Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Komisyon Tutanakları
26. Dönem

ADALET KOMİSYONU

3. Yasama Yılı
14/02/2018 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya'nın, toplantının 14.30'a ertelendiğine, alacaklar ve üçüncü şahıs elinde haczedilen mallarla ilgili düzenlemeye ilişkin açıklaması
 • Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın, Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın (1/913) esas numaralı Kanun Tasarısı'nın (Alt komisyon metni) tümü üzerinde yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/913) (Alt komisyon metni)
06/02/2018 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya'nın, Adalet Komisyonunun millî yasama tarihindeki önemine, yargı mensuplarının kendilerini ve adaleti FETÖ'nün buyruğuna ciro etmelerini açıklayamadığına, şehitlerimize Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın (1/913) alt komisyona sevk edilmesine ilişkin görüşmeler
 • Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın (1/913) alt komisyona sevk edilmesi
2. Yasama Yılı
19/06/2017 Tarihli Toplantı
 • Bölge Adliye ve Bölge İdari Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/839) (Alt Komisyon metni)
 • İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı (1/850) (Alt Komisyon metni)
 • Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'nın, Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın Bölge Adliye ve Bölge İdari Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın (1/839) tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
06/06/2017 Tarihli Toplantı
 • Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Tasarısı(1/839)
 • İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı(1/850)
 • Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya'nın, Komisyon üyeliğine seçilen Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'ya "Hayırlı olsun" dediğine ve başarılar dilediğine ilişkin açıklaması
 • Bölge Adliye ve Bölge İdari Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın (1/839) alt komisyona sevk edilmesine ilişkin görüşmeler
 • İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın (1/850) alt komisyona sevk edilmesine ilişkin görüşmeler
 • Bölge Adliye ve Bölge İdari Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın (1/839) alt komisyona sevk edilmesi
 • İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın (1/850) alt komisyona sevk edilmesi
23/11/2016 Tarihli Toplantı
 • Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/775) (S.Sayısı: 438) (Geçici madde 1)
09/11/2016 Tarihli Toplantı
 • Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/775) (Alt Komisyon metni)
02/11/2016 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya'nın İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'ya yeni görevinde başarılar dilediğine, Komisyona yeni üye seçilen Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir'e hayırlı olsun dileğinde bulunduğuna, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklaması
 • Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklaması
 • Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklaması
 • Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklaması
 • Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklaması
 • Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/775)
 • Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın (1/775) alt komisyona sevk edilmesi
1. Yasama Yılı
17/06/2016 Tarihli Toplantı
 • Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/726)
16/06/2016 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya'nın, İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli'ye Komisyon üyesi seçilmesi nedeniyle "Hoş geldiniz." dediğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin, kendisinin de aralarında bulunduğu 24 CHP milletvekiliyle ilgili "CHP'deki Hainler" şeklinde çıkan haberlere ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara'nın bütün apartmanların posta kutularında 24 CHP milletvekilinin hedef gösterildiği broşürlerin dağıtılmasıyla ve cezaevlerinin durumuyla ilgili Adalet Bakanından bir açıklama beklediğine ilişkin açıklaması
 • Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Adalet Bakanı olarak hiçbir gazeteciye, hiçbir kişiye tek bir isim dahi vermediğine, kendisine yazılı soru önergesi yöneltilirse milletvekillerinin cezaevi ziyaretleriyle ilgili bilgi verebileceğine ilişkin açıklaması
 • Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/726)
 • (1/726) esas numaralı Kanun Tasarısı'nın tamamının Anayasa'nın 2, 9, 13, 138, 139, 154 ve 155'inci maddelerine aykırı olduğundan İç Tüzük'ün 38'inci maddesi uyarınca maddelerin müzakeresine geçilmeden reddedilmesine ilişkin önerge hakkında görüşmeler
02/06/2016 Tarihli Toplantı
 • Bilirkişilik Kanunu Tasarısı (1/687) (Alt Komisyon metni)
 • İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, Alman Federal Meclisinin 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren kararına ilişkin açıklaması
 • Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Alman Federal Meclisinin 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren kararına ilişkin açıklaması
 • Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel'in, Alman Federal Meclisinin 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren kararına ilişkin açıklaması
 • Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un, Alman Federal Meclisinin 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren kararına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya'nın, Alman Federal Meclisinin 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren kararına ilişkin açıklaması
01/06/2016 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya'nın, 65'inci Hükûmete ve Başbakan Yardımcılığı görevine atanan Adalet Komisyonu üyesi Veysi Kaynak'a başarılar dilediğine ilişkin açıklaması
 • Bilirkişilik Kanunu Tasarısı (1/687) (Alt Komisyon metni)
06/04/2016 Tarihli Toplantı
 • Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği Kanunu Tasarısı (1/695) (Alt komisyon metni)
05/04/2016 Tarihli Toplantı
 • Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, 5 Nisan Avukatlar Günü'ne ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, 5 Nisan Avukatlar Günü'ne ilişkin açıklaması
 • Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, 5 Nisan Avukatlar Günü'ne ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, 5 Nisan Avukatlar Günü'ne ilişkin açıklaması
 • Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin'in, 5 Nisan Avukatlar Günü'ne ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya'nın, 5 Nisan Avukatlar Günü'ne ilişkin açıklaması
 • Bilirkişilik Kanunu Tasarısı (1/687)
 • Bilirkişilik Kanunu Tasarısı'nın (1/687)alt komisyona sevk edilmesi
31/03/2016 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya'nın, 31/3/2015 tarihinde teröristlerce şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'a rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, 31/3/2015 tarihinde teröristlerce şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'a rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün, 31/3/2015 tarihinde teröristlerce şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'a rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, 31/3/2015 tarihinde teröristlerce şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'a rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, 31/3/2015 tarihinde teröristlerce şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'a rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, 31/3/2015 tarihinde teröristlerce şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'a rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Can Dündar ile Erdem Gül'ün dava süreçlerine ve Amerika'da devam eden Zarrab davasına ilişkin açıklaması
 • Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın konuşmasına ilişkin açıklaması
 • Cezai Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Tasarısı (1/695)
 • Cezai Konularda Uluslararası Adlî İşbirliği Kanunu Tasarısı'nın (1/695) alt komisyona sevk edilmesi
10/02/2016 Tarihli Toplantı
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı (1/541) (Alt Komisyon metni)
09/02/2016 Tarihli Toplantı
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı(1/541)
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
27/01/2016 Tarihli Toplantı
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı (1/541)
 • İç Tüzük'ün 33'üncü maddesi uyarınca Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına ilişkin
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı'nın (1/541) alt komisyona sevkine ilişkin

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki