Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Komisyon Tutanakları
24. Dönem

ADALET KOMİSYONU

5. Yasama Yılı
17/03/2015 Tarihli Toplantı
 • Yargıtay Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2746)
11/02/2015 Tarihli Toplantı
 • İnsan Zararları Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevlerine Dair Kanun Teklifi (2/2203)
22/01/2015 Tarihli Toplantı
 • Askerî Hâkimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair KanunTasarısı (Devam)
08/01/2015 Tarihli Toplantı
 • Askerî Hâkimler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
13/11/2014 Tarihli Toplantı
 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tekliflerinin Alt Komisyon Raporu (2/2418) ve Hâkim ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2380) birleştirilerek görüşülmesi (Devam)
12/11/2014 Tarihli Toplantı
 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tekliflerinin Alt Komisyon Raporu (2/2418) ve Hâkim ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2380) birleştirilerek görüşülmesi (Devam)
11/11/2014 Tarihli Toplantı
 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tekliflerinin Alt Komisyon Raporu (2/2418) ve Hâkim ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2380) birleştirilerek görüşülmesi
21/10/2014 Tarihli Toplantı
 • Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2380)
15/10/2014 Tarihli Toplantı
 • Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülme usul ve esaslarına ilişkin usul hakkında görüşmeler
4. Yasama Yılı
16/07/2014 Tarihli Toplantı
 • Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2282)
09/07/2014 Tarihli Toplantı
 • Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (Devam)
26/06/2014 Tarihli Toplantı
 • İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı ( 1/758) (Devam)
24/06/2014 Tarihli Toplantı
 • İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı (1/758)
19/06/2014 Tarihli Toplantı
 • Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı
29/05/2014 Tarihli Toplantı
 • Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (Devam)
28/05/2014 Tarihli Toplantı
 • Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (Devam)
27/05/2014 Tarihli Toplantı
 • Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
14/05/2014 Tarihli Toplantı
 • 13.05.2014 Salı günü Soma'da yaşanan faciayla ilgili taziye konuşmaları
29/04/2014 Tarihli Toplantı
 • Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
18/02/2014 Tarihli Toplantı
 • Ceza ve İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı (1/742)
13/02/2014 Tarihli Toplantı
 • Terörle Mücadele Kanunu'nun 10'uncu Maddesi Uyarınca Kurulan Ağır Ceza Mahkemesinin Kaldırılmasına ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1981) (Devam)
12/02/2014 Tarihli Toplantı
 • Terörle Mücadele Kanunu'nun 10'uncu Maddesi Uyarınca Kurulan Ağır Ceza Mahkemesinin Kaldırılmasına ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1981) (Devam)
11/02/2014 Tarihli Toplantı
 • Terörle Mücadele Kanunu'nun 10'uncu Maddesi Uyarınca Kurulan Ağır Ceza Mahkemesinin Kaldırılmasına ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1981)
16/01/2014 Tarihli Toplantı
 • Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Devam)
15/01/2014 Tarihli Toplantı
 • Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Devam)
14/01/2014 Tarihli Toplantı
 • Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Devam)
13/01/2014 Tarihli Toplantı
 • Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Devam)
12/01/2014 Tarihli Toplantı
 • Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Devam)
11/01/2014 Tarihli Toplantı
 • Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (Devam)
10/01/2014 Tarihli Toplantı
 • Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
19/12/2013 Tarihli Toplantı
 • Danıştay Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (Devam)
14/12/2013 Tarihli Toplantı
 • Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
3. Yasama Yılı
19/06/2013 Tarihli Toplantı
 • Yargı Hizmetleri ile İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
 • Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
18/06/2013 Tarihli Toplantı
 • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
 • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
29/05/2013 Tarihli Toplantı
 • Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılaması Usulleri Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
22/05/2013 Tarihli Toplantı
 • İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı
29/03/2013 Tarihli Toplantı
 • İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/748) (Devam)
28/03/2013 Tarihli Toplantı
 • İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/748)
26/03/2013 Tarihli Toplantı
 • Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (Devam)
14/03/2013 Tarihli Toplantı
 • İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
 • Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
25/01/2013 Tarihli Toplantı
 • Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (Devam)
24/01/2013 Tarihli Toplantı
 • Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
28/11/2012 Tarihli Toplantı
 • Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (Devam)
27/11/2012 Tarihli Toplantı
 • Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (Devam)
20/11/2012 Tarihli Toplantı
 • Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
31/10/2012 Tarihli Toplantı
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun Tasarısı
04/10/2012 Tarihli Toplantı
 • Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/625)
2. Yasama Yılı
21/06/2012 Tarihli Toplantı
 • Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
31/05/2012 Tarihli Toplantı
 • Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (Devam)
30/05/2012 Tarihli Toplantı
 • Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (Devam)
24/05/2012 Tarihli Toplantı
 • Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (Devam)
23/05/2012 Tarihli Toplantı
 • Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (Devam)
02/05/2012 Tarihli Toplantı
 • Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
26/04/2012 Tarihli Toplantı
 • Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı (Devam)
25/04/2012 Tarihli Toplantı
 • Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı (Devam)
11/04/2012 Tarihli Toplantı
 • Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (Devam)
29/03/2012 Tarihli Toplantı
 • Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
22/03/2012 Tarihli Toplantı
 • Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
05/03/2012 Tarihli Toplantı
 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı (Devam)
01/03/2012 Tarihli Toplantı
 • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı
16/02/2012 Tarihli Toplantı
 • Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı
15/02/2012 Tarihli Toplantı
 • Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
14/02/2012 Tarihli Toplantı
 • Usul Hakkında Görüşmeler
 • Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
12/01/2012 Tarihli Toplantı
 • Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
11/01/2012 Tarihli Toplantı
 • Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
04/01/2012 Tarihli Toplantı
 • Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı
08/12/2011 Tarihli Toplantı
 • 24.11.2011 Tarihli ve 6250 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi
22/11/2011 Tarihli Toplantı
 • Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki