Turkiye Buyuk Millet Meclisi

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU

Komisyonda Bulunan Tasarı ve Teklifler


Bulunan Kayıt Sayısı : 88
Dönem Taksim/Esas No Tarihi Tasarı / Teklif Başlığı ve Özeti
27 2/1560 15/01/2019 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1554 11/01/2019 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1548 18/01/2019 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Savunma Sanayinde Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
27 2/1535 09/01/2019 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
27 2/1534 09/01/2019 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
27 2/1532 09/01/2019 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
27 2/1507 25/12/2018 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1497 15/12/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1489 15/12/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1458 17/12/2018 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
27 2/1454 17/12/2018 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
27 2/1400 23/11/2018 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1395 22/11/2018 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve 20.02.1968 Tarih ve 1005 Sayılı Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/1351 15/11/2018 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1347 15/11/2018 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1345 15/11/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1338 13/11/2018 Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ve Askerlik Kanunu ile Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1319 08/11/2018 Uzman Erbaş Kanunu ile Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1308 07/11/2018 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1294 05/11/2018 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1265 05/11/2018 24.02.1968 Tarih ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1256 30/10/2018 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanun Teklifi
27 2/1204 19/10/2018 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1144 11/10/2018 Silah Kanunu Teklifi
27 2/1139 12/10/2018 Uzman Erbaş Kanunu ile Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1128 11/10/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1127 11/10/2018 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1119 09/10/2018 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1113 08/10/2018 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1107 04/10/2018 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 13.03.1986 Tarih ve 3629 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1069 24/09/2018 Askerlik Kanununda Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1059 19/09/2018 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1058 19/09/2018 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1044 19/09/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1043 19/09/2018 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1027 17/09/2018 Emniyet Tekilat Kanunun ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1021 17/09/2018 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/986 31/08/2018 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/909 01/08/2018 Emniyet Teşkilat Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/900 31/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
27 2/891 31/07/2018 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/883 31/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/862 30/07/2018 Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/861 30/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/842 23/07/2018 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/840 23/07/2018 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/835 19/11/2015 23/02/1961 Tarihli ve 257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/833 20/07/2018 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/824 19/07/2018 16.06.1983 Tarihli ve 2847 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/823 19/07/2018 12.04.2018 Tarihli ve 3713 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/820 19/07/2018 24.02.1968 Tarihli ve 1005 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/819 19/07/2018 31.05.2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/813 19/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/796 19/07/2018 08.06.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/790 18/07/2018 03.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/789 18/07/2018 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/783 18/07/2018 1111 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/780 18/07/2018 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/759 13/07/2018 Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/758 13/07/2018 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/754 13/07/2018 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/746 13/07/2018 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/738 13/07/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/699 09/07/2018 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/676 09/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/643 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/637 09/07/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/629 09/07/2018 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/615 09/07/2018 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/579 09/07/2018 Kumpas ve Mobbing Mağdurlarının Hukuksal Hakların İadesi (İade-i İtibar) Hakkında Kanun Teklifi
27 2/572 09/07/2018 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/502 09/07/2018 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/501 09/07/2018 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/457 09/07/2018 Afrin'de Görev Yapan Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Banka Kredi ve Kredi Kartı Borçlarının Tüm Fer'ileriyle Birlikte Devlet Tarafından Karşılanmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/435 09/07/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/434 09/07/2018 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/419 09/07/2018 Kumpas Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi (İade-i İtibar) Hakkında Kanun Teklifi
27 2/418 09/07/2018 Darbe Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/378 06/07/2018 6191 Sayılı Yasa Kapsamı Dışında Kalan FETÖ Mağduru Askeri Lise Öğrencilerin Mağduriyetlerinin Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/327 02/07/2018 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/315 02/07/2018 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/311 02/07/2018 Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/306 02/07/2018 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/305 02/07/2018 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/244 02/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/173 02/07/2018 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/91 02/07/2018 Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/71 02/07/2018 Askerlik Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki