Turkiye Buyuk Millet Meclisi

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Komisyonda Bulunan Tasarı ve Teklifler


Bulunan Kayıt Sayısı : 989
Dönem Taksim/Esas No Tarihi Tasarı / Teklif Başlığı ve Özeti
27 2/1531 08/01/2019 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1529 07/01/2019 4.12.1984 Tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1528 07/01/2019 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1527 07/01/2019 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1525 02/01/2019 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1522 25/12/2018 Gümrük Muhafaza Memurlarının Haklarının İyileştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1521 18/12/2018 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1519 27/12/2018 351 Sayılı Yüksek Öğretim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1518 27/12/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1516 27/12/2018 İtfaiye Çalışanlarının Özlük Haklarına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1515 27/12/2018 21/05/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 1 (Bir) Geçici Madde İlavesi ve 1 (Bir) Maddede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1514 27/12/2018 Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1513 26/12/2018 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1512 26/12/2018 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1511 26/12/2018 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1510 26/12/2018 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1509 24/12/2018 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1507 25/12/2018 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1506 24/12/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1505 24/12/2018 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1503 24/12/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1502 24/12/2018 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1501 24/12/2018 İnfaz Kurumlarında Çalışan Kamu Görevlilerinin Haklarının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1500 24/12/2018 On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1499 21/12/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1498 18/12/2018 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1497 15/12/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1495 15/12/2018 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1494 15/12/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1493 12/12/2018 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1489 15/12/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1488 15/12/2018 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1487 14/12/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1486 14/12/2018 Ergenekon Davası Kapsamındaki Dava Süreçlerinin Yol Açtığı Mağduriyetlerin Giderilmesine İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1483 12/12/2018 Devlet Memurları Kanununda ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1482 12/12/2018 Özel Tüketim Vergisi Kanununda ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
27 2/1481 12/12/2018 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1480 12/12/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1479 11/12/2018 7147 Sayılı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1477 10/12/2018 Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1475 10/12/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1474 10/12/2018 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1473 10/12/2018 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1472 10/12/2018 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1471 10/12/2018 Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1470 10/12/2018 Köy Enstitüleri Sistemini Araştırma Enstitüsü Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1469 10/12/2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ve Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1462 06/12/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1461 06/12/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1453 06/12/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1452 06/12/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1450 05/12/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1449 05/12/2018 Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1447 05/12/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1445 04/12/2018 Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklikk Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1442 04/12/2018 Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1440 03/12/2018 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1439 03/12/2018 8/5/1985 Tarihli ve 3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1437 03/12/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1436 03/12/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1435 03/12/2018 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna Teklifi
27 2/1434 03/12/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1433 30/11/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1431 30/11/2018 Gümrük Kanununa Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1430 30/11/2018 Asgari Ücret Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1429 29/11/2018 Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1428 29/11/2018 Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1427 29/11/2018 Şeker Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1424 28/11/2018 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1422 26/11/2018 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1420 26/11/2018 Yardımcı Hizmet Sınıfında Olan Mübaşir Unvanlı Kadroların Genel İdare Hizmetleri Sınıfına Geçirilmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/1419 26/11/2018 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1415 22/11/2018 Kadın Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1407 23/11/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1406 23/11/2018 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1402 23/11/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1401 23/11/2018 Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi
27 2/1400 23/11/2018 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1399 23/11/2018 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1398 22/11/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1397 22/11/2018 Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesinin İkindi Fıkrasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1395 22/11/2018 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve 20.02.1968 Tarih ve 1005 Sayılı Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/1393 22/11/2018 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1392 21/11/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1391 21/11/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1389 21/11/2018 3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1388 21/11/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1387 21/11/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1386 21/11/2018 Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1383 21/11/2018 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1381 20/11/2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1380 20/11/2018 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1379 20/11/2018 Türkiye İstatistik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1378 20/11/2018 İstanbul İli Sultanbeyli İlçesine Uğur Mumcu Üniversitesi Adıyla Yeni Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1376 16/11/2018 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1375 15/11/2018 Esnafların Kamu Bankaları, Özel Bankalar ve Esnaf Kefalet Kredi Kooperatiflerine Olan Kredi Borçlarının Faizlerinin Silinmesi ve Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1374 15/11/2018 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1373 15/11/2018 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1372 15/11/2018 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1371 15/11/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1357 15/11/2018 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1356 15/11/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1355 15/11/2018 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1354 15/11/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1353 15/11/2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1350 15/11/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1349 15/11/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1348 15/11/2018 Ordu İlinde Tekkiraz, Güzelyurt, İlküvez, Alankent, Tepealan ve Salman Adıyla İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1347 15/11/2018 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1346 15/11/2018 İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1345 15/11/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1344 15/11/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1342 14/11/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1340 14/11/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1339 14/11/2018 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunun'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1338 13/11/2018 Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ve Askerlik Kanunu ile Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1336 13/11/2018 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1331 12/11/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1330 12/11/2018 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1327 08/11/2018 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1324 08/11/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1323 08/11/2018 6114 Sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Kanununun 7. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1322 08/11/2018 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 2. ve 14. Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1321 08/11/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1319 08/11/2018 Uzman Erbaş Kanunu ile Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1316 07/11/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1315 07/11/2018 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1312 07/11/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1311 07/11/2018 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1310 07/11/2018 Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1309 07/11/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1308 07/11/2018 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1307 07/11/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1303 07/11/2018 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/1301 07/11/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1300 07/11/2018 Emniyet Teşkilat Kanunu ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1298 06/11/2018 Çanakkale İline Bağlı Kepez Beldesinin İlçe Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1297 05/11/2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1296 05/11/2018 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1294 05/11/2018 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1293 05/11/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1291 05/11/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1284 06/11/2018 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1283 05/11/2018 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1282 05/11/2018 Taşıt Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1278 05/11/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1275 05/11/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1274 05/11/2018 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1268 05/11/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1267 05/11/2018 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1265 05/11/2018 24.02.1968 Tarih ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1264 05/11/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1263 05/11/2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1262 05/11/2018 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1261 01/11/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1260 01/11/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1259 31/10/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1257 31/10/2018 Emniyet Teşkilat Kanunu ve Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1256 30/10/2018 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanun Teklifi
27 2/1255 30/10/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1254 30/10/2018 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1253 30/10/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1251 30/10/2018 Çiftçilerin Kamu Bankaları, Özel Bankalar ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Kredi Borçlarının Faizlerinin Silinmesi ve Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1250 30/10/2018 351 Sayılı Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1249 30/10/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1248 30/10/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1242 30/10/2018 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1241 30/10/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1240 30/10/2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1233 26/10/2018 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1229 25/10/2018 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1228 25/10/2018 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1227 25/10/2018 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1226 25/10/2018 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1225 25/10/2018 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1224 25/10/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1223 25/10/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi
27 2/1222 25/10/2018 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1221 25/10/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/1220 25/10/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/1218 25/10/2018 5620 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1217 25/10/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1216 25/10/2018 Gelir Vergisi Kanunu ve Damga Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1215 25/10/2018 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1212 23/10/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1211 22/10/2018 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1210 22/10/2018 Tarım Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1209 22/10/2018 Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi
27 2/1206 22/10/2018 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1204 19/10/2018 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1203 19/10/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1202 19/10/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1200 18/10/2018 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1198 18/10/2018 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1185 19/10/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1184 19/10/2018 5510 Sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1183 19/10/2018 14/7/1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1182 19/10/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1181 19/10/2018 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1177 18/10/2018 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1174 18/10/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1173 18/10/2018 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1172 18/10/2018 25.10.1984 Tarihli ve 3965 Sayılı Katma Değer Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1169 17/10/2018 Akşehir Nasreddin Hoca Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1168 17/10/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1166 16/10/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1165 16/10/2018 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
27 2/1164 16/10/2018 4.12.1984 Tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1163 15/10/2018 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1162 15/10/2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1161 15/10/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çağrı Merkezi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1160 15/10/2018 7079 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1159 15/10/2018 Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1158 15/10/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1156 15/10/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1154 15/10/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1152 15/10/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1150 15/10/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1149 15/10/2018 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1148 12/10/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1147 12/10/2018 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1146 11/10/2018 21.07.1953 Tarihli ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1145 11/10/2018 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1141 15/10/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1139 12/10/2018 Uzman Erbaş Kanunu ile Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1138 12/10/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1137 11/10/2018 2089 Sayılı Yükseköğrenim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1135 11/10/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1134 11/10/2018 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1132 11/10/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1131 11/10/2018 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1130 11/10/2018 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına (5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününde İkramiye Verilmesi) Dair Kanun Teklifi
27 2/1128 11/10/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1125 11/10/2018 5488 Sayılı Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Zeytin Fark Ödemesi Desteği) Dair Kanun Teklifi
27 2/1124 09/10/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1121 09/10/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi
27 2/1120 09/10/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1119 09/10/2018 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1117 08/10/2018 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1116 08/10/2018 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1115 08/10/2018 31.05.2016 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1114 08/10/2018 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1111 05/10/2018 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1110 05/10/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1109 05/10/2018 Çamlıbel Beldesi'nin İlçe Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1108 04/10/2018 Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi
27 2/1107 04/10/2018 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 13.03.1986 Tarih ve 3629 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1105 04/10/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi
27 2/1104 04/10/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1103 04/10/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1102 04/10/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1100 04/10/2018 31/5/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1096 28/06/2012 Çocuklar İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Teklifi
27 2/1095 02/10/2018 Katma Değer Vergisi Kanununda ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1094 02/10/2018 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi
27 2/1093 02/10/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1092 02/10/2018 7079 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1091 02/10/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1090 02/10/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1088 01/10/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1085 28/09/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1084 28/09/2018 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1083 28/09/2018 Özel Tüketim Vergisi Kanununda ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1082 27/09/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1081 27/09/2018 Özelleştirilen Şeker Fabrikalarının Kamulaştırılması Hakkındaki Kanun Teklifi
27 2/1079 26/09/2018 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1077 26/09/2018 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1076 26/09/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1074 26/09/2018 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1073 25/09/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1072 24/09/2018 16/8/1961 Tarih ve 351 Sayılı Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunun'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1067 24/09/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1066 24/09/2018 Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1061 24/09/2018 351 Sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1059 19/09/2018 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1058 19/09/2018 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1057 24/09/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1056 24/09/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1055 24/09/2018 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun ile 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişikilik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1052 24/09/2018 Umumi Hıfzısıhha Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1051 24/09/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1050 20/09/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1049 20/09/2018 31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1047 20/09/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1045 19/09/2018 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1044 19/09/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1043 19/09/2018 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1042 19/09/2018 31.05.2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Siortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1041 19/09/2018 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1040 19/09/2018 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1039 17/09/2018 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 118. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1036 17/09/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1035 17/09/2018 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Satatüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/1034 17/09/2018 3/7/2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1033 17/09/2018 12/4/1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1032 17/09/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21. Maddesine (k) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/1030 17/09/2018 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1029 17/09/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1025 17/09/2018 16/5/2012 Tarihli ve 6306 Sayılı Afet Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1023 17/09/2018 Sosyal Siortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1021 17/09/2018 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1020 17/09/2018 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1019 17/09/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1018 14/09/2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1017 14/09/2018 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1015 14/09/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1010 13/09/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1007 13/09/2018 4857 Sayılı İş Kanunu ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/999 11/09/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa İlişkin Kanun Teklifi
27 2/998 11/09/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/997 07/09/2018 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun ile 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/996 07/09/2018 Devlet Memurları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/995 07/09/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/994 07/09/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/992 07/09/2018 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/991 07/09/2018 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/990 07/09/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/989 06/09/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/987 31/08/2018 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/985 31/08/2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/984 31/08/2018 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/982 31/08/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/981 31/08/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/980 31/08/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/979 31/08/2018 Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/978 31/08/2018 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/977 31/08/2018 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/976 29/08/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/975 29/08/2018 Sosyal Hizmetler Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/973 29/08/2018 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/969 08/10/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/968 04/10/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/967 02/10/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/966 02/10/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/965 01/10/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/964 28/08/2018 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/961 14/08/2018 Genişletilmiş Bağışıklama Programında ve Salgın Sırasında Uygulanacak Aşıların Reddinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/960 14/08/2018 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/957 14/08/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/956 13/08/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/953 10/08/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/952 10/08/2018 4769 Sayılı Ceza ve İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/951 10/08/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/950 10/08/2018 657 Sayılı Devler Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/949 10/08/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/948 10/08/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/946 10/08/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/943 10/08/2018 Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/940 08/08/2018 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/939 08/08/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/935 08/08/2018 Cezaevleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/933 08/08/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/931 08/08/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/928 08/08/2018 Nafaka Alacaklılarının Korunmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/925 06/08/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/924 06/08/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/923 06/08/2018 Çam Fıstığı Araştırma ve Koruma Enstitüsü Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifi
27 2/917 02/08/2018 İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/915 02/08/2018 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 01.07.1976 Tarihli ve 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesi (Emeklilere, Yaşlılara ve Muhtaçlara Yakacak Yardımı Ödenmesi) Hakkında Kanun Teklifi
27 2/914 02/08/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/911 01/08/2018 6253 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/908 01/08/2018 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/906 01/08/2018 Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/900 31/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
27 2/899 31/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/897 31/07/2018 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/896 31/07/2018 Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşların Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/894 31/07/2018 31/05/2016 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/892 31/07/2018 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/886 31/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/883 31/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/880 31/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/879 31/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/874 30/07/2018 Terörle Mücadele Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/873 30/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/871 30/07/2018 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/869 30/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/868 30/07/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/867 30/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/865 30/07/2018 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/864 30/07/2018 Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/863 30/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/862 30/07/2018 Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/861 30/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/858 27/07/2018 Ruh Sağlığı Kanunu Teklifi
27 2/853 27/07/2018 Engelli Vatandaşların Kamu Hizmetlerine Alınmaları ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/850 23/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/849 23/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/847 23/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/846 23/07/2018 Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/842 23/07/2018 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/841 23/07/2018 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/840 23/07/2018 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/839 23/07/2018 5510 Sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/836 23/07/2018 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/835 19/11/2015 23/02/1961 Tarihli ve 257 Sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/833 20/07/2018 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/829 19/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/827 19/07/2018 3153 Sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/824 19/07/2018 16.06.1983 Tarihli ve 2847 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/823 19/07/2018 12.04.2018 Tarihli ve 3713 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/822 19/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/820 19/07/2018 24.02.1968 Tarihli ve 1005 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/819 19/07/2018 31.05.2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/818 19/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/817 19/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/816 19/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/814 19/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/813 19/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/812 19/07/2018 Kamulaştırma Kanunu ile İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/809 19/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/808 19/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/807 19/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/806 19/07/2018 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/803 19/07/2018 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/801 19/07/2018 Niğde İlinde Yeşilgölcük Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/797 19/07/2018 03.03.2004 Tarihli ve 5102 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/796 19/07/2018 08.06.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/794 18/07/2018 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/793 18/07/2018 25.10.1984 Tarihli ve 3965 Sayılı Katma Değer Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/792 18/07/2018 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/790 18/07/2018 03.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/788 18/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/787 18/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/786 18/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/784 18/07/2018 5774 Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ile Devlet Sporcusu Ünvanı Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/782 18/07/2018 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/781 18/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/779 18/07/2018 375 Sayılı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kaınun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/777 13/07/2018 675 Sayılı Devlet Memurları Kanunun, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/776 09/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/775 09/07/2018 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/774 10/07/2018 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/771 18/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/767 18/07/2018 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/765 18/07/2018 Denizciler Mahallesinin İlçe Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/763 17/07/2018 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/760 17/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/759 13/07/2018 Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/758 13/07/2018 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/757 13/07/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/756 13/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/755 13/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/754 13/07/2018 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/753 13/07/2018 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/752 13/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/746 13/07/2018 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/745 13/07/2018 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/743 13/07/2018 Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/742 13/07/2018 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/741 13/07/2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/738 13/07/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/737 13/07/2018 19/04/2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/732 13/07/2018 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/731 13/07/2018 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/728 13/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/725 09/07/2018 4458 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/723 09/07/2018 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/722 09/07/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/719 09/07/2018 Belediye Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/718 09/07/2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/715 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/714 09/07/2018 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/713 09/07/2018 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/711 09/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/708 09/07/2018 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/707 09/07/2018 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/705 09/07/2018 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/702 09/07/2018 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/700 09/07/2018 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması İçin Kanun Teklifi
27 2/699 09/07/2018 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/698 09/07/2018 2 Temmuz 1993 Günü Sivas'ta Yaşanan Hadiselere İlişkin Kanun Teklifi
27 2/695 09/07/2018 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/692 09/07/2018 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/690 09/07/2018 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/687 09/07/2018 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/683 09/07/2018 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/681 09/07/2018 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/680 09/07/2018 Siverek Adıyla Bir il Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/678 09/07/2018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/677 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/676 09/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/674 09/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/673 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/672 09/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/667 09/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (
27 2/665 09/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/662 09/07/2018 Ağva Beldesi'nin İlçe Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/660 09/07/2018 Engelli Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
27 2/659 09/07/2018 Göçmen Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
27 2/657 09/07/2018 Çevre İçin Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Teklifi
27 2/653 09/07/2018 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/652 09/07/2018 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/650 09/07/2018 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/647 09/07/2018 Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/646 09/07/2018 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/645 09/07/2018 Hayvan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
27 2/644 09/07/2018 Denizcilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
27 2/643 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/641 09/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/640 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/638 09/07/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/637 09/07/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/635 09/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/629 09/07/2018 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/628 09/07/2018 Tohumculuk Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/627 09/07/2018 İstanbul İli Sultanbeyli İlçesine Uğur Mumcu Üniversitesi Adıyla Yeni Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/625 09/07/2018 İstanbul İli Sancaktepe İlçesine Türkan Saylan Üniversitesi Adıyla Yeni Bir Üniversite Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/623 09/07/2018 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/622 09/07/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/621 09/07/2018 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/617 09/07/2018 Milletvekili Seçimi Kanunu ile Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/616 09/07/2018 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/615 09/07/2018 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/614 09/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/610 09/07/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/608 09/07/2018 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/606 09/07/2018 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/604 09/07/2018 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/598 09/07/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/595 09/07/2018 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/592 09/07/2018 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun Teklifi
27 2/591 09/07/2018 2548 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/590 09/07/2018 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/588 09/07/2018 Anakarayla Bağlantısı Olmayan Ada ve Adalar Grubundan Oluşan Yerleşim Yerlerindeki İlçe Belediyelerinin Gelirleri Konusunda Yaşadığı Sorunların Çözümü Amacı İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/587 09/07/2018 23.07.1965 Tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/586 09/07/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/581 09/07/2018 3713 Sayılı Terörler Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/574 09/07/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/571 09/07/2018 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/566 09/07/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/564 09/07/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/563 09/07/2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/561 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/560 09/07/2018 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/556 09/07/2018 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/555 09/07/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/552 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/551 09/07/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/550 09/07/2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/547 09/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/546 09/07/2018 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/540 09/07/2018 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/533 09/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/532 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/528 09/07/2018 11.08.2017 Tarihinde Trabzon İli Maçka İlçesinde Güvenlik Güçlerine Teröristlerin Bulunduğu Yeri Gösterdiği Esnada Çıkan Çatışmada Vefat Eden Eren Bülbül'ün Şehit Sayılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/527 09/07/2018 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/525 09/07/2018 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/524 09/07/2018 Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/523 09/07/2018 5737 Sayılı Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/517 09/07/2018 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/513 09/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/512 09/07/2018 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/511 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa İlişkin Kanun Teklifi
27 2/508 09/07/2018 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/507 09/07/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/506 09/07/2018 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/504 09/07/2018 Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Kamu Bankalarından Yapacakları Para Transferlerinde Ücret Kesintisi Yapılmamasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/501 09/07/2018 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/498 09/07/2018 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/496 09/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/493 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/492 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/488 09/07/2018 5335 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/487 09/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/486 09/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/474 09/07/2018 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/473 09/07/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/471 09/07/2018 Asgari Geçim Yardımı Kanunu Teklifi
27 2/468 09/07/2018 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/467 09/07/2018 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/464 09/07/2018 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/462 09/07/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/459 09/07/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/458 09/07/2018 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/457 09/07/2018 Afrin'de Görev Yapan Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Banka Kredi ve Kredi Kartı Borçlarının Tüm Fer'ileriyle Birlikte Devlet Tarafından Karşılanmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/456 09/07/2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/448 09/07/2018 03.07.2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/447 09/07/2018 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/444 09/07/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/443 09/07/2018 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/442 09/07/2018 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/441 09/07/2018 31.12.1960 Tarih ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/440 09/07/2018 29.08.1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/439 09/07/2018 19.10.2015 Tarih ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi (İhlas Finans Mağdurlarının Alacaklarının İadesi) Hakkında Kanun Teklifi
27 2/437 09/07/2018 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/436 09/07/2018 Öğrencilere Sigorta, Sağlık ve Eğitim Desteği Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/435 09/07/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/433 09/07/2018 3.7.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/432 09/07/2018 22.2.2005 Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/431 09/07/2018 Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/430 09/07/2018 5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/428 09/07/2018 Özel Müzeciliğin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/427 09/07/2018 Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/426 09/07/2018 Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/425 09/07/2018 25.08.1999 Tarih ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/424 09/07/2018 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması ( Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyal Güvenliği ) Hakkında Kanun Teklifi
27 2/423 09/07/2018 14/07/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Öğretmenlerin Ek Göstergesinin Arttırılması) Dair Kanun Teklifi
27 2/422 09/07/2018 31/05/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/421 09/07/2018 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/420 09/07/2018 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/419 09/07/2018 Kumpas Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi (İade-i İtibar) Hakkında Kanun Teklifi
27 2/418 09/07/2018 Darbe Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/417 09/07/2018 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/416 09/07/2018 29/06/2001Tarihli ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu, 02/03/1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu ve 10/12/2013 Tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/415 06/07/2018 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/414 06/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/413 06/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/411 06/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi
27 2/410 06/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/409 06/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/408 06/07/2018 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/399 06/07/2018 T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Çiftçilerin Kredi Borçlarını Ertelemesi Hususunda Çiftçiye Uyguladığı Faiz Oranlarını Tarım Kredi Kooperatiflerine Uyguladığı Faiz Oranları ile Eşitlemesi ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden Kredi Kullanan Çiftçilerin Kredi Borçlarının Yeniden Hesaplanarak Ödeme Planlarının Düşük Faiz Oranına Göre Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi
27 2/396 06/07/2018 Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
27 2/393 06/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
27 2/392 06/07/2018 Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/391 06/07/2018 Engellilere Yönelik Bazı İyileştirmeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/385 06/07/2018 351 Sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/384 06/07/2018 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/380 06/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/379 06/07/2018 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/378 06/07/2018 6191 Sayılı Yasa Kapsamı Dışında Kalan FETÖ Mağduru Askeri Lise Öğrencilerin Mağduriyetlerinin Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/377 06/07/2018 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/376 06/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/375 06/07/2018 İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/374 06/07/2018 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/373 06/07/2018 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/372 06/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/371 06/07/2018 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/370 06/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/367 06/07/2018 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/362 06/07/2018 16.08.1961 Tarih ve 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/361 06/07/2018 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/356 02/07/2018 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/353 02/07/2018 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/352 02/07/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/351 02/07/2018 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/350 02/07/2018 7/5/1987 Tarih ve 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/345 02/07/2018 Bireysel Emeklilik ve Yatırım Sistemi Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/344 02/07/2018 Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/343 02/07/2018 İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/339 02/07/2018 Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/336 02/07/2018 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/335 02/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/334 02/07/2018 Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması (Muz İhtisas Gümrüğü Kurulması) Hakkında Kanun Teklifi
27 2/333 02/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/332 02/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/331 02/07/2018 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun ile Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/328 02/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/327 02/07/2018 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/326 02/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/324 02/07/2018 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/322 02/07/2018 Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/317 02/07/2018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/316 02/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/314 02/07/2018 Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/313 02/07/2018 Karayolları Trafik Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/312 02/07/2018 Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/311 02/07/2018 Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/308 02/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/307 02/07/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/306 02/07/2018 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/305 02/07/2018 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/304 02/07/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/300 02/07/2018 Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/298 02/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/295 02/07/2018 Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/288 02/07/2018 19/10/2005 tarihli ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/284 02/07/2018 1/7/1976 Tarih ve 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda ve 24/5/1983 Tarih ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/281 02/07/2018 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/279 02/07/2018 Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/278 02/07/2018 İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/277 02/07/2018 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/272 02/07/2018 Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/271 02/07/2018 Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/270 02/07/2018 Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/269 02/07/2018 Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/265 02/07/2018 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/264 02/07/2018 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/259 02/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/256 02/07/2018 24.04.1930 Tarihli ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/255 02/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/254 02/07/2018 14/71965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/253 02/07/2018 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanun Teklifi
27 2/252 02/07/2018 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/251 02/07/2018 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/250 02/07/2018 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/248 02/07/2018 28/03/1983 Tarihli ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/244 02/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/238 02/07/2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/237 02/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/236 02/07/2018 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/234 02/07/2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/233 02/07/2018 Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/232 02/07/2018 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/231 02/07/2018 Köy Kanunu ile Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/229 02/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/228 02/07/2018 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/217 02/07/2018 Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/215 02/07/2018 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/207 02/07/2018 2985 Sayılı ve 2/3/1984 Tarihli Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/205 02/07/2018 2464 Sayılı ve 29/5/1981 Tarihli Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/204 02/07/2018 2 Temmuz Gününün Sevgi ve Hoşgörü Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/203 02/07/2018 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 45. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/202 02/07/2018 Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/201 02/07/2018 Siverek Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/198 02/07/2018 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/197 02/07/2018 Her Yıl Yaşlılara Saygı Haftasında Yaşlılara Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/196 02/07/2018 İbadethanelerin Elektrik ve Su Giderlerinin Devlet Bütçesinden Karşılanması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/195 02/07/2018 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/192 02/07/2018 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/189 02/07/2018 Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/188 02/07/2018 Kadın Bakanlığı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/187 02/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/186 02/07/2018 Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/184 02/07/2018 6831 Sayılı ve 31/8/1956 Tarihli Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/182 02/07/2018 5520 Sayılı ve 13/6/2006 Tarihli Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/181 02/07/2018 12 Eylül 1980 Darbe Sürecinin Yol açtığı Mağduriyetlerin Giderilmesine İlişkin Kanun Teklifi
27 2/179 02/07/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/174 02/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/173 02/07/2018 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/172 02/07/2018 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/164 02/07/2018 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/161 02/07/2018 Devlet Memurları Kanunu İle Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/160 02/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/159 02/07/2018 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/158 02/07/2018 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/157 02/07/2018 Sanat Kurumlarında 375 Sayılı KHK'nin Ek 7. Maddesi ve Bütçe Kanununun 23. Maddesi Uyarınca Maliye Vizesi ile Süreli Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilen Personelin Kadroya Alınması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/155 02/07/2018 Büyük Elektrik Kesintilerinin Yol Açtığı Maddi Zararların Karşılanması Hakkında Yasa Teklifi
27 2/153 02/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/152 02/07/2018 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/150 02/07/2018 Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/146 02/07/2018 İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/145 02/07/2018 Erciş Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/143 02/07/2018 Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/135 02/07/2018 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/134 02/07/2018 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/128 02/07/2018 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/126 02/07/2018 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/125 02/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/124 02/07/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Firmalar Aracılığıyla İstihdam Edilen İşçilerle Geçici Personelin Memur ya da Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/123 02/07/2018 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/122 02/07/2018 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/121 02/07/2018 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/113 02/07/2018 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/110 02/07/2018 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/109 02/07/2018 Van-Erciş ve Çevresinde Meydana Gelen Deprem Afeti ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/106 02/07/2018 5233 Sayılı Yasada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/104 02/07/2018 Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/102 02/07/2018 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/101 02/07/2018 Taşeron İşçilerinin Kadrolu İşçi Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/99 02/07/2018 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/97 02/07/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/95 02/07/2018 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/92 02/07/2018 Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/90 02/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/76 02/07/2018 Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/75 02/07/2018 5393-657/4B-4924 Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçilmesi İçin Kanun Teklifi
27 2/74 02/07/2018 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/72 02/07/2018 Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/71 02/07/2018 Askerlik Kanuna Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/70 02/07/2018 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/69 02/07/2018 4688 Sayılı Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/66 02/07/2018 Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/62 02/07/2018 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/61 02/07/2018 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/60 02/07/2018 Yeşil Kart Kullananlardan Katkı Payı Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/58 02/07/2018 Her Yıl Yaşlılara Saygı Haftasında Yaşlılara Yardım Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/57 02/07/2018 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/56 02/07/2018 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan Eğitime Teşvik Bursu Ödenmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/54 02/07/2018 Devlet Memurları Kanunu ile Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/53 02/07/2018 Taşeron İşçilerinin Kadrolu İşçi Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/52 02/07/2018 Sosyal Uyum ve Sosyal İçerme Kanunu Teklifi
27 2/50 02/07/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/45 02/07/2018 Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/42 02/07/2018 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/41 02/07/2018 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/36 02/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/35 02/07/2018 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/33 02/07/2018 Devlet Memurları Kanunu ile Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/30 02/07/2018 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Terörle Mücadele Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/28 02/07/2018 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sokağa Çıkma Yasaklarından Etkilenen İl ve İlçelerde Esnafa ve Her Ölçekten İşletmelere Kira Yardımı Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/26 02/07/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/21 02/07/2018 Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/18 02/07/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/16 02/07/2018 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/13 02/07/2018 4/12/1984 Tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun; 2'nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (b), 4'üncü Maddesinin (c), 5'inci Maddesinin (c) Bendleri, Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
27 1/274 02/11/2011 Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/270 02/11/2011 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/269 02/11/2011 Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/268 02/11/2011 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/262 11/10/2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/261 17/09/2011 Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/259 27/08/2011 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/257 17/08/2011 Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/255 20/07/2011 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/254 10/07/2011 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/251 08/06/2011 Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/250 08/06/2011 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/249 08/06/2011 Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/248 08/06/2011 Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/241 08/06/2011 3046 Sayılı Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/240 04/06/2011 Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/239 13/07/2001 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/235 14/06/2000 Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/234 23/05/2000 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/233 23/05/2000 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/232 23/05/2000 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/231 28/04/2000 Sivil Savunma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/228 25/02/2000 25.8.1999 Tarihli ve 4447 Sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/226 17/01/2000 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/225 29/12/1999 Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/221 22/11/1999 Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/220 22/11/1999 Afetten Doğan Zararların Giderilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/219 01/11/1999 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/218 13/10/1999 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/217 07/10/1999 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/216 01/10/1999 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
27 1/215 01/10/1999 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
27 1/214 23/09/1999 Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi İle Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname.
27 1/213 01/09/1999 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
27 1/210 30/05/1997 Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/209 03/04/1997 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri İle İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/208 25/01/1997 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı, 28.2.1985 Tarih ve 3160 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/207 21/12/1996 27.7.1967 Tarih ve 926 Sayılı 28.2.1982 Tarih ve 2629 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/206 23/09/1995 559 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci Maddesinin Son Fıkrasının Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/204 26/07/1995 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
27 1/203 25/07/1995 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileriyle İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/195 29/03/1995 22.1.1990 Tarihli ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/193 09/03/1995 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/192 08/07/1994 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 29.2.1984 Tarihli ve 2983 Sayılı, 28.5.1986 Tarihli ve 3291 Sayılı Kanunlar ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması ve 30.5.1994 Tarihli ve 531 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/191 27/06/1994 Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
27 1/190 24/06/1994 Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
27 1/189 30/06/1994 Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/188 24/06/1994 Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/187 24/06/1994 Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/185 22/06/1994 Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
27 1/183 25/05/1994 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/179 02/09/1993 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3563 Sayılı Harp Akademileri Kanunu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu, 1468 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay Nasbedilenlere Giyecek ve Teçhizat Verilmesi Hakkında Kanun, 4608 Sayılı Muvazzaf Subay ve Askeri Memurlara Verilecek Elbise ve Teçhizat Hakkında Kanun ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/175 01/09/1993 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/172 15/07/1993 Memurlar ile Diğer Bazı Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/171 13/07/1993 Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/170 13/07/1993 Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
27 1/168 23/01/1992 2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanunu ile 2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/167 15/01/1992 T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/166 10/01/1992 Devlet Memurları Kanunu, Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/165 06/01/1992 Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/164 03/01/1992 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/163 06/01/1992 Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
27 1/162 24/12/1991 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/161 15/11/1991 Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/160 08/11/1991 Devlet Memurları Kanunu ile Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/159 03/10/1991 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/158 03/10/1991 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/157 03/10/1991 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/156 16/09/1991 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/155 10/09/1991 Harcırah Kanununun 33 üncü Maddesinin (b) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/154 13/09/1991 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2629 Sayılı Kanun ve 3160 Sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/153 15/10/1991 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/152 10/09/1991 9.1.1985 Tarihli ve 3146 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/149 14/08/1991 Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/148 09/07/1991 Kamu Personelinin Özlük Haklarına İlişkin Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/147 13/02/1991 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/146 16/12/1990 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/145 28/12/1990 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/144 23/05/1990 Olağanüstü Hal Kanununa İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/143 22/05/1990 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/142 10/05/1990 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/141 10/05/1990 Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde Bozulması Sebebine Dayalı Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
27 1/140 13/04/1990 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/139 13/04/1990 Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/138 11/04/1990 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/137 11/04/1990 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/136 10/04/1990 Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
27 1/135 10/04/1990 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/133 10/04/1990 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/132 28/03/1990 T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 233 ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/131 16/03/1990 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/130 06/04/1990 2443 ve 3056 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/129 27/03/1990 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/128 16/03/1990 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/127 15/02/1990 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/126 29/01/1990 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/123 28/12/1989 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/122 27/12/1989 Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Kanunun Uygulama Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
27 1/121 16/02/1990 Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/119 06/11/1989 Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/118 02/11/1989 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/115 02/11/1989 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/114 08/11/1989 Pasaport Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Personel Kanunu ve Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 ve 281 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/113 11/08/1989 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/112 11/08/1989 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13 üncü Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/111 30/06/1989 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/110 31/08/1989 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/109 30/05/1989 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/108 14/06/1989 Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/106 11/04/1989 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Yer Alan Aylık Gösterge Rakamlarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/105 09/03/1989 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/104 30/01/1988 Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/102 14/11/1988 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/101 25/10/1988 2949, 3202 ve 7471 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/100 13/10/1988 2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/99 12/09/1988 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 2377 Sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/98 08/11/1988 3152 ve 2451 Sayılı Kanunlarla 190, 231 ve 308 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/97 05/08/1988 281 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/96 30/06/1988 657 ve 3056 Sayılı Kanunlar ile 233 ve 320 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/95 30/06/1988 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/94 10/06/1988 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/93 09/05/1988 Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/92 05/05/1988 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/91 06/06/1988 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/90 31/03/1988 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/89 25/04/1988 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/88 24/02/1988 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/87 29/01/1988 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 21 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/86 29/02/1988 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/85 05/02/1988 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/84 13/01/1988 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 112 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/83 18/01/1988 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/82 14/01/1988 10.10.1984 Tarihli ve 3056 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/81 31/12/1987 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/80 11/01/1988 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 38 inci Maddesinin Bir Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/79 21/12/1987 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik 56 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/77 04/12/1987 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/76 26/10/1987 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/75 23/10/1988 29.3.1984 Tarihli ve 2992 Sayılı, 13.5.1981 Tarihli ve 2461 Sayılı, 12.6.1979 Tarihli ve 2247 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/74 01/09/1987 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/73 27/07/1987 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Beşinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/72 15/07/1987 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (d) Bendine Bir Hüküm Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/71 14/07/1987 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/70 17/06/1987 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/69 18/05/1987 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/68 27/04/1987 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/67 07/04/1987 2472 Sayılı Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı, Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santralı ile Afşin Elbistan Linyitleri Developmanı ve Termik Santralı Projelerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/66 24/03/1987 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/65 12/03/1987 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Geçici 12 nci ve Ek Geçici 16 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/64 02/03/1987 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/63 02/02/1987 Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/62 02/02/1987 241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/61 29/12/1986 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına ve 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/60 31/12/1986 241 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik 39 uncu Maddesi ile 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Değişik Ek 17 ve Ek 18 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/59 01/12/1986 Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/58 22/09/1986 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/56 25/08/1986 Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personeline Ödenecek Ek Ücrete Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/55 06/05/1986 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/54 28/12/1984 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/53 12/12/1984 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/52 29/06/1984 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/51 18/06/1984 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/50 18/06/1984 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/49 18/06/1984 Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/48 18/06/1984 Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/47 18/06/1984 Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/44 18/06/1984 Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13.12.1984 Tarihli ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/43 18/06/1984 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/42 21/05/1984 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/41 08/05/1984 Emniyet Genel Müdürlüğü İçin Kadro İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/40 14/12/1983 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/36 14/12/1983 Maliye ve Gümrük Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/34 19/12/1983 Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/33 19/12/1983 Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/31 19/12/1983 Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/29 19/12/1983 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/27 19/12/1983 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
27 1/26 19/12/1983 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
27 1/25 19/12/1983 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
27 1/24 19/12/1983 Devlet Tanıtma Teşkilatı Kurulması Hakkında 46 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
27 1/23 19/12/1983 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
27 1/22 04/10/1983 Devlet Tanıtma Teşkilatı Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/21 19/12/1983 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/20 19/12/1983 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
27 1/19 19/12/1983 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
27 1/18 19/12/1983 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye İki Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
27 1/17 19/12/1983 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 12 nci Maddesine 1 Fıkra ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
27 1/16 19/12/1983 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/15 19/12/1983 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/14 19/12/1983 261 Sayılı İhracatı Geliştirmek Amacıyla Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alınacak Tedbirlere Dair Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
27 1/13 19/12/1983 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Değişik 137 nci Maddesinin (d) Bendinden Sonra Gelen 5, 6, 7 ve 8 inci Fıkralarının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
27 1/12 19/12/1983 237 Sayılı Taşıt Kanununun Değişik 12 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
27 1/11 19/12/1983 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 nci Maddesinin Bazı Fıkraları ile Bu Maddeye Ekli Gösterge Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
27 1/10 19/12/1983 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 Sayılı Kanunla ve 6, 7, 8 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/9 19/12/1983 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/8 19/12/1983 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/7 19/12/1983 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bu Kanunun 1327 Sayılı Kanunla Değişik Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/6 09/07/2018 Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/5 09/07/2018 Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/3 07/07/2018 Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/2 06/07/2018 Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/1 04/07/2018 477 sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki