Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Komisyonda Bulunan Tasarı ve Teklifler


Bulunan Kayıt Sayısı : 788
Taksim/Esas No Tarihi Tasarı Teklif Başlığı ve Özeti
1/6 04/02/1994 20.01.1994 Tarihli ve 3963 Sayılı Özel Dedektiflik Kanunu ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/17 30/12/2003 21.12.2003 Tarihli ve 5025 Sayılı Bazı Belediyelerin Kaldırılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/18 30/12/2003 21.12.2003 Tarihli ve 5026 Sayılı Bazı Belediye ve Köylerin Denizli Belediyesine Katılmasına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/19 26/12/2003 11.12.2003 Tarihli ve 5019 Sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
1/63 08/05/1984 Emniyet Genel Müdürlüğü İçin Kadro İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/93 14/07/1987 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/94 15/07/1987 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (d) Bendine Bir Hüküm Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/95 27/07/1987 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Beşinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/99 04/12/1987 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/110 24/02/1988 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/114 05/05/1988 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/157 10/04/1990 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/162 13/04/1990 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/163 10/05/1990 Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde Bozulması Sebebine Dayalı Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
1/164 10/05/1990 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/165 22/05/1990 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/166 23/05/1990 Olağanüstü Hal Kanununa İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/167 28/12/1990 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/168 16/12/1990 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/169 13/02/1991 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/202 09/09/1993 Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/204 08/09/1993 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/218 06/06/1995 Sekiz İlçe ve Üç İl Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/220 27/06/1995 Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/230 25/01/1997 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı, 28.2.1985 Tarih ve 3160 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/236 23/09/1999 Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi İle Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname.
1/237 01/10/1999 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
1/242 22/11/1999 Afetten Doğan Zararların Giderilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/244 09/12/1999 Bir İl ve İki İlçe Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/245 28/12/1999 İl Özel İdaresi Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/246 28/12/1999 Sivil Müdafaa Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/252 06/03/2000 Sakarya İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/254 28/04/2000 Sivil Savunma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/261 28/06/2000 584 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 593 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/275 04/07/2011 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1/280 17/08/2011 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/298 17/08/2011 Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/518 02/11/2011 Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
1/641 18/06/2012 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
1/651 29/06/2012 Şehit Yakınları, Gaziler ve Terör Mağdurlarına Tanınan Hakların Düzenlenmesi ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
1/765 16/04/2013 Silah Kanunu Tasarısı
1/781 27/05/2013 Orman Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
1/997 13/11/2014 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında Eğitim İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
1/1000 14/11/2014 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
1/1002 04/12/2014 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
1/1018 27/01/2015 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
1/1019 27/01/2015 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar ve Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
1/1030 02/02/2015 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
1/1031 27/01/2015 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Kazakistan Cumhuriyeti Milli Muhafız Birlikleri Genel Komutanlığı Personelinin Eğitim ve Öğretimi Alanında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
1/1033 28/01/2015 Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
1/1034 30/01/2015 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Yasadışı Uluslararası Ticaretiyle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
2/4 05/07/2011 29/08/1977 Tarihli 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/5 05/07/2011 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/24 21/07/2011 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/31 21/07/2011 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/32 21/07/2011 Her Yıl Ekim Ayının İlk Haftasının Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Eğitimi Haftası Olarak Kutlanması Hakkında Kanun Teklifi
2/33 21/07/2011 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/36 21/07/2011 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2' nci Maddesinin A Bendinin Değiştirilerek 21 Mart Gününün Resmi Tatil ve Nevruz Bayramı İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/39 01/08/2011 Şanlıurfa'ya İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/42 15/08/2011 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci Maddesinin (b) Fıkrasının Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi
2/50 25/08/2011 Karayolları Trafik Kanunu, Gümrük Kanunu İle Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/52 23/08/2011 Yenice, Gülek ve Huzurkent Adıyla Üç İlçe ve Tarsus Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/53 23/08/2011 Atakent, Taşucu ve Uzuncaburç Adıyla Üç İlçe ve Silifke Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/54 23/08/2011 Kazancı ve Kalediren Adıyla İki İlçe ve Anamur Adıyla Bir İl Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/55 23/08/2011 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/56 25/08/2011 Muhtarların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Kanun Teklifi
2/57 26/08/2011 Hatay Vilayeti Kurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/68 21/07/2011 Yoksul Ailelerin Çocukları ile İlköğretim Okulu Öğrencilerine Süt Yardımının Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/69 25/07/2011 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası, Köy Kanunu ve Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/70 10/08/2011 Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/77 16/09/2011 1937-1938 Yıllarında Tunceli İlinde Yapılan Askeri Harekâtta Zarar Görenlerin Zararlarının Karşılanması Hakkında Kanun Teklifi
2/79 16/09/2011 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/87 26/09/2011 Hazineye Ait taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 4706 Sayılı Kanuna Geçici Bir Madde eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/89 23/08/2011 Türkiye Emekli Subaylar Emekli Astsubaylar Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/91 23/08/2011 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/98 07/10/2011 Soyadı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/100 07/10/2011 Terörle Mücadele Kanunu Hakkındaki Değişiklik Teklifi
2/102 06/10/2011 29.08.1977 Tarihli 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında, 18.03.1924 Tarihli ve 442 Sayılı Köy Kanununda, 04.1944 Tarihli ve 4541 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/106 07/10/2011 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 2 nci Maddesi (D) Fıkrasına (3) Numaralı Bendin Eklenerek Değiştirilen Adların Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi
2/110 12/10/2011 İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/114 26/10/2011 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/116 05/10/2011 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/117 26/10/2011 Hadımköy Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/118 27/10/2011 Hadımköy Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/126 26/10/2011 Pasaport Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/130 26/10/2011 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/131 27/10/2011 25.04.2006 Tarih ve 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/134 02/11/2011 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/135 02/11/2011 12/4/1991 Tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/136 02/11/2011 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/140 10/11/2011 Erciş Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/142 02/11/2011 4/11/1984 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/143 17/10/2011 Bahçeşehir Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/151 14/11/2011 03.05.1985 Tarihli İmar Yasası ile Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/153 25/10/2011 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/156 27/10/2011 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/157 11/11/2011 Erciş Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/163 15/11/2011 Aile Sigortası Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/168 27/10/2011 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/171 23/11/2011 Kozan Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/172 25/11/2011 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/179 18/11/2011 26 Şubat 1992 Tarihinde Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kentinde Gerçekleştirilen Katliamın "Soykırım" Olarak Tanınması, 26 Şubatın "Hocalı Soykırımını Anma Günü" Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/184 30/11/2011 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/186 16/11/2011 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2'nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/192 30/11/2011 2 Temmuz Gününün Sevgi ve Hoşgörü Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/194 02/12/2011 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/201 08/12/2011 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/204 17/11/2011 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/206 22/11/2011 23.10.2011 Tarihinde Van İli ve Erciş İlçesinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini Hakkında Kanun Teklifi
2/212 17/11/2011 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası, Köy Kanunu ve Şehir ve Kasabalarda Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/213 18/11/2011 Güvenlik Tazminatı Kanun Teklifi
2/220 30/11/2011 Sivas'ta Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/227 22/12/2011 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/228 20/12/2011 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci Maddesinin (B) Bendinde Değişiklik Yapılması ile İlgili Kanun Teklifi
2/229 20/12/2011 Çayyolu Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/230 20/12/2011 Fransa'nın Cezayir ve Ruandada Yaptığı Katliamların Soykırım Kabul Edilmesine Dair Kanun Teklifi
2/232 22/12/2011 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/236 29/11/2011 İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/237 30/11/2011 Tunceli İlinin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/239 23/12/2011 2981 Yılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/249 02/01/2012 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/250 06/12/2011 12 Eylül 1980 Askeri Darbesinden Sonra Çalışmadan Alıkonulan, Kapatılan ve Münfesih Sayılan Mesleki Dernek ve Kuruluşların Yeniden Açılması ve Hazineye Devredilen Taşınmazlarının İadesi Hakkında Kanun Teklifi
2/251 07/12/2011 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/254 23/12/2011 Hatay İline Bağlı Olarak Payas Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/255 29/12/2011 Memur ve Emeklilerinin Maaş Gösterge Dereceleriyle, Şehit, Gazi, Yaşlılık ve Malullük Aylığı Alanların Aylıklarıyla Aile, Doğum ve Ölüm Yardım Ödeneklerinin Artırılmasına Dair Kanun Teklifi
2/258 03/01/2012 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/260 09/12/2011 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Teklifi
2/261 13/12/2011 5302 Sayılı İl Özel İdaresi kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/263 21/12/2011 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/265 22/12/2011 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/266 28/12/2011 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/270 03/01/2012 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/271 03/01/2012 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/273 04/01/2012 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/276 09/01/2012 Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/278 10/01/2012 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/285 09/01/2012 Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/286 09/01/2012 Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/295 12/01/2012 İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/299 16/01/2012 Üç İlçe ve Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/301 18/01/2012 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/309 12/01/2012 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Dair Kanun Teklifi
2/311 18/01/2012 Kozan Adıyla Yeni Bir İl Kurulmasına ve Kozan İline Beş ilçe Bağlanmasına Dair Kanun Teklifi
2/313 12/01/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/314 12/01/2012 T.C Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/323 23/01/2012 Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/331 30/01/2012 12 Eylül 1980 Müdahalesi ile Başlayan ve İlan Edilen Sıkıyönetim Döneminin Son Bulduğu 19 Kasım 1985 Tarihleri Arasında Çalışmalarından Alıkonan, Askeri Yönetim ve Askeri Mahkemelerce Kapatılan ve Münfesih Sayılan Tüm Mesleki Dernek ve Kuruluşların Açılması ve Hazineye Devredilen Mallarının İadesi Hakkında Kanun Teklifi
2/332 31/01/2012 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/334 02/02/2012 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/342 02/02/2012 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/344 06/01/2012 Türkçenin Kullanılması ve Geliştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/349 06/02/2012 Ceza Güvenlik ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yasa Teklifi
2/351 23/01/2012 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/355 25/01/2012 Uyuşturucu ve Psikotrop Madde, Bağımlılığı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/361 30/01/2012 Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/362 31/01/2012 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/363 31/01/2012 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/366 08/02/2012 24/06/2004 Tarihli 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/377 15/02/2012 25-26 Şubat 1992 Tarihlerinde Ermeniler Tarafından Azerbaycan'ın Hocalı Kasabasında Yapılan İnsanlık Dışı Katliamın 26 Şubat'ın "Hocalı Soykırımını Anma Günü" Olarak Kabul Edilmesine ve "Hocalı Soykırımı Anıtlarının" İnşası İçin T.C. Kültür Bakanlığı'nın Görevlendirilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/379 15/02/2012 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/389 15/02/2012 Taksici Esnafının Teşvik Edilmesi, Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi, Taksi Sürücüsünün Güvenliğinin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/394 28/02/2012 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/400 27/02/2012 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/407 22/02/2012 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/409 27/02/2012 Toplu Taşıma Araçlarında ve Bu Araçların Bulunduğu Merkezlerde Bölgesel Dillerde de Hizmet Verilmesine Dair Kanun Teklifi
2/412 05/03/2012 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2'nci Maddesinin A Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/414 27/02/2012 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/415 28/02/2012 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
2/419 05/03/2012 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi
2/420 07/03/2012 Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/421 07/03/2012 İç Güvenlik Hizmetleri Komisyonu Kanun Teklifi
2/428 07/03/2012 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/429 07/03/2012 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/430 07/03/2012 Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/432 28/02/2012 Yeniceoba Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/433 01/03/2012 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası, Köy Kanunu ve Şehir ve Kasabalarda Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/436 08/03/2012 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/441 13/03/2012 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/442 14/03/2012 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Taşeron Şirketler Aracılığıyla İstihdam Edilen Güvenlik İşçilerinin İşçi Kadrolarına Geçirilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi
2/443 14/03/2012 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/446 19/03/2012 Belde Belediye Başkanlarına Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi ve Emekli Belediye Başkanlarının da Bu Haktan Yararlanmaları Hakkında Kanun Teklifi
2/450 09/03/2012 Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın İsimlerinin Uygun Görülecek Bazı Kamusal Alanlara Verilmesine Dair Kanun Teklifi
2/457 15/03/2012 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/458 19/03/2012 Şehit Yakınları ile Gazilerin Toplumsal ve Ekonomik Durumlarının İyileştirilmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/459 23/03/2012 Seki Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/460 19/03/2012 Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/463 22/03/2012 Kamu Görevlileri Sendikası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/466 28/03/2012 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/474 02/04/2012 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasın Dair Kanun Teklifi
2/477 21/03/2012 Devlet Memurları Kanunu, Avukatlık Kanunu ile Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/479 30/03/2012 2011/2306 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Değiştirilen 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanununun 3. Maddesinin Birinci Fıkrasından Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarına Mensup Kişilerin Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/483 30/03/2012 Yolsuzluklarla Mücadele Kurumu Kanun Teklifi
2/484 31/03/2012 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/492 30/03/2012 2013 Yılının "Düşünme ve Beyin Yılı" İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/498 02/04/2012 Mahir Çayan, Sinan Kazım Özdoğru, Hüdai Arıkan, Ertan Saruhan, Saffet Alp, Sabahattin Kurt, Nihat Yılmaz, Ahmet Atasoy, Cihan Alptekin, Ömer Ayna İsimlerinin Uygun Görülecek Bazı Kamusal Alanlara Verilmesine Dair Kanun Teklifi
2/501 05/04/2012 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/504 12/04/2012 Eskişehir'in İnönü ilçesine Altın Madalya Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/507 12/04/2012 12 Eylül Öncesi Kapatılan veya Faaliyeti Durdurulan Demokratik Kitle Örgütlerinin Haklarının ve Mal Varlıklarının İadesine Dair Kanun Teklifi
2/509 16/04/2012 Aydın İlinde Umurlu Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/510 16/04/2012 Aydın İlinde Davutlar Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/511 16/04/2012 Aydın İlinde Ortaklar Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/512 16/04/2012 Aydın İlinde Atça Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/516 18/04/2012 18.10.1983 Tarih ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/519 16/04/2012 Aydın İlinde Acarlar Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/520 16/04/2012 Aydın İlinde Bağarası Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/521 16/04/2012 Aydın İlinde, Güzelhisar Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/530 18/04/2012 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/531 18/04/2012 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/535 24/04/2012 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/549 02/05/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/554 27/04/2012 Beş İlçe ve İnegöl Adıyla Yeni Bir İl Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/558 03/05/2012 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/561 26/04/2012 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/563 26/04/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/568 27/04/2012 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/573 02/05/2012 29/8/1977 Tarihli ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/579 09/05/2012 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/580 10/05/2012 İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/581 10/05/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/582 10/05/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/584 02/05/2012 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/585 04/05/2012 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/595 15/05/2012 İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/598 16/05/2012 Güvenlik Tazminatı Ödenmesine Dair Kanun Teklifi
2/604 16/05/2012 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/605 17/05/2012 17 Mayıs Gününün Yargı Şehitleri Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/608 09/05/2012 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasın Dair Kanun Teklifi
2/610 10/05/2012 394 Sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/612 15/05/2012 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/613 15/05/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/616 16/05/2012 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/621 17/05/2012 Taksici Esnafının Teşvik Edilmesi, Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi, Taksi Sürücüsünün Güvenliğinin Sağlanması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/627 15/05/2012 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/628 16/05/2012 Uzman Jandarma Kanunu ve Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/633 24/05/2012 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/635 25/05/2012 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/638 28/05/2012 Bartın İline Bağlı Kozcağız Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/639 28/05/2012 Ereğli Adıyla Yeni Bir İl ve 2 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/641 29/05/2012 Konya İlinde Akkise Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/642 29/05/2012 Konya İlinde Belkaya Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/643 29/05/2012 Konya İlinde İsmil Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/645 30/05/2012 Akşehir Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/647 29/05/2012 İl Genel Meclisi Üyeleri ile İlgili 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/648 29/05/2012 Karayolları Trafik Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/650 31/05/2012 Muhtarların Sosyal Güvenlik Hakları Hakkında Kanun Teklifi
2/651 01/06/2012 Yenice Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/652 01/06/2012 Atakent Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/656 04/06/2012 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/660 06/06/2012 Afyonkarahisar İlinin Adının Afyon Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/662 07/06/2012 Tarsus Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/663 07/06/2012 Siverek Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/664 08/06/2012 Ceyhan Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/665 08/06/2012 Tekirdağ İlinde Sağlamtaş Adı İle Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/666 08/06/2012 Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/667 08/06/2012 Tekirdağ İlinde Velimeşe Adı İle Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/668 08/06/2012 Tekirdağ İlinde Karacakılavuz Adı İle Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/669 08/06/2012 Tekirdağ İlinde Karaağaç Adı İle Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/670 08/06/2012 Tekirdağ İlinde Yeniçiftlik Adı İle Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/671 08/06/2012 Tekirdağ İlinde Mürefte Adı İle Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/672 08/06/2012 Tekirdağ İlinde Gümüşsultan Adı İle Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/673 08/06/2012 Tekirdağ İlinde Kozyörük Adı İle Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/674 08/06/2012 Tekirdağ İlinde Barbaros Adı İle Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/675 08/06/2012 Tekirdağ İlinde Büyükyoncalı Adı İle Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/678 11/06/2012 Turgutreis Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/682 13/06/2012 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/688 14/06/2012 Iğdır İline Bağlı Halfeli Adıyla Bir İlçe Kurulmasına Yönelik Kanun Teklifi
2/690 14/06/2012 Boyabat Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/692 15/06/2012 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası, Köy Kanunu ile Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/698 19/06/2012 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/699 18/06/2012 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/703 19/06/2012 Muğla İlinde Çamlıbel Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/704 19/06/2012 Muğla İlinde Beyobası Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/705 19/06/2012 Muğla İlinde Beçin Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/706 19/06/2012 2/3/1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/715 19/06/2012 Seki, Eşen, Kumluova ve Göcek Adıyla Dört İlçe ve Fethiye Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/716 19/06/2012 Muğla İlinde Beldibi Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/718 21/06/2012 Denizciler, Payas ve Arsuz Adlarıyla 3 İlçe İskenderun Adı İle 1 İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/722 22/06/2012 Muğla İlinde Ortakent Yahşi Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/723 22/06/2012 Muğla İlinde Konacık Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/725 22/06/2012 İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/729 26/06/2012 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/732 26/06/2012 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/736 27/06/2012 Dörtyol'a İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/738 30/06/2012 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/740 26/06/2012 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/741 27/06/2012 "İbadet Yeri" İbaresinin "Cami, Cem Evi, Mescit, Kilise, Sinagog, Havra" Olarak Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/748 28/06/2012 Devlet Memurları Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/749 28/06/2012 Altınova İlçesi, Çandarlı İlçesi, Yenişakran İlçesi, Zeytindağ İlçe ve Bergama İli Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
2/751 29/06/2012 Sakarya İlinde Yenikent Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/753 29/06/2012 Şebinkarahisar Adıyla Bir il Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/758 29/06/2012 Eşen ve Kemer Adıyla İki İlçe ve Fethiye Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/761 03/07/2012 Ceza İnfaz Kurumu Personelinin Sosyal ve Ekonomik Durumlarının İyileştirilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/766 04/07/2012 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/772 10/07/2012 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/773 10/07/2012 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/788 25/07/2012 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/793 01/08/2012 Ankara İline Bağlı Temelli Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/797 03/08/2012 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/800 06/08/2012 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/802 08/08/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/804 10/08/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/821 28/08/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/822 28/08/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/824 28/08/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/826 28/08/2012 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/831 28/08/2012 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/844 10/09/2012 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/845 10/09/2012 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/851 10/09/2012 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/852 10/09/2012 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif
2/862 19/09/2012 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/863 20/09/2012 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/865 20/09/2012 Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/867 20/09/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/868 20/09/2012 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/870 20/09/2012 Teklif ile; 'Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi' ile Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu 'Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Protokol' gereğince Türkiye'ye iltica eden, başka ülkelere iltica etmek üzere Türkiye'de ikamet izni talep eden veya topluca Türkiye sınırlarına gelen yabancıların hakkında uygulanacak usulün belirlenmesi amaçlanmaktadır.
2/875 20/09/2012 Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/878 26/09/2012 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/879 27/09/2012 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/884 02/10/2012 Türk Bayrağı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/887 02/10/2012 Göcek Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi İçişleri
2/888 03/10/2012 Bir İl, Üç İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/894 09/10/2012 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/898 10/10/2012 Denizli İlinde Kıralan Adıyla İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/899 10/10/2012 Ankara İline Bağlı Yenikent Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/907 11/10/2012 Iğdır İl Sınırları İçerisinde Halfeli Adında Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/910 10/10/2012 Mersin İlinde Elvanlı Adıyla İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/913 10/10/2012 Mersin İlinde Kızkalesi Adıyla İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/914 11/10/2012 Yenice Adıyla Yeni İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/915 11/10/2012 Gülek Adıyla Yeni İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/918 12/10/2012 Mersin İlinde Gülek Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/920 12/10/2012 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/921 12/10/2012 Konya İli Merkezinde Osmanlı Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/922 15/10/2012 Mersin İlinde Yenice Adıyla İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/926 16/10/2012 Darbe Yapan ve Darbe Girişiminde Bulunanların İsimlerinin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Cadde, Sokak, Park Gibi Kamu Alanlarına Verilmemesine Dair Kanun Teklifi
2/928 17/10/2012 Altınova Adıyla İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/930 17/10/2012 3392 Sayılı 103 İlçe Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/931 09/01/2009 Ereğli Adıyla Bir İl ve İki İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/932 22/01/2009 Akşehir Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/940 17/10/2012 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/941 17/10/2012 Türkiye'de Adı Değiştirilen Mezra, Köy, Bucak, İlçe, İl ve Coğrafi Yerler ile Yerleşim Birimlerinin Eski Adlarının İadesi Hakkında Kanun Teklifi
2/945 31/10/2012 Hatay İli Erzin İlçesinin Osmaniye İline Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi
2/946 31/10/2012 Kahramanmaraş İli Andırın İlçesinin Osmaniye İline Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi
2/949 01/11/2012 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/952 31/10/2012 Sarımazı Adıyla Bir İlçe Kurulması ve Bu İlçenin Osmaniye İline Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi
2/953 31/10/2012 Mustafabeyli Adıyla Bir İlçe Kurulması ve Bu İlçenin Osmaniye İline Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi
2/954 31/10/2012 Eskişehir İlinde Kırka Adıyla İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/961 31/10/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/966 05/11/2012 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/969 07/11/2012 Salihli Adıyla Yeni Bir İl Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/970 07/11/2012 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/981 12/11/2012 Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/982 06/11/2012 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/983 07/11/2012 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/988 13/11/2012 İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/996 20/11/2012 Aşıkşenlik Adıyla Bir ilçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/997 21/11/2012 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/999 22/11/2012 Aydınlar İlçesinin Adının Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi
2/1002 20/11/2012 23 Kasım Gününün Atanamayan Öğretmenler Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1003 22/11/2012 Bazı İl ve İlçelerin İsimlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1009 22/11/2012 Bazı İlçelerin İsimlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1011 26/11/2012 Alanya Adıyla Yeni Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/1012 26/11/2012 6343 Sayılı Veteriner Hekimlik Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1016 27/11/2012 Ankara İli Evren İlçesi'nin Adının "Çıkınağıl" Olarak Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/1017 27/11/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1018 27/11/2012 Seki Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1024 27/11/2012 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1025 27/11/2012 Muğla İlinde Göcek Adıyla İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1026 27/11/2012 Turgutreis Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1033 30/11/2012 5393 Sayılı Belediyeler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1035 30/11/2012 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1044 06/12/2012 5 Aralık Türk Kadınlar Günü Olarak Kutlanmasına Dair Kanun Teklifi
2/1046 11/12/2012 Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1050 06/12/2012 Sulama Birliklerinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Devredilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1052 07/12/2012 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1054 11/12/2012 Doğankent Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/1066 11/12/2012 Trabzon İl Merkezinde " Merkez Mahallelerden Oluşan Ortahisar İlçesi ile Birlikte, Merkez Belde ve Köylerden Oluşan Gazi İlçesi Adı Altında Bir İlçe Daha Kurulması " Hakkında Kanun Teklifi
2/1076 15/12/2012 Ankara İline Bağlı Çayyolu Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/1077 15/12/2012 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1079 17/12/2012 Bazı İlçelerin İsimlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1081 18/12/2012 Batıkent Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/1089 18/12/2012 Kemalpaşa Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/1090 18/12/2012 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1091 18/12/2012 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1092 18/12/2012 İşyerleri ile Ticari Kuruluşlarda Türkçe Adların Kullanılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1094 18/12/2012 Kars İline "Gazi" Unvanının İadesi ve İsminin "Gazi Kars" Olarak Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/1095 18/12/2012 Kars İli'nin Adının "Gazi Kars" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1097 18/12/2012 Kurumlar Vergisi Kanunu ve İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1099 18/12/2012 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1104 18/12/2012 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/1116 31/12/2012 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1120 31/12/2012 Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifi
2/1121 03/01/2013 Kamu Hizmetlerinin Anadillerde Yerine Getirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1130 03/01/2013 Askerlik Görevinin İfası Sırasında Yaşamını Yitirenlerin Ailelerinin Korunması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1132 08/01/2013 Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanunun 49'uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Teklifi
2/1134 09/01/2013 Mahmutlar Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/1136 16/01/2013 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1138 08/01/2013 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanları Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/1145 11/01/2013 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1146 14/01/2013 İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasını Hakkında Kanun Teklifi
2/1147 14/01/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1151 14/01/2013 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1153 14/01/2013 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1159 14/01/2013 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1162 14/01/2013 Denizli İlinde Kızılcabölük Adıyla İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/1164 15/01/2013 Demirtaş, Konaklı, Mahmutlar, Kalkan Adıyla 4 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/1173 18/01/2013 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1198 28/01/2013 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1206 24/01/2013 5393 Sayılı Belediyeler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1208 30/01/2013 Büyükşehir Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1209 30/01/2013 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1220 31/01/2013 Öğretmenlerin Ulaşım Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1223 04/02/2013 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1224 05/02/2013 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununun 16. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1235 07/02/2013 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1238 08/02/2013 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1240 08/02/2013 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1262 13/02/2013 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1267 14/02/2013 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1270 15/02/2013 12 Eylül 1980 Müdahalesi ile Başlayan ve İlan Edilen Sıkıyönetim Döneminin Son Bulduğu 19 Kasım 1985 Tarihleri Arasında Çalışmalarından Alıkonan, Askeri Yönetim ve Askeri Mahkemelerce Kapatılan ve Münfesih Sayılan Tüm Mesleki Dernek ve Kuruluşların Açılması ve Hazineye Devredilen Mallarının İadesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1271 15/02/2013 Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1273 18/02/2013 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1276 08/02/2013 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1281 19/02/2013 On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1284 19/02/2013 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1286 21/02/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1296 21/02/2013 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1297 21/02/2013 İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1299 21/02/2013 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1307 21/02/2013 1353 Sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1310 28/02/2013 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1313 28/02/2013 Dahiliye Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1315 06/03/2013 On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1319 27/02/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1323 04/03/2013 Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1327 07/02/2013 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1329 27/02/2013 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1330 27/02/2013 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1331 28/02/2013 Tekke ve Zaviyelerin Serbestliği ve İbadet Yeri İbaresinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1346 08/03/2013 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1348 12/03/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1349 26/02/2013 17 Mayıs'ın Ermeni Mezalimini Anma Günü Olarak Kabul Edilmesi ve Van'a İffet Anıtı Dikilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/1352 06/03/2013 Geçmişte Yaşanan Acı ve Travmaları Hatırlatan İsimleri Taşıyan Yerlerin Belirlenmesi ve Bu İsimlerin Kaldırılmasına İlişkin Tespit Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/1353 07/03/2013 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1354 13/03/2013 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1358 14/03/2013 03.07.2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1365 21/03/2013 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1366 21/03/2013 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1374 21/03/2013 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1376 13/03/2013 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1378 20/03/2013 Irak' ta Kürt Halkına Yönelik Gerçekleştirilen El- Enfal Katliamı Olarak Tanınması Hakkında Kanun Teklifi
2/1379 20/03/2013 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1385 22/03/2013 Yukarıgöklü Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/1390 28/03/2013 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1401 28/03/2013 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1406 29/03/2013 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1407 01/04/2013 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılarak Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına Tam Uyumun Sağlanması Hakkında Kanun Teklifi
2/1410 25/03/2013 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1423 29/03/2013 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9. Maddesine İlişkin Değişikliğe Dair Kanun Teklifi
2/1433 03/04/2013 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1434 03/04/2013 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1440 09/04/2013 Şehit ve Gaziler ile Yakınları Hakkında Kanun Teklifi
2/1443 11/04/2013 Emniyet Teşkilatı Kanunu ile Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1451 17/04/2013 Eğitim Bayramı ile İlgili Kanun Teklifi
2/1459 11/04/2013 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1460 12/04/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1463 15/04/2013 Geçici ve Gönüllü Köy Koruculuğunun Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1465 17/04/2013 17 Nisan Gününün Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1467 19/04/2013 Ardahan İlinin Göle İlçesi Okçu Köyü Adının Berfo Ana Köyü Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/1471 15/04/2013 On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1479 09/04/2013 On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1482 12/04/2013 Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1483 12/04/2013 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1500 23/04/2013 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1501 23/04/2013 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1504 02/05/2013 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1512 02/05/2013 28 Nisan Gününün İş Kazalarında Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1513 02/05/2013 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1515 17/04/2013 17 Nisan Gününün Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Kınama Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1517 26/04/2013 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1520 02/05/2013 Dersim Katliamının Yarattığı Mağduriyetlerin Giderilmesi ve Katliama Maruz Kalan Dersim Halkından Özür Dilenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1522 06/05/2013 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1528 08/05/2013 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1533 09/05/2013 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1534 02/05/2013 Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1535 07/05/2013 Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1536 08/05/2013 Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinin İsminin Yeniden Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1537 08/05/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1545 08/05/2013 Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1546 16/05/2013 Hatay İli Reyhanlı İlçesinde Meydana Gelen Terör Saldırısı Sonucu Ölen Vatandaşlarımızın Anısına 11 Mayısın Ulusal Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1556 17/05/2013 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1560 21/05/2013 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1567 22/05/2013 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1568 21/05/2013 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1569 21/05/2013 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 14. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1572 22/05/2013 Askeri Darbelerin Yol Açtığı Mağduriyetlerin Giderilmesine Yönelik Kanun Teklifi
2/1575 24/05/2013 Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanunun İptali Hakkında Kanun Teklifi
2/1576 21/05/2013 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesine (U) Bendi Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/1580 29/05/2013 2014 Yılının Bireysel Silahsızlanma Yılı Olarak İlan Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/1584 29/05/2013 Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1590 29/05/2013 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1591 29/05/2013 Devlet Memurları Kanunu ile Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1596 31/05/2013 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1601 31/05/2013 Kimyasal Gösteri Kontrol Ajanlarının Kamu Kurumları Tarafından İthalatının ve Kullanımının Yasaklanmasına Dair Kanun Teklifi
2/1604 04/06/2013 5233 Sayılı Yasada Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1609 05/06/2013 Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1611 07/06/2013 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1615 31/05/2013 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1617 07/06/2013 Belediye Kanunu ile Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1620 11/06/2013 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1622 11/06/2013 İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1623 11/06/2013 2981 İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1624 18/06/2013 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1626 07/06/2013 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1629 13/06/2013 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1636 14/06/2013 Bozcaada ve İmroz Kazalarının Mahalli İdareleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1641 19/06/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1642 19/06/2013 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1660 20/06/2013 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1672 21/06/2013 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1673 25/06/2013 İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1674 25/06/2013 İfade Özgürlüğünün Eksiksiz Sağlanması Bağlamında; Terörle Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1681 27/06/2013 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Teklifi
2/1686 27/06/2013 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1692 03/07/2013 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1699 27/06/2013 2 Temmuz Gününün Türkiye Genelinde "Anlayış, Sevgi ve Saygı Günü" İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1701 03/07/2013 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1703 03/07/2013 Taksim Meydanı Gezi Parkı Olayları Sonucunda Yaşamını Yitiren Yurttaşlarımızın Adlarının Yaşatılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1712 05/07/2013 Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1718 11/07/2013 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasasının 7'nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1721 12/07/2013 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1725 12/07/2013 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1728 16/07/2013 10/07/1953 Tarihli ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1740 26/07/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1746 15/08/2013 23/7/1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1760 09/09/2013 5034 Sayılı Kanunla Değişik 3402 Sayılı Kadastro Kanunun 17. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/1763 09/09/2013 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1767 20/09/2013 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1768 20/09/2013 Tunceli İlinin Adının Dersim Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/1770 24/09/2013 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1777 02/10/2013 Konya İli Ahırlı İlçesinin Adının Toros Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1778 02/10/2013 Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1786 09/10/2013 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Geçici 6. Maddesinin 3. Fıkrasında ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1793 02/10/2013 2981 Yılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1804 11/10/2013 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1805 22/10/2013 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1807 23/10/2013 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1814 25/10/2013 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1816 25/10/2013 Bazı İllerin Cazibe Merkezi Haline Getirilmesinin Teşviki Hakkında Kanun Teklifi
2/1819 30/10/2013 Van İlinin Adının Wan Olarak Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/1821 31/10/2013 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1824 11/10/2013 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1825 11/10/2013 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1828 04/11/2013 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1839 06/11/2013 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1840 06/11/2013 Bingöl İlinin Adının Çewlig Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1847 07/11/2013 Erzurum İlinin Adının Erzerom Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1848 07/11/2013 Ağrı İli ve İlçelerinin İsimlerinin İadesi Hakkındaki Kanun Teklifi
2/1852 11/11/2013 Hakkari İli ve Hakkari İline Bağlı İlçelerin Yerel Adlarının İadesine Dair Kanun Teklifi
2/1853 07/11/2013 Muş İlinde Bulunan Bazı İlçe Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1858 14/11/2013 Nusaybin İlçesinin Nsibin Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1859 13/11/2013 Bitlis İli ve Bitlis İlinde Bulunan Bazı ilçe Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1861 15/11/2013 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1862 19/11/2013 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1863 19/11/2013 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1866 13/11/2013 Diyarbakır İlinin Adının Amed Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1874 15/11/2013 Şırnak İlinin Adının Şırnex Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1875 19/11/2013 Iğdır İlinin Tuzluca İlçesinin Adının "Kulp" Olarak İadesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1876 20/11/2013 Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1879 22/11/2013 Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/1884 22/11/2013 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1887 25/11/2013 Şanlıurfa İli ve İlçelerinin İsimlerinin İadesi Hakkındaki Kanun Teklifi
2/1889 26/11/2013 Mardin İlinin Adının Merdin Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1891 27/11/2013 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Teklifi
2/1895 27/11/2013 442 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1896 27/11/2013 13/10/1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1900 03/12/2013 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1902 05/12/2013 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1904 10/12/2013 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1909 04/12/2013 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1915 13/12/2013 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini Hakkında Kanun Teklifi
2/1919 19/12/2013 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1939 30/12/2013 Devlet Cenaze Törenleri Hakkında Kanun Teklifi
2/1940 03/01/2014 Sapanca Gölü ve Çevresinin Korunmasına Dair Kanun Teklifi
2/1942 08/01/2014 17 Aralık Gününün Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1944 09/01/2014 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1'inci Maddesinin (5) Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/1961 20/01/2014 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1968 22/01/2014 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/1969 22/01/2014 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1979 29/01/2014 On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1980 29/01/2014 Adli Kolluk Kanun Teklifi
2/1984 30/01/2014 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1985 30/01/2014 Batman İline Bağlı İlçe Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/1993 30/01/2014 14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/1994 03/02/2014 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2002 07/02/2014 5216 Sayılı Büyük Şehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2003 07/02/2014 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2004 10/02/2014 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2012 12/02/2014 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2013 13/02/2014 5233 Sayılı Yasada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2015 13/02/2014 Toplumsal Barış ve Müzakere Kanunu Teklifi
2/2020 05/02/2014 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2044 18/02/2014 27 Mayıs Gününün Rant ve Talana Karşı Mücadele ve Uyanış Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2045 18/02/2014 Çevre Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2046 19/02/2014 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2048 21/02/2014 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2059 24/02/2014 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2062 26/02/2014 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2063 26/02/2014 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2064 28/02/2014 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2070 24/02/2014 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2072 03/03/2014 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2077 05/03/2014 Büyükşehir Belediye Kanununda Kısmi Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2081 24/02/2014 Kadim Yurtlara Dönüş Kanunu Teklifi
2/2082 19/03/2014 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2087 19/03/2014 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2091 09/04/2014 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8'inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2095 09/04/2014 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2098 10/04/2014 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2099 07/04/2014 On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Kısmi Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2103 17/04/2014 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2106 09/04/2014 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2111 17/04/2014 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2116 24/04/2014 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2119 28/04/2014 Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2120 29/04/2014 Pansiyon İşletmeleri ve Türkiye Pansiyon İşletmecileri Birliği Kanun Teklifi
2/2121 29/04/2014 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2123 29/04/2014 28 Nisan Gününün İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2127 02/05/2014 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Teklifi
2/2130 25/04/2014 28 Nisan'ın İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2136 08/05/2014 28 Nisan Gününün İş Kazalarında Hayatını Kaybedenleri Anma Günü Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/2141 07/05/2014 Belediye Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2145 16/05/2014 13 Mayıs Gününün " Yeraltı Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü" İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2157 22/05/2014 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2160 23/05/2014 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2163 07/05/2014 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2166 21/05/2014 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2167 21/05/2014 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2168 22/05/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2181 03/06/2014 13 Mayıs Gününün Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2200 26/05/2014 İskan Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2202 29/05/2014 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2204 27/05/2014 Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2207 29/05/2014 Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2214 05/06/2014 Cemevleri Hakkında Kanun Teklifi
2/2220 11/06/2014 Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2222 06/06/2014 İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2234 12/06/2014 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2245 13/06/2014 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2247 16/06/2014 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2250 19/06/2014 Kullanılmayan Konutların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2253 13/06/2014 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 14. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
2/2255 17/06/2014 5393 Sayılı Belediyeler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2257 18/06/2014 Büyükşehir Belediye Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanununda Kısmi Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2272 26/06/2014 Toplumsal Mutabakat Komisyonu ile Ortak Akıl Heyeti Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/2273 30/06/2014 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2274 30/06/2014 On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
2/2275 01/07/2014 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2279 03/07/2014 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2284 30/06/2014 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2288 04/07/2014 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2289 04/07/2014 Kumpas Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi (İade-i İtibar) Hakkında Kanun Teklifi
2/2294 02/07/2014 Türk Petrol Kanunu, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2299 09/07/2014 Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasını Dair Kanun Teklifi
2/2323 09/07/2014 Terörle Mücadele Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2324 10/07/2014 Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2328 18/07/2014 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2331 22/07/2014 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2335 24/07/2014 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2340 07/08/2014 Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2344 05/08/2014 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2347 07/08/2014 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi
2/2353 08/08/2014 Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2355 12/08/2014 Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2357 12/08/2014 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2358 12/08/2014 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2366 22/08/2014 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2367 22/08/2014 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 4. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2379 02/09/2014 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2387 24/09/2014 Yerel Kalkınmanın, Doğrudan Demokrasiyle Gerçekleştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/2393 22/09/2014 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2398 29/09/2014 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi
2/2401 15/10/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2404 14/10/2014 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2428 23/10/2014 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2429 23/10/2014 Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası (17 Aralık - 25 Aralık) Hakkında Kanun Teklifi
2/2432 04/11/2014 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2434 30/10/2014 15/07/1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2437 03/11/2014 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2439 04/11/2014 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2442 03/11/2014 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2444 04/11/2014 Dahiliye Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2446 04/11/2014 3/7/2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2451 06/11/2014 26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2454 04/11/2014 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2464 07/11/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2470 11/11/2014 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2471 11/11/2014 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2472 11/11/2014 5393 Sayılı ve 31/8/1956 Tarihli Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2473 11/11/2014 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2474 11/11/2014 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2475 11/11/2014 5216 Sayılı ve 10/7/2004 Tarihli Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2476 11/11/2014 2 Temmuz Gününün Sevgi ve Hoşgörü Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2477 11/11/2014 2464 Sayılı ve 29/5/1981 Tarihli Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2480 05/11/2014 Afet İşleri Bakanlığı Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2483 11/11/2014 İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2489 19/11/2014 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2495 19/11/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2501 03/12/2014 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2504 20/11/2014 Devlet Memurları Kanunu ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2505 24/11/2014 Dernekler Kanunu ile Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2509 26/11/2014 3.7.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunda Değişiklik Yapılmasına (Öğretmenlerin Ulaşım Hizmetlerinden İndirimli veya Ücretsiz Yararlandırılması) Hakkında Kanun Teklifi
2/2520 01/12/2014 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2524 02/12/2014 Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2531 24/11/2014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2535 04/12/2014 Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2537 03/12/2014 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2550 08/12/2014 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Forsu ve Arması Hakkında Kanun Teklifi
2/2551 01/12/2014 Alevi Yurttaşların Temel Hak ve Özgürlüklerinin Önündeki Engellerin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2553 12/12/2014 Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2557 16/12/2014 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/2561 10/12/2014 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2562 11/12/2014 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2563 11/12/2014 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2567 16/12/2014 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2568 17/12/2014 "17-25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Haftası"na Dair Kanun Teklifi
2/2570 18/12/2014 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2577 22/12/2014 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2579 22/12/2014 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2581 24/12/2014 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 6. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
2/2584 06/01/2015 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
2/2588 23/12/2014 Toplumsal Barış ve Demokrasi İçin Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nde ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2589 06/01/2015 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2597 06/01/2015 Pasaport Kanunu ve Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2598 08/01/2015 Demokratik Kamu Düzeni Kanun Teklifi
2/2600 09/01/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2604 16/01/2015 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2605 19/01/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2606 07/01/2015 Devlet Özür Dileme Kanun Teklifi
2/2613 16/01/2015 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2615 19/01/2015 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2619 16/01/2015 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Göstergeye İlişkin 43/B Maddesinin ve Ekinde Yer Alan `Cetveller' Kısmındaki I Sayılı Cetvelin 7. Bendinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2620 19/01/2015 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2630 22/01/2015 17/7/2004 Tarihli ve 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2633 09/01/2015 Basın Özgürlüğüne ve Mizaha Saygı Haftası ile Mizah Yazar ve Çizerleri Günü (07 Ocak-10 Ocak) Hakkında Kanun Teklifi
2/2636 22/01/2015 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2645 28/01/2015 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2647 28/01/2015 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Geçici 4. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2648 28/01/2015 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2649 28/01/2015 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2651 14/01/2015 Tarihsel Hakikatler ve Yüzleşme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/2659 28/01/2015 5393 Sayılı 'Belediye Kanunu'na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2660 28/01/2015 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2665 04/02/2015 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2669 03/02/2015 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2671 06/02/2015 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2673 03/02/2015 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2687 10/02/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2701 12/02/2015 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2703 19/02/2015 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2704 04/02/2015 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2706 11/02/2015 Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2707 11/02/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2710 13/02/2015 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2711 13/02/2015 İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2716 17/02/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2723 20/02/2015 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2724 20/02/2015 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
2/2726 20/02/2015 Ardahan İl Merkezinde Merkez Köylerinden Oluşan Hoçivan İlçesi ile Birlikte Hoçivan Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/2735 03/03/2015 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2738 12/02/2015 Demokrasinin Güçlendirilmesi için Uluslararası Sözleşmelerin Tanınmasına ve Bazı Temel Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2740 25/02/2015 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2741 27/02/2015 Kullanılmış Taşıt Ticareti Hakkında Kanun Teklifi
2/2752 27/02/2015 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2754 05/03/2015 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2757 05/03/2015 28 Şubat Gününün Yaşar Kemal'i Anma ve Edebiyat Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2759 06/03/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2771 09/03/2015 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2781 18/03/2015 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2784 16/03/2015 Irak'ta Saddam Hüseyin Yönetimindeki Baas Rejiminin 'Enfal Harekatı' Adı Altında Kürt Halkına Karşı Başlatmış Olduğu Katliamlar ile 16 Mart 1988 Tarihinde Halepçe'de Kimyasal Gaz Kullanarak Gerçekleştirdiği Katliamların 'Kürt Soykırımı' Olarak Tanınması; 16 Mart'ın 'Kürt Soykırımını Anma Günü' Günü Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi
2/2785 18/03/2015 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2791 18/03/2015 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2794 23/03/2015 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
2/2796 23/03/2015 Işıklar Adıyla Yeni İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
2/2815 01/04/2015 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2816 02/04/2015 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
2/2824 03/04/2015 5393 Sayılı 'Belediye Kanunu'na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
2/2827 03/04/2015 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Gezi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

TBMM ZİYARETÇİ KABUL SALONU 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE AĞIR HASAR GÖRDÜĞÜNDEN, BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ BİTİNCEYE KADAR HALK GÜNÜ UYGULAMASI YAPILAMAYACAKTIR.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Mustafa Necati Kültür Evi

Mustafa Necati Kültür Evi

İki katlı tarihi binanın giriş katında TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı Sergi Salonu bulunmaktadır. Sergi Salonunda TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı tarafından kabul görmüş eserler, halka açık olarak sergilenmektedir.

Mustafa Necati Kültür Evi Tanıtım Sitesi

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki