Turkiye Buyuk Millet Meclisi

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
ÖMER SERDAR
Elazığ Milletvekili
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı
Adres: İNSAN HALK. İNC.KOM.BŞK. KAT:4 ODA:4005
Telefon: +90 (312) 420 56 44 +90 (312) 420 56 45
Faks: +90 (312) 420 23 51
FATMA BENLİ
İstanbul Milletvekili
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili
 NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi
Adres: Halkla İlişkiler Binası 3. Kat 2 Nolu Banko Oda: 3055
Telefon: +90 (312) 420 59 46 +90 (312) 420 59 47
Faks: +90 (312) 420 22 64
ŞENAL SARIHAN
Ankara Milletvekili
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili
 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi
Adres: Halkla İlişkiler Binası 2. Kat 3 Nolu Banko Oda: 2027
Telefon: +90 (312) 420 61 24 +90 (312) 420 61 25
Faks: +90 (312) 420 23 41
LEYLA ŞAHİN USTA
Konya Milletvekili
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü
 Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi
 (10 / 392) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi
 Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi
Adres: Halkla İlişkiler Binası 2. Kat 4 Nolu Banko Oda: 2035
Telefon: +90 (312) 420 58 50 +90 (312) 420 58 51
Faks: +90 (312) 420 22 21
E-Posta: @tbmm.gov.tr
SİBEL YİĞİTALP
Diyarbakır Milletvekili
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Katip Üyesi
 Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi
Adres: Halkla İlişkiler Binası 3. Kat 3 Nolu Banko Oda: 3088
Telefon: +90 (312) 420 63 32 +90 (312) 420 63 33
Faks: +90 (312) 420 22 58
E-Posta: @tbmm.gov.tr
ADNAN BOYNUKARA
Adıyaman Milletvekili
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
Adres: Halkla İlişkiler Binası 3. Kat 4 Nolu Banko Oda: 3082
Telefon: +90 (312) 420 59 14 +90 (312) 420 59 15
Faks: +90 (312) 420 22 49
AYDIN ÜNAL
Ankara Milletvekili
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
 Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi
 NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi
Adres: Halkla İlişkiler Binası 4. Kat 3 Nolu Banko Oda: 4066
Telefon: +90 (312) 420 61 54 +90 (312) 420 61 55
Faks: +90 (312) 420 25 33
VEDAT BİLGİN
Ankara Milletvekili
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı
Adres: AGİTPA KOM. BAŞKANI KAT5 ODA 5017
Telefon: +90 (312) 420 57 38 +90 (312) 420 57 39
Faks: +90 (312) 420 23 30
ATAY USLU
Antalya Milletvekili
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi
Adres: Halkla İlişkiler Binası 2. Kat 4 Nolu Banko Oda: 2034
Telefon: +90 (312) 420 58 58 +90 (312) 420 58 59
Faks: +90 (312) 420 22 25
ORHAN ATALAY
Ardahan Milletvekili
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
 İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Türk Grubu Başkanı
Adres: Halkla İlişkiler Binası 4. Kat 2 Nolu Banko Oda: 4017
Telefon: +90 (312) 420 58 36 +90 (312) 420 58 37
Faks: +90 (312) 420 24 88
E-Posta: orhan.atalay@tbmm.gov.tr
İSMAİL AYDIN
Bursa Milletvekili
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
 Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi
 Güney Doğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi
 Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Üyesi
Adres: Halkla İlişkiler Binası 5. Kat 4 Nolu Banko Oda: 5058
Telefon: +90 (312) 420 59 76 +90 (312) 420 59 77
Faks: +90 (312) 420 22 76
E-Posta: ismail.aydin@tbmm.gov.tr
SEMA RAMAZANOĞLU
Denizli Milletvekili
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
Adres: Halkla İlişkiler Binası 1. Kat 2 Nolu Banko Oda: 1018
Telefon: +90 (312) 420 55 72 +90 (312) 420 55 73
Faks: +90 (312) 420 20 71
E-Posta: @tbmm.gov.tr
SAİD YÜCE
Isparta Milletvekili
 Çevre Komisyonu Üyesi
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
Adres: Halkla İlişkiler Binası 2. Kat 4 Nolu Banko Oda: 2069
Telefon: +90 (312) 420 62 14 +90 (312) 420 62 15
Faks: +90 (312) 420 23 81
MEHMET METİNER
İstanbul Milletvekili
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
Adres: Halkla İlişkiler Binası 5. Kat 4 Nolu Banko Oda: 5049
Telefon: +90 (312) 420 60 58 +90 (312) 420 60 59
Faks: +90 (312) 420 23 13
E-Posta: mehmet.metiner@tbmm.gov.tr
ABDULLAH AĞRALI
Konya Milletvekili
 (10 / 518) Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Üyesi
 İçişleri Komisyonu Üyesi
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
Adres: Halkla İlişkiler Binası 6. Kat 3 Nolu Banko Oda: 6056
Telefon: +90 (312) 420 58 82 +90 (312) 420 58 83
Faks: +90 (312) 420 22 34
SELÇUK ÖZDAĞ
Manisa Milletvekili
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
 (10 / 276, 277, 278, 279) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanvekili
Adres: Halkla İlişkiler Binası Z. Kat 1 Nolu Banko Oda: 078
Telefon: +90 (312) 420 59 30 +90 (312) 420 59 31
Faks: +90 (312) 420 22 57
E-Posta: selcuk.ozdag@tbmm.gov.tr
Web: http://www.selcukozdag.com
  Facebook Twitter
ORHAN MİROĞLU
Mardin Milletvekili
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
 Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi
Adres: Halkla İlişkiler Binası 2. Kat 4 Nolu Banko Oda: 2072
Telefon: +90 (312) 420 58 66 +90 (312) 420 58 67
Faks: +90 (312) 420 22 29
TEKİN BİNGÖL
Ankara Milletvekili
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
Adres: Halkla İlişkiler Binası Z. Kat 2 Nolu Banko Oda: 067
Telefon: +90 (312) 420 56 76 +90 (312) 420 56 77
Faks: +90 (312) 420 25 04
E-Posta: tekin.bingol@tbmm.gov.tr
GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
İstanbul Milletvekili
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
Adres: Halkla İlişkiler Binası 4. Kat 2 Nolu Banko Oda: 4028
Telefon: +90 (312) 420 56 04 +90 (312) 420 56 05
Faks: +90 (312) 420 21 11
MAHMUT TANAL
İstanbul Milletvekili
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
Adres: Halkla İlişkiler Binası 4. Kat 3 Nolu Banko Oda: 4105
Telefon: +90 (312) 420 55 60 +90 (312) 420 55 61
Faks: +90 (312) 420 20 90
E-Posta: mahmut.tanal@tbmm.gov.tr
VELİ AĞBABA
Malatya Milletvekili
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
Adres: Halkla İlişkiler Binası 3. Kat 2 Nolu Banko Oda: 3027
Telefon: +90 (312) 420 64 28 +90 (312) 420 64 29
Faks: +90 (312) 420 24 74
E-Posta: veli.agbaba@tbmm.gov.tr
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR
Mersin Milletvekili
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
Adres: Halkla İlişkiler Binası 2. Kat 2 Nolu Banko Oda: 2108
Telefon: +90 (312) 420 59 20 +90 (312) 420 59 21
Faks: +90 (312) 420 22 52
AYŞE ACAR BAŞARAN
Batman Milletvekili
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
Adres: Halkla İlişkiler Binası 4. Kat 4 Nolu Banko Oda: 4041
Telefon: +90 (312) 420 60 96 +90 (312) 420 60 97
Faks: +90 (312) 420 23 31
BURCU ÖZKAN
Muş Milletvekili
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
Adres: Halkla İlişkiler Binası 6. Kat 3 Nolu Banko Oda: 6016
Telefon: +90 (312) 420 58 52 +90 (312) 420 58 53
Faks: +90 (312) 420 22 22
E-Posta: @tbmm.gov.tr
ATİLA KAYA
İstanbul Milletvekili
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi
Adres: Halkla İlişkiler Binası 2. Kat 4 Nolu Banko Oda: 2073
Telefon: +90 (312) 420 54 98 +90 (312) 420 54 99
Faks: +90 (312) 420 20 62
E-Posta: atila.kaya@tbmm.gov.tr
  Facebook
RUHİ ERSOY
Osmaniye Milletvekili
 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
 (10 / 601) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Üyesi
Adres: Halkla İlişkiler Binası 2. Kat 4 Nolu Banko Oda: 2030
Telefon: +90 (312) 420 59 78 +90 (312) 420 59 79
Faks: +90 (312) 420 24 42

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Milli Saraylar

Milli Saraylar

Kuruluşu Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanan Milli Saraylar, zaman içerisindeki katılımlarla birlikte, iki saray, üç köşk, beş kasır, üç müze ve iki fabrikayı bünyesinde barındırmaktadır.

Milli Saraylar Sitesi

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki