Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Komisyon Tutanakları
26. Dönem

ANAYASA KOMİSYONU

3. Yasama Yılı
23/04/2018 Tarihli Toplantı
 • Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2312)
 • Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun (2/2312) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun (2/2312) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun (2/2312) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
19/04/2018 Tarihli Toplantı
 • Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile 7 Milletvekilinin Milletvekili Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önergesi (4/147)
 • Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, seçim kararının alındığı bugünde 2 HDP milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesini protesto ederek Komisyondan ayrılacaklarına ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Komisyon Başkanı Mustafa Şentop ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın (4/147) esas numaralı Önerge'nin görüşmeleri sırasında yaptıkları konuşmalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın (4/147) esas numaralı Önerge'nin görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
08/03/2018 Tarihli Toplantı
 • Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137) (Alt komisyon metni)
07/03/2018 Tarihli Toplantı
 • Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137) (Alt komisyon metni)
06/03/2018 Tarihli Toplantı
 • Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2137) (Alt komisyon metni)
 • İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, (2/2137) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 10'uncu maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, (2/2137) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 10'uncu maddesi üzerinde ve bir önceki toplantıda yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Afrin'de şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir'e Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine, Muğla ve Türkiye'ye başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması
 • Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in, Afrin'de şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir'e Allah'tan rahmet, aziz millete ve Muğla'ya başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması
 • Oturum Başkanı Başkan Vekili Abdurrahman Öz'ün, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in (2/2137) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 10'uncu maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Oturum Başkanı Başkan Vekili Abdurrahman Öz'ün, Komisyon üyeliğine seçilen Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'a hayırlı olsun dediğine ilişkin açıklaması
 • Oturum Başkanı Başkan Vekili Abdurrahman Öz'ün, Afrin'de şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir'e Allah'tan rahmet, Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'a, Muğla'ya ve tüm millete başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması
05/03/2018 Tarihli Toplantı
 • Kanun teklifinin ilgili maddelerinde önerge sahiplerinden önce bürokratların teknik açıklama yapmasının uygun olup olmaması hakkında görüşmeler
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un, Komisyon Başkan Vekili Abdurrahman Öz'ün bir erkek çocuğu olduğuna ve kendisini tebrik ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un, Ankara Milletvekili Levent Gök'ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137) (Alt komisyon metni)
 • Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, (2/2137) esas numaralı Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırılıklar içerdiğine ve CHP Grubunun Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nda değişiklikler içeren tekliflerinin de İç Tüzük'ün 35'inci maddesi uyarınca birleştirilerek görüşülmesine ve karara bağlanmasına ilişkin açıklaması
 • Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, yasa teklifinin birçok konuda yoğun bir şekilde tartışılmaya, müzakereye ihtiyacı olduğuna ve teklif sahiplerinin kanun teklifini geri çekmeleri gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, alt komisyonun kurulduğu bir toplantıda maddelerine geçilmesinin doğru olmadığına ilişkin açıklaması
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın (2/2137) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ve Ankara Milletvekili Levent Gök'ün beyanını kabul etmediklerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, CHP Parti Meclisi Üyesi eski Trabzon İl Başkanı Yavuz Karan'ın vefatını öğrendiklerine ve ara istediklerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, (2/2137) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, (2/2137) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yapılan görüşmeye ilişkin açıklaması
 • Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in (2/2137) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2137) görüşmelerinin alt komisyon metni üzerinden yapılmasına ilişkin karar
 • Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 3 arkadaşının (2/2137) esas numaralı Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle İç Tüzük'ün 38'inci maddesi uyarınca reddedilmesi gerektiği hakkında görüşmeler
27/02/2018 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un, İç Tüzük'ün 35'inci maddesine göre Anayasa Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Genel Kurul çalışma saatleri içinde de çalışabilmesi için Başkanlık Divanından izin alındığına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un, TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün'e annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı, merhumeye rahmet dileğine ilişkin açıklaması
 • İç Tüzük'ün 33'üncü maddesi uyarınca Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına ilişkin karar
 • 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137)
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde adının zikredildiğine ve söz konusu beyanları kabul etmediğine ilişkin açıklaması
 • 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2137) ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere alt komisyona sevk edilmesi
27/11/2017 Tarihli Toplantı
 • Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/1929) (Alt komisyon metni)
 • Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/1929) görüşmelerinin alt komisyon metni üzerinden yapılmasına ilişkin karar
24/11/2017 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bütün öğretmenleri tebrik ettiğine ve Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Burdur Milletvekili Reşat Petek'e geçirdiği operasyon nedeniyle geçmiş olsun dilediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un, Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi'nin (2/1929) içeriğine ilişkin açıklaması.
 • Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/1929)
 • Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve arkadaşlarının Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi'nin (2/1929) alt komisyona sevk edilmesine ilişkin önergesi ile alt komisyonun çalışma konusuyla ilgili yazışma yapması, ihtiyaç duyacağı diğer işleri ifa etme konusunda yetkili kılınmasına ilişkin karar
 • Alt komisyon toplantısının 27 Kasım 2017 Pazartesi günü yapılıp yapılamayağı konusunda görüşmeler

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki