Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Komisyon Tutanakları
27. Dönem

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

3. Yasama Yılı
01/07/2020 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Canan Kalsın'ın, Komisyonun bugünkü gündemine ve pandemi nedeniyle vefat edenlere rahmet dilediğine, hastaların sağlıklarına kavuşmalarını temenni ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Canan Kalsın'ın, Komisyonun görev yaptığı iki yıl boyunca yaptığı faaliyetlere ilişkin açıklaması
 • Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Alanlarına Yönlendirilmesi Konulu Alt Komisyon Raporu'na ilişkin görüşmeler
 • 26'ncı Yasama Döneminde kurulan, Türkiye'de Yaşayan Engelli Kadınlar ile Engellilere Bakmakta Olan Kişilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Konulu Alt Komisyon Raporu'na ilişkin görüşmeler
05/03/2020 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Canan Kalsın'ın, Komisyon üyeliğine seçilen İYİ PARTİ Ankara Milletvekili Şenol Sunat'a "Hoş geldiniz." dediğine ve Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Canan Kalsın'ın, Komisyon bünyesinde kurulan alt komisyonlara, Komisyonun UN Women'le birlikte yürüttüğü çalışmaya, bülten hazırlığına, New York'ta düzenlenecek BM toplantısının ertelenmesine, On Birinci Kalkınma Planı'nın hazırlık sürecindeki çalışmalara, Ceren Damar davasına ve kadınla ilgili dilekçelerin Komisyona geleceğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Canan Kalsın'ın, Adalet Bakanlığının 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un Uygulanması Hakkındaki (154/1) sayılı Genelgesi'ne ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Canan Kalsın'ın, Komisyonun 2020 Faaliyet Planı ve BM Kadın Birimiyle yürütülen proje kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarındaki eşitlik birimlerinin analizi konulu çalışma ve yasa taramalarına ilişkin açıklaması
 • Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul'un, Adalet Bakanlığının 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un Uygulanması Hakkındaki (154/1) sayılı Genelgesi hakkında sunumu
 • Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Ramazan Gürkan'ın, Adalet Bakanlığının 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un Uygulanması Hakkındaki (154/1) sayılı Genelgesi hakkında sunumu
 • BM Kadın Birimi Temsilcisi Duygu Arığ'ın, BM Kadın Birimiyle yürütülen proje kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarındaki eşitlik birimlerinin analizi konulu çalışma ve yasa taramaları hakkında sunumu
 • Adalet Bakanlığının 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un Uygulanması Hakkındaki (154/1) sayılı Genelgesi'ne ilişkin görüşmeler
 • Komisyonun 2020 Faaliyet Planı ve BM Kadın Birimiyle yürütülen proje kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarındaki eşitlik birimlerinin analizi konulu çalışma ve yasa taramalarına ilişkin görüşmeler
 • Kayseri Milletvekili Hülya Nergis'in, İstanbul Sözleşmesi'nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu olarak Ankara'da ŞÖNİM'e yaptıkları ziyarete ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Kayseri Milletvekili Hülya Nergis'in yaptığı açıklamasında geçen bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
07/11/2019 Tarihli Toplantı
 • Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın, Komisyon Başkanlığının önerilerinin On Birinci Kalkınma Planı'na yansıtılması ve bu çerçevede kadın-erkek fırsat eşitliğine duyarlı bütçeleme ve cinsiyet kodu konuları hakkında sunumu
 • Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sağlık, İstihdam ve Sosyal Koruma Daire Başkanı Hande Hacımahmutoğlu'nun, Komisyon Başkanlığının On Birinci Kalkınma Planı'na yansıtılan önerileri hakkında sunumu
 • Komisyon Başkanı Canan Kalsın'ın, Komisyonda bugün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yapacağı sunumlara ilişkin açıklaması
 • Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sağlık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayriye Gülşah Uran'ın, kadın-erkek fırsat eşitliğine duyarlı bütçeleme ve bu kapsamda 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinde yapılanlar hakkında sunumu
 • Komisyon Başkanlığının önerilerinin On Birinci Kalkınma Planı'na yansıtılması ve bu çerçevede kadın-erkek fırsat eşitliğine duyarlı bütçeleme ile cinsiyet kodu konularına ilişkin görüşme
2. Yasama Yılı
15/05/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Canan Kalsın'ın, Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Canan Kalsın'ın, Komisyonun 11-14 Mart 2019 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı çalışma ziyaretine ilişkin açıklaması
 • 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde Mardin'de gerçekleştirilen çalıştay sonucunda BM Kadın Birimi ve IPU'yla yapılması kararlaştırılan etkinliklere ilişkin görüşmeler
 • Başta kadınlar olmak üzere üretime katılımı artırmaya yönelik kanun teklifi taslağına ilişkin görüşmeler
 • İstanbul Sözleşmesi'nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Konulu Alt Komisyon Başkanı Kayseri Milletvekili Hülya Nergis'in alt komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi vermesi
 • Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Konulu Alt Komisyon Başkanı Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak'ın alt komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi vermesi
11/12/2018 Tarihli Toplantı
 • Oturum Başkanı Başkan Vekili Candan Yüceer'in, annesinin vefatı nedeniyle Komisyon Başkanı Canan Kalsın'a Komisyon ve şahsı adına sabırlar, merhumeye Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • Oturum Başkanı Başkan Vekili Candan Yüceer'in, Komisyon üyeliğine seçilen Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler'e "Hoş geldiniz." dediğine ilişkin açıklaması
 • Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkan Vekili seçimi
 • Kayseri Milletvekili Hülya Nergis'in, Komisyon Başkan Vekili seçilmesinden dolayı herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
14/11/2018 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Canan Kalsın'ın, Komisyon gündemine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Canan Kalsın'ın, Türkiye'de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi kapsamında öngörülen bazı faaliyetler hakkında Komisyonu bilgilendirmek istediğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle ilgili Sağlık Bakanlığının kamuoyuna henüz açıklanmayan raporuna ilişkin açıklaması
 • Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, İngilizce yayınlanan GREVIO Türkiye Raporu'nun çevirisinin yapılmasına ilişkin açıklaması
 • 26'ncı Yasama Döneminde kurulan Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Alt Komisyonunun taslak raporuna ilişkin görüşmeler
 • Alt komisyonlar kurulmasına dair önergelere ilişkin görüşmeler
 • İstanbul Sözleşmesinin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Konulu Alt Komisyon kurulması
 • Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Konulu Alt Komisyon kurulması
31/10/2018 Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün, Sezgi Kırıt davasını Komisyon Başkanı ve üyelerinin hep birlikte takip etmesinde fayda gördüğüne ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Sezgi Kırıt davasında her türlü desteği vermeye hazır olduklarına ve yeni dönemde Komisyonun faaliyetleriyle ilgili önerilerine ilişkin açıklaması
 • Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, yeni dönemde Komisyonun faaliyetleriyle ilgili önerilerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Canan Kalsın'ın, Komisyonun son üç haftada yapmış olduğu çalışmalara ilişkin açıklaması
 • 26'ncı Yasama Döneminde kurulan Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Alt Komisyonunun taslak raporuna ilişkin görüşmeler
 • Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü'nün, Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Alt Komisyonunun taslak raporu ve Bakanlığın bu kapsamdaki çalışmaları hakkında sunumu
 • Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı Temsilcisi Dr. Şenay Sevengör'ün, Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Alt Komisyonunun taslak raporu ve IPARD programı kapsamındaki uygulamalar hakkında sunumu
 • Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Kırsalda Kadın ve Aile Hizmetleri Çalışma Gurubu Sorumlusu Nimet Kaleli'nin Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Alt Komisyonunun taslak raporu ve Bakanlığın bu kapsamdaki çalışmaları hakkında sunumu
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temsilcisi Güler Özdoğan'ın, Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Alt Komisyonunun taslak raporu ve Bakanlığın bu kapsamdaki çalışmaları hakkında sunumu
10/10/2018 Tarihli Toplantı
 • Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı seçimi
 • Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Canan Kalsın'ın, Başkan seçilmesi dolayısıyla herkese teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
1. Yasama Yılı
26/07/2018 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Jülide Sarıeroğlu'nun, 27'nci Yasama Döneminin hayırlı olmasını dilediğine, Komisyonun hedeflerine ve bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Jülide Sarıeroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun'un istifası nedeniyle boşalan üyeliğe İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca'nın seçilmesinden dolayı kendisine hayırlı olsun dediğine ilişkin açıklaması
 • İç Tüzük'ün 33'üncü maddesi uyarınca Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına ilişkin karar
 • Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kâtip üye seçimi
 • Yasama Uzmanı Emre Topal'ın, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun çalışma usul ve esasları ile Komisyonun geçmişte yaptığı faaliyetler hakkında sunumu
 • BM Kadın Birimi Ülke Direktör Vekili Sabine Nicole Freizer'in, BM Kadın Birimiyle yürütülen Türkiye'de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi hakkında sunumu
 • BM Kadın Proje Koordinatörü Neşe Çakır Sayran'ın, BM Kadın Birimiyle yürütülen Türkiye'de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi hakkında sunumu
 • Komisyonun yeni dönemdeki çalışma programına ilişkin görüşmeler

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki