Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Komisyonda Bulunan Tasarı ve Teklifler


Bulunan Kayıt Sayısı : 155
Taksim/Esas No Tarihi Tasarı Teklif Başlığı ve Özeti
1/123 25/10/1988 2949, 3202 ve 7471 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/134 11/08/1989 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13 üncü Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/201 02/09/1993 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3563 Sayılı Harp Akademileri Kanunu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu, 1468 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay Nasbedilenlere Giyecek ve Teçhizat Verilmesi Hakkında Kanun, 4608 Sayılı Muvazzaf Subay ve Askeri Memurlara Verilecek Elbise ve Teçhizat Hakkında Kanun ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/229 21/12/1996 27.7.1967 Tarih ve 926 Sayılı 28.2.1982 Tarih ve 2629 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/237 01/10/1999 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
1/242 22/11/1999 Afetten Doğan Zararların Giderilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/279 20/07/2011 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/298 17/08/2011 Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/299 26/08/2011 Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/651 29/06/2012 Şehit Yakınları, Gaziler ve Terör Mağdurlarına Tanınan Hakların Düzenlenmesi ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
1/673 22/08/2012 COBRA Topçu Tespit Radarı Müşterek Programının Hizmet Safhasına İlişkin Mutabakat Muhtırasında Yapılan 3 Numaralı Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
1/765 16/04/2013 Silah Kanunu Tasarısı
1/964 05/08/2014 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
1/973 05/08/2014 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Alanında Sanayi ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair kanun Tasarısı
1/979 02/10/2014 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Arasında Savunma Sanayi Konusunda Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
1/1005 04/12/2014 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
2/27 21/07/2011 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/37 25/07/2011 27.07.1961 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/43 23/08/2011 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/45 23/08/2011 Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/50 25/08/2011 Karayolları Trafik Kanunu, Gümrük Kanunu İle Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/60 09/09/2011 Askerlik Kanun ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/61 09/09/2011 Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/66 13/09/2011 Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/89 23/08/2011 Türkiye Emekli Subaylar Emekli Astsubaylar Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/108 07/10/2011 Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/132 02/11/2011 3/11/1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/133 26/10/2011 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/141 02/11/2011 24/2/1968 Tarihli ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/147 26/10/2011 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/173 28/11/2011 21/06/1927 Tarih ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 5. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/205 22/11/2011 21.06.1927 Tarih ve 1111 Sayılı Askerlik Kanunu, 22.05.1930 Tarih ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu ile 26.09.2004 Tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Kimi Maddelerinin Değiştirilmesine ve Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
2/233 27/12/2011 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/264 21/12/2011 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/271 03/01/2012 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/285 09/01/2012 Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/295 12/01/2012 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/314 12/01/2012 T.C Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/315 12/01/2012 Askeri Öğrencilerden Başarı Gösteremeyenler Hakkında Kanun, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Harp Okulları Kanunu ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/346 25/01/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/393 27/02/2012 Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/408 22/02/2012 Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/421 07/03/2012 İç Güvenlik Hizmetleri Komisyonu Kanun Teklifi
2/444 15/03/2012 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/454 13/03/2012 27.07.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/458 19/03/2012 Şehit Yakınları ile Gazilerin Toplumsal ve Ekonomik Durumlarının İyileştirilmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/464 22/03/2012 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Ek 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/466 28/03/2012 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/471 28/03/2012 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu İle Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/501 05/04/2012 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/515 18/04/2012 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/534 24/04/2012 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/543 20/04/2012 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/598 16/05/2012 Güvenlik Tazminatı Ödenmesine Dair Kanun Teklifi
2/603 16/05/2012 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/616 16/05/2012 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/617 16/05/2012 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/628 16/05/2012 Uzman Jandarma Kanunu ve Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/706 19/06/2012 2/3/1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/707 19/06/2012 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/719 21/06/2012 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/732 26/06/2012 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/738 30/06/2012 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/762 03/07/2012 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/775 16/07/2012 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/855 12/09/2012 27.07.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/858 13/09/2012 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/875 20/09/2012 Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/893 04/10/2012 4447 Sayılı Kanun Teklifi
2/912 10/10/2012 Askerlik Kanununa Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/957 01/11/2012 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/981 12/11/2012 Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/982 06/11/2012 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/984 08/11/2012 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/986 08/11/2012 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/988 13/11/2012 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/990 08/11/2012 24.02.1968 Tarih ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1032 30/11/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1048 06/12/2012 257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1113 28/12/2012 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1123 28/12/2012 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1124 31/12/2012 Askerlik Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1128 03/01/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1130 03/01/2013 Askerlik Görevinin İfası Sırasında Yaşamını Yitirenlerin Ailelerinin Korunması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1199 28/01/2013 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1238 08/02/2013 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1239 08/02/2013 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1240 08/02/2013 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1241 08/02/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1247 08/02/2013 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1251 13/02/2013 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1275 19/02/2013 24/02/1968 Tarih ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1276 08/02/2013 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1283 19/02/2013 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1295 21/02/2013 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1312 28/02/2013 Çanakkale Savaşlarına Katılanlara Şeref Madalyası Verilmesine Dair Kanun Teklifi
2/1374 21/03/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1393 21/03/2013 1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kuruluş Kanunu Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1410 25/03/2013 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1440 09/04/2013 Şehit ve Gaziler ile Yakınları Hakkında Kanun Teklifi
2/1444 12/04/2013 Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu ve Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1459 11/04/2013 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1463 15/04/2013 Geçici ve Gönüllü Köy Koruculuğunun Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1494 23/04/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1530 08/05/2013 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1566 21/05/2013 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1597 31/05/2013 1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kuruluş Kanunu 20. Maddede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1620 11/06/2013 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1683 27/06/2013 6353 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1693 03/07/2013 27.07.1967 Tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113'üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1724 12/07/2013 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda, 1111 Sayılı Askerlik Kanununda ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1763 09/09/2013 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1767 20/09/2013 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1773 30/09/2013 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1798 10/10/2013 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1814 25/10/2013 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1842 07/11/2013 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1844 25/10/2013 Darbe Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1903 05/12/2013 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1964 17/01/2014 15/06/1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2026 12/02/2014 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2034 18/02/2014 1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2035 18/02/2014 2577 İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2043 18/02/2014 Madalya ve Nişanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2084 19/03/2014 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2085 19/03/2014 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2086 19/03/2014 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2087 19/03/2014 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2088 19/03/2014 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2089 19/03/2014 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2100 08/04/2014 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2210 05/06/2014 5510 Sayılı Kanunun 32. Maddenin A Bendinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2247 16/06/2014 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2276 24/06/2014 Türk Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2285 03/07/2014 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2289 04/07/2014 Kumpas Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi (İade-i İtibar) Hakkında Kanun Teklifi
2/2291 08/07/2014 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2312 14/07/2014 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2331 22/07/2014 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2344 05/08/2014 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2393 22/09/2014 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2450 05/11/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2463 12/11/2014 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2494 17/11/2014 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2507 25/11/2014 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2514 03/12/2014 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2520 01/12/2014 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2521 01/12/2014 Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2523 02/12/2014 Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2524 02/12/2014 Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2543 05/12/2014 257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 2. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2647 28/01/2015 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Geçici 4. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2709 12/02/2015 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2751 25/02/2015 İş Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2752 27/02/2015 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Gezi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

TBMM ZİYARETÇİ KABUL SALONU 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE AĞIR HASAR GÖRDÜĞÜNDEN, BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ BİTİNCEYE KADAR HALK GÜNÜ UYGULAMASI YAPILAMAYACAKTIR.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Mustafa Necati Kültür Evi

Mustafa Necati Kültür Evi

İki katlı tarihi binanın giriş katında TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı Sergi Salonu bulunmaktadır. Sergi Salonunda TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı tarafından kabul görmüş eserler, halka açık olarak sergilenmektedir.

Mustafa Necati Kültür Evi Tanıtım Sitesi

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki