Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Komisyonda Bulunan Tasarı ve Teklifler


Bulunan Kayıt Sayısı : 708
Taksim/Esas No Tarihi Tasarı Teklif Başlığı ve Özeti
1/9 07/04/1997 20.03.1997 Tarihli ve 4230 Sayılı Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Borçlanma Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/15 31/03/2003 16.03.2003 Tarihli ve 4828 Sayılı İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/21 17/06/2004 02.06.2004 Tarihli ve 5182 Sayılı Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/27 07/06/2007 23.05.2007 Tarihli ve 5665 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/60 14/12/1983 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/68 18/06/1984 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/174 10/09/1991 9.1.1985 Tarihli ve 3146 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/216 27/03/1995 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
1/232 30/05/1997 Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/233 06/06/1997 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
1/234 06/06/1997 Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/238 01/10/1999 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
1/251 25/02/2000 25.8.1999 Tarihli ve 4447 Sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/253 27/03/2000 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/265 08/06/2011 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/299 26/08/2011 Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/323 22/09/2011 Türkiye Cumhuriyeti Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Aile, Kadın ve Çocuk Sorunlarından Sorumlu Devlet Komitesi Arasında İşbirliği Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
1/363 22/09/2011 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 nci ve 26 ncı Maddeleri Uyarınca, 5 Nisan 1966 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Anlaşmaya Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
1/519 02/11/2011 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/520 02/11/2011 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/522 02/11/2011 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/534 24/11/2011 Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
1/651 29/06/2012 Şehit Yakınları, Gaziler ve Terör Mağdurlarına Tanınan Hakların Düzenlenmesi ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
1/789 13/06/2013 Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
1/946 08/07/2014 Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı
1/959 01/08/2014 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
1/982 20/10/2014 Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
1/1016 27/01/2015 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilik veya Konsolosluk Mensuplarının Aile Fertlerinin Gelir Getirici İşlerde Çalışmaları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
1/1022 27/01/2015 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 24 Mart 2008 Tarihinde İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunu Tasarısı
2/4 05/07/2011 29/08/1977 Tarihli 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/15 18/07/2011 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/16 18/07/2011 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
2/19 19/07/2011 T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve BAĞ-KUR'dan Aylık ve Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması İle Sosyal Sigortalar Kurumu ve BAĞ-KUR'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen Gelir ve Aylıklardaki Artışlar Hakkında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/23 21/07/2011 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/24 21/07/2011 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/26 21/07/2011 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/30 21/07/2011 Emekliler ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşması Hakkında Kanun Teklifi
2/32 21/07/2011 Her Yıl Ekim Ayının İlk Haftasının Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Eğitimi Haftası Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi
2/44 23/08/2011 2659 Sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/48 25/08/2011 Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda ve Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/56 25/08/2011 Muhtarların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Kanun Teklifi
2/59 09/09/2011 İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/68 21/07/2011 Yoksul Ailelerin Çocukları ile İlköğretim Okulu Öğrencilerine Süt Yardımının Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/69 25/07/2011 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası, Köy Kanunu ve Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/72 23/08/2011 Nafaka Alacaklılarının Korunmasına Dair Kanun Teklifi
2/83 21/09/2011 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/86 26/09/2011 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/95 07/10/2011 Bazı Uluslararası Sözleşmelere Konan Çekincelerin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/102 06/10/2011 29.08.1977 Tarihli 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında, 18.03.1924 Tarihli ve 442 Sayılı Köy Kanununda, 04.1944 Tarihli ve 4541 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/110 12/10/2011 İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/129 26/10/2011 Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/134 02/11/2011 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/136 02/11/2011 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/146 26/10/2011 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/150 14/11/2011 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/161 18/11/2011 Van-Erciş ve Çevresinde Meydana Gelen Deprem Afeti ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/163 15/11/2011 Aile Sigortası Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/169 16/11/2011 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde Çalıştırılan Yüksek Öğretim Mezunu İşçi Personelin Sözleşmeli Pozisyonlara Atanmaları Hakkında Kanun Teklifi
2/178 15/11/2011 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi
2/180 23/11/2011 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/181 24/11/2011 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/188 24/11/2011 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/189 02/12/2011 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/196 05/12/2011 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/201 08/12/2011 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/202 09/12/2011 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/212 17/11/2011 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası, Köy Kanunu ve Şehir ve Kasabalarda Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/215 09/12/2011 Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/224 13/12/2011 Sosyal Devlet İkramiyesi Ödenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi
2/225 15/12/2011 Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/233 27/12/2011 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/235 25/11/2011 Türk Ceza Kanununun 109. ve 234. Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/243 01/12/2011 Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki 5953/212 Sayılı Yasanın Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Madde Eklenmesi Hakkında Yasa Teklifi
2/245 15/12/2011 31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/255 29/12/2011 Memur ve Emeklilerinin Maaş Gösterge Dereceleriyle, Şehit, Gazi, Yaşlılık ve Malullük Aylığı Alanların Aylıklarıyla Aile, Doğum ve Ölüm Yardım Ödeneklerinin Artırılmasına Dair Kanun Teklifi
2/264 21/12/2011 21.6.1927 Tarihli ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/266 28/12/2011 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/277 10/01/2012 İş Kanunu ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/288 10/01/2012 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/290 11/01/2012 Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/293 12/01/2012 Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/295 12/01/2012 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/300 17/01/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/303 11/01/2012 13/06/1952 Tarihli ve 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/304 13/01/2012 Devlet Memurları ve İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/313 12/01/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/314 12/01/2012 T.C Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/320 17/01/2012 Çalışma Ortamında Psikolojik Tacizin Önlenmesi ve Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/329 23/01/2012 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/334 02/02/2012 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/340 01/02/2012 Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/341 01/02/2012 4447 İşsizlik Sigortası Kanun Teklifi
2/342 02/02/2012 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/346 25/01/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/348 30/01/2012 Sanatçıların Sosyal Güvenlik Haklarının Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi
2/350 08/02/2012 Soyadı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/352 30/01/2012 Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/354 24/01/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/355 25/01/2012 Uyuşturucu ve Psikotrop Madde, Bağımlılığı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/361 30/01/2012 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/367 08/02/2012 Asgari Ücretle Çalışanlara Aile Yardımı Yapılması ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
2/381 13/02/2012 Silikoz Hastalığına Yakalanan Vatandaşların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Kanun Teklif
2/382 21/02/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/389 15/02/2012 Taksici Esnafının Teşvik Edilmesi, Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi, Taksi Sürücüsünün Güvenliğinin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/396 24/02/2012 Silikoz Hastalığına Yakalanan Vatandaşların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Kanun Teklifi
2/404 13/02/2012 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/405 15/02/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/414 27/02/2012 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/424 27/02/2012 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/425 07/03/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/431 07/03/2012 Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/433 01/03/2012 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası, Köy Kanunu ve Şehir ve Kasabalarda Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/435 07/03/2012 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/438 09/03/2012 Sağlık Personeli Meslek Odası Birliği Kanun Teklifi
2/442 14/03/2012 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Şirketler Aracılığıyla İstihdam Edilen Güvenlik İşçilerinin İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi
2/444 15/03/2012 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/458 19/03/2012 Şehit Yakınları ile Gazilerin Toplumsal ve Ekonomik Durumlarının İyileştirilmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/462 22/03/2012 İcra ve İflas Kanunu ile Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/463 22/03/2012 Kamu Görevlileri Sendikası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/465 23/03/2012 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/469 22/03/2012 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/470 22/03/2012 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/472 23/03/2012 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/480 31/03/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/485 02/04/2012 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/495 05/04/2012 Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Elektrik, Su, Doğal gaz ve Diğer Yakıt Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Teklifi
2/515 18/04/2012 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/517 12/04/2012 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/522 18/04/2012 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/525 19/04/2012 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/529 12/04/2012 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/533 24/04/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/538 25/04/2012 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/541 24/04/2012 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/545 24/04/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/553 26/04/2012 Emekliler ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşması Hakkında Kanun Teklifi
2/557 02/05/2012 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/559 03/05/2012 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/568 27/04/2012 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/573 02/05/2012 29/8/1977 Tarihli ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/578 09/05/2012 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Firmalar Aracılığıyla İstihdam Edilen İşçilerle Geçici Personelin Memur ya da Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/587 09/05/2012 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/591 19/04/2012 Yükseköğretim Kanunu, İş Kanunu ve Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/596 15/05/2012 Çeltik Ekimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/603 16/05/2012 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/614 15/05/2012 Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/615 15/05/2012 Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/619 16/05/2012 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/620 16/05/2012 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/621 17/05/2012 Taksici Esnafının Teşvik Edilmesi, Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi, Taksi Sürücüsünün Güvenliğinin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/622 18/05/2012 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/625 23/05/2012 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/629 17/05/2012 Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/650 31/05/2012 Muhtarların Sosyal Güvenlik Hakları Hakkında Kanun Teklifi
2/658 05/06/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/666 08/06/2012 Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/676 08/06/2012 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/677 08/06/2012 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/684 13/06/2012 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/685 13/06/2012 1219 Sayılı Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/692 15/06/2012 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası, Köy Kanunu ile Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/693 15/06/2012 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/698 19/06/2012 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/699 18/06/2012 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/719 21/06/2012 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/724 22/06/2012 31/05/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/731 26/06/2012 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/733 26/06/2012 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/735 26/06/2012 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/737 27/06/2012 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/738 30/06/2012 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/740 26/06/2012 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/742 28/06/2012 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/743 28/06/2012 Yükseköğretim Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/745 28/06/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/747 28/06/2012 Çocuklar İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Teklifi
2/754 29/06/2012 Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/761 03/07/2012 Ceza İnfaz Kurumu Personelinin Sosyal ve Ekonomik Durumlarının İyileştirilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/777 17/07/2012 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/781 17/07/2012 Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/792 30/07/2012 Ailenin Koruması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/795 02/08/2012 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/800 06/08/2012 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/801 06/08/2012 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/809 13/08/2012 Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/813 24/08/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/814 24/08/2012 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/819 28/08/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/825 28/08/2012 Psikologlar Meslek Odası Birliği Kanun Teklifi
2/827 28/08/2012 Gözlükçüler Meslek Odası Birliği Kanun Teklifi
2/848 10/09/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/854 12/09/2012 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/859 14/09/2012 İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/864 20/09/2012 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/868 20/09/2012 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/871 20/09/2012 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/872 20/09/2012 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/874 20/09/2012 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/886 02/10/2012 Devlet Memurları Kanununda ve İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/889 03/10/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/890 03/10/2012 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/893 04/10/2012 4447 Sayılı Kanun Teklifi
2/900 10/10/2012 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/906 10/10/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/908 05/10/2012 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/911 10/10/2012 Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/912 10/10/2012 Askerlik Kanununa Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/917 12/10/2012 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/919 12/10/2012 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/920 12/10/2012 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/925 12/10/2012 4/11/1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/927 17/10/2012 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/935 15/10/2012 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/942 22/10/2012 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/943 23/10/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/958 05/11/2012 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/959 23/10/2012 Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/961 31/10/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/965 05/11/2012 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çağrı Merkezi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
2/974 08/11/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/975 06/11/2012 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/980 09/11/2012 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/994 19/11/2012 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Kanunu, 6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu, 6643 Sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu ile 3224 Sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununda Geçen Kimi İbarelerin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/998 22/11/2012 Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1001 26/11/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1005 27/11/2012 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1008 21/11/2012 Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanlarının Memur Kadrosuna Geçirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1032 30/11/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1036 30/11/2012 HIV-AIDS Kanunu Teklifi
2/1038 04/12/2012 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1045 07/12/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1062 06/12/2012 Engelliler Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/1067 11/12/2012 Sosyal Hizmet Uzmanı Meslek ve Oda Kanunu Teklifi
2/1069 12/12/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1073 13/12/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1085 12/12/2012 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1099 18/12/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1100 20/12/2012 Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1102 21/12/2012 Engelli Hakları İzleme Komisyonu Kanun Teklifi
2/1104 18/12/2012 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/1108 21/12/2012 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1109 19/12/2012 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1113 28/12/2012 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1128 03/01/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1130 03/01/2013 Askerlik Görevinin İfası Sırasında Yaşamını Yitirenlerin Ailelerinin Korunması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1133 08/01/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1136 16/01/2013 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1138 08/01/2013 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanları Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/1140 10/01/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1142 10/01/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1144 11/01/2013 Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1146 14/01/2013 İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasını Hakkında Kanun Teklifi
2/1147 14/01/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1148 14/01/2013 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1149 14/01/2013 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikerliği Hakkında Kanun Teklifi
2/1151 14/01/2013 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1152 14/01/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1154 14/01/2013 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1157 10/01/2013 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1158 11/01/2013 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1163 14/01/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1165 15/01/2013 29/4/1959 Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1173 18/01/2013 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1177 18/01/2013 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1184 18/01/2013 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1185 18/01/2013 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1192 22/01/2013 Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1194 24/01/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1197 24/01/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1201 31/01/2013 Ceza İnfaz Kurumları Personeline İnfaz ve Güvenlik Tazminatı Verilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1204 31/01/2013 Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1206 24/01/2013 5393 Sayılı Belediyeler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1213 31/01/2013 Emekli Sendikaları Kanunu Kanun Teklifi
2/1216 04/02/2013 Türk Dişhekimleri Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1228 06/02/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1232 07/02/2013 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1233 07/02/2013 Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1235 07/02/2013 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1237 07/02/2013 Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1241 08/02/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1243 08/02/2013 Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1249 11/02/2013 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1251 13/02/2013 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1253 14/02/2013 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1266 14/02/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1268 15/02/2013 Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1269 15/02/2013 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1274 18/02/2013 31.05.2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1276 08/02/2013 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1279 19/02/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1286 21/02/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1288 21/02/2013 Ceza ve İnfaz Kurumu Personelinin Özlük Haklarının İyileştirilmesine Dair Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1296 21/02/2013 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1298 21/02/2013 Özel Tüketim vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1300 22/02/2013 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi
2/1308 27/02/2013 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1309 27/02/2013 Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1314 01/03/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1322 01/03/2013 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1329 27/02/2013 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1334 06/03/2013 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1339 07/03/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1340 07/03/2013 Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1341 07/03/2013 Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1342 07/03/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1348 12/03/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1351 01/03/2013 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/1362 15/03/2013 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1363 19/03/2013 Emeklilerin ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına Dair Kanun Teklifi
2/1365 21/03/2013 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1366 21/03/2013 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1374 21/03/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1382 21/03/2013 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1386 27/03/2013 Yükseköğretim Kanunu, Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1390 28/03/2013 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1392 15/03/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1397 28/03/2013 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1398 28/03/2013 Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanların İşsizlik Sigortası Hakkında Kanun Teklifi
2/1401 28/03/2013 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1404 28/03/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1405 28/03/2013 İş Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1406 29/03/2013 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1417 28/03/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1428 04/04/2013 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1432 01/04/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1433 03/04/2013 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1434 03/04/2013 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1436 11/04/2013 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/1443 11/04/2013 Emniyet Teşkilatı Kanunu ile Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1444 12/04/2013 Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu ve Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1445 12/04/2013 Yükseköğretim Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1446 12/04/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1447 16/04/2013 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1450 17/04/2013 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1455 12/04/2013 14/07/1965 Tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 31/ 05/ 2006 Tarihli 5510 Sayılı Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 4. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1456 17/04/2013 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 6. Maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanununun 4. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1457 18/04/2013 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1461 12/04/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1462 12/04/2013 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1463 15/04/2013 Geçici ve Gönüllü Köy Koruculuğunun Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1465 17/04/2013 17 Nisan Gününün Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1466 19/04/2013 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1468 19/04/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1469 19/04/2013 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1472 17/04/2013 31.5.2006 Tarihli 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1473 17/04/2013 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1474 18/04/2013 İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1477 24/04/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1482 12/04/2013 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1487 24/04/2013 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1489 25/04/2013 5521Sayılı İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi
2/1491 25/04/2013 Taşeron İşçilerinin Kadrolu İşçi Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1493 22/04/2013 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1494 23/04/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1497 25/04/2013 Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1499 26/04/2013 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1507 18/04/2013 Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1509 02/05/2013 İcra ve İflas Kanununa Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/1510 02/05/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1512 02/05/2013 28 Nisan Gününün İş Kazalarında Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1515 17/04/2013 17 Nisan Gününün Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Kınama Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1522 06/05/2013 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1526 03/05/2013 Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1528 08/05/2013 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1530 08/05/2013 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1531 08/05/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1538 10/05/2013 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1541 15/05/2013 Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bağlı Ortaklıklarında Yüklenici Firmalar Aracılığıyla İstihdam Edilen İşçiler ile Geçici İşçi, Memur ve Sözleşmeli Olarak Çalışanların Kadroya Geçirilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1543 16/05/2013 Psikologlar Meslek Kanununa Dair Kanun Teklifi
2/1547 17/05/2013 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1552 15/05/2013 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1554 16/05/2013 11/04/1928 ve 1219 Sayılı Tababet ve Şubatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1556 17/05/2013 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1557 21/05/2013 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1565 21/05/2013 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1567 22/05/2013 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1570 22/05/2013 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1573 23/05/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1577 22/05/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1583 27/05/2013 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1585 29/05/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1586 29/05/2013 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1587 29/05/2013 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1588 29/05/2013 İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1591 29/05/2013 Devlet Memurları Kanunu ile Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1593 31/05/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1594 31/05/2013 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1600 29/05/2013 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1601 31/05/2013 Kimyasal Gösteri Kontrol Ajanlarının Kamu Kurumları Tarafından İthalatının ve Kullanımının Yasaklanmasına Dair Kanun Teklifi
2/1605 04/06/2013 Sağlık Çalışanlarının Yıpranma Payı, Fiili Hizmet Zammı ve Görev İzinleri Hakkında Kanun Teklifi
2/1606 05/06/2013 Biyogüvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1609 05/06/2013 Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1610 06/06/2013 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1621 11/06/2013 Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1624 18/06/2013 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1627 11/06/2013 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1638 18/06/2013 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1640 19/06/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1642 19/06/2013 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1643 19/06/2013 Engelli Memurların Emekliliğini Düzenleyen 5434 Sayılı Kanunun 39 uncu Maddesinin (j) Bendinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1644 19/06/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1645 19/06/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1646 19/06/2013 Devlet Memurları Kanunu ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1651 19/06/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1653 19/06/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1665 21/06/2013 Devlet Memurları Kanununun 53 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1676 26/06/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1680 27/06/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1682 27/06/2013 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1684 27/06/2013 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1685 27/06/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1686 27/06/2013 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1687 01/07/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1690 01/07/2013 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1698 27/06/2013 Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1704 03/07/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1706 04/07/2013 Köy Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ve Tarım Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1711 05/07/2013 Kamuda Aynı İşi Yapan Kadrosuz Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1719 12/07/2013 Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1720 12/07/2013 İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1725 12/07/2013 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1726 13/07/2013 Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1729 16/07/2013 Devlet Memurları Kanunu, Yüksek Öğretim Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1730 16/07/2013 Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1733 19/07/2013 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1739 26/07/2013 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1740 26/07/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1741 26/07/2013 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1742 30/07/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1743 01/08/2013 Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1745 02/08/2013 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1746 15/08/2013 23/7/1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1749 16/08/2013 Adli Tıp Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1759 09/09/2013 Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1769 24/09/2013 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1776 02/10/2013 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1782 07/10/2013 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1787 09/10/2013 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1789 09/10/2013 Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1795 09/10/2013 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1801 10/10/2013 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/1802 10/10/2013 Türk Eczacılar Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1803 11/10/2013 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Hakkında Kanun Değişiklik Teklifi
2/1809 23/10/2013 İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1820 30/10/2013 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1829 04/11/2013 Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1844 25/10/2013 Darbe Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1867 19/11/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1873 14/11/2013 4456 Sayılı Türkiye Kalkınma Bankasının Kuruluşunu Düzenleyen Kanunun 15. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1882 27/11/2013 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1892 22/11/2013 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1894 28/11/2013 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1898 03/12/2013 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1900 03/12/2013 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1903 05/12/2013 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1909 04/12/2013 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1910 13/12/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1914 17/12/2013 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1916 13/12/2013 Türkiye İş Kurumu Kanunun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1922 17/12/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1923 19/12/2013 İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1925 24/12/2013 Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1936 06/01/2014 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1943 09/01/2014 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1947 14/01/2014 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1952 14/01/2014 Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1958 17/01/2014 Bazı Alacakların Tahsilinden Vazgeçilmesi ile İş Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1962 16/01/2014 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1970 22/01/2014 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1976 28/01/2014 4857 Sayılı İş Kanununun 30. Maddesi 1. Fıkrası 1. Cümlesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi
2/1977 28/01/2014 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1986 30/01/2014 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1988 31/01/2014 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Dair Kanun Değişiklik Teklifi
2/1991 29/01/2014 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1992 30/01/2014 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1995 04/02/2014 Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1996 04/02/2014 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1999 04/02/2014 Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2005 12/02/2014 Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2016 14/02/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2018 18/02/2014 Kamu Hizmetlerinin Gerektirdiği Sürekli Görevlerde Alt İşveren (Taşeron) İşçisi Olarak Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Atanmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2019 04/02/2014 Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2023 12/02/2014 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2024 12/02/2014 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2027 12/02/2014 03.07.2005 Gün ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2028 13/02/2014 506 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2040 14/02/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2053 21/02/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2058 24/02/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2060 25/02/2014 Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2061 26/02/2014 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2073 04/03/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2074 04/03/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2076 05/03/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2088 19/03/2014 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2089 19/03/2014 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2096 10/04/2014 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2097 10/04/2014 İş Kanunu, Türkiye İş Kurumu Kanunu ile Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma ve Yöntemleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2100 08/04/2014 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2103 17/04/2014 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2104 18/04/2014 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2109 18/04/2014 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2110 17/04/2014 Katma Değer Vergisi Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2112 18/04/2014 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2113 18/04/2014 Türk Tabipleri Birliği Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2119 28/04/2014 Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2121 29/04/2014 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2123 29/04/2014 28 Nisan Gününün İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2129 07/05/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2130 25/04/2014 28 Nisan'ın İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2131 29/04/2014 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2136 08/05/2014 28 Nisan Gününün İş Kazalarında Hayatını Kaybedenleri Anma Günü Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/2139 09/05/2014 Çölyak ve Fenilketonüri Hastaları Hakkında Kanun Teklifi
2/2140 13/05/2014 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2142 08/05/2014 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2143 09/05/2014 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2144 09/05/2014 Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2145 16/05/2014 13 Mayıs Gününün " Yeraltı Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü" İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2147 21/05/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2150 07/05/2014 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2153 12/05/2014 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2155 21/05/2014 İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2163 07/05/2014 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2166 21/05/2014 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2168 22/05/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2169 22/05/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2171 23/05/2014 3213 Sayılı Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2175 27/05/2014 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2177 28/05/2014 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2179 12/05/2014 Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2180 28/05/2014 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2181 03/06/2014 13 Mayıs Gününün Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2185 03/06/2014 Maden Kanunu ile İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici Birer Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi
2/2188 03/06/2014 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2189 03/06/2014 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2193 21/05/2014 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2196 28/05/2014 İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2197 29/05/2014 Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2199 03/06/2014 22/05/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2210 05/06/2014 5510 Sayılı Kanunun 32. Maddenin A Bendinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2212 29/05/2014 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2217 06/06/2014 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2218 06/06/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2221 04/06/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2224 10/06/2014 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2225 10/06/2014 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2230 18/06/2014 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Türkiye Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2231 11/06/2014 Çocuk Hakları İzleme Komisyonu Kanun Teklifi
2/2233 12/06/2014 Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Kronik Hastalıklar Tedavi Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2239 18/06/2014 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2240 12/06/2014 Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Ulusal Hücre Tedavi Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2242 11/06/2014 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2254 16/06/2014 Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2258 19/06/2014 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2261 24/06/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2262 25/06/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2277 25/06/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2278 02/07/2014 Taşeron İşçilerinin Kadrolu İşçi Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2279 03/07/2014 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2283 25/06/2014 Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2284 30/06/2014 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2287 04/07/2014 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2288 04/07/2014 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2292 08/07/2014 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2293 08/07/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2298 08/07/2014 Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2302 11/06/2014 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2305 08/07/2014 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2311 11/07/2014 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2314 15/07/2014 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2315 17/07/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2320 17/07/2014 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2321 21/07/2014 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2322 21/07/2014 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununa Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/2323 09/07/2014 Terörle Mücadele Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2324 10/07/2014 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2326 17/07/2014 Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2329 21/07/2014 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2330 22/07/2014 4721 Sayılı Türk Medeni kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2332 23/07/2014 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2333 23/07/2014 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2336 24/07/2014 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2339 06/08/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2355 12/08/2014 Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2360 15/08/2014 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2362 15/08/2014 Kat Mülkiyeti Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2369 26/08/2014 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2373 04/09/2014 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Madde Eklenmesi ve Asgari Ücretle Çalışanların Çocukları İçin Eğitim Öğretim Yardımı Ödeneği Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2378 09/09/2014 29/6/2001 Tarihli 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2381 18/09/2014 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa Ek Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi
2/2385 22/09/2014 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2390 25/09/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2398 29/09/2014 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi
2/2401 15/10/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2405 14/10/2014 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2406 16/10/2014 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2421 14/10/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2424 21/10/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2431 27/10/2014 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2435 03/11/2014 Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2436 03/11/2014 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2445 04/11/2014 Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Dersi Okutulmasına Dair Kanun Teklifi
2/2450 05/11/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2452 10/11/2014 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2456 06/11/2014 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2459 11/11/2014 Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2460 11/11/2014 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2461 11/11/2014 Engelliler Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2484 11/11/2014 Kira Yardımı Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2487 18/11/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2488 18/11/2014 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2490 19/11/2014 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2491 19/11/2014 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması ( Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal Güvenliği ) Hakkında Kanun Teklifi
2/2495 19/11/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2502 19/11/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2504 20/11/2014 Devlet Memurları Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2506 25/11/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2517 24/11/2014 Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2519 28/11/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2521 01/12/2014 Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2522 02/12/2014 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2525 02/12/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2526 03/12/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2531 24/11/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2535 04/12/2014 Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2540 03/12/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2552 11/12/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2557 16/12/2014 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/2558 16/12/2014 2022 Sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun"da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2559 16/12/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2564 15/12/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2566 16/12/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2571 18/12/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2576 22/12/2014 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2579 22/12/2014 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2582 25/12/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2585 07/01/2015 Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2591 08/01/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2599 08/01/2015 Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi
2/2600 09/01/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2601 09/01/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2602 12/01/2015 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2603 13/01/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2604 16/01/2015 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2608 08/01/2015 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Eğitime Teşvik Bursu Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2610 12/01/2015 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2611 14/01/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2617 09/01/2015 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2623 21/01/2015 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2624 21/01/2015 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2628 22/01/2015 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2632 28/01/2015 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2634 21/01/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2635 21/01/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2636 22/01/2015 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2643 28/01/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2646 28/01/2015 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2649 28/01/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2650 28/01/2015 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2653 28/01/2015 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2654 28/01/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2655 29/01/2015 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2659 28/01/2015 5393 Sayılı 'Belediye Kanunu'na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2664 04/02/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2673 03/02/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2675 05/02/2015 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2676 05/02/2015 Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2683 06/02/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2684 06/02/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2686 06/02/2015 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2687 10/02/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2688 10/02/2015 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2692 11/02/2015 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2697 12/02/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2699 12/02/2015 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2701 12/02/2015 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2705 06/02/2015 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2707 11/02/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2714 16/02/2015 14/07/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2721 18/02/2015 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2724 20/02/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2729 25/02/2015 İş Kanunu ve Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2730 25/02/2015 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2733 02/03/2015 Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2734 02/03/2015 İş Kanunu ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2748 17/02/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2751 25/02/2015 İş Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2753 05/03/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2755 05/03/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2758 05/03/2015 14/07/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2760 09/03/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2761 09/03/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2768 06/03/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2774 11/03/2015 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2775 11/03/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2778 13/03/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2790 13/03/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2798 25/03/2015 Her Yıl Yaşlılara Saygı Haftasında Yaşlılara Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2800 25/03/2015 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2802 27/03/2015 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2805 30/03/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2807 30/03/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2808 30/03/2015 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2809 30/03/2015 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2819 02/04/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2820 03/04/2015 Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2823 03/04/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/2824 03/04/2015 5393 Sayılı 'Belediye Kanunu'na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Gezi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

TBMM ZİYARETÇİ KABUL SALONU 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE AĞIR HASAR GÖRDÜĞÜNDEN, BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ BİTİNCEYE KADAR HALK GÜNÜ UYGULAMASI YAPILAMAYACAKTIR.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Mustafa Necati Kültür Evi

Mustafa Necati Kültür Evi

İki katlı tarihi binanın giriş katında TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı Sergi Salonu bulunmaktadır. Sergi Salonunda TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı tarafından kabul görmüş eserler, halka açık olarak sergilenmektedir.

Mustafa Necati Kültür Evi Tanıtım Sitesi

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki