Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Komisyon Tutanakları
26. Dönem

ANAYASA KOMİSYONU

3. Yasama Yılı
23/04/2018 Tarihli Toplantı
 • Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2312)
 • Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun (2/2312) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun (2/2312) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun (2/2312) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
19/04/2018 Tarihli Toplantı
 • Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile 7 Milletvekilinin Milletvekili Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önergesi (4/147)
 • Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, seçim kararının alındığı bugünde 2 HDP milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesini protesto ederek Komisyondan ayrılacaklarına ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Komisyon Başkanı Mustafa Şentop ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın (4/147) esas numaralı Önerge'nin görüşmeleri sırasında yaptıkları konuşmalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın (4/147) esas numaralı Önerge'nin görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
08/03/2018 Tarihli Toplantı
 • Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137) (Alt komisyon metni)
07/03/2018 Tarihli Toplantı
 • Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137) (Alt komisyon metni)
06/03/2018 Tarihli Toplantı
 • Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2137) (Alt komisyon metni)
 • İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, (2/2137) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 10'uncu maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, (2/2137) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 10'uncu maddesi üzerinde ve bir önceki toplantıda yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Afrin'de şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir'e Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine, Muğla ve Türkiye'ye başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması
 • Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in, Afrin'de şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir'e Allah'tan rahmet, aziz millete ve Muğla'ya başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması
 • Oturum Başkanı Başkan Vekili Abdurrahman Öz'ün, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in (2/2137) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 10'uncu maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Oturum Başkanı Başkan Vekili Abdurrahman Öz'ün, Komisyon üyeliğine seçilen Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'a hayırlı olsun dediğine ilişkin açıklaması
 • Oturum Başkanı Başkan Vekili Abdurrahman Öz'ün, Afrin'de şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir'e Allah'tan rahmet, Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'a, Muğla'ya ve tüm millete başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması
05/03/2018 Tarihli Toplantı
 • Kanun teklifinin ilgili maddelerinde önerge sahiplerinden önce bürokratların teknik açıklama yapmasının uygun olup olmaması hakkında görüşmeler
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un, Komisyon Başkan Vekili Abdurrahman Öz'ün bir erkek çocuğu olduğuna ve kendisini tebrik ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un, Ankara Milletvekili Levent Gök'ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137) (Alt komisyon metni)
 • Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, (2/2137) esas numaralı Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırılıklar içerdiğine ve CHP Grubunun Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nda değişiklikler içeren tekliflerinin de İç Tüzük'ün 35'inci maddesi uyarınca birleştirilerek görüşülmesine ve karara bağlanmasına ilişkin açıklaması
 • Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, yasa teklifinin birçok konuda yoğun bir şekilde tartışılmaya, müzakereye ihtiyacı olduğuna ve teklif sahiplerinin kanun teklifini geri çekmeleri gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, alt komisyonun kurulduğu bir toplantıda maddelerine geçilmesinin doğru olmadığına ilişkin açıklaması
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın (2/2137) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ve Ankara Milletvekili Levent Gök'ün beyanını kabul etmediklerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, CHP Parti Meclisi Üyesi eski Trabzon İl Başkanı Yavuz Karan'ın vefatını öğrendiklerine ve ara istediklerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, (2/2137) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, (2/2137) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yapılan görüşmeye ilişkin açıklaması
 • Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in (2/2137) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2137) görüşmelerinin alt komisyon metni üzerinden yapılmasına ilişkin karar
 • Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 3 arkadaşının (2/2137) esas numaralı Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle İç Tüzük'ün 38'inci maddesi uyarınca reddedilmesi gerektiği hakkında görüşmeler
27/02/2018 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un, İç Tüzük'ün 35'inci maddesine göre Anayasa Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun Genel Kurul çalışma saatleri içinde de çalışabilmesi için Başkanlık Divanından izin alındığına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un, TBMM Başkan Vekili Yaşar Tüzün'e annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı, merhumeye rahmet dileğine ilişkin açıklaması
 • İç Tüzük'ün 33'üncü maddesi uyarınca Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına ilişkin karar
 • 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137)
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde adının zikredildiğine ve söz konusu beyanları kabul etmediğine ilişkin açıklaması
 • 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2137) ayrıntılı bir şekilde incelenmek üzere alt komisyona sevk edilmesi
27/11/2017 Tarihli Toplantı
 • Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/1929) (Alt komisyon metni)
 • Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/1929) görüşmelerinin alt komisyon metni üzerinden yapılmasına ilişkin karar
24/11/2017 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bütün öğretmenleri tebrik ettiğine ve Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Burdur Milletvekili Reşat Petek'e geçirdiği operasyon nedeniyle geçmiş olsun dilediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un, Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi'nin (2/1929) içeriğine ilişkin açıklaması.
 • Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/1929)
 • Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve arkadaşlarının Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi'nin (2/1929) alt komisyona sevk edilmesine ilişkin önergesi ile alt komisyonun çalışma konusuyla ilgili yazışma yapması, ihtiyaç duyacağı diğer işleri ifa etme konusunda yetkili kılınmasına ilişkin karar
 • Alt komisyon toplantısının 27 Kasım 2017 Pazartesi günü yapılıp yapılamayağı konusunda görüşmeler
2. Yasama Yılı
20/07/2017 Tarihli Toplantı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/1783) (Alt komisyon metni)
 • Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 15'inci maddesiyle ilgili bir değişiklik önergesi varsa öncelikle verilmesine, eski metin üzerinden devam etmenin faydasının olmadığına ilişkin açıklaması
 • Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, madde üzerinde konuşmalar tamamlandıktan sonra teklif sahiplerine söz verilmesinin uygun olacağına ilişkin açıklaması
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 15'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız'ın, Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 15'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Murat Alparslan'ın, Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 15'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız ile Ankara Milletvekili Murat Alparslan'ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ın, Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 15'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 15'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, İç Tüzük Teklifi'nin son derece önemli, doğru ve isabetli bir teklif olduğuna, daha etkin, daha verimli bir Meclis çalışması sağlayabileceğine inandığına ve katkı sağlayan tüm milletvekillerine teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, katkı yapan tüm milletvekillerine teşekkür ettiğine, bu düzenlemeyle muhalefetin sesini kısmak ve İç Tüzük'ün 160 ve 161'inci maddelerini değiştirmek gibi bir niyetlerinin olmadığına ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Ankara Milletvekili Murat Emir'in (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 17'nci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine, CHP'nin Anayasa ve İç Tüzük çalışmalarında ana muhalefet partisi olmasının sorumluluğunu ve inisiyatifini üstlenmediğine, İç Tüzük değişikliğinde öngörülen disiplin cezalarına ve katkıda bulunan bütün milletvekillerini sevgi ve saygıyla selamladığına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 15'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 16'ncı maddesi üzerinde yaptıkları konuşmalardaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 16'ncı maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
19/07/2017 Tarihli Toplantı
 • Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın, Ankara Milletvekili Murat Emir'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, Hatay Milletvekili Serkan Topal'ın (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 13'üncü maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 14'üncü maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 14'üncü maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 14'üncü maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 14'üncü maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, Ankara Milletvekili Murat Emir'in (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 15'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Murat Emir'in, İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ın (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 15'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ın (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 15'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/1783)(Alt komisyon metni)
 • Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, Ankara Milletvekili Murat Emir'in (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 13'üncü maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
18/07/2017 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un, İç Tüzük Teklifi üzerindeki görüşmeler sırasında konuşmaların mümkün olduğu kadar madde içeriğine bağlı kalınarak ve süreyi de makul kullanarak yapılması konusunda hassasiyet gösterilmesini istirham ettiğine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ve böyle bir teklif görüşülürken TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanının TBMM Başkanlığını temsil etmesinin doğru olmadığına ilişkin açıklaması
 • TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'n, Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 5'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 5'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 7'nci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/1783) (Alt komisyon metni)
17/07/2017 Tarihli Toplantı
 • TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 1'inci madde üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın ve Ankara Milletvekili Murat Emir'in (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde yaptıkları konuşmalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya'nın ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın yaptıkları açıklamalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi(2/1783)
 • İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ramazan Bayramı mesajının sakıncalı kavram içerdiği gerekçesiyle gönderilmediğine ve kürsüde söylenilen ifadelerle ilgili de bu uygulamanın yapılması durumunda gelinebilecek ortamı takdirlere sunduğuna ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi görüşmelerinde TBMM Başkanlığının bir Başkan Vekiliyle temsil edilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Oturum Başkanı Komisyon Sözcüsü Abdurrahman Öz'ün açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Oturum Başkanı Komisyon Sözcüsü Abdurrahman Öz'ün açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, İç Tüzük Teklifi'nin CHP ve HDP'nin TBMM Başkanının İç Tüzük yapımı çağrısına olumsuz cevap vermelerinden sonra devam eden bir süreç sonunda getirildiğine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Teklifin tümü üzerinde görüş ifade etmeyen milletvekillerinin maddeler üzerindeki konuşmalarında tümüne ilişkin görüşlerini de ifade edebilecekleri kararı konusunda Komisyon Başkanlık Divanının sözünün arkasında durmasını beklediklerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Komisyonun on üç saattir çalıştığına bu nedenle bugünkü çalışmaların nihayetlendirilmesini istediklerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, İç Tüzük Teklifi'nin imza sahipleri ile TBMM Başkanı ya da Başkan Vekillerinin toplantıda hazır bulunmadıklarına ve ara verilmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması
 • Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 4'üncü maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Oturum Başkanı Komisyon Sözcüsü Abdurrahman Öz'ün, TBMM Başkanlığı temsilcisinin yetki belgesiyle Komisyon toplantısında hazır bulunduğuna ilişkin açıklaması
14/07/2017 Tarihli Toplantı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi'nin (2/1783) görüşmelerinin 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nden sonraya ertelenmesine ilişkin teklif hakkında görüşmeler
 • (2/1783) esas numaralı İçtüzük Teklifi'nin maddelerinin, madde gerekçelerinin ve genel gerekçesinin Anayasa'nın metnine ve ruhuna aykırı olması sebebiyle İç Tüzük'ün 38'inci maddesi gereğince Komisyon tarafından reddedilmesine ilişkin önergeler hakkında görüşmeler
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/1783) (Alt komisyon metni)
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/1783) görüşmelerinin alt komisyon metni üzerinden yapılmasına ilişkin karar
 • İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Ankara Milletvekili Levent Gök'ün (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, bu görüşmelerde birbirine cevap verme ihtiyacının makul olduğuna ancak bunun usul çerçevesinde ifade edilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın, Ankara Milletvekili Levent Gök'ün (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 8 Haziran 2017'de TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın daveti üzerine yapılan toplantıda Anayasa değişikliğinden sonra gelen bu İç Tüzük Teklifi'yle ilgili düşüncelerini ifade ettiklerine, arada geçen kimi cümlelerden başka anlamlar çıkarılmaya çalışıldığı için açıklama yapmayı gerekli gördüğüne ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Ankara Milletvekili Levent Gök'ün yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı fadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, 15 Temmuz gecesi demokrasimize yönelik müdahalenin milletin ve TBMM üyelerinin birlikte tek vücut olmasıyla bertaraf edildiğine, İç Tüzük Teklifi görüşmelerinde muhalefetin değerlendirmelerinin teklifi getirenler tarafından sabırla dinlenmesinin, değerlendirmelerde önünün kesilmemesinin İç Tüzük'ün sağlıklı çıkması için faydalı olacağına ilişkin açıklaması
12/07/2017 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi'ne (2/1783) ve 15 Temmuz gazilerine şifa, şehit yakınlarına başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi'nin (2/1783) alt komisyona sevk edilmesi
29/12/2016 Tarihli Toplantı
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504)
 • Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 12'nci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 12'nci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 12'nci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya'nın Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 13'üncü maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 16'ncı maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Levent Gök'ün Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Levent Gök'ün Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir rahatsızlık geçiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'a geçmiş olsun dileğinde bulunduklarına ilişkin açıklaması
 • Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'a geçmiş olsun dileğinde bulunduklarına ilişkin açıklaması
 • Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 17'nci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 17'nci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Samsun Milletvekili Ahmet Demircan'ın (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 17'nci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 19'uncu maddesiyle Anayasa'nın toplam 57 maddesinde değişiklik yapıldığına ilişkin açıklaması
 • Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın Anayasa Komisyonunun Türk demokrasisi, demokratik cumhuriyet ve hukuk devleti konusunda kötü bir sınav verdiğine ilişkin açıklaması
 • Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın bir toplumun ortak anayasasının ancak ve ancak o toplumun farklı kesimlerinin veya temsilcilerinin demokratik müzakeresiyle mümkün olabileceğine ilişkin açıklaması
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın Anayasa değişiklik teklifinin hayırlara vesile olmasını niyaz ettiğinilişkin açıklaması
 • Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Anayasa değişiklik teklifinin hayırlı olmasını dilediğine ve emeği geçenleri kutladığına ilişkin açıklaması
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • Görüşmelerde konuşma sürelerinin belirli olması gerektiği hakkında görüşmeler
 • (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin usule ve İç Tüzük'e uygun yapılıp yapılmadığı hakkında görüşmeler
 • Oturum Başkanı Komisyon Sözcüsü Abdurrahman Öz'ün Anayasa Komisyonu üyeleri ve Başkanlık Divanı adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'a geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açıklaması
28/12/2016 Tarihli Toplantı
 • Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin teselsül ettirilmiş 6'ncı maddesinde hukuk tekniğine uygun olmayan bir yazım dili kullanıldığına ilişkin açıklaması
 • Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın 28 Aralık 2011 Roboski katliamının 5'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın Tekirdağ Milletvekili CandanYüceer'in (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin teselsül ettirilmiş 6'ncı maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin teselsül ettirilmiş 6'ncı maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun 28 Aralık 2011 Roboski katliamının 5'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması
 • Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin teselsül ettirilmiş 6'ncı maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın tarihten husumet değil ders çıkarılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin teselsül ettirilmiş 7'nci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin teselsül ettirilmiş 7'nci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Özgür Özel'in İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin teselsül ettirilmiş 7'nci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin teselsül ettirilmiş 7'nci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin teselsül ettirilmiş 7'nci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin teselsül ettirilmiş 7'nci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin teselsül ettirilmiş 8'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç'in (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin teselsül ettirilmiş 8'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin teselsül ettirilmiş 9'uncu maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 11'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Özgür Özel'in (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 11'inci maddesinin oylamasının yapıldıktan sonra değişiklik önergesinin oylamasının yapıldığına ve önerge oylama işleminin geçerli olmayacağına ilişkin açıklaması
 • Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504)
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin usule ve İç Tüzük'e uygun yapılıp yapılmadığı hakkında görüşmeler
27/12/2016 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un dün geceki toplantı sonrasında bir rahatsızlık geçiren Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'e geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un Komisyon çalışmaları sırasında sağlık görevlilerinin hazır bulunduğuna ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın Komisyonun yoğun bir katılımla çalıştığına ve bu sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesinde doktor bulunmadığına ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Levent Gök'ün Komisyonun fiziki şartlarının uygunsuzluğunun salonda bulunan herkesin sağlığını tehdit ettiğine ilişkin açıklaması
 • Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in Anayasa değişikliği görüşmelerinde söz isteyen milletvekillerinin konuşma hakları bulunduğuna ve kifayetimüzakere uygulamasına son verilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 3'üncü maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Levent Gök'ün Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Levent Gök'ün Komisyonun çalışma esasları, söz verme işlemleri ve konuşma sürelerine ilişkin açıklaması
 • Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın Komisyonun çalışma esasları, söz verme işlemleri ve konuşma sürelerine ilişkin açıklaması
 • Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Komisyonun çalışma esasları, söz verme işlemleri ve konuşma sürelerine ilişkin açıklaması
 • Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 4'üncü maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Levent Gök'ün askerlerimizin infazıyla ilgili görüntüler konusunda Hükûmetin kamuoyunu aydınlatması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu'nun İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 4'üncü maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin teselsül ettirilmiş 5'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ve görüşmelerin belirli bir sınır çerçevesinde yapılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Murat Emir'in imza sahiplerinin komisyondaki bir teklif ya da tasarıyla ilgili herhangi bir tasarruflarının olamayacağına ilişkin açıklaması
 • Tutuklu bulunan HDP milletvekillerinin görüşmelere katılamamaları nedeniyle (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin durdurulması istemine ilişkin önerge hakkında görüşmeler
 • (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin TRT 3 kanalından canlı yayınlanması taleplerine ilişkin önerge hakkında görüşmeler
 • Anayasa değişikliği teklifi verilebilme şartlarına ve (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin görüşülme usulü hakkında görüşmeler
 • Komisyon çalışmalarında İç Tüzük hükümlerine uyulması ve hakaret içeren kaba sözler söylenmemesi gerektiği hakkında görüşmeler
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504)
26/12/2016 Tarihli Toplantı
 • (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin görüşme usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un Mardin Milletvekili Mithat Sancar'a geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açıklaması
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504)
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın Ankara Milletvekili Murat Emir'in usul görüşmesiyle ilgili yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun Ankara Milletvekili Murat Emir'in usul görüşmesiyle ilgili yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Murat Emir'in Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın Cumhuriyet Halk Partisi olarak Komisyon çalışmalarında provokasyonlara alet olmayacaklarına ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Murat Emir'in İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ın (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ın Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 2'nci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
24/12/2016 Tarihli Toplantı
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504)
 • Oturum Başkanı Komisyon Sözcüsü Abdurrahman Öz'ün Komisyonda söz verme işlemlerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın söz verme işlemleriyle ilgili herhangi bir güvensizliğin söz konusu olmadığına ilişkin açıklaması
 • Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün Milliyetçi Hareket Partisinin Genel Başkanı ve bütün milletvekillerinin şeffaf, açık, ve mert olarak tavrını ortaya koyduğuna, hiçbir pazarlığın içerisinde olmadığına ilişkin açıklaması
23/12/2016 Tarihli Toplantı
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504)
 • Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ile Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu'nu (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptıkları konuşmalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Özgür Özel'in HDP binalarına yapılan saldırıları Mecliste kınadıklarına ve Milliyetçi Hareket Partisinin Anayasa değişikliği konusundaki tavrına ilişkin açıklaması
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın Milliyetçi Hareket Partisinin ciddi bir parti olarak kırk yedi yıllık siyasi geleneği içerisinde ne yapmak istediğini ve ne yaptığını bilen bir şekilde davrandığına ilişkin açıklaması
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Komisyondaki tartışmaların sadece hukuki ve teknik bir çalışmaya indirgenmesini doğru bulmadıklarına ilişkin açıklaması
22/12/2016 Tarihli Toplantı
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/1504)
21/12/2016 Tarihli Toplantı
 • Komisyon toplantısında söz isteyen tüm üyelere konuşma hakkı verilmesi ve bu konudaki usuli eksikliğin giderilmesi gerektiği hakkında görüşmeler
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504)
 • Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinde uzmanlardan görüş alınmasını talep ettiğine ilişkin açıklaması
 • Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • Mardin Milletvekili Erol Dora'nın Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • Oturum Başkanı Komisyon Başkan Vekili Reşat Petek'in Fırat Kalkanı Operasyonu'nda 10 askerin şehit olduğu haberine ilişkin açıklaması
20/12/2016 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un terör olaylarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, bir suikastla vefat eden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un ailesine başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması
 • Fiziki şartların elverişsizliği nedeniyle Komisyon çalışmalarının sağlıklı yürütülemeyeceği, toplantıya kimlerin katılabileceği ve görsel basının görüşmeleri takip etmesi hakkında görüşmeler
 • (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin görüşme şekli ve süreci hakkında görüşmeler
 • (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırı olması sebebiyle İç Tüzük'ün 38'inci maddesi uyarınca tümünün geri çekilmesine ilişkin önergeler hakkında görüşmeler
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504)
1. Yasama Yılı
02/05/2016 Tarihli Toplantı
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1028)
 • Fiziki şartların elverişsizliği nedeniyle Komisyon çalışmalarının tatil edilip edilmemesi hakkında görüşmeler
 • (2/1028) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesinin ve gerekçesinin Anayasa'nın metnine ve ruhuna aykırı olması sebebiyle İç Tüzük'ün 38'inci maddesi gereğince esas hakkındaki görüşmelere başlamadan Komisyon tarafından reddedilmesine ilişkin önerge hakkında görüşmeler
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, hiç kimsenin Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisine tavsiyede bulunmaması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın (2/1028) esas numaralı Kanun Teklifi'yle ilgili konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • (2/1028) esas numaralı Kanun teklifinin geneli ve maddeleri üzerinde konuşma süresinin, Komisyon üyesi olmayan milletvekilleri için beşer dakika ile sınırlandırılmasına ilişkin karar
28/04/2016 Tarihli Toplantı
 • Komisyonun çalışma usul ve düzeni hakkında görüşmeler
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1028)
21/04/2016 Tarihli Toplantı
 • Siyasi Etik Kanunu Teklifi (2/1000) görüşmelerinin alt komisyon metni üzerinden yapılması kabul edilmesine ilişkin karar
 • Siyasi Etik Kanunu Teklifi (2/1000) (Alt komisyon metni)
14/04/2016 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un, siyasi etik kavramı ve bu konuda Parlamentoda yapılan çalışmalara ilişkin açıklaması
 • Siyasi Etik Kanunu Teklifi'nin (2/1000) alt komisyona sevk edilmesi
 • Siyasi Etik Kanunu Teklifi (2/1000)
11/02/2016 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un, Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluş ve işleyiş süreci ile bireysel başvuru açısından önemine ilişkin açıklaması
 • Kamu Başdenetçisi M. Nihat Ömeroğlu'nun, Kamu Denetçiliği Kurumunun faaliyetleri ve görev alanları ile 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu yürürlüğe girdikten sonra ortaya çıkan sorunlar hakkında sunumu
 • Kamu Denetçiliği Kurumunun faaliyetleri ve görev alanları ile 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu yürürlüğe girdikten sonra ortaya çıkan sorunlara ilişkin görüşmeler
14/01/2016 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un, 24'üncü Dönemde kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonunun çalışmalarına ve Meclise sevk edilen dokunulmazlık dosyalarına ilişkin açıklaması
 • Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Meclise sevk edilen dokunulmazlık dosyalarına ilişkin açıklaması
 • Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Meclise sevk edilen dokunulmazlık dosyalarına ilişkin açıklaması
 • Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Meclise sevk edilen dokunulmazlık dosyalarına ilişkin açıklaması
 • Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Meclise sevk edilen dokunulmazlık dosyalarına ilişkin açıklaması
 • Yasama Uzmanı İbrahim Halil Tavaş'ın, 24'üncü Dönemde kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonunun çalışmaları hakkında sunumu
 • 24'üncü Dönemde kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonunun çalışmalarına ilişkin görüşmeler
16/12/2015 Tarihli Toplantı
 • Burdur Milletvekili Reşat Petek'in, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Murat Emir'in, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz'ün, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ın, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Antalya Milletvekili Mustafa Köse'nin, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu'nun, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat'ın, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin'in, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Murat Alparslan'ın, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız'ın, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan'ın, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • İç Tüzük'ün 33'üncü maddesi uyarınca Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına ilişkin karar
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
 • Yasama Uzmanı A. Haluk Kurnaz'ın komisyonlarda kanun yapım süreci ve Anayasa Komisyonu hakkında sunumu

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki