Turkiye Buyuk Millet Meclisi

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Komisyonda Bulunan Tasarı ve Teklifler


Bulunan Kayıt Sayısı : 1500
Dönem Taksim/Esas No Tarihi Tasarı / Teklif Başlığı ve Özeti
26 2/2347 09/05/2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2346 09/05/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2345 09/05/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2344 09/05/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2343 09/05/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2342 09/05/2018 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2338 03/05/2018 3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2337 27/04/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2336 27/04/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2334 02/05/2018 Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/2329 17/04/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2328 17/04/2018 04.01.1961 Tarihli ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2326 18/04/2018 24.04.1930 Tarihli ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2324 18/04/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2321 17/04/2018 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2319 13/04/2018 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2318 13/04/2018 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2317 13/04/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2315 12/04/2018 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2310 12/04/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2308 12/04/2018 16.08.1961 Tarih ve 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2307 12/04/2018 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2306 12/04/2018 Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2305 11/04/2018 24.08.1984 Tarih ve 2981 Sayılı "İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2303 10/04/2018 Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2302 10/04/2018 3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2300 09/04/2018 03.07.2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2298 09/04/2018 Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2297 09/04/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2296 06/04/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2295 05/04/2018 Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2291 09/04/2018 Atıksu Altyapı Tesisi Olmayan Yerlerde Atıksu Bedeli Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2290 06/04/2018 Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2286 05/04/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2284 05/04/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2283 05/04/2018 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2274 29/03/2018 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2272 29/03/2018 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2270 29/03/2018 Doğankent Beldesinin İlçe Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2267 29/03/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32'nci Maddesinde Değişiklik Yapılması (Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneğinin Düzenlenmesi) Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2264 27/03/2018 351 Sayılı Yükseköğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2263 27/03/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2262 27/03/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2261 27/03/2018 Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2260 27/03/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2256 16/03/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2250 22/03/2018 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2245 21/03/2018 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2244 16/03/2018 Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2243 16/03/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2240 16/03/2018 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2239 16/03/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2238 16/03/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2236 16/03/2018 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2235 16/03/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2234 16/03/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2233 16/03/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2230 16/03/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2229 16/03/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2225 12/03/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/2218 12/03/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2217 12/03/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2215 09/03/2018 375 Sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2803 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2213 12/03/2018 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklifi
26 2/2212 12/03/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2204 09/03/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2202 08/03/2018 Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2201 08/03/2018 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Ünvanı Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2199 06/03/2018 Elmadağ Hasanoğlan Köy Enstitüsü Eğitim Kompleksi ile Köy Enstitüleri Çağdaş Eğitim Müzesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2198 06/03/2018 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2197 05/03/2018 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2195 05/03/2018 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2193 08/03/2018 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2189 06/03/2018 Terörle Mücadele Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2188 06/03/2018 Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2186 06/03/2018 Bankacılık Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2183 05/03/2018 375 Sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2182 05/03/2018 375 Sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2179 02/03/2018 Ruh Sağlığı Kanunu Teklifi
26 2/2178 02/03/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2176 05/03/2018 4769 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2173 05/03/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2172 05/03/2018 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2171 05/03/2018 Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2168 01/03/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2165 23/02/2018 Çiftçilerin Faiz Borçlarının Silinmesi ve Ana Borçlarının Taksitlendirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2164 22/02/2018 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2162 22/02/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2160 21/02/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2158 20/02/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Elektrik Piyasası Kanunu ile Doğalgaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2156 21/02/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2153 21/02/2018 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2152 21/02/2018 Denizciler Mahallesinin İlçe Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2151 21/02/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2149 21/02/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2148 21/02/2018 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2147 21/02/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2145 20/02/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2143 20/02/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2141 20/02/2018 İcra ve İflas Kanunu ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2139 16/02/2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2138 15/02/2018 Köy Enstitüleri Sistemini Araştırma Enstitüsü Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2136 15/02/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2135 14/02/2018 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2134 14/02/2018 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2133 13/02/2018 Afrin'de Görev Yapan Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Banka Kredi ve Kredi Kartı Borçlarının Tüm Fer'ileriyle Birlikte Devlet Tarafından Karşılanmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2132 13/02/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2131 12/02/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2130 09/02/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2128 08/02/2018 İş Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2127 08/02/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2125 08/02/2018 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2124 07/02/2018 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Sosyal Güvenlik Destek Priminin Kaldırılması) İlişkin Yasa Teklifi
26 2/2123 06/02/2018 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2122 05/02/2018 Yeni Cazibe Merkezleri Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2118 07/02/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2117 02/02/2018 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2115 01/02/2018 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2112 31/01/2018 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2110 30/01/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2109 30/01/2018 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2108 26/01/2018 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2107 26/01/2018 6551 Sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2106 26/01/2018 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2105 26/01/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2103 23/01/2018 Bartın İline Bağlı Kozcağız Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2100 23/01/2018 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ve Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2098 17/01/2018 31/05/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2096 17/01/2018 Sanat Kurumlarında 375 Sayılı KHK'nin Ek 7. Maddesi ve Bütçe Kanununun 23. Maddesi Uyarında Maliye Vizesi ile Süreli Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilen Personelin Kadroya Alınması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2094 16/01/2018 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2093 16/01/2018 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2092 15/01/2018 6253 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2091 12/01/2018 5488 Sayılı Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2090 12/01/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2089 12/01/2018 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2088 12/01/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2086 11/01/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Firmalar Aracılığıyla İstihdam Edilenlerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2084 10/01/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2082 11/01/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 3717 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2081 10/01/2018 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2080 10/01/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2078 10/01/2018 2/3/1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2076 09/01/2018 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2073 04/01/2018 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2072 04/01/2018 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2071 04/01/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2070 04/01/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2068 08/01/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2067 08/01/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2066 08/01/2018 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2061 04/01/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2058 26/12/2017 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2056 25/12/2017 Kocaeli İline Bağlı Hereke Beldesinin İlçe Yapılması İli İlgili Kanun Teklifi
26 2/2054 25/12/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2052 22/12/2017 Türkiye Uyuşturucu ile Mücadele Kurumunun Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2050 21/12/2017 Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2048 21/12/2017 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2045 21/12/2017 Harcırah Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2044 21/12/2017 Isparta Gülü Kanunu Teklifi
26 2/2043 21/12/2017 12/11/2012 tarihil ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2041 20/12/2017 6306 Sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", 2981 Sayılı "İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve 4706 Sayılı "Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2039 20/12/2017 İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2035 19/12/2017 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2029 20/12/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2026 20/12/2017 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2025 20/12/2017 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2023 20/12/2017 Tarım Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2022 20/12/2017 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2018 14/12/2017 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2017 14/12/2017 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2014 14/12/2017 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2013 14/12/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2011 12/12/2017 Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2010 12/12/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2008 11/12/2017 Asgari Ücret ve Altında Gelire Sahip Hane Halkının Bedelsiz Elektrik Kullanımının Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2007 11/12/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2006 11/12/2017 Asgari Geçim Yardımı Kanunu Teklifi
26 2/2003 08/12/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2002 08/12/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2001 08/12/2017 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasın Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2000 08/12/2017 31.12.1960 Tarih ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1998 08/12/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1996 08/12/2017 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1995 08/12/2017 19/10/2005 tarihli ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1994 08/12/2017 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1993 08/12/2017 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1992 08/12/2017 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1990 08/12/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1988 08/12/2017 Divriği İlinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1987 08/12/2017 Suşehri İlinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1986 06/12/2017 Diyarbakır Sur'da Mağdur Olanların İstihdam Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1985 06/12/2017 5488 Sayılı Tarım Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1977 05/12/2017 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1970 01/12/2017 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1969 29/11/2017 Belediye Başkanlarına Yerel Yönetim Hizmet Tazminatı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1966 29/11/2017 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1965 29/11/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1964 29/11/2017 İnegöl Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1963 27/11/2017 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1962 23/11/2017 14/07/1965 Tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Kanun Teklifi
26 2/1961 21/11/2017 Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1960 20/11/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1959 17/11/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1957 24/11/2017 Devlet Memurları Kanunu ile İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1953 23/11/2017 5335 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1950 23/11/2017 Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1949 22/11/2017 14/07/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1948 22/11/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1946 21/11/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1942 20/11/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1941 20/11/2017 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1939 17/11/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1937 16/11/2017 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun ile 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1933 16/11/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1931 16/11/2017 8/5/1985 Tarihli ve 3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1928 10/11/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1926 09/11/2017 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1925 07/11/2017 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1924 08/11/2017 29.08.1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1923 08/11/2017 19.10.2015 Tarih ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi (İhlas Finans Mağdurlarının Alacaklarının İadesi) Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1919 02/11/2017 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/1918 02/11/2017 Köy Kanunu ile Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1916 02/11/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1914 01/11/2017 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1913 31/10/2017 12 Eylül 1980 Askeri Darbe Rejiminin Kararları ve Kanunları ile Mağdur Olanlara ya da Yakınlarına Maddi ve Manevi Tazminat Verilmesi ve de Darbe Sürecinin Yol Açtığı Mağduriyetlerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1912 31/10/2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ve Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1911 31/10/2017 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1908 31/10/2017 Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Kamu Bankalarından Yapacakları Para Transferlerinde Ücret Kesintisi Yapılmamasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1907 26/10/2017 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1906 26/10/2017 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1905 26/10/2017 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1904 26/10/2017 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1903 26/10/2017 Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1902 26/10/2017 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1901 26/10/2017 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1898 26/10/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1897 18/10/2017 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1896 23/10/2017 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1894 19/10/2017 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1892 18/10/2017 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1891 18/10/2017 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1889 18/10/2017 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1887 18/10/2017 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1884 18/10/2017 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1882 12/10/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1879 11/10/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1878 11/10/2017 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1876 11/10/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1875 10/10/2017 Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1873 10/10/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1872 06/10/2017 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1870 02/10/2017 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1869 06/10/2017 Van Gölü ve Yöresinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1868 06/10/2017 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1866 06/10/2017 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1864 04/10/2017 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1863 04/10/2017 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1862 04/10/2017 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1860 02/10/2017 Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası, Kamu Bankaları, Tarım Kredi Kooperatifi, Elektrik Dağıtım Şirketlerine Olan Borçlarının Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/1859 02/10/2017 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1856 02/10/2017 7/5/1987 Tarih ve 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1854 21/09/2017 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1849 19/09/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1847 19/09/2017 5737 Sayılı Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1846 19/09/2017 Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1845 19/09/2017 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1843 19/09/2017 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1842 19/09/2017 11.08.2017 Tarihinde Trabzon İli Maçka İlçesinde Güvenlik Güçlerine Teröristlerin Bulunduğu Yeri Gösterdiği Esnada Çıkan Çatışmada Vefat Eden Eren Bülbül'ün Şehit Sayılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1836 19/09/2017 Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması (Üniversiteli İşsiz Gençlerin Kredi Borçlarının Ertelenmesi) Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1834 19/09/2017 Taşıt Kanunu Hakkında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1831 19/09/2017 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1828 19/09/2017 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1824 09/08/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1823 09/08/2017 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1821 03/08/2017 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1819 02/08/2017 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1818 02/08/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1817 02/08/2017 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklif
26 2/1813 26/07/2017 19/04/2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1812 26/07/2017 5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'un 3. Maddesinde Değişiklik Yapılarak "Engellilerden, Harp ve Vazife Şehitlerinin Dul ve Yetimlerinden, Malul ve Gaziler ile Tedavi Maksadıyla Yurt Dışına Çıkış Yapan Vatandaşlarımızdan ve Öğrencilerden, Yurt Dışı Çıkış Harcı Alınmamasına" İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1811 21/07/2017 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1808 21/07/2017 Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1807 21/07/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1805 21/07/2017 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1802 21/07/2017 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1801 21/07/2017 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1795 04/07/2017 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1788 15/06/2017 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1786 29/06/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1785 23/06/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1784 23/06/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1782 23/06/2017 442 Sayılı Köy Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1779 23/06/2017 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1778 23/06/2017 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1777 23/06/2017 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1775 19/06/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1774 19/06/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1773 19/06/2017 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1772 15/06/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1771 15/06/2017 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1770 15/06/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1769 15/06/2017 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1768 15/06/2017 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1766 08/06/2017 31/05/2016 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1765 08/06/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1763 08/06/2017 19.4.2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1762 08/06/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1758 07/06/2017 İskan Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1757 06/06/2017 08.06.1949 Tarihli 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1756 06/06/2017 Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1752 02/06/2017 04/01/1961 Tarihli ve 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1751 02/06/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1748 01/06/2017 Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1746 31/05/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılarak Engelli Vatandaşlarımızın Maluliyet Haklarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1745 31/05/2017 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1744 31/05/2017 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1743 31/05/2017 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1742 29/05/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1741 29/05/2017 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1740 30/05/2017 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1736 29/05/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1735 26/05/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1729 24/05/2017 29.05.1986 Tarih ve 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1726 18/05/2017 28/03/1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1724 16/05/2017 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1722 16/05/2017 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1720 11/05/2017 6085 Sayılı Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1715 10/05/2017 5302 Sayılı Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/1714 10/05/2017 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1713 09/05/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1709 05/05/2017 Öğrencilere Sigorta, Sağlık ve Eğitim Desteği Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1708 03/05/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1701 24/04/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1696 19/04/2017 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1693 10/04/2017 Emniyet Teşkilat Kanunu ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1692 07/04/2017 29.08.1977 Tarih ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1691 05/04/2017 4/12/1984 Tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun; 2'nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b), 4'üncü Maddesinin (c), 5'inci Maddesinin (c) Bendleri, Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1685 30/03/2017 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1680 23/03/2017 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1679 22/03/2017 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1678 21/03/2017 Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1674 20/03/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1673 20/03/2017 31.5.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1672 16/03/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1667 20/03/2017 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1666 17/03/2017 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1662 15/03/2017 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1661 15/03/2017 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1658 15/03/2017 Engelli Vatandaşların Kamu Hizmetlerine Alınmaları ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1657 14/03/2017 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1656 14/03/2017 Devlet Memurları Kanunu ile Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1654 20/02/2017 Siyasi Partilerin ve Seçimlerin Finansmanı Kanunu Teklifi
26 2/1653 15/03/2017 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1652 15/03/2017 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1649 10/03/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1642 08/03/2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1640 07/03/2017 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1638 06/03/2017 25.8.1999 Tarih ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1636 06/03/2017 4268 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununa Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1635 07/03/2017 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1631 02/03/2017 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1630 01/03/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1626 02/03/2017 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1625 02/03/2017 29.8.1977 Tarih ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1624 02/03/2017 22.2.2005 Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1621 21/02/2017 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1619 24/02/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1618 23/02/2017 Çalışanlara Çocuk Eğitim Ödeneği Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1617 23/02/2017 Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1616 23/02/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1614 22/02/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1613 17/02/2017 25.8.1999 Tarih ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1610 17/02/2017 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1609 17/02/2017 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1606 15/02/2017 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1604 15/02/2017 12/04/1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1603 15/02/2017 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1597 15/02/2017 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1592 09/02/2017 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1591 08/02/2017 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1590 08/02/2017 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1588 08/02/2017 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1586 02/02/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1583 31/01/2017 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1576 23/01/2017 T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Çiftçilerin Kredi Borçlarını Ertelemesi Hususunda Çiftçiye Uyguladığı Faiz Oranlarını Tarım Kredi Kooperatiflerine Uyguladığı Faiz Oranları ile Eşitlemesi ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden Kredi Kullanan Çiftçilerin Kredi Borçlarının Yeniden Hesaplanarak Ödeme Planlarının Düşük Faiz Oranına Göre Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1573 18/01/2017 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1571 18/01/2017 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek Madde Eklenmesi (Emeklilere Yakacak Yardımı Ödenmesi) Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1570 12/01/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1567 12/01/2017 Asgari Ücretle Çalışanlara Aile Yardımı Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/1565 12/01/2017 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1563 10/01/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi
26 2/1560 10/01/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1556 06/01/2017 Devlet Memurları Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1554 05/01/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1553 04/01/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1552 04/01/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1547 27/12/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1545 27/12/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/1544 23/12/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1543 23/12/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1542 23/12/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1541 22/12/2016 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1538 19/12/2016 Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1536 15/12/2016 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1534 15/12/2016 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1533 14/12/2016 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1532 12/12/2016 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1530 12/12/2016 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1526 09/12/2016 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1516 08/12/2016 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1513 08/12/2016 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1512 08/12/2016 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1511 08/12/2016 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1510 08/12/2016 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1509 08/12/2016 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1503 01/12/2016 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1502 01/12/2016 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1498 01/12/2016 25.08.1999 Tarih ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1496 01/12/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1492 29/11/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1489 29/11/2016 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1485 16/11/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklifi
26 2/1482 25/11/2016 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1480 23/11/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1479 22/11/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1478 18/11/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/1464 08/11/2016 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1462 03/11/2016 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1455 03/11/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1450 03/11/2016 Engellilere Yönelik Bazı İyileştirmeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1449 03/11/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1448 01/11/2016 25.10.1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1446 01/11/2016 4706 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasın Dair Kanun Teklifi
26 2/1440 26/10/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1437 20/10/2016 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1436 20/10/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1434 20/10/2016 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1433 20/10/2016 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1431 19/10/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1430 19/10/2016 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1429 19/10/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1426 18/10/2016 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 6. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/1422 17/10/2016 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1417 13/10/2016 Kamu İhale Kanununa Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/1415 13/10/2016 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1410 13/10/2016 İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1407 10/10/2016 Niğde İlinde Yeşilgölcük Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1405 05/10/2016 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1402 06/10/2016 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1400 04/10/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1399 04/10/2016 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1397 04/10/2016 Kapatılan Vakıf Üniversitelerin Akademik Personelinin Yeniden Atanmaları Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1396 04/10/2016 Katma Değer Vergisi Kanununda ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1394 04/10/2016 3713 Sayılı Terörler Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1390 27/09/2016 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1389 27/09/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1384 19/09/2016 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1382 06/09/2016 "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda" ve "Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda" Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1379 31/08/2016 28/03/1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1377 07/09/2016 "Katma Değer Vergisi Kanununda" ve "Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda" Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1376 07/09/2016 "Kurumlar Vergisi Kanununda" ve "Türk Sivil Havacılık Kanununda" Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1375 07/09/2016 "Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda" ve "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda" Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1368 31/08/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1365 31/08/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1364 31/08/2016 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1362 22/08/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1361 19/08/2016 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1358 17/08/2016 Şebinkarahisar Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1356 16/08/2016 28/03/1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1354 12/08/2016 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1353 12/08/2016 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1352 12/08/2016 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/1351 12/08/2016 Aksaray İlinde Sultanhanı Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1350 10/08/2016 4857 Sayılı İş Kanunu ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1347 08/08/2016 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/1345 09/08/2016 28.03.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1343 10/08/2016 669 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1342 08/08/2016 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1339 08/08/2016 Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1338 08/08/2016 23.07.1965 Tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1333 03/08/2016 Anakarayla Bağlantısı Olmayan Ada ve Adalar Grubundan Oluşan Yerleşim Yerlerindeki İlçe Belediyelerinin Gelirleri Konusunda Yaşadığı Sorunların Çözümü Amacı İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1332 03/08/2016 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1331 03/08/2016 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1330 03/08/2016 6191 Sayılı Yasa Kapsamı Dışında Kalan FETÖ Mağduru Askeri Lise Öğrencilerin Mağduriyetlerinin Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1328 03/08/2016 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1325 03/08/2016 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1322 03/08/2016 189 Sayılı Milli Savunma Bakanlığı İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Selahiyet Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1316 28/07/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1315 19/07/2016 Elbistan Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1314 15/07/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1313 14/07/2016 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1309 14/07/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1308 14/07/2016 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1307 14/07/2016 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1306 14/07/2016 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1304 14/07/2016 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1299 12/07/2016 22/02/2005 Tarihli ve 5302 Sayılı "İl Özel İdaresi Kanunu"nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1298 30/06/2016 Develi Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1295 29/06/2016 Silikoz Hastalığına Yakalanan Vatandaşların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1290 27/06/2016 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1289 22/06/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1288 30/06/2016 31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması (Ücretliler İçin Vergi Adaleti Sağlanması) Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1286 28/06/2016 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1284 28/06/2016 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1282 28/06/2016 Yoksul Yurttaşlara Konut Tahsis Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1281 27/06/2016 Katma Değer Vergisi Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1280 27/06/2016 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1279 24/06/2016 657 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1278 24/06/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1277 24/06/2016 Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1273 24/06/2016 Bir İl ve Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1271 22/06/2016 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ile Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1270 22/06/2016 Doğankent Adıyla Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1269 22/06/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1265 22/06/2016 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1264 22/06/2016 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1263 22/06/2016 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1262 21/06/2016 Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1261 21/06/2016 Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1260 20/06/2016 Gelir Vergisi Kanunu, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1259 20/06/2016 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1258 20/06/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1255 17/06/2016 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1254 17/06/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1253 16/06/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1252 13/06/2016 Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1251 10/06/2016 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1250 17/06/2016 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1249 16/06/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1248 08/06/2016 26/5/1981 Tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1246 13/06/2016 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1245 13/06/2016 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1244 13/06/2016 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1243 13/06/2016 16/8/1961 Tarih ve 351 Sayılı Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1242 13/06/2016 Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1239 10/06/2016 2548 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1238 09/06/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1230 08/06/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1228 08/06/2016 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun Teklifi
26 2/1223 07/06/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1220 07/06/2016 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1219 03/06/2016 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1216 06/06/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1214 03/06/2016 Ortadoğu ile İlişkiler Bakanlığının Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1212 03/06/2016 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1210 03/06/2016 21/7/1983 Tarih ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1206 03/06/2016 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sokağa Çıkma Yasaklarından Etkilenen İl ve İlçelerde Esnafa ve Her Ölçekten İşletmelere Kira Yardımı Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1205 02/06/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1201 27/05/2016 Polatlı Tarımı Geliştirme ve Organik Tarım Uygulamaları Enstitüsünün Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1200 07/06/2016 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1199 09/06/2016 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1198 09/06/2016 Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1197 09/06/2016 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1191 31/05/2016 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1190 31/05/2016 İstanbul İli Çatalca İlçesinin Aydınlar, Gümüşpınar, Hallaçlı, Karamandere, Yaylacık Köyleri ile Silivri İlçesinin Danamandıra, Çayırdere, Sayalar Köylerinin Hazine Sınırlarında Kalan Topraklarının Hak Sahiplerine ve Varislerine Harca Esas Bedel Üzerinden Doğrudan Satışına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1188 25/05/2016 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1187 31/05/2016 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1183 31/05/2016 Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması (Muz İhtisas Gümrüğü Kurulması) Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1182 25/05/2016 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1180 31/05/2016 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1178 25/05/2016 Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1177 25/05/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1174 20/05/2016 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1171 18/05/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1170 18/05/2016 Kuraklıktan Etkilenen Çiftçilerin Kredi Borçlarının Faizsiz Olarak Bir Yıl Ertelenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1168 16/05/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1167 16/05/2016 2.7.1964 Tarih ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/1162 06/05/2016 Kamu İhale Kanunu Teklifi
26 2/1155 11/05/2016 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21. Maddesine (k) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/1154 10/05/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1153 09/05/2016 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1151 06/05/2016 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 118. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1150 06/05/2016 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Teklifi
26 2/1144 09/05/2016 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/1143 09/05/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1138 05/05/2016 02.07.1964 Tarih ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1137 04/05/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1136 04/05/2016 22/2/2005 Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 15/7/1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1135 04/05/2016 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1134 04/05/2016 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1132 02/05/2016 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1129 20/04/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1126 26/04/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Öngören Kanun Teklifi
26 2/1125 25/04/2016 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hususunda Kanun Teklifi
26 2/1124 22/04/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1122 21/04/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1120 20/04/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1118 20/04/2016 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1117 14/04/2016 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanun Teklifi
26 2/1114 20/04/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1113 20/04/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1112 20/04/2016 14/07/1965 Tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1110 15/04/2016 Polatlı Adı ile İl Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1107 14/04/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1105 13/04/2016 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1104 12/04/2016 04.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1101 07/04/2016 5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1099 15/04/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1098 15/04/2016 Mahalli İdarelerdeki Bazı Kadrolarda İstihdam Edilenler Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1096 14/04/2016 Osmanlı Hanedanı Mensupları Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1095 14/04/2016 Taşıt Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1094 14/04/2016 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1093 14/04/2016 Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1092 14/04/2016 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1089 12/04/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1088 12/04/2016 10.09.2014 Tarih ve 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1086 12/04/2016 3/7/2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1085 07/04/2016 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1083 25/03/2016 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1079 12/04/2016 Vergi Usul Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1075 07/04/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1073 06/04/2016 Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1072 05/04/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1070 01/04/2016 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1069 31/03/2016 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1068 31/03/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1067 29/03/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1060 06/04/2016 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1057 08/04/2016 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1056 07/04/2016 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1055 07/04/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1054 07/04/2016 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1053 06/04/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1052 06/04/2016 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1050 06/04/2016 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1049 06/04/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1041 01/04/2016 Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1036 01/04/2016 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1034 01/04/2016 Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, Hatay, Adana ve Mersin İllerinde İşini Suriyeli Sığınmacıların İstihdamı Nedeniyle Kaybetmiş İşçilere İşsizlik Sigortası Ödemesi Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1033 31/03/2016 6253 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1032 31/03/2016 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1031 06/04/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1026 01/04/2016 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1025 31/03/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1024 31/03/2016 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1023 31/03/2016 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1021 30/03/2016 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1019 29/03/2016 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1018 29/03/2016 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1017 30/03/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1016 29/03/2016 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Terörle Mücadele Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1015 29/03/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1013 25/03/2016 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1011 25/03/2016 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1009 25/03/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1008 25/03/2016 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1007 25/03/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1006 25/03/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1004 25/03/2016 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/994 23/03/2016 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/989 23/03/2016 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/985 17/03/2016 2972 Sayılı Mahalli İdareler ve Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçim Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/984 17/03/2016 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/983 15/03/2016 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/978 18/03/2016 13/03/2016 tarihinde Kızılay'da Yaşanan Terör Saldırısından Zarar Gören İşyerlerinin Vergi, Sigorta Primi ve Kredi Yükümlülüklerinin Ertelenmesine İlişkin Kanun Teklifi
26 2/977 17/03/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/975 17/03/2016 Katma Değer Vergisi Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/974 15/03/2016 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/973 15/03/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/972 15/03/2016 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/971 15/03/2016 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/970 11/03/2016 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/969 11/03/2016 Milletvekili Seçimi Kanunu ile Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/968 11/03/2016 İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/967 11/03/2016 25/8/1999 Tarih ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/965 10/03/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/964 08/03/2016 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/960 15/03/2016 Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/958 15/03/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/957 15/03/2016 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/956 15/03/2016 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/955 11/03/2016 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/954 11/03/2016 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/953 11/03/2016 Tarım Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/949 11/03/2016 08/03/2012 Tarihli ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/948 11/03/2016 03/07/2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/947 11/03/2016 22.04.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/946 08/03/2016 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/944 11/03/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/942 11/03/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/941 11/03/2016 Öğretmenlerin Ulaşım Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/940 11/03/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/939 11/03/2016 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/938 11/03/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/937 11/03/2016 Ereğli Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/936 11/03/2016 Akşehir Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/935 10/03/2016 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/934 10/03/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/933 10/03/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/932 09/03/2016 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/927 08/03/2016 Eğitim Bilimleri Üniversitesi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/925 08/03/2016 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/924 25/03/2016 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/921 07/03/2016 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/918 03/03/2016 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/917 03/03/2016 Dernekler Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/916 02/03/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/915 02/03/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/914 02/03/2016 195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/911 29/02/2016 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/909 29/02/2016 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/907 29/02/2016 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/906 29/02/2016 22/04/1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/905 03/03/2016 Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/901 02/03/2016 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/900 02/03/2016 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/898 29/02/2016 İstanbul İli Sancaktepe İlçesine Türkan Saylan Üniversitesi Adıyla Yeni Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/894 26/02/2016 Kamulaştırma Kanunu ile İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/893 26/02/2016 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/890 25/02/2016 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/889 24/02/2016 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/888 04/03/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/886 02/03/2016 Onaltı İlde Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/885 29/02/2016 İstanbul İli Sultanbeyli İlçesine Uğur Mumcu Üniversitesi Adıyla Yeni Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/883 29/02/2016 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/882 26/02/2016 Tohumculuk Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/881 26/02/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/880 26/02/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/879 26/02/2016 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/878 26/02/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/875 25/02/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/872 24/02/2016 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/871 23/02/2016 Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/869 18/02/2016 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/868 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/867 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/866 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/865 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/864 16/02/2016 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/863 24/02/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/862 24/02/2016 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/860 22/02/2016 24/11/2004 Tarihli 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/859 22/02/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/856 19/02/2016 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/854 18/02/2016 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/853 17/02/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/850 17/02/2016 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/849 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/848 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/847 16/02/2016 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/846 15/02/2016 Devlet Memurları Kanunu ile Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/845 12/02/2016 2548 Sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/844 12/02/2016 Sokağa Çıkma Yasağı ve Çatışmalar Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/843 12/02/2016 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/842 12/02/2016 Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/841 11/02/2016 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/835 16/02/2016 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/834 15/02/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/833 12/02/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/832 12/02/2016 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/831 12/02/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/830 11/02/2016 Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/829 11/02/2016 3.7.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/828 11/02/2016 Kumpas Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi (İade-i İtibar) Hakkında Kanun Teklifi
26 2/827 10/02/2016 Kozan Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/826 11/02/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/825 11/02/2016 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/824 11/02/2016 On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/823 11/02/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/822 11/02/2016 22.2.2005 Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/821 10/02/2016 Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/820 10/02/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/819 10/02/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/818 10/02/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/814 08/02/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/813 05/02/2016 351 Sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/810 04/02/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/807 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/806 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/805 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/801 12/02/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/800 12/02/2016 06.09.2015 Tarihinden İtibaren Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanan Diyarbakır'ın Sur İlçesinin Afet Bölgesi İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/799 12/02/2016 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/796 12/02/2016 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/794 11/02/2016 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/792 08/02/2016 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/791 08/02/2016 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Çıraklık ve Stajda Geçen Sürelerin Borçlanılarak Sigortalılıktan Sayılması) Dair Kanun Teklifi
26 2/790 08/02/2016 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/789 04/02/2016 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/788 04/02/2016 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/787 04/02/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/785 04/02/2016 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/784 04/02/2016 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/783 04/02/2016 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/782 04/02/2016 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/764 03/02/2016 10.12.2003 Tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/763 02/02/2016 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu İş Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/761 02/02/2016 Kamu Hizmetlerinin Anadillerde Yerine Getirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/760 02/02/2016 13/12/1983 Tarihli ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/758 02/02/2016 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/756 01/02/2016 Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/751 27/01/2016 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi
26 2/750 25/01/2016 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/748 21/01/2016 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Avukatların Ek Göstergelerinin Artırılması ve Makam Tazminatı Verilmesine) İlişkin Kanun Teklifi
26 2/747 01/02/2016 Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/746 01/02/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/743 29/01/2016 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/742 29/01/2016 Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/741 29/01/2016 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/740 29/01/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/738 29/01/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/737 28/01/2016 Devlet Memurları Kanununda Kısmi Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/735 28/01/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/734 27/01/2016 Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/733 27/01/2016 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/732 27/01/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/730 25/01/2016 4447 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/729 25/01/2016 Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/728 25/01/2016 Yüksek Öğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/726 22/01/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/725 22/01/2016 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/724 22/01/2016 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/721 22/01/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/720 22/01/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/716 18/01/2016 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/715 18/01/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif
26 2/714 14/12/2015 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/711 22/01/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/710 22/01/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/709 22/01/2016 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/707 20/01/2016 320 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/706 20/01/2016 Burdur İlinde Yeni Beldeler Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/705 20/01/2016 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/703 20/01/2016 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/702 19/01/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/699 18/01/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/697 18/01/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/696 18/01/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/695 18/01/2016 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/694 18/01/2016 Dahiliye Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/693 18/01/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/690 18/01/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/689 18/01/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/688 18/01/2016 Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/687 18/01/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/686 18/01/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/684 15/01/2016 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/680 14/01/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/679 14/01/2016 Denizcilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
26 2/677 13/01/2016 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/676 13/01/2016 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Kanununun 7. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/673 13/01/2016 03/07/2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/672 13/01/2016 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/671 13/01/2016 30 İlde İl Özel İdaresi 559 Köyde Belediye Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/670 14/12/2015 Hayvan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
26 2/669 12/01/2016 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/668 12/01/2016 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/667 12/01/2016 2/3/1984 Tarih ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/665 12/01/2016 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/664 12/01/2016 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/663 12/01/2016 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/662 11/01/2016 Kadın Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
26 2/660 11/01/2016 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/658 11/01/2016 5737 Sayılı Vakıflar Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/657 11/01/2016 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/656 11/01/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/655 11/01/2016 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/653 16/12/2015 Terör Nedeniyle Yaşamını Yitiren Yurttaşlarımızın Aileleri ile Yaralananlara Sağlanan Hakların Genişletilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/651 11/01/2016 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/650 11/01/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/650) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)
26 2/649 11/01/2016 02/07/1941 Tarih ve 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/646 11/01/2016 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/645 11/01/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/644 11/01/2016 Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/641 11/01/2016 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Yasada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/640 11/01/2016 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/638 11/01/2016 14/07/1965 Tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/637 11/01/2016 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/636 11/01/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/635 11/01/2016 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/634 11/01/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/632 11/01/2016 İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/631 11/01/2016 Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/630 11/01/2016 Bireysel Emeklilik ve Yatırım Sistemi Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/629 11/01/2016 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/628 08/01/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/626 08/01/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/625 07/01/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/624 07/01/2016 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/623 07/01/2016 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/622 07/01/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/621 07/01/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/620 07/01/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/619 07/01/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/618 07/01/2016 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/615 06/01/2016 Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/612 06/01/2016 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/608 05/01/2016 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/606 05/01/2016 Çevre İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Teklifi
26 2/604 05/01/2016 03.05.1984 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Estetik Komisyonu Üyelerine Huzur Hakkı Verilmesi) İlişkin Kanun Teklifi
26 2/601 31/12/2015 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununa Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/597 31/12/2015 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/596 31/12/2015 Göçmen Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
26 2/595 31/12/2015 Engelli Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
26 2/590 31/12/2015 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/589 31/12/2015 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/582 30/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/581 30/12/2015 13/12/1983 Tarihli ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/580 30/12/2015 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/579 30/12/2015 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/578 30/12/2015 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/576 28/12/2015 Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/575 28/12/2015 Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/574 28/12/2015 Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/573 28/12/2015 Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/572 28/12/2015 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/570 28/12/2015 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/569 28/12/2015 Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/567 28/12/2015 Ağva Beldesi'nin İlçe Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/565 25/12/2015 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/564 25/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/561 25/12/2015 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nunda Değişik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/560 25/12/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/559 24/12/2015 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/558 23/12/2015 Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/557 23/12/2015 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/555 23/12/2015 Güvenlik Güçlerinin Özel Güvenlik Bölgesi Uygulaması Çerçevesinde Sokağa Çıkma Yasağı Eşliğinde Koordineli Terör Mücadelesi Yürüttükleri Yerleşim Merkezlerinden Göç Eden Vatandaşlarımızın Hayatlarını Sürdürmeleri İçin Vatandaşlık ve Dayanışma Yardımı Almaları Hakkında Kanun Teklifi
26 2/554 23/12/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/551 22/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/550 22/12/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/549 22/12/2015 Türkiye'de İmar Değişikliği ve İnşaat Emsal Alanları Üzerinden Elde Edilen Rantın 'Rant Vergisi' Olarak Tahsili Hakkında Kanun Teklifi
26 2/545 21/12/2015 Vergi Usul Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/544 18/12/2015 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/541 18/12/2015 Belediye Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/540 17/12/2015 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/536 17/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (
26 2/532 17/12/2015 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Öğretmenlere Öğretmenler Gününde İkramiye Verilmesi) Dair Kanun Teklifi
26 2/530 17/12/2015 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/529 17/12/2015 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/528 17/12/2015 31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/526 17/12/2015 23/02/1961 Tarihli ve 257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/525 17/12/2015 27.12.2006 Tarihli ve 5570 Sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/524 17/12/2015 25.08.1999 Tarih ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/523 17/12/2015 13.6.2006 Tarihli ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 22.5.2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanunu ve 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/522 17/12/2015 16.8.1961 Tarihli ve 351 Sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/521 17/12/2015 Özel Tüketim Vergisi Kanununda ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/520 17/12/2015 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Öğretmenlerin Ek Gösterge ve Tazminatlarının Artırılmasına İlişkin) Kanun Teklifi
26 2/519 17/12/2015 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Firmalar Aracılığıyla İstihdam edilenlerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/517 17/12/2015 Kesin Hesap Komisyonu Kanun Teklifi
26 2/516 17/12/2015 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/514 17/12/2015 14/6/1973 Tarih ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/513 17/12/2015 14.6.1973 Tarih ve 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/510 16/12/2015 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/509 16/12/2015 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/505 15/12/2015 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/504 15/12/2015 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/503 15/12/2015 Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası, Kamu Bankaları, Tarım Kredi Kooperatifi, Elektrik Dağıtım Şirketlerine Olan Borçlarının Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/502 14/12/2015 6360 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/500 14/12/2015 Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/498 10/12/2015 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/493 08/12/2015 Kadın Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
26 2/492 07/12/2015 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/491 22/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/490 18/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/489 17/12/2015 Tutuklu ve Hükümlülerin Sosyal Güvenlik Hakkı Kanun Teklifi
26 2/488 17/12/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/487 17/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/486 17/12/2015 31.5.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek Madde Eklenmesi (Emeklilere Yılda İki Defa İkramiye Ödenmesi) Hakkında Kanun Teklifi
26 2/485 17/12/2015 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması (Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal Güvenliği) Hakkında Kanun Teklifi
26 2/484 17/12/2015 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Sosyal Güvenlik Destek Priminin Kaldırılması) İlişkin Yasa Teklifi
26 2/483 16/12/2015 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanun Teklifi
26 2/482 16/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/480 15/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/479 15/12/2015 Bingöl İli Kiğı İlçesinde Meydana Gelen Deprem Afeti Hakkında Kanun Teklifi
26 2/478 15/12/2015 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/477 15/12/2015 Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/476 15/12/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/474 14/12/2015 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/472 14/12/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/471 14/12/2015 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/470 14/12/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/468 14/12/2015 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/467 14/12/2015 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/465 14/12/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/464 11/12/2015 İnfaz Koruma Memurlarının Sosyal ve Ekonomik Durumunun İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/463 11/12/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/462 11/12/2015 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/461 11/12/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/460 10/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/459 10/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/458 09/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/457 09/12/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/456 09/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/455 07/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/454 07/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/453 07/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/452 04/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/451 04/12/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/450 04/12/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/449 02/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/447 01/12/2015 Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/446 01/12/2015 Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/445 01/12/2015 Karayolları Trafik Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/444 30/11/2015 Muhtarların Sosyal ve Güvenlik Hakları Hakkında Kanun Teklifi
26 2/443 27/11/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/442 25/11/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/441 25/11/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/440 24/11/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/439 24/11/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/438 24/11/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/437 24/11/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/436 24/11/2015 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/435 23/11/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/432 16/12/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/430 14/12/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/429 14/12/2015 Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/426 09/12/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/425 09/12/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/424 09/12/2015 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/418 01/12/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/417 01/12/2015 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/416 14/12/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/415 14/12/2015 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/414 10/12/2015 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/412 04/12/2015 Siverek Adıyla Bir il Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/410 04/12/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/409 04/12/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/407 03/12/2015 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 79'uncu Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/405 03/12/2015 14/71965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/402 03/12/2015 İş Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/401 02/12/2015 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/400 02/12/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/399 02/12/2015 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/398 25/11/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/397 18/11/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/395 14/12/2015 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/394 04/12/2015 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/392 04/12/2015 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/391 04/12/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/390 04/12/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/388 03/12/2015 Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Teklifi
26 2/386 03/12/2015 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/384 03/12/2015 2252 Sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/383 02/12/2015 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/382 02/12/2015 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/381 02/12/2015 Kamuda Çalışan Taşeron İşçilere Kadro Verilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/380 02/11/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/377 02/12/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 326 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/376 02/12/2015 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/373 02/12/2015 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/371 01/12/2015 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/370 27/11/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/365 27/11/2015 Sivas İlinde 4 Eylül Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Adıyla Yeni Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/363 27/11/2015 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/362 27/11/2015 1/7/1976 Tarih ve 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda ve 24/5/1983 Tarih ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/361 27/11/2015 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/360 27/11/2015 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/358 25/11/2015 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici Bir Madde Eklenmesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/356 25/11/2015 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/354 24/11/2015 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/353 24/11/2015 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/352 24/11/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/351 24/11/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/350 24/11/2015 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/349 24/11/2015 27.7.1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/348 24/11/2015 18/04/2006 Tarihli ve 5488 Sayılı Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/347 24/11/2015 Madencilerin Bankalardan Kullandıkları Kredilerin Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/346 24/11/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/345 24/11/2015 Çölyak ve Fenilketonüri Hastaları Hakkında Kanun Teklifi
26 2/343 24/11/2015 Küçük Çiftçilerin Tarımsal Kredi Borçlarının Birleştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/342 24/11/2015 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/341 24/11/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/339 24/11/2015 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/336 24/11/2015 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/333 24/11/2015 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/330 23/11/2015 Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/329 23/11/2015 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/325 25/11/2015 Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/324 25/11/2015 Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/323 25/11/2015 Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/320 25/11/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/315 25/11/2015 3.7.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunda Değişiklik Yapılmasına (Öğretmenlerin Ulaşım Hizmetlerinden İndirimli veya Ücretsiz Yararlandırılması) Hakkında Kanun Teklifi
26 2/314 25/11/2015 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/313 24/11/2015 Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/312 24/11/2015 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Alt İşveren Firmalar Aracılığıyla İstihdam Edilen İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/311 24/11/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/310 24/11/2015 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/309 24/11/2015 2 Temmuz 1993 Günü Sivas'ta Yaşanan Hadiselere İlişkin Kanun Teklifi
26 2/305 24/11/2015 Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/304 24/11/2015 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/303 24/11/2015 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması İçin Kanun Teklifi
26 2/301 24/11/2015 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/298 24/11/2015 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/294 23/11/2015 14/07/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Öğretmenlerin Ek Gösterge ve Tazminatlarının Artırılmasına İlişkin ) Kanun Teklifi
26 2/292 23/11/2015 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/291 20/11/2015 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/286 24/11/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/284 24/11/2015 Sosyal Uyum ve Sosyal İçerme Kanunu Teklifi
26 2/283 24/11/2015 Taşeron İşçilerinin Kadrolu İşçi Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/282 24/11/2015 Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/280 24/11/2015 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Eğitime Teşvik Bursu Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/279 24/11/2015 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/278 24/11/2015 Her Yıl Yaşlılara Saygı Haftasında Yaşlılara Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/276 24/11/2015 Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/275 24/11/2015 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/274 24/11/2015 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/269 24/11/2015 Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/266 24/11/2015 4688 Sayılı Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/265 24/11/2015 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/264 24/11/2015 Askerlik Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/263 24/11/2015 Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/261 24/11/2015 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/260 24/11/2015 5393-657/4B-4924 Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçilmesi İçin Kanun Teklifi
26 2/259 24/11/2015 Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/247 25/11/2015 Devlet Memurları Kanununda ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/245 25/11/2015 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/244 25/11/2015 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/243 24/11/2015 Çiftçilerin Kamu Bankaları ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/241 24/11/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/240 24/11/2015 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/239 24/11/2015 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/238 24/11/2015 Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/233 23/11/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/232 23/11/2015 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Yönelik Kanun Teklifi
26 2/230 23/11/2015 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/229 23/11/2015 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/228 20/11/2015 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/227 20/11/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/224 20/11/2015 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/223 20/11/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/222 19/11/2015 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/221 19/11/2015 5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/219 18/11/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/218 18/11/2015 Belediye Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/210 24/11/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/208 24/11/2015 Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/205 24/11/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/202 24/11/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/200 24/11/2015 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/198 24/11/2015 Taşeron İşçilerinin Kadrolu İşçi Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/197 24/11/2015 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/195 24/11/2015 Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/193 24/11/2015 5233 Sayılı Yasada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/190 24/11/2015 Van-Erciş ve Çevresinde Meydana Gelen Deprem Afeti ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/189 24/11/2015 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/186 24/11/2015 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/178 24/11/2015 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/177 24/11/2015 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/176 24/11/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/175 24/11/2015 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Firmalar Aracılığıyla İstihdam Edilen İşçilerle Geçici Personelin Memur ya da Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/174 24/11/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/173 24/11/2015 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/171 24/11/2015 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/165 24/11/2015 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/164 24/11/2015 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/156 24/11/2015 Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/154 24/11/2015 Erciş Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/153 24/11/2015 İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/149 24/11/2015 Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/146 24/11/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/145 24/11/2015 İş Kanunu ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/144 24/11/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/143 24/11/2015 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/142 24/11/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/141 24/11/2015 Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/140 24/11/2015 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/138 24/11/2015 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/137 24/11/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/135 24/11/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/134 24/11/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/133 24/11/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/130 24/11/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/129 24/11/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/127 24/11/2015 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/126 24/11/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/124 24/11/2015 Büyük Elektrik Kesintilerinin Yol Açtığı Maddi Zararların Karşılanması Hakkında Yasa Teklifi
26 2/122 24/11/2015 Sanat Kurumlarında 375 Sayılı KHK'nin Ek 7. Maddesi ve Bütçe Kanununun 23. Maddesi Uyarınca Maliye Vizesi ile Süreli Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilen Personelin Kadroya Alınması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/121 24/11/2015 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/120 24/11/2015 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/119 24/11/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/118 24/11/2015 Devlet Memurları Kanunu İle Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/115 24/11/2015 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/107 24/11/2015 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/106 24/11/2015 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/105 24/11/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/100 24/11/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/98 24/11/2015 12 Eylül 1980 Darbe Sürecinin Yol açtığı Mağduriyetlerin Giderilmesine İlişkin Kanun Teklifi
26 2/97 24/11/2015 5520 Sayılı ve 13/6/2006 Tarihli Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/95 24/11/2015 6831 Sayılı ve 31/8/1956 Tarihli Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/93 24/11/2015 Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/92 24/11/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/91 24/11/2015 Kadın Bakanlığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/90 24/11/2015 Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/87 24/11/2015 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/84 24/11/2015 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/83 24/11/2015 İbadethanelerin Elektrik ve Su Giderlerinin Devlet Bütçesinden Karşılanması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/82 24/11/2015 Her Yıl Yaşlılara Saygı Haftasında Yaşlılara Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/81 24/11/2015 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/78 24/11/2015 Siverek Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/77 24/11/2015 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/76 24/11/2015 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 45. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/74 24/11/2015 2 Temmuz Gününün Sevgi ve Hoşgörü Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/73 24/11/2015 2464 Sayılı ve 29/5/1981 Tarihli Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/71 24/11/2015 2985 Sayılı ve 2/3/1984 Tarihli Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/63 24/11/2015 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/61 24/11/2015 Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/52 23/11/2015 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/51 23/11/2015 Cezaevleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/49 23/11/2015 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/48 20/11/2015 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/47 20/11/2015 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/46 20/11/2015 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/45 20/11/2015 6237 Sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/44 20/11/2015 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/43 20/11/2015 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/42 20/11/2015 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çağrı Merkezi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/41 20/11/2015 24.02.1968 Tarih ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/39 20/11/2015 03.06.2011 Tarihli 639 No'lu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/38 20/11/2015 Şehit ve Gaziler ile Yakınları Hakkında Kanun Teklifi
26 2/37 20/11/2015 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/34 20/11/2015 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/32 20/11/2015 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/30 20/11/2015 29/08/1977 Tarihli 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/29 20/11/2015 18/4/2006 Tarihli ve 5488 Sayılı Tarım Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/27 20/11/2015 İzmir İline Bağlı Pınarkent Adı Altında Yeni Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/25 19/11/2015 Özel Müzeciliğin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/24 19/11/2015 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/23 19/11/2015 Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/22 19/11/2015 23/02/1961 Tarihli ve 257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/21 19/11/2015 25.08.1999 Tarih ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/20 19/11/2015 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması ( Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal Güvenliği ) Hakkında Kanun Teklifi
26 2/19 19/11/2015 14/07/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Öğretmenlerin Ek Göstergesinin Arttırılması) Dair Kanun Teklifi
26 2/18 19/11/2015 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/17 19/11/2015 257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/16 19/11/2015 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/15 19/11/2015 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/14 19/11/2015 Kumpas Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi (İade-i İtibar) Hakkında Kanun Teklifi
26 2/13 19/11/2015 Darbe Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/12 19/11/2015 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/11 19/11/2015 29/06/2001Tarihli ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu, 02/03/1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve 10/12/2013 Tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/10 18/11/2015 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/9 18/11/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/6 18/11/2015 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/3 18/11/2015 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/2 18/11/2015 Kemalpaşa Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1 18/11/2015 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun, Kamulaştırma Bedelinin Tespitinde Yaşanan Vatandaş Mağduriyetlerinin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 1/952 08/05/2018 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/941 09/04/2018 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/930 06/03/2018 Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu Kurucu Anlaşmasının Tadiline İlişkin Genel Kurul Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/920 06/02/2018 Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın Tadiline İlişkin Genel Kurul Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/919 06/02/2018 İslam Ülkeleri Arası Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu Kuruluş Anlaşmasının Tadiline İlişkin Guvernörler Kurulu Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/893 14/11/2017 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
26 1/864 17/07/2017 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair Kanun Tasarısı
26 1/838 15/05/2017 Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı
26 1/833 18/04/2017 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı
26 1/831 30/03/2017 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/812 09/02/2017 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
26 1/797 26/12/2016 Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
26 1/791 24/11/2016 Damga Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
26 1/767 03/10/2016 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Taşıtların ve Eşyanın Uluslararası Dolaşımıyla İlgili Elektronik Veri Değişimine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/716 22/04/2016 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
26 1/600 23/12/2015 Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Kamu Yönetimi ve Kamu Personel Sisteminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/516 05/08/2011 Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı
26 1/494 03/12/2015 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Hükümeti Arasında Planlama ve Kalkınma Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/296 02/11/2011 Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/295 02/11/2011 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/294 02/11/2011 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/293 02/11/2011 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/292 02/11/2011 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/291 02/11/2011 Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/290 02/11/2011 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/289 02/11/2011 Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/288 02/11/2011 Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/287 02/11/2011 Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/286 02/11/2011 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/285 02/11/2011 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/284 11/10/2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/283 17/09/2011 Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/282 14/09/2011 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/281 27/08/2011 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/280 26/08/2011 Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/279 17/08/2011 Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/278 17/08/2011 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/277 20/07/2011 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/276 10/07/2011 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/275 04/07/2011 Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/274 04/07/2011 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/273 08/06/2011 Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/272 08/06/2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/271 08/06/2011 Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/270 08/06/2011 Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/269 08/06/2011 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/268 08/06/2011 Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/267 08/06/2011 Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/266 08/06/2011 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/265 08/06/2011 Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/264 08/06/2011 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/263 08/06/2011 3046 Sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/262 04/06/2011 Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/261 13/07/2001 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/260 28/06/2000 584 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 593 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/259 28/06/2000 Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/257 14/06/2000 Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/256 23/05/2000 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/255 23/05/2000 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/254 23/05/2000 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/253 28/04/2000 Sivil Savunma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/252 27/03/2000 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/251 06/03/2000 Sakarya İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/250 25/02/2000 25.8.1999 Tarihli ve 4447 Sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/248 17/01/2000 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/247 29/12/1999 Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/246 28/12/1999 Sivil Müdafaa Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/244 09/12/1999 Bir İl ve İki İlçe Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/243 22/11/1999 Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/242 22/11/1999 Afetten Doğan Zararların Giderilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/241 01/11/1999 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/240 13/10/1999 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/239 07/10/1999 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/238 01/10/1999 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
26 1/237 01/10/1999 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
26 1/236 23/09/1999 Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi İle Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname.
26 1/235 01/09/1999 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
26 1/234 06/06/1997 Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/233 06/06/1997 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/232 30/05/1997 Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/231 03/04/1997 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri İle İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/230 25/01/1997 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı, 28.2.1985 Tarih ve 3160 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/229 21/12/1996 27.7.1967 Tarih ve 926 Sayılı 28.2.1982 Tarih ve 2629 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/228 23/09/1995 559 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci Maddesinin Son Fıkrasının Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/227 22/09/1995 Patent Haklarının Korunması Hakkında 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/226 26/07/1995 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/225 25/07/1995 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileriyle İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/219 27/06/1995 Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/218 06/06/1995 Sekiz İlçe ve Üç İl Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/217 29/03/1995 22.1.1990 Tarihli ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/215 09/03/1995 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/214 08/07/1994 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 29.2.1984 Tarihli ve 2983 Sayılı, 28.5.1986 Tarihli ve 3291 Sayılı Kanunlar ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması ve 30.5.1994 Tarihli ve 531 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/213 27/06/1994 Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/212 24/06/1994 Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/211 30/06/1994 Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/210 24/06/1994 Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/209 24/06/1994 Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/207 22/06/1994 Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/205 25/05/1994 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/203 09/09/1993 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 186 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/202 09/09/1993 Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/201 02/09/1993 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3563 Sayılı Harp Akademileri Kanunu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu, 1468 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay Nasbedilenlere Giyecek ve Teçhizat Verilmesi Hakkında Kanun, 4608 Sayılı Muvazzaf Subay ve Askeri Memurlara Verilecek Elbise ve Teçhizat Hakkında Kanun ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/198 18/08/1993 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu Değiştiren 3837 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelere Yeni Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/197 01/09/1993 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/196 09/09/1993 3143 ve 657 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/195 19/08/1993 Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/194 15/07/1993 Memurlar ile Diğer Bazı Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/193 13/07/1993 Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/192 13/07/1993 Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/190 23/01/1992 2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanunu ile 2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/189 15/01/1992 T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/188 10/01/1992 Devlet Memurları Kanunu, Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/187 06/01/1992 Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/186 03/01/1992 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/185 06/01/1992 Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/184 24/12/1991 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/183 15/11/1991 Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/182 08/11/1991 Devlet Memurları Kanunu ile Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/181 03/10/1991 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/180 03/10/1991 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/179 03/10/1991 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/178 16/09/1991 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/177 10/09/1991 Harcırah Kanununun 33 üncü Maddesinin (b) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/176 13/09/1991 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2629 Sayılı Kanun ve 3160 Sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/175 15/10/1991 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/174 10/09/1991 9.1.1985 Tarihli ve 3146 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/173 21/08/1991 Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/172 09/08/1991 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/171 14/08/1991 Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/170 09/07/1991 Kamu Personelinin Özlük Haklarına İlişkin Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/169 13/02/1991 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/168 16/12/1990 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/167 28/12/1990 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/166 23/05/1990 Olağanüstü Hal Kanununa İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/165 22/05/1990 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/164 10/05/1990 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/163 10/05/1990 Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde Bozulması Sebebine Dayalı Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/162 13/04/1990 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/161 13/04/1990 Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/160 11/04/1990 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/159 11/04/1990 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/158 10/04/1990 Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/157 10/04/1990 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/156 10/04/1990 Toplu Konut Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/155 10/04/1990 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/154 28/03/1990 T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 233 ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/153 16/03/1990 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/152 06/04/1990 2443 ve 3056 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/151 27/03/1990 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/150 16/03/1990 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/149 15/02/1990 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/148 29/01/1990 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/147 09/02/1990 Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/145 28/12/1989 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/144 27/12/1989 Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Kanunun Uygulama Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/143 16/02/1990 Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/141 06/11/1989 Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/140 02/11/1989 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/139 03/11/1989 3143 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/138 13/11/1989 Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/137 02/11/1989 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/136 08/11/1989 Pasaport Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Personel Kanunu ve Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 ve 281 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/135 11/08/1989 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/134 11/08/1989 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13 üncü Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/133 30/06/1989 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/132 31/08/1989 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/131 30/05/1989 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/130 14/06/1989 Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/129 04/05/1989 Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğuyla İlgili Birimler Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/128 11/04/1989 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Yer Alan Aylık Gösterge Rakamlarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/127 09/03/1989 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/126 30/01/1988 Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/125 09/12/1988 Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/124 14/11/1988 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/123 25/10/1988 2949, 3202 ve 7471 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/122 13/10/1988 2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/121 12/09/1988 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 2377 Sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/120 08/11/1988 3152 ve 2451 Sayılı Kanunlarla 190, 231 ve 308 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/119 05/08/1988 281 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/118 30/06/1988 657 ve 3056 Sayılı Kanunlar ile 233 ve 320 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/117 30/06/1988 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/116 10/06/1988 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/115 09/05/1988 Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/114 05/05/1988 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/113 06/06/1988 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/112 31/03/1988 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/111 25/04/1988 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/110 24/02/1988 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/109 29/01/1988 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 21 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/108 29/02/1988 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/107 05/02/1988 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/106 13/01/1988 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 112 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/105 18/01/1988 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/104 14/01/1988 10.10.1984 Tarihli ve 3056 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/103 31/12/1987 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/102 11/01/1988 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 38 inci Maddesinin Bir Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/101 21/12/1987 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik 56 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/99 04/12/1987 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/98 26/10/1987 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/97 23/10/1988 29.3.1984 Tarihli ve 2992 Sayılı, 13.5.1981 Tarihli ve 2461 Sayılı, 12.6.1979 Tarihli ve 2247 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/96 01/09/1987 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/95 27/07/1987 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Beşinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/94 15/07/1987 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (d) Bendine Bir Hüküm Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/93 14/07/1987 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/92 17/06/1987 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/91 18/05/1987 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/90 27/04/1987 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/89 07/04/1987 2472 Sayılı Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı ile Afşin Elbistan Linyitleri Developmanı ve Termik Santralı Projelerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/88 24/03/1987 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/87 12/03/1987 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 12 nci ve Ek Geçici 16 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/86 02/03/1987 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/85 02/02/1987 Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/84 02/02/1987 241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/83 29/12/1986 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına ve 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/82 31/12/1986 241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik 39 uncu Maddesi ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Değişik Ek 17 ve Ek 18 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/81 01/12/1986 Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/80 22/09/1986 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/78 25/08/1986 Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personeline Ödenecek Ek Ücrete Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/77 06/05/1986 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/76 28/12/1984 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/75 12/12/1984 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/74 29/06/1984 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/73 18/06/1984 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/72 18/06/1984 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/71 18/06/1984 Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/70 18/06/1984 Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/69 18/06/1984 Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/66 18/06/1984 Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13.12.1984 Tarihli ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/65 18/06/1984 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/64 21/05/1984 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/63 08/05/1984 Emniyet Genel Müdürlüğü İçin Kadro İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/62 14/12/1983 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/58 14/12/1983 Maliye ve Gümrük Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/57 19/12/1983 Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/56 19/12/1983 Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/55 19/12/1983 Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/53 19/12/1983 Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/51 19/12/1983 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/49 19/12/1983 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/48 19/12/1983 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/47 19/12/1983 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/46 19/12/1983 Devlet Tanıtma Teşkilatı Kurulması Hakkında 46 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/45 19/12/1983 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/44 04/10/1983 Devlet Tanıtma Teşkilatı Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/43 19/12/1983 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/42 19/12/1983 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/41 19/12/1983 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/40 19/12/1983 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye İki Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/39 19/12/1983 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 12 nci Maddesine 1 Fıkra ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/38 19/12/1983 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/37 19/12/1983 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/36 19/12/1983 261 Sayılı İhracatı Geliştirmek Amacıyla Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/35 19/12/1983 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Değişik 137 nci Maddesinin (d) Bendinden Sonra Gelen 5, 6, 7 ve 8 inci Fıkralarının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/34 19/12/1983 237 Sayılı Taşıt Kanununun Değişik 12 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/33 19/12/1983 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci Maddesinin Bazı Fıkraları ile Bu Maddeye Ekli Gösterge Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/32 19/12/1983 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 Sayılı Kanunla ve 6, 7, 8 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/31 19/12/1983 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/30 19/12/1983 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/29 19/12/1983 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/25 14/06/2007 30.05.2007 Tarihli ve 5677 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/11 28/06/1989 16.06.1989 Tarihli ve 3586 Sayılı "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Ek Geçici Maddeler Eklenmesi ve 3053 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 351 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/8 01/07/1994 17.06.1994 Tarihli ve 4007 Sayılı "657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun" ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/7 25/05/1994 12.05.1994 Tarih ve 3988 Sayılı Kamu Konutları İle Sosyal Tesislerinin Satışı Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/2 04/06/1991 29.05.1991 Tarihli ve 3746 Sayılı "657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun" ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki