Turkiye Buyuk Millet Meclisi

İÇİŞLERİ KOMİSYONU

Komisyonda Bulunan Tasarı ve Teklifler


Bulunan Kayıt Sayısı : 684
Dönem Taksim/Esas No Tarihi Tasarı / Teklif Başlığı ve Özeti
26 2/2339 03/05/2018 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2332 27/04/2018 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2331 27/04/2018 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2330 24/04/2018 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2323 18/04/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2319 13/04/2018 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2309 12/04/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2305 11/04/2018 24.08.1984 Tarih ve 2981 Sayılı "İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2303 10/04/2018 Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2300 09/04/2018 03.07.2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2298 09/04/2018 Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2291 09/04/2018 Atıksu Altyapı Tesisi Olmayan Yerlerde Atıksu Bedeli Alınmaması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2290 06/04/2018 Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2289 06/04/2018 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2287 05/04/2018 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2284 05/04/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2281 05/04/2018 28 Nisan'ın İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2279 30/03/2018 On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Kısmi Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2278 30/03/2018 Barış İçinde Yaşama Hakkının Tesisi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2273 29/03/2018 6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2270 29/03/2018 Doğankent Beldesinin İlçe Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2269 29/03/2018 2 Nisan Dünya Vanlılar Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2246 21/03/2018 Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2243 16/03/2018 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2240 16/03/2018 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2237 19/03/2018 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2236 16/03/2018 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2233 16/03/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2232 16/03/2018 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2225 12/03/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/2224 12/03/2018 6713 Sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2223 12/03/2018 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2221 12/03/2018 26 Şubat 1992 Günü Azerbaycan Cumhuriyetinin Dağlık Karabağ Bölgesindeki Hocalı Kasabasında Yaşanan Azeri Sivillerin Ermeni Kuvvetler Tarafından Toplu Şekilde Katledilmesi Olayının "Soykırım" Olarak Tanınmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2219 12/03/2018 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2214 12/03/2018 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2209 09/03/2018 2429 Sayılı Ulusal bayram ve genel Tatiller Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2208 09/03/2018 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2207 09/03/2018 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2205 09/03/2018 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2204 09/03/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2203 08/03/2018 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2202 08/03/2018 Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2188 06/03/2018 Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2187 06/03/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2184 05/03/2018 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2179 02/03/2018 Ruh Sağlığı Kanunu Teklifi
26 2/2177 01/03/2018 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2175 05/03/2018 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2164 22/02/2018 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2160 21/02/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2158 20/02/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Elektrik Piyasası Kanunu ile Doğalgaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2152 21/02/2018 Denizciler Mahallesinin İlçe Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2150 21/02/2018 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2145 20/02/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2141 20/02/2018 İcra ve İflas Kanunu ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2134 14/02/2018 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2129 08/02/2018 9/5/1955 Tarihli ve 6551 Sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2127 08/02/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2122 05/02/2018 Yeni Cazibe Merkezleri Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2121 06/02/2018 Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2116 02/02/2018 Hatay İli Reyhanlı İlçesinin Adının Gazireyhanlı Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/2114 31/01/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2108 26/01/2018 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2107 26/01/2018 6551 Sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2103 23/01/2018 Bartın İline Bağlı Kozcağız Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2102 23/01/2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2088 12/01/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2085 10/01/2018 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2078 10/01/2018 2/3/1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2077 09/01/2018 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2073 04/01/2018 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2065 04/01/2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2064 04/01/2018 Mersin İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2062 04/01/2018 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2060 04/01/2018 Emniyet Teşkilat Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2056 25/12/2017 Kocaeli İline Bağlı Hereke Beldesinin İlçe Yapılması İli İlgili Kanun Teklifi
26 2/2053 25/12/2017 İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2050 21/12/2017 Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2046 21/12/2017 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2043 21/12/2017 12/11/2012 tarihil ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2042 21/12/2017 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2041 20/12/2017 6306 Sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun", 2981 Sayılı "İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun" ve 4706 Sayılı "Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2040 20/12/2017 Bitkisel Üretim ve Denetim Kurullarının Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2039 20/12/2017 İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2037 19/12/2017 24.6.2004 Tarih ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/2035 19/12/2017 5902 Sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2034 14/12/2017 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2033 14/12/2017 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2031 14/12/2017 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2030 14/12/2017 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2025 20/12/2017 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/2018 14/12/2017 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2002 08/12/2017 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1999 08/12/2017 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu ile 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1991 08/12/2017 442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1988 08/12/2017 Divriği İlinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1987 08/12/2017 Suşehri İlinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1982 06/12/2017 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1981 06/12/2017 442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1980 06/12/2017 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1979 06/12/2017 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1969 29/11/2017 Belediye Başkanlarına Yerel Yönetim Hizmet Tazminatı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1967 29/11/2017 Emniyet Teşkilat Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1964 29/11/2017 İnegöl Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1952 23/11/2017 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1951 23/11/2017 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/1948 22/11/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1944 21/11/2017 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1940 20/11/2017 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1937 16/11/2017 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun ile 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1936 16/11/2017 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1935 16/11/2017 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1934 16/11/2017 Ceza İnfaz Koruma Memurlarına Emekli Olmaları Halinde Silah Bulundurma ve Silah Taşıma Ruhsatının Bedelsiz ve Süresiz Olarak Verilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/1924 08/11/2017 29.08.1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1922 07/11/2017 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1921 03/11/2017 4 Kasım Gününün Tutuklu Seçilmişlere Özgürlük Günü Olarak Tanınmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1920 31/10/2017 11/09/1981 Tarihli ve 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1918 02/11/2017 Köy Kanunu ile Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1917 02/11/2017 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1915 02/11/2017 Öğrenim Gören Öğrencilerimize Şehir İçi ve Şehir Dışı Ulaşımın Ücretsiz Sağlanmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1903 26/10/2017 Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1900 26/10/2017 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1899 26/10/2017 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1895 19/10/2017 25/4/2006 Tarihli ve 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1894 19/10/2017 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1887 18/10/2017 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1886 18/10/2017 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1885 18/10/2017 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1881 11/10/2017 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1879 11/10/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1876 11/10/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1869 06/10/2017 Van Gölü ve Yöresinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1864 04/10/2017 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1862 04/10/2017 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1858 02/10/2017 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1857 02/10/2017 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1842 19/09/2017 11.08.2017 Tarihinde Trabzon İli Maçka İlçesinde Güvenlik Güçlerine Teröristlerin Bulunduğu Yeri Gösterdiği Esnada Çıkan Çatışmada Vefat Eden Eren Bülbül'ün Şehit Sayılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1838 19/09/2017 Pasaport Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1837 19/09/2017 4295 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1835 19/09/2017 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1833 19/09/2017 1 Ağustos Empati Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1832 19/09/2017 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1828 19/09/2017 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1825 17/08/2017 Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1823 09/08/2017 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1822 07/08/2017 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1817 02/08/2017 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklif
26 2/1807 21/07/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1806 21/07/2017 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1804 21/07/2017 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1802 21/07/2017 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1800 21/07/2017 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1798 14/07/2017 D-100 (E-5) Karayolunun Ankara-İstanbul Arası Kısmı Adalet Karayolu Olarak Adlandırılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1795 04/07/2017 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1794 04/07/2017 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1790 04/07/2017 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1787 07/07/2017 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1782 23/06/2017 442 Sayılı Köy Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1781 23/06/2017 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1780 23/06/2017 Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1764 08/06/2017 Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığının Adının Şehit Yarbay Songül Yakut İlçe Jandarma Komutanlığı Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/1759 06/06/2017 İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1749 02/06/2017 31.05.2017 Tarihinde Şırnak İlinin Uludere İlçesi Şenoba Beldesinden Kalkan Helikopterin Düşmesi Sonucu Şehit Düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın ile 12 Askerimiz İçin Ulusal Yas İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/1744 31/05/2017 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1743 31/05/2017 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1742 29/05/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1733 24/05/2017 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1728 22/05/2017 Cumartesi Anneleri Haftası (20 Mayıs - 27 Mayıs) Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1727 23/05/2017 675 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1723 16/05/2017 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1718 12/05/2017 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1715 10/05/2017 5302 Sayılı Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/1713 09/05/2017 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1711 05/05/2017 28 Nisan'ın İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1710 05/05/2017 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1705 03/05/2017 28 Nisan Gününün İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1696 19/04/2017 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1695 19/04/2017 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1693 10/04/2017 Emniyet Teşkilat Kanunu ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1692 07/04/2017 29.08.1977 Tarih ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1689 05/04/2017 Eğitim Bayramı ile İlgili Kanun Teklifi
26 2/1677 20/03/2017 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1676 20/03/2017 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1674 20/03/2017 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1665 17/03/2017 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1664 15/03/2017 Irak Kürdistan Bölgesinden Kürt Halkına Yönelik Gerçekleştirilen Halepçe Katliamının "Soykırım" Olarak Tanınması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1662 15/03/2017 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1657 14/03/2017 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1655 14/03/2017 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1653 15/03/2017 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1652 15/03/2017 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1650 14/03/2017 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1645 08/03/2017 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1637 06/03/2017 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1632 03/03/2017 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1629 03/03/2017 24/06/2004 Tarihli 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1628 03/03/2017 14/07/1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1627 03/03/2017 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1626 02/03/2017 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1625 02/03/2017 29.8.1977 Tarih ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1624 02/03/2017 22.2.2005 Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1608 17/02/2017 682 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1607 17/02/2017 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1606 15/02/2017 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1605 15/02/2017 682 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1604 15/02/2017 12/04/1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1598 15/02/2017 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1594 09/02/2017 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1593 09/02/2017 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1584 02/02/2017 682 Nolu Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1582 25/01/2017 21.06.1927 Tarih ve 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ile 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1580 18/01/2017 442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1578 24/01/2017 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1575 20/01/2017 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1574 18/01/2017 16 Ocak Basın Onur Günü Olarak Kutlanmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1573 18/01/2017 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1565 12/01/2017 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1559 10/01/2017 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1548 27/12/2016 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1535 15/12/2016 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1529 09/12/2016 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1516 08/12/2016 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1494 29/11/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1491 29/11/2016 TBMM Tarafından Verilen Ödüllerin Geri Alınmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1484 16/11/2016 676 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1483 25/11/2016 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1481 24/11/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1479 22/11/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1472 16/11/2016 Alemdar Müze Gemisi'ne İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1467 08/11/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1466 08/11/2016 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1465 08/11/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1461 03/11/2016 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1456 03/11/2016 Bazı Temel Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1455 03/11/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1454 03/11/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1453 03/11/2016 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1451 03/11/2016 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında (Muhtarlara Silah Ruhsatı Vergi ve Harç Muafiyeti) Kanun Teklifi
26 2/1447 01/11/2016 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1431 19/10/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1430 19/10/2016 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1429 19/10/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1428 19/10/2016 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1427 18/10/2016 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1426 18/10/2016 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 6. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/1417 13/10/2016 Kamu İhale Kanununa Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/1416 13/10/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1408 12/10/2016 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1407 10/10/2016 Niğde İlinde Yeşilgölcük Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1404 05/10/2016 Kumpas ve Mobbing Mağdurlarının Hukuksal Hakların İadesi (İade-i İtibar) Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1403 07/10/2016 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1395 04/10/2016 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1394 04/10/2016 3713 Sayılı Terörler Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1393 28/09/2016 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1392 28/09/2016 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Gününe Dair Kanun Teklifi
26 2/1390 27/09/2016 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1388 22/09/2016 5393 Sayılı Belediyeler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1385 22/09/2016 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1373 06/09/2016 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1370 31/08/2016 25/04/2001 Tarih ve 4652 Sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1369 31/08/2016 Gaziantep'te Meydana Gelen Saldırıda Hayatını Kaybeden Yurttaşlarımız İçin Ulusal Yas Günü İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/1367 31/08/2016 17.08.1999 Tarihinde Kocaeli İlinde Meydana Gelen Marmara Depremini Anmak İçin 1-7 Mart Tarihlerindeki Deprem Haftasının Ağustos Ayına Kaydırılarak Deprem Ayına Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1358 17/08/2016 Şebinkarahisar Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1354 12/08/2016 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1352 12/08/2016 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/1351 12/08/2016 Aksaray İlinde Sultanhanı Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1342 08/08/2016 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1333 03/08/2016 Anakarayla Bağlantısı Olmayan Ada ve Adalar Grubundan Oluşan Yerleşim Yerlerindeki İlçe Belediyelerinin Gelirleri Konusunda Yaşadığı Sorunların Çözümü Amacı İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1328 03/08/2016 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1325 03/08/2016 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1323 03/08/2016 Hatay'a İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1322 03/08/2016 189 Sayılı Milli Savunma Bakanlığı İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Selahiyet Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1321 02/08/2016 3 Ağustos Tarihinin Şengal-Ezidi Soykırımını Anma Günü Olarak Kabul Edilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/1318 27/07/2016 Irak ve Suriye'deki 73 Ferman Olarak Bilinen Ezidi Halkına Yönelik Gerçekleştirilen Katliamların TBMM'de Soykırım Olarak Tanınması Kanun Teklifi
26 2/1317 01/08/2016 Darbe Yapan ve Darbe Girişiminde Bulunanların İsimlerinin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Cadde, Sokak, Park Gibi Kamusal Alanlara Verilmemesine Dair Kanun Teklifi
26 2/1315 19/07/2016 Elbistan Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1312 12/07/2016 15/07/1950 Tarihli ve 5682 Sayılı 'Pasaport Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1305 14/07/2016 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1303 12/07/2016 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1300 12/07/2016 08.01.2002 Tarih ve 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1299 12/07/2016 22/02/2005 Tarihli ve 5302 Sayılı "İl Özel İdaresi Kanunu"nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1298 30/06/2016 Develi Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1297 30/06/2016 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1291 28/06/2016 Mersin İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1285 28/06/2016 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması (Öğrencilere Ulaşımın Ücretsiz Olması) Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/1273 24/06/2016 Bir İl ve Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1270 22/06/2016 Doğankent Adıyla Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1255 17/06/2016 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1248 08/06/2016 26/5/1981 Tarihli ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1247 03/06/2016 21/7/1983 Tarih ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1245 13/06/2016 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1244 13/06/2016 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1233 10/06/2016 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1232 10/06/2016 Samsun İlimizin Havza İlçesine Altın Madalya Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1228 08/06/2016 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun Teklifi
26 2/1226 08/06/2016 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1224 08/06/2016 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1220 07/06/2016 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1219 03/06/2016 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1216 06/06/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1211 03/06/2016 21/7/1983 Tarih ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1210 03/06/2016 21/7/1983 Tarih ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1209 03/06/2016 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1206 03/06/2016 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sokağa Çıkma Yasaklarından Etkilenen İl ve İlçelerde Esnafa ve Her Ölçekten İşletmelere Kira Yardımı Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1205 02/06/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1204 31/05/2016 17/03/1981 Tarihli ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1193 31/05/2016 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1192 31/05/2016 Türk Bayrağı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1191 31/05/2016 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1189 31/05/2016 Rehber Köpekler Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1187 31/05/2016 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1186 31/05/2016 03/05/1985 Tarih ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1185 31/05/2016 10/07/2004 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1179 25/05/2016 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1177 25/05/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1173 20/05/2016 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1172 20/05/2016 4736 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1167 16/05/2016 2.7.1964 Tarih ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/1166 16/05/2016 10/7/2004 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1165 16/05/2016 03/7/2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1164 16/05/2016 10/7/2004 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1163 12/05/2016 10/7/2004 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1160 12/05/2016 10/7/2004 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1159 12/05/2016 10/7/2004 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1158 12/05/2016 10/7/2004 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1157 12/05/2016 03/7/2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1156 12/05/2016 10/7/2004 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1153 09/05/2016 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1152 06/05/2016 Tunceli İlinin İsminin Dersim Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/1148 04/05/2016 Toplumsal Barış ve Müzakere Kanunu Teklifi
26 2/1146 04/05/2016 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1141 05/05/2016 17 Aralık Gününün Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1139 05/05/2016 Kars İline Gazilik Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1136 04/05/2016 22/2/2005 Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 15/7/1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1132 02/05/2016 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1131 02/05/2016 Afyonkarahisar İlinin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/1128 28/04/2016 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1126 26/04/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Öngören Kanun Teklifi
26 2/1125 25/04/2016 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hususunda Kanun Teklifi
26 2/1124 22/04/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1121 21/04/2016 Giresun İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1119 20/04/2016 Bursa'ya İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1116 22/04/2016 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1115 21/04/2016 Afyonkarahisar'a İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1110 15/04/2016 Polatlı Adı ile İl Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1109 14/04/2016 Irak Kürdistan Bölgesinde Kürt Halkına Yönelik Gerçekleştirilen Enfal Katliamının 'Soykırım' Olarak Tanınması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1103 08/04/2016 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1101 07/04/2016 5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1100 06/04/2016 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda ve 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1098 15/04/2016 Mahalli İdarelerdeki Bazı Kadrolarda İstihdam Edilenler Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1096 14/04/2016 Osmanlı Hanedanı Mensupları Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1086 12/04/2016 3/7/2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1083 25/03/2016 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1080 12/04/2016 Balıkesir İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1078 08/04/2016 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1077 07/04/2016 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1068 31/03/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1066 25/03/2016 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1063 23/03/2016 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1059 11/04/2016 Adana'ya İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1058 08/04/2016 Emniyet Teşkilat Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1054 07/04/2016 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1053 06/04/2016 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1050 06/04/2016 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1047 01/04/2016 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1038 01/04/2016 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1037 01/04/2016 8 Nisan Gününün Dünya Romanlar Günü Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1035 01/04/2016 6551 Kanun Numaralı Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1027 01/04/2016 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1024 31/03/2016 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1023 31/03/2016 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1022 31/03/2016 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1019 29/03/2016 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1016 29/03/2016 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Terörle Mücadele Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1015 29/03/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1013 25/03/2016 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1011 25/03/2016 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1009 25/03/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1008 25/03/2016 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/1003 25/03/2016 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/1002 23/03/2016 İbadet Yerlerinin Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi
26 2/1001 23/03/2016 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2'nci Maddesinin A Bendinin Değiştirilerek 21 Mart Gününün Resmi Tatil ve Nevruz Bayramı İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/996 25/03/2016 15/7/1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/994 23/03/2016 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/986 18/03/2016 20 Şubat Behçet Hastalığı ve Farkındalık Gününe Dair Kanun Teklifi
26 2/985 17/03/2016 2972 Sayılı Mahalli İdareler ve Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçim Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/984 17/03/2016 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/980 11/03/2016 Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/970 11/03/2016 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/968 11/03/2016 İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/963 15/03/2016 13.03.2016 Tarihinde Ankara İlinde Meydana Gelen Patlamada Yaşamını Yitiren Yurttaşlarımız İçin Ulusal Yas Günü İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/962 15/03/2016 13.03.2016 Tarihinde Ankara İlinde Meydana Gelen Patlamada Yaşamını Yitiren Vatandaşlarımız İçin Ulusal Yas İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/961 15/03/2016 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/956 15/03/2016 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/952 11/03/2016 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/950 11/03/2016 11 Temmuz 1995 Günü Sırpların Bosna-Hersek'in Srabrenitsa Kentinde Yapmış Oldukları Katliamın "Soykırım" Olarak Tanınması, 11 Temmuz'un "Srebrenitsa Soykırımını Anma Günü" Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi
26 2/948 11/03/2016 03/07/2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/945 11/03/2016 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/941 11/03/2016 Öğretmenlerin Ulaşım Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/937 11/03/2016 Ereğli Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/936 11/03/2016 Akşehir Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/931 09/03/2016 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/924 25/03/2016 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/920 04/03/2016 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/913 01/03/2016 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/912 29/02/2016 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/909 29/02/2016 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/907 29/02/2016 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/901 02/03/2016 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/895 29/02/2016 2949 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/894 26/02/2016 Kamulaştırma Kanunu ile İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/879 26/02/2016 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/874 25/02/2016 26 Şubat Gününün Hocalı Soykırımını Anma Günü Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi
26 2/873 24/02/2016 Büyükşehir Belediye Kanunu, İl İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanununda Kısmi Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/872 24/02/2016 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/871 23/02/2016 Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/870 19/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/869 18/02/2016 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/868 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/865 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/857 19/02/2016 17.02.2016 Tarihinde Ankara İlinde Meydana Gelen Patlamada Yaşamını Yitiren Yurttaşlarımız İçin Ulusal Yas Günü İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/856 19/02/2016 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/848 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/847 16/02/2016 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/843 12/02/2016 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/840 17/02/2016 2918 Sayılı Karayolları ve Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/838 17/02/2016 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/829 11/02/2016 3.7.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/828 11/02/2016 Kumpas Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi (İade-i İtibar) Hakkında Kanun Teklifi
26 2/827 10/02/2016 Kozan Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/824 11/02/2016 On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/822 11/02/2016 22.2.2005 Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/817 09/02/2016 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/812 05/02/2016 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/805 16/02/2016 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/795 11/02/2016 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/793 11/02/2016 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/788 04/02/2016 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/779 04/02/2016 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/764 03/02/2016 10.12.2003 Tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/762 02/02/2016 Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/761 02/02/2016 Kamu Hizmetlerinin Anadillerde Yerine Getirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/759 02/02/2016 Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/739 29/01/2016 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/731 27/01/2016 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/729 25/01/2016 Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/723 22/01/2016 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/709 22/01/2016 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/708 21/01/2016 15/7/1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/706 20/01/2016 Burdur İlinde Yeni Beldeler Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/694 18/01/2016 Dahiliye Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/680 14/01/2016 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/674 13/01/2016 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/673 13/01/2016 03/07/2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/671 13/01/2016 30 İlde İl Özel İdaresi 559 Köyde Belediye Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/669 12/01/2016 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/667 12/01/2016 2/3/1984 Tarih ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/653 16/12/2015 Terör Nedeniyle Yaşamını Yitiren Yurttaşlarımızın Aileleri ile Yaralananlara Sağlanan Hakların Genişletilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/652 08/12/2015 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/650 11/01/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/650) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2016)
26 2/649 11/01/2016 02/07/1941 Tarih ve 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/647 11/01/2016 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/646 11/01/2016 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/645 11/01/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/641 11/01/2016 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Yasada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/639 11/01/2016 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/634 11/01/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/633 11/01/2016 Eskişehir'in İnönü İlçesine Altın Madalya Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/627 08/01/2016 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/620 07/01/2016 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/619 07/01/2016 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/617 06/01/2016 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/609 05/01/2016 Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/604 05/01/2016 03.05.1984 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına (Estetik Komisyonu Üyelerine Huzur Hakkı Verilmesi) İlişkin Kanun Teklifi
26 2/596 31/12/2015 Göçmen Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
26 2/594 31/12/2015 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/593 31/12/2015 İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/592 31/12/2015 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/591 31/12/2015 Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/590 31/12/2015 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/589 31/12/2015 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/585 31/12/2015 Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/584 30/12/2015 Bazı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/583 30/12/2015 27.03.2015 Tarih ve 6653 Sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/580 30/12/2015 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/579 30/12/2015 6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/568 28/12/2015 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/567 28/12/2015 Ağva Beldesi'nin İlçe Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/565 25/12/2015 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/560 25/12/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/557 23/12/2015 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/556 23/12/2015 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/555 23/12/2015 Güvenlik Güçlerinin Özel Güvenlik Bölgesi Uygulaması Çerçevesinde Sokağa Çıkma Yasağı Eşliğinde Koordineli Terör Mücadelesi Yürüttükleri Yerleşim Merkezlerinden Göç Eden Vatandaşlarımızın Hayatlarını Sürdürmeleri İçin Vatandaşlık ve Dayanışma Yardımı Almaları Hakkında Kanun Teklifi
26 2/548 22/12/2015 Tekke ve Zaviyelerin Serbestliği ve İbadet Yeri İbaresinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/544 18/12/2015 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/541 18/12/2015 Belediye Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/540 17/12/2015 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/533 17/12/2015 17-25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Haftası'na Dair Kanun Teklifi
26 2/512 17/12/2015 İbadethaneler Kanunu Teklifi
26 2/509 16/12/2015 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/507 15/12/2015 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/502 14/12/2015 6360 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/501 14/12/2015 2016 Yılının Bireysel Silahsızlanma Yılı Olarak İlan Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi
26 2/500 14/12/2015 Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/498 10/12/2015 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/496 10/12/2015 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/494 08/12/2015 TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
26 2/492 07/12/2015 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/476 15/12/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/470 14/12/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/464 11/12/2015 İnfaz Koruma Memurlarının Sosyal ve Ekonomik Durumunun İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/454 07/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/453 07/12/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/448 01/12/2015 Barış, Sağduyu ve Kardeşlik Haftası Hakkında Kanun Teklifi
26 2/445 01/12/2015 Karayolları Trafik Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/444 30/11/2015 Muhtarların Sosyal ve Güvenlik Hakları Hakkında Kanun Teklifi
26 2/442 25/11/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/441 25/11/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/439 24/11/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/432 16/12/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/431 14/12/2015 442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/426 09/12/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/425 09/12/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/424 09/12/2015 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/412 04/12/2015 Siverek Adıyla Bir il Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/409 04/12/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/406 03/12/2015 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/399 02/12/2015 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/398 25/11/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/394 04/12/2015 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/392 04/12/2015 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/385 03/12/2015 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/376 02/12/2015 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/374 02/12/2015 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/372 01/12/2015 17 Nisanın Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Kınama Günü İlân Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/369 27/11/2015 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/367 27/11/2015 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/364 27/11/2015 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/363 27/11/2015 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/361 27/11/2015 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/357 25/11/2015 İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/350 24/11/2015 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/327 25/11/2015 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/321 25/11/2015 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/315 25/11/2015 3.7.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunda Değişiklik Yapılmasına (Öğretmenlerin Ulaşım Hizmetlerinden İndirimli veya Ücretsiz Yararlandırılması) Hakkında Kanun Teklifi
26 2/308 24/11/2015 Ankara'da Barış Meydanı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/307 24/11/2015 28 Nisan'ın İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/302 24/11/2015 Adli Kolluk Kanun Teklifi
26 2/295 23/11/2015 Adları Askeri Darbe ile Anılanların İsimlerinin Kamu Kurumları ile Kamusal Nitelikli Yer Adlarında Kullanılamayacağına Dair Kanun Teklifi
26 2/293 23/11/2015 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/290 24/11/2015 5393 Sayılı Belediye Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/286 24/11/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/285 24/11/2015 İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/275 24/11/2015 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/274 24/11/2015 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/271 24/11/2015 Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/270 24/11/2015 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/269 24/11/2015 Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/268 24/11/2015 19 Ekim Gününün Muhtarlar Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/265 24/11/2015 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/259 24/11/2015 Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/249 25/11/2015 Alevi Yurttaşların Temel Hak ve Özgürlüklerinin Önündeki Engellerin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/246 25/11/2015 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/245 25/11/2015 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/244 25/11/2015 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/236 24/11/2015 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/219 18/11/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/218 18/11/2015 Belediye Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/214 24/11/2015 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununun 16. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/209 24/11/2015 Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/206 24/11/2015 İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/202 24/11/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/196 24/11/2015 13 Mayıs Gününün Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/194 24/11/2015 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/193 24/11/2015 5233 Sayılı Yasada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
26 2/192 24/11/2015 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasasının 7'nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/191 24/11/2015 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/189 24/11/2015 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/185 24/11/2015 Toplumsal Mutabakat Komisyonu ile Ortak Akıl Heyeti Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/179 24/11/2015 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/176 24/11/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/165 24/11/2015 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/164 24/11/2015 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/160 24/11/2015 Irak' ta Kürt Halkına Yönelik Gerçekleştirilen El- Enfal Katliamı Olarak Tanınması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/159 24/11/2015 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/157 24/11/2015 Geçmişte Yaşanan Acı ve Travmaları Hatırlatan İsimleri Taşıyan Yerlerin Belirlenmesi ve Bu İsimlerin Kaldırılmasına İlişkin Tespit Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/154 24/11/2015 Erciş Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/151 24/11/2015 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/143 24/11/2015 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/137 24/11/2015 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/135 24/11/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/132 24/11/2015 Belediyeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/130 24/11/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/129 24/11/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/125 24/11/2015 TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
26 2/115 24/11/2015 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/113 24/11/2015 Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/112 24/11/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/110 24/11/2015 Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası (17 Aralık - 25 Aralık) Hakkında Kanun Teklifi
26 2/108 24/11/2015 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/101 24/11/2015 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/100 24/11/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/99 24/11/2015 Pasaport Kanunu ve Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/96 24/11/2015 5393 Sayılı ve 31/8/1956 Tarihli Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/83 24/11/2015 İbadethanelerin Elektrik ve Su Giderlerinin Devlet Bütçesinden Karşılanması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/81 24/11/2015 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/79 24/11/2015 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/78 24/11/2015 Siverek Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/74 24/11/2015 2 Temmuz Gününün Sevgi ve Hoşgörü Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
26 2/73 24/11/2015 2464 Sayılı ve 29/5/1981 Tarihli Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/69 24/11/2015 İfade Özgürlüğünün Eksiksiz Sağlanması Bağlamında; Terörle Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/66 24/11/2015 İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/65 24/11/2015 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Teklifi
26 2/64 24/11/2015 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/58 24/11/2015 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/57 24/11/2015 5216 Sayılı ve 10/7/2004 Tarihli Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/56 24/11/2015 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/55 24/11/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/54 24/11/2015 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
26 2/47 20/11/2015 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/43 20/11/2015 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
26 2/38 20/11/2015 Şehit ve Gaziler ile Yakınları Hakkında Kanun Teklifi
26 2/37 20/11/2015 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/31 20/11/2015 14/01/2015 Tarihli 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/30 20/11/2015 29/08/1977 Tarihli 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/27 20/11/2015 İzmir İline Bağlı Pınarkent Adı Altında Yeni Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/14 19/11/2015 Kumpas Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi (İade-i İtibar) Hakkında Kanun Teklifi
26 2/7 18/11/2015 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 14. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
26 2/6 18/11/2015 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/5 18/11/2015 Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
26 2/2 18/11/2015 Kemalpaşa Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
26 1/942 09/04/2018 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Kuveyt Devleti Milli Muhafız Komutanlığı Personelinin Eğitim ve Öğretimi Alanında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/932 22/03/2018 Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/911 12/01/2018 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nüfus İşleri Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/885 21/09/2017 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosta Rika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Psikotrop ve Uyuşturucu Maddelerin Uluslararası Kaçakçılığına Karşı Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/881 07/09/2017 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Tebdiline İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/849 23/05/2017 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/843 23/05/2017 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/842 23/05/2017 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/769 03/10/2016 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/768 03/10/2016 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Ekvator Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/739 17/06/2016 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/713 06/04/2016 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/435 03/12/2015 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/434 03/12/2015 Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Terörle Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/431 03/12/2015 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulusal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Personel Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
26 1/291 02/11/2011 Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/279 17/08/2011 Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/278 17/08/2011 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/274 04/07/2011 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/260 28/06/2000 584 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 593 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/253 28/04/2000 Sivil Savunma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/251 06/03/2000 Sakarya İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/246 28/12/1999 Sivil Müdafaa Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/245 28/12/1999 İl Özel İdaresi Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/244 09/12/1999 Bir İl ve İki İlçe Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/242 22/11/1999 Afetten Doğan Zararların Giderilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/237 01/10/1999 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
26 1/236 23/09/1999 Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi İle Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname.
26 1/230 25/01/1997 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı, 28.2.1985 Tarih ve 3160 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/220 27/06/1995 Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/218 06/06/1995 Sekiz İlçe ve Üç İl Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/204 08/09/1993 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/202 09/09/1993 Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/169 13/02/1991 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/168 16/12/1990 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/167 28/12/1990 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/166 23/05/1990 Olağanüstü Hal Kanununa İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/165 22/05/1990 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/164 10/05/1990 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/163 10/05/1990 Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde Bozulması Sebebine Dayalı Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
26 1/162 13/04/1990 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/157 10/04/1990 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/114 05/05/1988 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/110 24/02/1988 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/99 04/12/1987 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/95 27/07/1987 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Beşinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/94 15/07/1987 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (d) Bendine Bir Hüküm Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
26 1/93 14/07/1987 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/63 08/05/1984 Emniyet Genel Müdürlüğü İçin Kadro İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
26 1/19 26/12/2003 11.12.2003 Tarihli ve 5019 Sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/18 30/12/2003 21.12.2003 Tarihli ve 5026 Sayılı Bazı Belediye ve Köylerin Denizli Belediyesine Katılmasına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/17 30/12/2003 21.12.2003 Tarihli ve 5025 Sayılı Bazı Belediyelerin Kaldırılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
26 1/6 04/02/1994 20.01.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı Özel Dedektiflik Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki