Turkiye Buyuk Millet Meclisi

İÇİŞLERİ KOMİSYONU

Komisyonda Bulunan Tasarı ve Teklifler


Bulunan Kayıt Sayısı : 716
Dönem Taksim/Esas No Tarihi Tasarı / Teklif Başlığı ve Özeti
27 2/3001 29/06/2020 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2993 25/06/2020 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi
27 2/2992 25/06/2020 Bir İl ve İki İçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2989 24/06/2020 Barut ve Patlayıcı Malzemelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2984 23/06/2020 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Personelinin Güvenlik Alanında Eğitim Ve Öğretimine İlişkin İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
27 2/2974 18/06/2020 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2970 15/06/2020 Kahramanmaraş İlinde Düzbağ, Ilıca ve Narlı Adıyla Üç İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2967 15/06/2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2966 15/06/2020 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2964 11/06/2020 4 Mayıs Dersim Katliamında Yaşamını Yitirenleri Anma Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2961 11/06/2020 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2960 12/06/2020 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2959 10/06/2020 On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2949 05/06/2020 6713 Sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2942 03/06/2020 Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2941 02/06/2020 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2933 01/06/2020 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2932 01/06/2020 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2931 01/06/2020 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2928 01/06/2020 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2927 01/06/2020 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2926 01/06/2020 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2925 01/06/2020 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2923 01/06/2020 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2909 27/05/2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2905 27/05/2020 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2904 15/05/2020 Her Yılın 15 Mayıs Gününün Kürt Dil Bayramı Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2903 22/05/2020 Cumartesi Anneleri Haftası (20-27 Mayıs) Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2887 14/05/2020 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna Teklifi
27 2/2886 14/05/2020 5668 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2881 14/05/2020 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2880 14/05/2020 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2879 14/05/2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2877 14/05/2020 Kahramanmaraş İlinde Ilıca Adıyla Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2874 12/05/2020 24/04/1930 Tarihli ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2873 12/05/2020 4736 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2872 12/05/2020 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2871 12/05/2020 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2870 12/05/2020 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2869 12/05/2020 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2868 11/05/2020 Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2867 08/05/2020 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2866 08/05/2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2853 04/05/2020 Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın İsimlerinin Uygun Görülecek Bazı Kamusal Alanlara Verilmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/2843 29/04/2020 28 Nisan Gününün İş Cinayetlerinde Yaşamını Yitirenler İçin Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2839 27/04/2020 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2833 23/04/2020 Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekilifi
27 2/2824 20/04/2020 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2822 20/04/2020 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2820 17/04/2020 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
27 2/2817 17/04/2020 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2811 13/04/2020 Irak'ta Kürt Halkına Karşı Gerçekleştirilen Enfal Katliamı'nın "Kürt Soykırımı" Olarak Tanınması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2810 13/04/2020 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2809 12/04/2020 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2807 12/04/2020 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2800 10/04/2020 Irak Kürdistan Bölgesi'nde Kürt Halkına Yönelik Gerçekleştirilen Halepçe Katliamı'nın 'Kürt Soykırımı' Olarak Tanınması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2799 12/04/2020 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2796 12/04/2020 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2794 12/04/2020 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2785 09/04/2020 12/11/2012 Tarihli ve 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2780 08/04/2020 Pandemi Karşısında Halkın Korunması İçin Alınacak Acil Önlemlere Dair Kanun Teklifi
27 2/2776 06/04/2020 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2761 27/03/2020 Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2758 25/03/2020 Yeni Tip Koronavirüs Covıd-19 Salgınının Olası Ekonomik ve Toplumsal Etkilerinin Azaltılması İçin Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2744 18/03/2020 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2743 18/03/2020 26/6/1973 Tarih ve 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2742 17/03/2020 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2741 17/03/2020 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2740 17/03/2020 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2734 16/03/2020 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2732 16/03/2020 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2731 16/03/2020 Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2729 16/03/2020 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2728 16/03/2020 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2727 16/03/2020 On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2723 12/03/2020 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2722 12/03/2020 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2719 11/03/2020 Ereğli Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanuna Teklifi
27 2/2712 10/03/2020 1053 Sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2711 10/03/2020 Cemevlerine İbadethane Statüsü Kazandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2709 10/03/2020 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2702 09/03/2020 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2700 09/03/2020 Motorlu Taşıtlar ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2697 06/03/2020 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2692 27/02/2020 Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2689 05/03/2020 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2686 04/03/2020 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2685 04/03/2020 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2683 04/03/2020 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2681 02/03/2020 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasın Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2680 05/03/2020 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2673 28/02/2020 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2665 26/02/2020 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2659 24/02/2020 İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2653 21/02/2020 Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2652 21/02/2020 8 Nisan Dünya Romanlar Günü Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2650 19/02/2020 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2647 18/02/2020 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2646 18/02/2020 7179 Sayılı Askeralma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2645 17/02/2020 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2644 14/02/2020 6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2643 18/02/2020 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2642 17/02/2020 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2631 12/02/2020 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2630 12/02/2020 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayisiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2629 12/02/2020 Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2628 12/02/2020 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2619 07/02/2020 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2613 07/02/2020 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2612 07/02/2020 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2608 06/02/2020 Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2602 05/02/2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2590 03/02/2020 Türkiye Cumhuriyeti Deprem Fonu Kanunu Teklifi
27 2/2587 31/01/2020 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2582 29/01/2020 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2572 23/01/2020 Terörle Mücadele Kanununda ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2567 23/01/2020 İbadethane İbaresi Geçen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
27 2/2564 21/01/2020 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2563 21/01/2020 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundaki Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2560 17/01/2020 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2558 17/01/2020 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2557 17/01/2020 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2546 17/01/2020 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
27 2/2544 16/01/2020 Yardım Toplama Kanunu ve Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2529 08/01/2020 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2521 08/01/2020 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2520 06/01/2020 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2514 03/01/2020 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2491 30/12/2019 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2489 25/12/2019 442 Sayılı Köy Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2471 18/12/2019 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2456 13/12/2019 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2450 11/12/2019 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2445 11/12/2019 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2444 11/12/2019 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2433 04/12/2019 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2432 04/12/2019 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2431 04/12/2019 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2430 04/12/2019 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2424 04/12/2019 Belediye Kanununda, Pasaport Kanununda ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2416 28/11/2019 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2415 28/11/2019 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2414 28/11/2019 Ankara İlinin Evren İlçesinin İsminin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2406 25/11/2019 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2404 25/11/2019 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2397 26/11/2019 Ankara İli Evren İlçesinin Adının Çıkınağıl Olarak Değiştirilmesine Dair kanun Teklifi
27 2/2394 21/11/2019 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2392 21/11/2019 Türk Vatandaşlık Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2391 20/11/2019 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2390 20/11/2019 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2389 18/11/2019 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2383 14/11/2019 3/11/1980 Tarih ve 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2382 14/11/2019 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2378 13/11/2019 2872 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2365 13/11/2019 Rehber Köpekler Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2364 13/11/2019 Ankara'da Barış Meydanı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2359 11/11/2019 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2350 07/11/2019 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2341 06/11/2019 Aydın İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2340 05/11/2019 2020 Yılının Deprem Seferberliği ve Deprem Farkındalık Yılı İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/2334 04/11/2019 5253 Sayılı Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2329 04/11/2019 5143 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2328 31/10/2019 On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2326 28/10/2019 Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2313 24/10/2019 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2311 22/10/2019 12/4/1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2301 18/10/2019 Uşak İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2298 14/10/2019 Kütahya İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2292 16/10/2019 Kastamonu İline Gazilik Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2277 17/10/2019 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulusal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Personel Eğitimi Alanında İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
27 2/2271 07/10/2019 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2269 07/10/2019 Kars İli Susuz İlçesinin Adının Cilavuz Olarak Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi
27 2/2266 07/10/2019 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2265 07/10/2019 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2261 07/10/2019 15.07.1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2257 04/10/2019 Türk Ceza Kanunu ve Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2256 04/10/2019 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2255 04/10/2019 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2253 04/10/2019 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2249 04/10/2019 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2243 03/10/2019 657 Devlet Memurları Kanununu ve 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanunu ile 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2242 03/10/2019 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2241 03/10/2019 Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2240 30/09/2019 29.08.1977 Tarihli ve 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2232 24/09/2019 6551 Sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2228 13/09/2019 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2212 20/09/2019 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2205 19/09/2019 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2204 19/09/2019 Balıkesir'e İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2202 19/09/2019 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2201 17/09/2019 Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri İle Kamu Görevinden Çıkarılan Barış Akademisyenlerinin Görevlerine İade Edilmelerine İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2196 16/09/2019 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2195 16/09/2019 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2191 13/09/2019 6191 Sayılı Sözleşmeli Er ve Erbaş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2190 13/09/2019 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2189 13/09/2019 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2188 13/09/2019 Kamusal Mekanların Adlandırılmasında "Kenan Evren" Adının Kullanımının Yasaklanmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2187 11/09/2019 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerle Görevlerinden Çıkarılan Bazı Kamu Görevlilerinin Görevlerine İade Edilmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/2180 06/09/2019 Beylikbağı Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2179 06/09/2019 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2178 06/09/2019 06.06.2002 Tarih ve 4760 Numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2171 19/08/2019 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2170 06/08/2019 Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2167 29/08/2019 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2166 29/08/2019 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2164 29/08/2019 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2163 29/08/2019 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2159 29/08/2019 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2155 27/08/2019 Emniyet Teşkilat Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2154 27/08/2019 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2153 27/08/2019 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2147 19/08/2019 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2146 19/08/2019 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2144 09/08/2019 2 Temmuz Sivas Katliamında Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2143 31/07/2019 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2142 19/08/2019 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2141 09/08/2019 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2134 05/08/2019 Düzce İl Merkezinde Beyköy Adıyla İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2133 05/08/2019 Ankara İline Bağlı Yenikent Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2130 02/08/2019 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2129 02/08/2019 Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2126 02/08/2019 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2125 31/07/2019 Adana İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2123 26/07/2019 Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2122 26/07/2019 Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2120 25/07/2019 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2119 25/07/2019 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2118 25/07/2019 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2113 25/07/2019 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2108 25/07/2019 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2097 19/07/2019 Terörle Mücadele Kapsamında Yaralanan Kişilerin Şartlarının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2094 19/07/2019 Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2093 19/07/2019 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2090 18/07/2019 24 Temmuz Tarihinin "Batı Trakya Türkleri ve Dr. Sadık Ahmet'i Anmet'i Anma Günü" Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2087 18/07/2019 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2082 11/07/2019 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2069 11/07/2019 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2068 11/07/2019 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2067 11/07/2019 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2066 11/07/2019 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2063 11/07/2019 12.04.1991 Tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2060 10/07/2019 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2056 10/07/2019 İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2052 10/07/2019 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2049 09/07/2019 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/2048 08/07/2019 Van Gölü ve Yöresinin Korunması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2039 03/07/2019 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2024 11/07/2019 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
27 2/2018 01/07/2019 4 Mayıs'ın Dersim Katliamında Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2011 28/06/2019 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2007 26/06/2019 Denizli İlinde Altınova Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/2006 24/06/2019 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/2005 24/06/2019 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1999 24/06/2019 Doğankent Adında Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1995 24/06/2019 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hususunda Kanun Teklifi
27 2/1976 10/06/2019 Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna Teklifi
27 2/1971 27/05/2019 2972 Sayılı Mahalli İdarelerle ile Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 2820 Sayılı Sayılı Partiler Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1968 27/05/2019 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1966 24/05/2019 Balıkesir İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1965 24/05/2019 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1958 23/05/2019 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1955 22/05/2019 6749 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1951 13/05/2019 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1943 22/05/2019 Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Terörle Mücadele Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
27 2/1941 22/05/2019 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi
27 2/1938 16/05/2019 12.04.1991 Tarih Ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1937 16/05/2019 Döğer Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1935 14/05/2019 İbadethanelerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1930 16/05/2019 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1927 16/05/2019 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1923 16/05/2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1919 13/05/2019 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1911 14/05/2019 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1909 14/05/2019 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1905 07/05/2019 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1904 03/05/2019 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1903 02/05/2019 Ankara'da 10 Ekim Barış Meydanı Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1889 16/04/2019 Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1881 16/04/2019 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1875 16/04/2019 2/3/1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1871 16/04/2019 Bitkisel Üretim ve Denetim Kurullarının Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1870 16/04/2019 İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1861 16/04/2019 Belediye Başkanlarına Yerel Yönetim Hizmet Tazminatı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1856 16/04/2019 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1854 16/04/2019 Pasaport Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1852 16/04/2019 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1851 16/04/2019 Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1845 16/04/2019 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1842 16/04/2019 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1840 16/04/2019 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1837 16/04/2019 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1836 16/04/2019 Aksaray İlinde Sultanhanı Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1834 16/04/2019 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1831 16/04/2019 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1829 16/04/2019 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1826 16/04/2019 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1823 26/04/2019 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1817 26/04/2019 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1814 26/04/2019 28 Nisan Gününün İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanın Teklifi
27 2/1812 24/04/2019 Cizre Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1809 29/04/2019 Hatay İlinde Serinyol İlçesi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1808 29/04/2019 Hatay İlinde Karaağaç İlçesi Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1806 26/04/2019 28 Nisan'ın İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1805 26/04/2019 Fransa Cumhuriyetinin Cezayir Halkına Yönelik Gerçekleştirdiği Katliamların "Soykırım" Olarak Tanınması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1792 18/04/2019 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1791 17/04/2019 İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1789 16/04/2019 17 Nisan'ın "Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü" Olması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1770 15/03/2019 Irak Kürdistan Bölgesinden Kürt Halkına Yönelik Gerçekleştirilen Halepçe Katliamının "Soykırım" Olarak Tanınması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1769 22/03/2019 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1763 21/03/2019 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1762 20/03/2019 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1761 20/03/2019 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1748 28/02/2019 Kırıkkale İlinde Hacılar Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1738 08/03/2019 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1736 07/03/2019 Kırıkkale İl'inde Çerikli Adıyla Bir İlçe Kurulmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1734 07/03/2019 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1730 28/02/2019 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1725 28/02/2019 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1723 28/02/2019 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1719 26/02/2019 Denizciler Adıyla Bir İlçe Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1716 26/02/2019 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1715 26/02/2019 On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1712 22/02/2019 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1711 22/02/2019 17/03/1981 Tarihli 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1693 31/01/2019 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1688 25/01/2019 2019 Yılının Bireysel Silahsızlanma Yılı Olarak İlan Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1686 25/01/2019 5393 Sayılı Belediyeler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1676 25/01/2019 Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1672 20/02/2019 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1670 20/02/2019 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1650 12/02/2019 Kamu Kurumlarının Adlarında Türkiye Cumhuriyeti İbaresinin Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1648 11/02/2019 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1644 07/02/2019 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi
27 2/1639 29/01/2019 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1635 25/01/2019 Bartın İline Bağlı Kozcağız Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1626 19/02/2019 14/7/1965 Tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1623 12/02/2019 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1617 08/02/2019 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1615 07/02/2019 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1614 07/02/2019 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1611 01/02/2019 On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1606 06/02/2019 İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1603 05/02/2019 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1565 15/01/2019 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1555 14/01/2019 Denizciler Mahallesinin İlçe Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1553 10/01/2019 2019 Yılının "Samsun Yılı" İlan Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1550 08/01/2019 31/5/2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 24/5/2007 Tarih ve 5668 Sayılı Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1549 07/01/2019 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1530 08/01/2019 23 Kasım Gününün Atanamayan Öğretmenler Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1526 07/01/2019 Adana'ya İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1516 27/12/2018 İtfaiye Çalışanlarının Özlük Haklarına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1515 27/12/2018 21/05/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 1 (Bir) Geçici Madde İlavesi ve 1 (Bir) Maddede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1511 26/12/2018 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1508 19/12/2018 24 Aralık'ın Maraş Katliamında Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1501 24/12/2018 İnfaz Kurumlarında Çalışan Kamu Görevlilerinin Haklarının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1500 24/12/2018 On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1497 15/12/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1493 12/12/2018 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1486 14/12/2018 Ergenekon Davası Kapsamındaki Dava Süreçlerinin Yol Açtığı Mağduriyetlerin Giderilmesine İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1485 13/12/2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1478 10/12/2018 Bilim ve Eğitim Çalışanlarına Yönelik Hukuka Aykılılıkların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1476 10/12/2018 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1473 10/12/2018 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1468 10/12/2018 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1466 10/12/2018 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1448 05/12/2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1444 04/12/2018 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1438 03/12/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi
27 2/1435 03/12/2018 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna Teklifi
27 2/1425 28/11/2018 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1418 26/11/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1405 23/11/2018 Düğün Benzeri Eğlence Yerleri İle Meskün Mahalde Bireysel Silah Kullanımının Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1395 22/11/2018 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına ve 20.02.1968 Tarih ve 1005 Sayılı Kanuna Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/1394 22/11/2018 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1376 16/11/2018 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda ve Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1374 15/11/2018 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1372 15/11/2018 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1348 15/11/2018 Ordu İlinde Tekkiraz, Güzelyurt, İlküvez, Alankent, Tepealan ve Salman Adıyla İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1347 15/11/2018 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1332 12/11/2018 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1328 08/11/2018 Terör Örgütü IŞID'in Irak ve Suriye'de Süryani, Ermeni, Ezidi, Türmen, Şabak, Sabii, Kakai, Kürt, Arap, Şii ve Sünni Topluluklara Karşı Yaptığı Katliamların Soykırım Olarak Tanınmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1320 08/11/2018 İlköğretim ve Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1314 07/11/2018 4/11/2004 Tarihli ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1300 07/11/2018 Emniyet Teşkilat Kanunu ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1299 07/11/2018 Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1298 06/11/2018 Çanakkale İline Bağlı Kepez Beldesinin İlçe Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1295 05/11/2018 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1294 05/11/2018 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1292 05/11/2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1290 01/11/2018 Öğretmenlerin Ulaşım Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1289 30/10/2018 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1283 05/11/2018 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1281 05/11/2018 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1277 05/11/2018 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1276 05/11/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
27 2/1271 05/11/2018 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1257 31/10/2018 Emniyet Teşkilat Kanunu ve Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1242 30/10/2018 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1234 30/10/2018 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1232 26/10/2018 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1213 23/10/2018 Manisa İli Demirci İlçesine İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1201 19/10/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1199 18/10/2018 08.01.2002 Tarih ve 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1185 19/10/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1170 18/10/2018 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1144 11/10/2018 Silah Kanunu Teklifi
27 2/1143 01/10/2018 Barış İçinde Yaşama Hakkının Tesisi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1139 12/10/2018 Uzman Erbaş Kanunu ile Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1126 11/10/2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1109 05/10/2018 Çamlıbel Beldesi'nin İlçe Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1107 04/10/2018 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 13.03.1986 Tarih ve 3629 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1106 04/10/2018 6713 Sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1098 04/10/2018 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1071 24/09/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
27 2/1068 24/09/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1060 24/09/2018 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda ve 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1059 19/09/2018 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1058 19/09/2018 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1055 24/09/2018 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun ile 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişikilik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/1048 20/09/2018 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 14. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
27 2/1044 19/09/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1041 19/09/2018 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1038 17/09/2018 Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1034 17/09/2018 3/7/2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1033 17/09/2018 12/4/1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1032 17/09/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21. Maddesine (k) Bendinin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/1030 17/09/2018 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1027 17/09/2018 Emniyet Tekilat Kanunun ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1020 17/09/2018 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1008 13/09/2018 Adları Askeri Darbe ile Anılanların İsimlerinin Kamu Kurumları ile Kamusal Nitelikli Yer Adlarında Kullanılamayacağına Dair Kanun Teklifi
27 2/1006 13/09/2018 Terörle Mücadele Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1003 12/09/2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/1001 12/09/2018 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/1000 12/09/2018 Kütahya İli Emet İlçesinin Adının Gazi Emet Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/998 11/09/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/997 07/09/2018 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun ile 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/974 29/08/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/972 29/08/2018 7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/962 16/08/2018 Türkiye'de Adı Değiştirilen Mezra, Köy, Bucak, İlçe, İl ve Coğrafi Yerler ile Yerleşim Birimlerinin Eski Adlarının İadesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/960 14/08/2018 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/959 14/08/2018 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/958 14/08/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/956 13/08/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/951 10/08/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/945 10/08/2018 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/944 10/08/2018 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/936 08/08/2018 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/926 06/08/2018 Terörle Mücadele Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/922 06/08/2018 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/921 03/08/2018 Şengal'de Êzidî Kürt Halkına Yönelik Gerçekleştirilen Katliamın "Soykırım" Olarak Tanınması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/919 02/08/2018 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/918 02/08/2018 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/914 02/08/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/913 02/08/2018 İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/910 01/08/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/909 01/08/2018 Emniyet Teşkilat Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/904 31/07/2018 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Gününe Dair Kanun Teklifi
27 2/903 31/07/2018 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/899 31/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/891 31/07/2018 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/888 31/07/2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/887 31/07/2018 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/881 31/07/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/880 31/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/876 31/07/2018 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/874 30/07/2018 Terörle Mücadele Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/872 30/07/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/871 30/07/2018 Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/868 30/07/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/866 30/07/2018 18 Temmuz'un Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Kınama Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/862 30/07/2018 Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/858 27/07/2018 Ruh Sağlığı Kanunu Teklifi
27 2/847 23/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/846 23/07/2018 Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/844 23/07/2018 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/842 23/07/2018 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/834 20/07/2018 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/826 19/07/2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi
27 2/819 19/07/2018 31.05.2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/817 19/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/815 19/07/2018 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/812 19/07/2018 Kamulaştırma Kanunu ile İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/807 19/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/802 19/07/2018 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/801 19/07/2018 Niğde İlinde Yeşilgölcük Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/799 19/07/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/796 19/07/2018 08.06.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/795 25/07/2018 Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/791 18/07/2018 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/790 18/07/2018 03.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/789 18/07/2018 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/785 18/07/2018 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/778 13/07/2018 08.07.2018 Tarihinde Tekirdağ İlinin Çorlu İlçesinde Yolcu Treninin Raylardan Çıkıp Devrilmesi Sonucu Hayatını Kaybeden 24 Vatandaşımız İçin Ulusal Yas İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/776 09/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/765 18/07/2018 Denizciler Mahallesinin İlçe Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/764 18/07/2018 Hatay İli Reyhanlı İlçesinin Adının Gazireyhanlı Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/757 13/07/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/751 13/07/2018 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/749 13/07/2018 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/748 13/07/2018 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/747 13/07/2018 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/745 13/07/2018 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/739 13/07/2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/738 13/07/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/736 13/07/2018 Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/730 13/07/2018 Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/723 09/07/2018 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/722 09/07/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/720 09/07/2018 Belediyeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/719 09/07/2018 Belediye Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/710 09/07/2018 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/701 09/07/2018 Adli Kolluk Kanun Teklifi
27 2/688 09/07/2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/686 09/07/2018 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/681 09/07/2018 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/680 09/07/2018 Siverek Adıyla Bir il Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/670 09/07/2018 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/665 09/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/662 09/07/2018 Ağva Beldesi'nin İlçe Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/661 09/07/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/659 09/07/2018 Göçmen Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
27 2/653 09/07/2018 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/651 09/07/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/646 09/07/2018 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/633 09/07/2018 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/630 09/07/2018 17.02.2016 Tarihinde Ankara İlinde Meydana Gelen Patlamada Yaşamını Yitiren Yurttaşlarımız İçin Ulusal Yas Günü İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/629 09/07/2018 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/622 09/07/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/619 09/07/2018 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/618 09/07/2018 13.03.2016 Tarihinde Ankara İlinde Meydana Gelen Patlamada Yaşamını Yitiren Yurttaşlarımız İçin Ulusal Yas Günü İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/616 09/07/2018 4736 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/610 09/07/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/609 09/07/2018 15/7/1950 Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/608 09/07/2018 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/606 09/07/2018 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/604 09/07/2018 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/601 09/07/2018 6551 Kanun Numaralı Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/599 09/07/2018 4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/598 09/07/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/597 09/07/2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/596 09/07/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/595 09/07/2018 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/594 09/07/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/592 09/07/2018 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Yapılması Gereken Değişiklikle İlgili Kanun Teklifi
27 2/588 09/07/2018 Anakarayla Bağlantısı Olmayan Ada ve Adalar Grubundan Oluşan Yerleşim Yerlerindeki İlçe Belediyelerinin Gelirleri Konusunda Yaşadığı Sorunların Çözümü Amacı İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/586 09/07/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/583 09/07/2018 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/581 09/07/2018 3713 Sayılı Terörler Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/580 09/07/2018 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/579 09/07/2018 Kumpas ve Mobbing Mağdurlarının Hukuksal Hakların İadesi (İade-i İtibar) Hakkında Kanun Teklifi
27 2/575 09/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/569 09/07/2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/566 09/07/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/562 09/07/2018 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/559 09/07/2018 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/557 09/07/2018 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/549 09/07/2018 31.05.2017 Tarihinde Şırnak İlinin Uludere İlçesi Şenoba Beldesinden Kalkan Helikopterin Düşmesi Sonucu Şehit Düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın ile 12 Askerimiz İçin Ulusal Yas İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/544 09/07/2018 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/541 09/07/2018 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/540 09/07/2018 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/536 09/07/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/528 09/07/2018 11.08.2017 Tarihinde Trabzon İli Maçka İlçesinde Güvenlik Güçlerine Teröristlerin Bulunduğu Yeri Gösterdiği Esnada Çıkan Çatışmada Vefat Eden Eren Bülbül'ün Şehit Sayılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/513 09/07/2018 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/505 09/07/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/500 09/07/2018 Öğrenim Gören Öğrencilerimize Şehir İçi ve Şehir Dışı Ulaşımın Ücretsiz Sağlanmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/499 09/07/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/495 09/07/2018 Ceza İnfaz Koruma Memurlarına Emekli Olmaları Halinde Silah Bulundurma ve Silah Taşıma Ruhsatının Bedelsiz ve Süresiz Olarak Verilmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/494 09/07/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/490 09/07/2018 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/489 09/07/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/479 09/07/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/478 09/07/2018 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/477 09/07/2018 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/475 09/07/2018 442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/467 09/07/2018 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/463 09/07/2018 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/454 09/07/2018 2429 Sayılı Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/453 09/07/2018 26 Şubat 1992 Günü Azerbaycan Cumhuriyetinin Dağlık Karabağ Bölgesindeki Hocalı Kasabasında Yaşanan Azeri Sivillerin Ermeni Kuvvetler Tarafından Toplu Şekilde Katledilmesi Olayının "Soykırım" Olarak Tanınmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/448 09/07/2018 03.07.2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/442 09/07/2018 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/440 09/07/2018 29.08.1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/438 09/07/2018 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/434 09/07/2018 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/433 09/07/2018 3.7.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/432 09/07/2018 22.2.2005 Tarih ve 5302 Sayılı İl Özel İdare Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/419 09/07/2018 Kumpas Mağdurlarının Hukuksal Haklarının İadesi (İade-i İtibar) Hakkında Kanun Teklifi
27 2/398 06/07/2018 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/397 06/07/2018 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/390 06/07/2018 Alevi Yurttaşların Temel Hak ve Özgürlüklerinin Önündeki Engellerin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/383 06/07/2018 20 Şubat Behçet Hastalığı ve Farkındalık Gününe Dair Kanun Teklifi
27 2/379 06/07/2018 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/373 06/07/2018 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/365 06/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/360 02/07/2018 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/359 02/07/2018 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/358 02/07/2018 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/357 02/07/2018 17/03/1981 Tarihli ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/355 02/07/2018 Cumartesi Anneleri Haftası (20 Mayıs - 27 Mayıs) Hakkında Kanun Teklifi
27 2/354 02/07/2018 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/352 02/07/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/351 02/07/2018 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/349 02/07/2018 9/5/1955 Tarihli ve 6551 Sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/347 02/07/2018 17 Nisanın Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Kınama Günü İlân Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/330 02/07/2018 Mersin İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/329 02/07/2018 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/327 02/07/2018 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/325 02/07/2018 Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/324 02/07/2018 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/323 02/07/2018 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/321 02/07/2018 Mersin İline İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/313 02/07/2018 Karayolları Trafik Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/310 02/07/2018 Barış, Sağduyu ve Kardeşlik Haftası Hakkında Kanun Teklifi
27 2/309 02/07/2018 2016 Yılının Bireysel Silahsızlanma Yılı Olarak İlan Edilmesine İlişkin Kanun Teklifi
27 2/307 02/07/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/306 02/07/2018 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/304 02/07/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/303 02/07/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/301 02/07/2018 Kars İline Gazilik Unvanı Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/299 02/07/2018 Türk Bayrağı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/294 02/07/2018 Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/293 02/07/2018 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/290 02/07/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/287 02/07/2018 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/286 02/07/2018 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/277 02/07/2018 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/267 02/07/2018 Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/263 02/07/2018 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/261 02/07/2018 11/09/1981 Tarihli ve 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/251 02/07/2018 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/250 02/07/2018 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/239 02/07/2018 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/235 02/07/2018 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/233 02/07/2018 Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/231 02/07/2018 Köy Kanunu ile Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/230 02/07/2018 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/228 02/07/2018 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/224 02/07/2018 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda ve 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/223 02/07/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/222 02/07/2018 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/221 02/07/2018 5216 Sayılı ve 10/7/2004 Tarihli Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/220 02/07/2018 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/214 02/07/2018 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/213 02/07/2018 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Teklifi
27 2/212 02/07/2018 İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/209 02/07/2018 İfade Özgürlüğünün Eksiksiz Sağlanması Bağlamında; Terörle Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/205 02/07/2018 2464 Sayılı ve 29/5/1981 Tarihli Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/204 02/07/2018 2 Temmuz Gününün Sevgi ve Hoşgörü Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/201 02/07/2018 Siverek Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/200 02/07/2018 Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/198 02/07/2018 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/196 02/07/2018 İbadethanelerin Elektrik ve Su Giderlerinin Devlet Bütçesinden Karşılanması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/183 02/07/2018 5393 Sayılı ve 31/8/1956 Tarihli Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/180 02/07/2018 Pasaport Kanunu ve Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/179 02/07/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/178 02/07/2018 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/171 02/07/2018 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/169 02/07/2018 Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası (17 Aralık - 25 Aralık) Hakkında Kanun Teklifi
27 2/167 02/07/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/166 02/07/2018 Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/164 02/07/2018 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/154 02/07/2018 TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
27 2/148 02/07/2018 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/145 02/07/2018 Erciş Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/142 02/07/2018 Geçmişte Yaşanan Acı ve Travmaları Hatırlatan İsimleri Taşıyan Yerlerin Belirlenmesi ve Bu İsimlerin Kaldırılmasına İlişkin Tespit Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/140 02/07/2018 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/139 02/07/2018 Irak' ta Kürt Halkına Yönelik Gerçekleştirilen El- Enfal Katliamı Olarak Tanınması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/135 02/07/2018 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/134 02/07/2018 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/123 02/07/2018 Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/120 02/07/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/114 02/07/2018 Toplumsal Mutabakat Komisyonu ile Ortak Akıl Heyeti Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/110 02/07/2018 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/108 02/07/2018 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/107 02/07/2018 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasasının 7'nci Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/106 02/07/2018 5233 Sayılı Yasada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/105 02/07/2018 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/103 02/07/2018 13 Mayıs Gününün Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/97 02/07/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/94 02/07/2018 İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/91 02/07/2018 Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/86 02/07/2018 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanununun 16. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 2/76 02/07/2018 Nüfus Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/70 02/07/2018 Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/67 02/07/2018 19 Ekim Gününün Muhtarlar Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/66 02/07/2018 Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/65 02/07/2018 Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/64 02/07/2018 Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/62 02/07/2018 5393 Sayılı "Belediye Kanunu"na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/61 02/07/2018 Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/51 02/07/2018 İbadet Yerlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/50 02/07/2018 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/47 02/07/2018 5393 Sayılı Belediye Kanununa Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/46 02/07/2018 TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
27 2/45 02/07/2018 Toplumsal Barış ve Demokrasinin Tesisi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/42 02/07/2018 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/41 02/07/2018 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/40 02/07/2018 Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/39 02/07/2018 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/38 02/07/2018 İl İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/37 02/07/2018 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/31 02/07/2018 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/30 02/07/2018 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun, Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, Terörle Mücadele Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
27 2/28 02/07/2018 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sokağa Çıkma Yasaklarından Etkilenen İl ve İlçelerde Esnafa ve Her Ölçekten İşletmelere Kira Yardımı Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
27 2/22 02/07/2018 Gaziantep'te Meydana Gelen Saldırıda Hayatını Kaybeden Yurttaşlarımız İçin Ulusal Yas Günü İlan Edilmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/15 02/07/2018 24/06/2004 Tarihli 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/10 02/07/2018 28 Nisan Gününün İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybedenleri Anma ve Yas Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi
27 2/6 02/07/2018 Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığının Adının Şehit Yarbay Songül Yakut İlçe Jandarma Komutanlığı Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
27 2/5 02/07/2018 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
27 1/238 28/06/2000 584 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 593 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/229 06/03/2000 Sakarya İlinde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/224 28/12/1999 Sivil Müdafaa Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
27 1/223 28/12/1999 İl Özel İdaresi Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/222 09/12/1999 Bir İl ve İki İlçe Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/196 06/06/1995 Sekiz İlçe ve Üç İl Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/182 08/09/1993 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
27 1/180 09/09/1993 Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki