Turkiye Buyuk Millet Meclisi

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU

Komisyonda Bulunan Tasarı ve Teklifler


Bulunan Kayıt Sayısı : 90
Dönem Taksim/Esas No Tarihi Tasarı / Teklif Başlığı ve Özeti
27 2/1935 14/05/2019 İbadethanelerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1446 04/12/2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1425 28/11/2018 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1423 26/11/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1279 05/11/2018 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1272 05/11/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1270 05/11/2018 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1266 05/11/2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1185 19/10/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1143 01/10/2018 Barış İçinde Yaşama Hakkının Tesisi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1013 14/09/2018 Basın Kanunu ile Ceza Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1011 13/09/2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1002 12/09/2018 5395 Sayılı Çocukları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/945 10/08/2018 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/942 09/08/2018 03.07.2005 Gün ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/938 08/08/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/935 08/08/2018 Cezaevleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/930 08/08/2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/913 02/08/2018 İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/905 31/07/2018 Çocuk Hakları Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
27 2/858 27/07/2018 Ruh Sağlığı Kanunu Teklifi
27 2/852 24/07/2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/740 13/07/2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/720 09/07/2018 Belediyeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/709 09/07/2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/707 09/07/2018 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/666 09/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/664 09/07/2018 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/660 09/07/2018 Engelli Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
27 2/654 09/07/2018 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/649 09/07/2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/576 09/07/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/568 09/07/2018 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/567 09/07/2018 Çocuk Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
27 2/554 09/07/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/553 09/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/520 09/07/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/514 09/07/2018 İnsan Zararları Mahkemelerinin Kuruluşuna İlişkin Kanun Teklifi
27 2/390 06/07/2018 Alevi Yurttaşların Temel Hak ve Özgürlüklerinin Önündeki Engellerin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/386 06/07/2018 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/382 06/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/369 06/07/2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/363 06/07/2018 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/355 02/07/2018 Cumartesi Anneleri Haftası (20 Mayıs - 27 Mayıs) Hakkında Kanun Teklifi
27 2/340 02/07/2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/338 02/07/2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/280 02/07/2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/245 02/07/2018 3686 Sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/224 02/07/2018 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/223 02/07/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/221 02/07/2018 5216 Sayılı ve 10/7/2004 Tarihli Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/220 02/07/2018 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/219 02/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/213 02/07/2018 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Teklifi
27 2/210 02/07/2018 5237 Sayılı ve 26/9/2004 Tarihli Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/209 02/07/2018 İfade Özgürlüğünün Eksiksiz Sağlanması Bağlamında; Terörle Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/207 02/07/2018 2985 Sayılı ve 2/3/1984 Tarihli Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/206 02/07/2018 Sivas İl Merkezindeki Madımak Otelinin "Utanç ve Yüzleşme Müzesi" Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/205 02/07/2018 2464 Sayılı ve 29/5/1981 Tarihli Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/199 02/07/2018 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/196 02/07/2018 İbadethanelerin Elektrik ve Su Giderlerinin Devlet Bütçesinden Karşılanması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/185 02/07/2018 1739 Sayılı ve 14/6/1973 Tarihli Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/184 02/07/2018 6831 Sayılı ve 31/8/1956 Tarihli Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/183 02/07/2018 5393 Sayılı ve 31/8/1956 Tarihli Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/182 02/07/2018 5520 Sayılı ve 13/6/2006 Tarihli Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/179 02/07/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/175 02/07/2018 Kişinin Açık Rızası Olmaksızın Elde Edilen ve Arşivlenen Kişisel Verilerin İmha Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/156 02/07/2018 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Türk Yargıç Üye Seçimi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/154 02/07/2018 TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
27 2/149 02/07/2018 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/144 02/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/141 02/07/2018 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/138 02/07/2018 Diyarbakır İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/118 02/07/2018 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/114 02/07/2018 Toplumsal Mutabakat Komisyonu ile Ortak Akıl Heyeti Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/112 02/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/98 02/07/2018 Türk Ceza Kanununda ve Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/97 02/07/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/94 02/07/2018 İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/86 02/07/2018 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununun 16. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/77 02/07/2018 26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/66 02/07/2018 Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/59 02/07/2018 Sivas İl Merkezindeki Madımak Otelinin "Utanç ve Yüzleşme Müzesi" Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/52 02/07/2018 Sosyal Uyum ve Sosyal İçerme Kanunu Teklifi
27 2/51 02/07/2018 İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/50 02/07/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/46 02/07/2018 TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
27 2/45 02/07/2018 Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/44 02/07/2018 Basın Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/40 02/07/2018 Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki