazı Belediyelerin Kaldırılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/18 30/12/2003 21.12.2003 Tarihli ve 5026 Sayılı Bazı Belediye ve Köylerin Denizli Belediyesine Katılmasına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/19 26/12/2003 11.12.2003 Tarihli ve 5019 Sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/20 28/05/2004 13.05.2004 Tarihli ve 5171 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yüksek Öğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/21 17/06/2004 02.06.2004 Tarihli ve 5182 Sayılı Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/22 03/08/2004 15.07.2004 Tarihli ve 5227 Sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/23 18/07/2006 01.07.2006 Tarihli ve 5541 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/24 06/02/2007 17.01.2007 Tarihli ve 5574 Sayılı Türk Petrol Kanunu ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/25 14/06/2007 30.05.2007 Tarihli ve 5677 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/26 18/06/2007 02.06.2007 Tarihli ve 5682 Sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/27 07/06/2007 23.05.2007 Tarihli ve 5665 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/58 14/12/1983 Maliye ve Gümrük Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/59 14/12/1983 Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/60 14/12/1983 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/66 18/06/1984 Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13.12.1984 Tarihli ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/67 18/06/1984 13.12.1983 Tarihli ve 180 Sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/68 18/06/1984 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/129 04/05/1989 Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğuyla İlgili Birimler Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/172 09/08/1991 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/192 13/07/1993 Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
1/193 13/07/1993 Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/210 24/06/1994 Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/212 24/06/1994 Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
1/243 22/11/1999 Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/258 14/06/2000 Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/264 08/06/2011 3046 Sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/265 08/06/2011 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/266 08/06/2011 Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/267 08/06/2011 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/268 08/06/2011 Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/269 08/06/2011 Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/270 08/06/2011 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/272 08/06/2011 Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/273 08/06/2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/274 08/06/2011 Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/275 04/07/2011 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/276 04/07/2011 Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/301 14/09/2011 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/512 02/11/2011 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/520 02/11/2011 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/521 02/11/2011 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/697 16/10/2012 12.10.2012 Tarihli ve 6355 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 104 üncü ve 175 inci Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/882 24/01/2014 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
1/1009 26/12/2014 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı
2/2 04/07/2011 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/3 04/07/2011 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi
2/10 13/07/2011 Siyasi Etik Kanunu Teklifi
2/62 12/09/2011 12 Eylül 1980 Darbe Sürecinin Yol açtığı Mağduriyetlerin Giderilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/65 12/09/2011 12 Eylül l980 Askeri Darbe Rejiminin Kararları ve Kanunları İle Mağdur Olanlara ya da Yakınlarına Maddi ve Manevi Tazminat Verilmesi Hakkındaki kanun Teklifi
2/75 16/09/2011 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi
2/95 07/10/2011 Bazı Uluslararası Sözleşmelere Konan Çekincelerin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/108 07/10/2011 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/123 07/10/2011 Hükmün Açıklanması ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hakkında Kanun Teklifi
2/125 14/10/2011 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/165 21/11/2011 09.06.2004 Gün ve 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/185 01/12/2011 Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/222 19/12/2011 Türk Ceza Kanununda ve Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/294 12/01/2012 2797 Sayılı Yargıtay Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/302 10/01/2012 Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/318 23/01/2012 Türk Ceza Kanununda ve Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/336 27/01/2012 7.Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığından Kaynaklı Tüm Haklarının Geri Alınmasına Dair Kanun Teklifi
2/344 06/01/2012 Türkçenin Kullanılması ve Geliştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/369 10/02/2012 Türk Ceza Kanununda ve Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/376 13/02/2012 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Geçen Kimi İbarelerin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/391 23/02/2012 3069 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkındaki Kanun Teklifi
2/408 22/02/2012 Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/409 27/02/2012 Toplu Taşıma Araçlarında ve Bu Araçların Bulunduğu Merkezlerde Bölgesel Dillerde de Hizmet Verilmesine Dair Kanun Teklifi
2/421 07/03/2012 İç Güvenlik Hizmetleri Komisyonu Kanun Teklifi
2/452 28/03/2012 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/481 02/04/2012 Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/499 03/04/2012 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/513 16/04/2012 Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/518 12/04/2012 Avrupa Birliği İşleri Komisyonu Kuruluş Kanunu Teklifi
2/562 26/04/2012 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/572 16/05/2012 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/589 10/05/2012 Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/630 18/05/2012 Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/696 19/06/2012 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/708 19/06/2012 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/720 21/06/2012 Türkiye Büyük Millet Meclisi Siyasi Etik Kanunun Teklifi
2/727 22/06/2012 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
2/746 28/06/2012 Çevre İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Teklifi
2/747 28/06/2012 Çocuklar İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Teklifi
2/755 29/06/2012 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/756 29/06/2012 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/760 02/07/2012 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/767 06/07/2012 Hakikat ve Adalet Komisyonunun Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/785 25/07/2012 Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/841 06/09/2012 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/850 10/09/2012 Denizcilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/853 10/09/2012 Su Kaynakları ve Islah Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/894 09/10/2012 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/916 11/10/2012 Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/923 16/10/2012 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/924 18/10/2012 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/947 31/10/2012 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
2/993 16/11/2012 İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/994 19/11/2012 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Kanunu, 6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu, 6643 Sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu ile 3224 Sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununda Geçen Kimi İbarelerin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/1028 29/11/2012 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1039 05/12/2012 Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1082 18/12/2012 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
2/1102 21/12/2012 Engelli Hakları İzleme Komisyonu Kanun Teklifi
2/1105 19/12/2012 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usul Kanununun 231 ve 232. Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/1121 03/01/2013 Kamu Hizmetlerinin Anadillerde Yerine Getirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1141 10/01/2013 28 Şubat Yargı Kararlarının İptal Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1143 10/01/2013 Eğitim Kurumlarında ve Kamuda Kılık Kıyafet Serbestisi Hakkında Kanun Teklifi
2/1155 15/01/2013 Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1211 31/01/2013 Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1225 05/02/2013 Siyasi Partiler Kanunu ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1226 05/02/2013 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1234 07/02/2013 Tevhid-i Tedrisat Kanunun Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1255 15/02/2013 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 102. Maddesinin 2. Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1273 18/02/2013 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1294 20/02/2013 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1307 21/02/2013 1353 Sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1351 01/03/2013 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/1352 06/03/2013 Geçmişte Yaşanan Acı ve Travmaları Hatırlatan İsimleri Taşıyan Yerlerin Belirlenmesi ve Bu İsimlerin Kaldırılmasına İlişkin Tespit Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/1367 21/03/2013 Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1375 21/03/2013 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1396 27/03/2013 İstiklal Mahkemesi Kararlarının Tüm Araştırmacılara Serbestisi Hakkında Kanun Teklifi
2/1407 01/04/2013 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılarak Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına Tam Uyumun Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi
2/1413 26/03/2013 Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1416 28/03/2013 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1417 28/03/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1423 29/03/2013 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9. Maddesine İlişkin Değişikliğe Dair Kanun Teklifi
2/1427 03/04/2013 Şapka Kanununun İptali Hakkında Kanun Teklifi
2/1435 09/04/2013 TBMM İçtüzüğü Teklifi
2/1439 18/04/2013 Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1478 26/04/2013 Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1520 02/05/2013 Dersim Katliamının Yarattığı Mağduriyetlerin Giderilmesi ve Katliama Maruz Kalan Dersim Halkından Özür Dilenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1535 07/05/2013 Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1559 21/05/2013 Seçimlerin Temel Hükümleri ile Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1572 22/05/2013 Askeri Darbelerin Yol Açtığı Mağduriyetlerin Giderilmesine Yönelik Kanun Teklifi
2/1575 24/05/2013 Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun İptali Hakkında Kanun Teklifi
2/1592 30/05/2013 10/6/1983 Tarihli, 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi
2/1602 04/06/2013 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1603 04/06/2013 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1607 05/06/2013 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1639 19/06/2013 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1649 13/06/2013 Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1668 24/06/2013 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1697 03/07/2013 TBMM İçtüzüğünün 67'nci Maddesine İki Fıkra İlavesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1705 04/07/2013 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1712 05/07/2013 Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1713 06/07/2013 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1732 17/07/2013 Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1735 16/07/2013 TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
2/1755 22/08/2013 23/7/1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1766 17/09/2013 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1772 25/09/2013 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
2/1806 23/10/2013 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 102. Maddesinin 2. Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1812 23/10/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1823 01/11/2013 Siyasi Partiler Kanunu ve Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1828 04/11/2013 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1832 01/11/2013 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1835 04/11/2013 TBMM İçtüzüğünün 51'inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında İçtüzük Teklifi
2/1838 04/11/2013 2820 Sayılı Seçim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1843 07/11/2013 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1844 25/10/2013 Darbe Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1846 06/11/2013 26/4/1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1860 15/11/2013 Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1885 25/11/2013 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1886 25/11/2013 Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1919 19/12/2013 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1921 06/12/2013 Ceza Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1933 25/12/2013 Milletvekili Seçimi Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ile Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1934 30/12/2013 Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1974 24/01/2014 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
2/1975 28/01/2014 TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
2/2015 13/02/2014 Toplumsal Barış ve Müzakere Kanunu Teklifi
2/2017 14/02/2014 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2030 13/02/2014 22.04.1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2039 13/02/2014 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2048 21/02/2014 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2052 20/02/2014 Hayvan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/2054 21/02/2014 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2075 05/03/2014 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2081 24/02/2014 Kadim Yurtlara Dönüş Kanunu Teklifi
2/2093 25/03/2014 Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2095 09/04/2014 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2098 10/04/2014 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2111 17/04/2014 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2114 22/04/2014 Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2124 30/04/2014 19/01/2012 Tarihli ve 6271 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2127 02/05/2014 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Teklifi
2/2128 06/05/2014 04/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2133 07/05/2014 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2137 08/05/2014 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2211 26/05/2014 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2220 11/06/2014 Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2231 11/06/2014 Çocuk Hakları İzleme Komisyonu Kanun Teklifi
2/2236 16/06/2014 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2245 13/06/2014 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2251 20/06/2014 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2267 19/06/2014 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2272 26/06/2014 Toplumsal Mutabakat Komisyonu ile Ortak Akıl Heyeti Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/2334 23/07/2014 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2338 05/08/2014 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2364 20/08/2014 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2365 22/08/2014 Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2366 22/08/2014 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2371 28/08/2014 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2375 01/09/2014 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2426 22/10/2014 26/04/1961 Tarihli ve 298 Sayılı Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2464 07/11/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2465 11/11/2014 1739 Sayılı ve 14/6/1973 Tarihli Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2480 05/11/2014 Afet İşleri Bakanlığı Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2485 12/11/2014 Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Kanun Teklifi
2/2493 14/11/2014 Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2496 19/11/2014 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçim kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2516 21/11/2014 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2548 11/12/2014 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2551 01/12/2014 Alevi Yurttaşların Temel Hak ve Özgürlüklerinin Önündeki Engellerin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2560 05/12/2014 Ortadoğu ile İlişkiler Bakanlığının Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
2/2565 16/12/2014 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 25. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/2568 17/12/2014 "17-25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Haftası"na Dair Kanun Teklifi
2/2574 19/12/2014 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2580 23/12/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve TBMM Siyasi Etik Komisyonu Kurulmasına İlişkin TBMM Siyasi Etik Yasası Hakkında Kanun Teklifi
2/2587 01/12/2014 Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2588 23/12/2014 Toplumsal Barış ve Demokrasi İçin Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nde ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2602 12/01/2015 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2606 07/01/2015 Devlet Özür Dileme Kanun Teklifi
2/2617 09/01/2015 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2624 21/01/2015 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2628 22/01/2015 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2629 22/01/2015 Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2651 14/01/2015 Tarihsel Hakikatler ve Yüzleşme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/2668 03/02/2015 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ve 2972 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2677 06/02/2015 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2679 05/02/2015 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2689 10/02/2015 Kesin Hesap Komisyonu Kanunu Teklifi
2/2690 10/02/2015 Türk Ceza Kanununda ve Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2693 11/02/2015 Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2694 11/02/2015 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2700 12/02/2015 Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi
2/2705 06/02/2015 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2712 13/02/2015 Kadın Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/2738 12/02/2015 Demokrasinin Güçlendirilmesi için Uluslararası Sözleşmelerin Tanınmasına ve Bazı Temel Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2745 11/03/2015 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2767 06/03/2015 Kadın Bakanlığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/2817 02/04/2015 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2825 03/04/2015 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Gezi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

TBMM ZİYARETÇİ KABUL SALONU 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE AĞIR HASAR GÖRDÜĞÜNDEN, BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ BİTİNCEYE KADAR HALK GÜNÜ UYGULAMASI YAPILAMAYACAKTIR.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Mustafa Necati Kültür Evi

Mustafa Necati Kültür Evi

İki katlı tarihi binanın giriş katında TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı Sergi Salonu bulunmaktadır. Sergi Salonunda TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı tarafından kabul görmüş eserler, halka açık olarak sergilenmektedir.

Mustafa Necati Kültür Evi Tanıtım Sitesi

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki