Turkiye Buyuk Millet Meclisi

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

Komisyonda Bulunan Tasarı ve Teklifler


Bulunan Kayıt Sayısı : 694
Dönem Taksim/Esas No Tarihi Tasarı / Teklif Başlığı ve Özeti
26 2/2346 09/05/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2338 03/05/2018 3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2337 27/04/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2336 27/04/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2333 27/04/2018 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2329 17/04/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2326 18/04/2018 24.04.1930 Tarihli ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2325 18/04/2018 26.09.2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2324 18/04/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2321 17/04/2018 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2320 17/04/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2319 13/04/2018 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2318 13/04/2018 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2304 11/04/2018 Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2301 09/04/2018 Çocuk Hakları Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2297 09/04/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2294 05/04/2018 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile Şeker Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2293 05/04/2018 Çocuk Hakları İzleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2282 05/04/2018 Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2281 05/04/2018 28 Nisan'ın İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2265 29/03/2018 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda, Cinsel İstismara Uğramış Çocukların Mahremiyetininin Korunmasına Yönelik Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2262 27/03/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2261 27/03/2018 Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2255 16/03/2018 Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2243 16/03/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2242 16/03/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2239 16/03/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2238 16/03/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2235 16/03/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2234 16/03/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2217 12/03/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2201 08/03/2018 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Ünvanı Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2196 05/03/2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2195 05/03/2018 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2193 08/03/2018 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2192 06/03/2018 Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2189 06/03/2018 Terörle Mücadele Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2186 06/03/2018 Bankacılık Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2185 06/03/2018 Çocuk Hakları Komisyonu Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2179 02/03/2018 Ruh Sağlığı Kanunu Teklifi
26 2/2178 02/03/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2173 05/03/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2172 05/03/2018 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2171 05/03/2018 Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2162 22/02/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2159 21/02/2018 Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2156 21/02/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2155 21/02/2018 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2151 21/02/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2149 21/02/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2146 20/02/2018 Mesleki Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2144 20/02/2018 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2139 16/02/2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2136 15/02/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2131 12/02/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2128 08/02/2018 İş Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2125 08/02/2018 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2124 07/02/2018 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Sosyal Güvenlik Destek Priminin Kaldırılması) İlişkin Yasa Teklifi
26 2/2119 07/02/2018 İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2118 07/02/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2115 01/02/2018 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2110 30/01/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2106 26/01/2018 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2101 23/01/2018 Devlet Memurları Kanunun 53 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2100 23/01/2018 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ve Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2098 17/01/2018 31/05/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2087 12/01/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2086 11/01/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Firmalar Aracılığıyla İstihdam Edilenlerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2084 10/01/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2081 10/01/2018 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2076 09/01/2018 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2073 04/01/2018 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2070 04/01/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2067 08/01/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2066 08/01/2018 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2063 04/01/2018 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2061 04/01/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2057 25/12/2017 Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2054 25/12/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2052 22/12/2017 Türkiye Uyuşturucu ile Mücadele Kurumunun Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2050 21/12/2017 Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2048 21/12/2017 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2029 20/12/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2028 20/12/2017 İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2027 20/12/2017 7/5/1987 Tarihli ve 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2017 14/12/2017 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2013 14/12/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2011 12/12/2017 Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2010 12/12/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2007 11/12/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2006 11/12/2017 Asgari Geçim Yardımı Kanunu Teklifi
26 2/2004 08/12/2017 İş Kanunu ile İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2003 08/12/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2002 08/12/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2001 08/12/2017 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasın Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1998 08/12/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1997 08/12/2017 Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1996 08/12/2017 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1994 08/12/2017 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1990 08/12/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1977 05/12/2017 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1976 01/12/2017 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1974 01/12/2017 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1971 01/12/2017 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1965 29/11/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1960 20/11/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1959 17/11/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1958 17/11/2017 Yurt Dışında Yaşayan Çalışan Emekli Olan Öğrenim Gören Türk Vatandaşlarının Vefatı Halinde Naaşlarının Ülkemize Gönderilmesi Cenaze ve Defin İşlemlerinden Doğan Masrafların Tamamının Devlet Tarafından Karşılanmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1957 24/11/2017 Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1952 23/11/2017 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1951 23/11/2017 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/1948 22/11/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1942 20/11/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1939 17/11/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1938 17/11/2017 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1936 16/11/2017 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1935 16/11/2017 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1933 16/11/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1931 16/11/2017 8/5/1985 Tarihli ve 3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1924 08/11/2017 29.08.1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1919 02/11/2017 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/1916 02/11/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1906 26/10/2017 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1905 26/10/2017 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1898 26/10/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1882 12/10/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1879 11/10/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1875 10/10/2017 Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1873 10/10/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1872 06/10/2017 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1871 06/10/2017 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1867 06/10/2017 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1865 06/10/2017 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1856 02/10/2017 7/5/1987 Tarih ve 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1855 29/09/2017 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1850 20/09/2017 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1849 19/09/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1847 19/09/2017 5737 Sayılı Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1846 19/09/2017 Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1843 19/09/2017 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1824 09/08/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1821 03/08/2017 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1810 19/06/2017 6756 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifif
26 2/1807 21/07/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1786 29/06/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1785 23/06/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1784 23/06/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1772 15/06/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1770 15/06/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1769 15/06/2017 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1768 15/06/2017 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1766 08/06/2017 31/05/2016 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1765 08/06/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1762 08/06/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1760 07/06/2017 İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1757 06/06/2017 08.06.1949 Tarihli 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1756 06/06/2017 Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1755 02/06/2017 24/11/2004 Tarihli ve 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1754 02/06/2017 24/04/1930 Tarihli 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1753 02/06/2017 07/05/1987 Tarihli ve 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1752 02/06/2017 04/01/1961 Tarihli ve 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1751 02/06/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1746 31/05/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılarak Engelli Vatandaşlarımızın Maluliyet Haklarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1741 29/05/2017 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1739 29/05/2017 Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1736 29/05/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1735 26/05/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1729 24/05/2017 29.05.1986 Tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1721 15/05/2017 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1718 12/05/2017 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1716 11/05/2017 26.09.2004 Tarihli 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1714 10/05/2017 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1713 09/05/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1712 08/05/2017 22.05.2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/1711 05/05/2017 28 Nisan'ın İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1709 05/05/2017 Öğrencilere Sigorta, Sağlık ve Eğitim Desteği Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1708 03/05/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1705 03/05/2017 28 Nisan Gününün İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1704 27/04/2017 Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1701 24/04/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1700 21/04/2017 11.04.1928 Tarih ve 1219 Sayılı Tababet ve Şubat Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1697 19/04/2017 Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1692 07/04/2017 29.08.1977 Tarih ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1683 28/03/2017 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1681 23/03/2017 669 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1673 20/03/2017 31.5.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1672 16/03/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1670 20/03/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1668 20/03/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1667 20/03/2017 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1663 15/03/2017 26.09.2004 Tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1661 15/03/2017 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1660 15/03/2017 Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1659 15/03/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1658 15/03/2017 Engelli Vatandaşların Kamu Hizmetlerine Alınmaları ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1657 14/03/2017 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1656 14/03/2017 Devlet Memurları Kanunu ile Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1652 15/03/2017 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1648 07/03/2017 Türkiye Optisyenler/Gözlükçüler Birliği Kanunu Teklifi
26 2/1647 09/03/2017 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1638 06/03/2017 25.8.1999 Tarih ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1635 07/03/2017 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1634 06/03/2017 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1630 01/03/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1628 03/03/2017 14/07/1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1626 02/03/2017 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1625 02/03/2017 29.8.1977 Tarih ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1616 23/02/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1615 22/02/2017 Optisyenlik Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1614 22/02/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1613 17/02/2017 25.8.1999 Tarih ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1611 21/02/2017 Çocuk Hakları Komisyonu Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1610 17/02/2017 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1606 15/02/2017 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1605 15/02/2017 682 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1590 08/02/2017 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1586 02/02/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1581 20/01/2017 Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1573 18/01/2017 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1572 18/01/2017 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda ve Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1571 18/01/2017 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek Madde Eklenmesi (Emeklilere Yakacak Yardımı Ödenmesi) Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1570 12/01/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1567 12/01/2017 Asgari Ücretle Çalışanlara Aile Yardımı Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/1564 12/01/2017 13.12.2014 Tarih ve 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Hakkında Kanunda Değişiklik Teklifi
26 2/1563 10/01/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi
26 2/1561 10/01/2017 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1560 10/01/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1557 05/01/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1555 25/11/2016 Çocuk Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1554 05/01/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1553 04/01/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1552 04/01/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1551 27/12/2016 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1547 27/12/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1546 27/12/2016 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1545 27/12/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/1544 23/12/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1543 23/12/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1542 23/12/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1533 14/12/2016 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1526 09/12/2016 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1517 08/12/2016 Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1505 02/12/2016 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1501 01/12/2016 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1500 01/12/2016 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1498 01/12/2016 25.08.1999 Tarih ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1497 01/12/2016 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1496 01/12/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1495 30/11/2016 Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1492 29/11/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1490 29/11/2016 Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1487 18/11/2016 25.8.1999 Tarih ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1486 17/11/2016 Çocuk Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/1485 16/11/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklifi
26 2/1481 24/11/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1480 23/11/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1479 22/11/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1476 16/11/2016 Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1475 16/11/2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/1473 16/11/2016 Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşların Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1468 08/11/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1467 08/11/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1450 03/11/2016 Engellilere Yönelik Bazı İyileştirmeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1445 01/11/2016 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1443 27/10/2016 1219 Sayılı Tababet ve Şubatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1440 26/10/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1438 21/10/2016 Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1436 20/10/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1432 19/10/2016 Çocuk Hakları Koruma Komisyonu Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1431 19/10/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1429 19/10/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1424 18/10/2016 Türk Medeni Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1423 18/10/2016 669 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünede Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1410 13/10/2016 İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1402 06/10/2016 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1400 04/10/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1387 22/09/2016 Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1366 31/08/2016 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1362 22/08/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1354 12/08/2016 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1350 10/08/2016 4857 Sayılı İş Kanunu ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1347 08/08/2016 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/1346 05/08/2016 Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1341 08/08/2016 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16. Maddesi Hakkında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1331 03/08/2016 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1325 03/08/2016 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1314 15/07/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1309 14/07/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1307 14/07/2016 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1302 12/07/2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1301 12/07/2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1296 30/06/2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1295 29/06/2016 Silikoz Hastalığına Yakalanan Vatandaşların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1289 22/06/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1287 30/06/2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1286 28/06/2016 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1282 28/06/2016 Yoksul Yurttaşlara Konut Tahsis Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1278 24/06/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1275 24/06/2016 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1274 24/06/2016 Yükseköğretim Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1269 22/06/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1260 20/06/2016 Gelir Vergisi Kanunu, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1258 20/06/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1256 17/06/2016 Engellilik Hakkında Farkındalık Kanun Teklifi
26 2/1254 17/06/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1253 16/06/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1252 13/06/2016 Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1251 10/06/2016 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1234 03/06/2016 5237 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1230 08/06/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1229 08/06/2016 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1228 08/06/2016 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun Teklifi
26 2/1225 08/06/2016 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1223 07/06/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1221 07/06/2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1219 03/06/2016 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1216 06/06/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1215 03/06/2016 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1212 03/06/2016 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1207 03/06/2016 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1205 02/06/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1203 31/05/2016 26/09/2004 Tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1202 31/05/2016 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1189 31/05/2016 Rehber Köpekler Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1187 31/05/2016 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1177 25/05/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1171 18/05/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1168 16/05/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1154 10/05/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1150 06/05/2016 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Teklifi
26 2/1147 04/05/2016 Çocuk Hakları Komisyonu Adı ile Bir Komisyon Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1145 02/05/2016 Çocuk Haklarının Uluslararası Sözleşmelere Uygunluğunu İzleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1143 09/05/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1142 06/05/2016 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1137 04/05/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1135 04/05/2016 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1130 27/04/2016 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1129 20/04/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1128 28/04/2016 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1127 27/04/2016 26/09/2004 Tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1123 22/04/2016 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1122 21/04/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1120 20/04/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1118 20/04/2016 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1117 14/04/2016 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanun Teklifi
26 2/1116 22/04/2016 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1113 20/04/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1112 20/04/2016 14/07/1965 Tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1108 14/04/2016 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanunun Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1107 14/04/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1106 14/04/2016 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1100 06/04/2016 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda ve 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1099 15/04/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1096 14/04/2016 Osmanlı Hanedanı Mensupları Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1091 14/04/2016 3213 Sayılı Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1089 12/04/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1079 12/04/2016 Vergi Usul Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1078 08/04/2016 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1073 06/04/2016 Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1072 05/04/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1069 31/03/2016 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1068 31/03/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1067 29/03/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1065 25/03/2016 Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1061 20/04/2016 Çocuk Hakları İzleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1055 07/04/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1054 07/04/2016 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1053 06/04/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1052 06/04/2016 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1051 06/04/2016 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1049 06/04/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1045 06/04/2016 Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1044 01/04/2016 Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1042 01/04/2016 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1041 01/04/2016 Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1039 01/04/2016 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1034 01/04/2016 Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, Hatay, Adana ve Mersin İllerinde İşini Suriyeli Sığınmacıların İstihdamı Nedeniyle Kaybetmiş İşçilere İşsizlik Sigortası Ödemesi Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1031 06/04/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1025 31/03/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1024 31/03/2016 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1020 29/03/2016 Nüfus Planlaması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1019 29/03/2016 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1018 29/03/2016 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1017 30/03/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1013 25/03/2016 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1009 25/03/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1007 25/03/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/995 24/03/2016 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/986 18/03/2016 20 Şubat Behçet Hastalığı ve Farkındalık Gününe Dair Kanun Teklifi
26 2/983 15/03/2016 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/980 11/03/2016 Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/978 18/03/2016 13/03/2016 tarihinde Kızılay'da Yaşanan Terör Saldırısından Zarar Gören İşyerlerinin Vergi, Sigorta Primi ve Kredi Yükümlülüklerinin Ertelenmesine İlişkin Kanun Teklifi
26 2/977 17/03/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/976 17/03/2016 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 132. Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/967 11/03/2016 25/8/1999 Tarih ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/965 10/03/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/960 15/03/2016 Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/959 15/03/2016 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/958 15/03/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/954 11/03/2016 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/949 11/03/2016 08/03/2012 Tarihli ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/944 11/03/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/942 11/03/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/940 11/03/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/938 11/03/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/934 10/03/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/933 10/03/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/926 08/03/2016 Sosyal Hizmetler Kanunu ile Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/924 25/03/2016 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/919 03/03/2016 Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/915 02/03/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/904 03/03/2016 Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/900 02/03/2016 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/897 29/02/2016 İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/893 26/02/2016 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/892 26/02/2016 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/889 24/02/2016 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/888 04/03/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/878 26/02/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/875 25/02/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/870 19/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/865 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/864 16/02/2016 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/863 24/02/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/862 24/02/2016 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/860 22/02/2016 24/11/2004 Tarihli 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/854 18/02/2016 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/853 17/02/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/849 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/848 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/840 17/02/2016 2918 Sayılı Karayolları ve Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/834 15/02/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/833 12/02/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/829 11/02/2016 3.7.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/826 11/02/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/823 11/02/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/820 10/02/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/819 10/02/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/818 10/02/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/814 08/02/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/801 12/02/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/800 12/02/2016 06.09.2015 Tarihinden İtibaren Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanan Diyarbakır'ın Sur İlçesinin Afet Bölgesi İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/799 12/02/2016 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/797 12/02/2016 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/791 08/02/2016 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Çıraklık ve Stajda Geçen Sürelerin Borçlanılarak Sigortalılıktan Sayılması) Dair Kanun Teklifi
26 2/790 08/02/2016 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/763 02/02/2016 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu İş Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/751 27/01/2016 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi
26 2/750 25/01/2016 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/747 01/02/2016 Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/746 01/02/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/745 29/01/2016 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/744 29/01/2016 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/740 29/01/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/735 28/01/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/734 27/01/2016 Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/733 27/01/2016 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/732 27/01/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/730 25/01/2016 4447 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/726 22/01/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/722 22/01/2016 Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/721 22/01/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/720 22/01/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/719 20/01/2016 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/718 20/01/2016 Türkiye Gözlükçüler Meslek Odası Birliği Kanun Teklifi
26 2/715 18/01/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif
26 2/702 19/01/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/692 18/01/2016 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/689 18/01/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/686 18/01/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/680 14/01/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/678 13/01/2016 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/675 13/01/2016 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/668 12/01/2016 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/663 12/01/2016 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/657 11/01/2016 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/656 11/01/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/642 11/01/2016 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/638 11/01/2016 14/07/1965 Tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/632 11/01/2016 İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/631 11/01/2016 Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/630 11/01/2016 Bireysel Emeklilik ve Yatırım Sistemi Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/628 08/01/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/626 08/01/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/625 07/01/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/624 07/01/2016 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/622 07/01/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/621 07/01/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/618 07/01/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/611 06/01/2016 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/610 06/01/2016 Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/609 05/01/2016 Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/603 04/01/2016 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/602 04/01/2016 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/600 31/12/2015 İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/595 31/12/2015 Engelli Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
26 2/582 30/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/574 28/12/2015 Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/572 28/12/2015 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/566 28/12/2015 Soyadı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/560 25/12/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/559 24/12/2015 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/554 23/12/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/550 22/12/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/543 18/12/2015 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/541 18/12/2015 Belediye Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/536 17/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (
26 2/535 17/12/2015 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/530 17/12/2015 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/529 17/12/2015 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/528 17/12/2015 31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/524 17/12/2015 25.08.1999 Tarih ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/523 17/12/2015 13.6.2006 Tarihli ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 22.5.2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanunu ve 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/519 17/12/2015 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Firmalar Aracılığıyla İstihdam edilenlerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/516 17/12/2015 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/515 17/12/2015 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Çalışma Sürelerinin İndirilmesi) Dair Kanun Teklifi
26 2/510 16/12/2015 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/498 10/12/2015 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/491 22/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/490 18/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/489 17/12/2015 Tutuklu ve Hükümlülerin Sosyal Güvenlik Hakkı Kanun Teklifi
26 2/488 17/12/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/487 17/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/486 17/12/2015 31.5.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek Madde Eklenmesi (Emeklilere Yılda İki Defa İkramiye Ödenmesi) Hakkında Kanun Teklifi
26 2/485 17/12/2015 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması (Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal Güvenliği) Hakkında Kanun Teklifi
26 2/484 17/12/2015 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Sosyal Güvenlik Destek Priminin Kaldırılması) İlişkin Yasa Teklifi
26 2/483 16/12/2015 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanun Teklifi
26 2/482 16/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/480 15/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/476 15/12/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/472 14/12/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/470 14/12/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/467 14/12/2015 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/466 14/12/2015 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/465 14/12/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/464 11/12/2015 İnfaz Koruma Memurlarının Sosyal ve Ekonomik Durumunun İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/463 11/12/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/461 11/12/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/460 10/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/459 10/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/458 09/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/457 09/12/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/456 09/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/455 07/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/454 07/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/453 07/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/452 04/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/451 04/12/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/450 04/12/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/449 02/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/444 30/11/2015 Muhtarların Sosyal ve Güvenlik Hakları Hakkında Kanun Teklifi
26 2/442 25/11/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/441 25/11/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/440 24/11/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/439 24/11/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/438 24/11/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/437 24/11/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/435 23/11/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/420 01/12/2015 Türk Ceza Kanununa "Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar" Maddesi Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/416 14/12/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/415 14/12/2015 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/410 04/12/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/405 03/12/2015 14/71965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/402 03/12/2015 İş Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/400 02/12/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/398 25/11/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/397 18/11/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/396 14/12/2015 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/389 04/12/2015 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
26 2/386 03/12/2015 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/382 02/12/2015 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/381 02/12/2015 Kamuda Çalışan Taşeron İşçilere Kadro Verilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/380 02/11/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/379 03/12/2015 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/377 02/12/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 326 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/372 01/12/2015 17 Nisanın Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Kınama Günü İlân Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/370 27/11/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/366 27/11/2015 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/362 27/11/2015 1/7/1976 Tarih ve 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda ve 24/5/1983 Tarih ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/360 27/11/2015 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/346 24/11/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/345 24/11/2015 Çölyak ve Fenilketonüri Hastaları Hakkında Kanun Teklifi
26 2/344 24/11/2015 İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/334 24/11/2015 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/333 24/11/2015 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/331 23/11/2015 03.07.2005 Gün ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/319 25/11/2015 Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/313 24/11/2015 Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/312 24/11/2015 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Alt İşveren Firmalar Aracılığıyla İstihdam Edilen İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/311 24/11/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/307 24/11/2015 28 Nisan'ın İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/306 24/11/2015 Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/305 24/11/2015 Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/303 24/11/2015 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması İçin Kanun Teklifi
26 2/296 24/11/2015 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/292 23/11/2015 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/284 24/11/2015 Sosyal Uyum ve Sosyal İçerme Kanunu Teklifi
26 2/283 24/11/2015 Taşeron İşçilerinin Kadrolu İşçi Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/282 24/11/2015 Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/280 24/11/2015 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Eğitime Teşvik Bursu Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/279 24/11/2015 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/278 24/11/2015 Her Yıl Yaşlılara Saygı Haftasında Yaşlılara Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/276 24/11/2015 Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/274 24/11/2015 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/266 24/11/2015 4688 Sayılı Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/265 24/11/2015 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/262 24/11/2015 Biyogüvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/260 24/11/2015 5393-657/4B-4924 Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçilmesi İçin Kanun Teklifi
26 2/248 25/11/2015 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/247 25/11/2015 Devlet Memurları Kanununda ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/244 25/11/2015 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/241 24/11/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/238 24/11/2015 Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/235 23/11/2015 26.09.2004 Gün ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/227 20/11/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/226 20/11/2015 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/225 20/11/2015 Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/216 24/11/2015 Türk Ceza Kanununun 109. ve 234. Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/210 24/11/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/205 24/11/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/198 24/11/2015 Taşeron İşçilerinin Kadrolu İşçi Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/197 24/11/2015 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/196 24/11/2015 13 Mayıs Gününün Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/194 24/11/2015 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/190 24/11/2015 Van-Erciş ve Çevresinde Meydana Gelen Deprem Afeti ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/189 24/11/2015 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/184 24/11/2015 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/180 24/11/2015 Biyogüvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/175 24/11/2015 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Firmalar Aracılığıyla İstihdam Edilen İşçilerle Geçici Personelin Memur ya da Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/174 24/11/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/165 24/11/2015 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/164 24/11/2015 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/151 24/11/2015 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/146 24/11/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/145 24/11/2015 İş Kanunu ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/144 24/11/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/142 24/11/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/134 24/11/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/133 24/11/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/129 24/11/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/127 24/11/2015 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/126 24/11/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/120 24/11/2015 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/119 24/11/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/118 24/11/2015 Devlet Memurları Kanunu İle Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/105 24/11/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/93 24/11/2015 Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/88 24/11/2015 İş Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/84 24/11/2015 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/82 24/11/2015 Her Yıl Yaşlılara Saygı Haftasında Yaşlılara Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/63 24/11/2015 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/61 24/11/2015 Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/52 23/11/2015 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/44 20/11/2015 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/42 20/11/2015 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çağrı Merkezi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/31 20/11/2015 14/01/2015 Tarihli 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/30 20/11/2015 29/08/1977 Tarihli 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/23 19/11/2015 Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/21 19/11/2015 25.08.1999 Tarih ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/20 19/11/2015 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması ( Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal Güvenliği ) Hakkında Kanun Teklifi
26 2/18 19/11/2015 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/16 19/11/2015 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/13 19/11/2015 Darbe Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/10 18/11/2015 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/5 18/11/2015 Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/4 18/11/2015 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/3 18/11/2015 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 1/927 22/02/2018 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Aile Bireylerinin Kazanç Getirici İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/877 07/09/2017 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon veya Konsolosluk Mensuplarının Aile Üyelerinin Kazanç Getirici Bir İşte Çalaşmalarına Dair Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/873 06/09/2017 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı
26 1/856 07/06/2017 Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun IV. Bölümünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/812 09/02/2017 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
26 1/799 03/01/2017 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/778 21/10/2016 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/516 05/08/2011 Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
26 1/295 02/11/2011 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/293 02/11/2011 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/292 02/11/2011 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/280 26/08/2011 Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/264 08/06/2011 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/252 27/03/2000 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/250 25/02/2000 25.8.1999 Tarihli ve 4447 Sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/238 01/10/1999 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
26 1/234 06/06/1997 Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/233 06/06/1997 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/232 30/05/1997 Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/216 27/03/1995 15.6.1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/174 10/09/1991 9.1.1985 Tarihli ve 3146 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/68 18/06/1984 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/60 14/12/1983 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/27 07/06/2007 23.05.2007 Tarihli ve 5665 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/21 17/06/2004 02.06.2004 Tarihli ve 5182 Sayılı Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/15 31/03/2003 16.03.2003 Tarihli ve 4828 Sayılı İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/9 07/04/1997 20.03.1997 Tarihli ve 4230 Sayılı Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Borçlanma Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki