Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Komisyon Tutanakları
26. Dönem

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU

3. Yasama Yılı
01/11/2017 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın, Komisyonda tam tutanak tutulması kararının daha önce alındığına, Komisyonun yasama faaliyetlerine, Komisyonu ziyaret eden yabancı heyetlere ve sivil toplum örgütlerine, Ankara'dan başlamak üzere bazı savunma sanayi tesislerinin ziyaret edilmesine ve bu konuda Komisyon üyelerinin görüşlerini almak istediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın, Komisyon Üyesi Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün TBMM Başkan Vekilliğine seçilmesi nedeniyle kendisine hayırlı olsun dediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın, Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın, yapılan açıklamalara ve Komisyonun savunma sanayi tesislerine yapılacak çalışma ziyaretleri programına ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Komisyonun değerlendirme ve hazırlık çalışmalarına ilişkin açıklaması
 • Hatay Milletvekili Birol Ertem'in, Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Komisyonun değerlendirme ve hazırlık çalışmalarına ilişkin açıklaması
 • Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Komisyonun değerlendirme ve hazırlık çalışmalarına, TBMM Başkan Vekili seçilmesi nedeniyle toplantıya nezaketen katıldığına, vedalaşıp, teşekkür edip helallik istediğine ilişkin açıklaması
 • Muğla Milletvekili Nihat Öztürk'ün, Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Komisyonun değerlendirme ve hazırlık çalışmalarına ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un, Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Komisyonun değerlendirme ve hazırlık çalışmalarına ilişkin açıklaması
 • Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün'ün, Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Komisyonun değerlendirme ve hazırlık çalışmalarına ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Komisyonun değerlendirme ve hazırlık çalışmalarına ilişkin açıklaması
 • Trabzon Milletvekili Adnan Günnar'ın, Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Komisyonun değerlendirme ve hazırlık çalışmalarına ilişkin açıklaması
 • Osmaniye Milletvekili Suat Önal'ın, Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Komisyonun değerlendirme ve hazırlık çalışmalarına ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu'nun, Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Komisyonun değerlendirme ve hazırlık çalışmalarına ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Ömer Ünal'ın, Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Komisyonun değerlendirme ve hazırlık çalışmalarına ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı'nın, Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Komisyonun değerlendirme ve hazırlık çalışmalarına ilişkin açıklaması
 • Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'in, Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Komisyonun değerlendirme ve hazırlık çalışmalarına ilişkin açıklaması
 • Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın'ın, Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Komisyonun değerlendirme ve hazırlık çalışmalarına ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, yaptığı açıklamasındaki bazı ifadeleriyle ilgili kendisine yapılan eleştirilere ilişkin açıklaması
1. Yasama Yılı
10/06/2016 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın, halkımızın hür ve müstakil olarak yaşaması için canlarını ortaya koyan şehit ve gazileri şükranla andığına ilişkin açıklaması
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/725)
31/03/2016 Tarihli Toplantı
 • Komisyon gündeminde yer alan uluslararası anlaşmalar tali Komisyon olarak görüşüleceğinden, İç Tüzük'ün 23'üncü maddesi uyarınca görüşmelerin tasarıların maddelerine geçilmeden tümü üzerinde yapılmasına ilişkin karar
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Bulunan Rus Defin Yerleri ile Rusya Federasyonu Topraklarında Bulunan Türk Defin Yerleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı(1/656)
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim ve Öğretim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı(1/659)
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı(1/661)
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı(1/664)
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanlarda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı(1/669)
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Türkiyedeki Işık Tatbikatı Sırasında Ev Sahibi Ülke Tarafından Sağlanacak Destek Konusunda Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı(1/671)
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti ArasındaGizlilik Dereceli Bilginin Karşılıklı Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı(1/681)
 • Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun uzman çavuşların sorunlarına ilişkin açıklaması
 • İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının sorunlarının Komisyonda ele alınmasına ilişkin açıklaması
 • Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının sorunlarının Komisyonda ele alınmasına ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının sorunlarının Komisyonda ele alınmasına ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının sorunlarının Komisyonda ele alınmasına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Faruk Özlü'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının sorunlarını ve taleplerini gündeme alınmasıyla ilgili bir çalışma yapılacağına ilişkin açıklaması
24/02/2016 Tarihli Toplantı
 • TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor A. Arif Ergin'in, kurumun savunma ve havacılık sanayisiyle ilgili çalışmaları ve geleceğe yönelik stratejik kurumsal hedefleri hakkında hakkında sunumu
17/02/2016 Tarihli Toplantı
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/577)
 • Komisyon gündeminde yer alan uluslararası anlaşmalar tali Komisyon olarak görüşüleceğinden, İç Tüzük'ün 23'üncü maddesi uyarınca görüşmelerin tasarıların maddelerine geçmeden tümü üzerinde yapılmasına ilişkin karar
 • Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Özel Harekat Komutanlığı Arasında Birleşik Özel Harekat Kuvvetleri Tatbikatlarının İcrasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/487)
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında İcra Edilecek Kafkas Kartalı Küçük Birlik Komando Tatbikatı İçin Ev Sahibi Ülke Desteği Koşullarına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/508)
 • Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı İle Mali Cumhuriyeti Savunma ve Mücahitler Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/555)
 • Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Genel Karargahı Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/582)
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/583)
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/584)
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
11/02/2016 Tarihli Toplantı
 • Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Hükûmetin Suriye politikası, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde şehit olan güvenlik görevlileri ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mobbing ve intihar olayları konularında bilgi almak istediğine ilişkin açıklaması
 • Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın, Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün'ün, Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, Suriye ve terör konusundaki son gelişmeler ile tek tip askerlik konusunda bilgi istediklerine ilişkin açıklaması
 • Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerin farklı algılanmasından üzüntü duyduğuna ilişkin açıklaması
 • İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın, Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı'nın, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun Londra'da yaptığı açıklamayı kınadığına, güvenlik güçlerine moral verilmesini desteklediğine ve İstanbul'da bulunan Teknopark'ta faaliyet gösteren şirketlerin çalışmaları konusunda brifing verilmesini istediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Faruk Özlü'nün, Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un açıklamasında ifade ettiği konularla ilgili olarak Millî Savunma Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığından bilgi isteyeceğine ilişkin açıklaması
 • SASAD'ın faaliyet alanı ve yönetim kurul üyelerinin çalışma alanlarına ilişkin bilgi verilmesi
 • SASAD Yönetim Kurulu Başkanı K. Nail Kurt'un, Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneğinin faaliyetleri ve görev alanları hakkında sunumu
07/01/2016 Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, Anayasa'nın 72'nci maddesine uygun olacak şekilde standart bir askerlik sisteminin tesisi konusunda Komisyonun çalışma yapmasını önerdiğine ilişkin açıklaması
 • Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Parlamentoda daha önceki dönemlerde yaptığı görevler ve Komisyonda yeni göreve başlamasına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Faruk Özlü'nün, Komisyon üyesi Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'e babasının vefatı nedeniyle başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması
 • Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Köksal Liman'ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığının faaliyetleri ve görev alanları hakkında sunumu
 • Savunma Sanayi Müsteşarlığının faaliyetleri ve görev alanlarına ilişkin görüşmeler
06/01/2016 Tarihli Toplantı
 • Komisyon gündeminde yer alan uluslararası anlaşmalar tali komisyon olarak görüşüleceğinden, İç Tüzük'ün 23'üncü maddesi uyarınca görüşmelerin tasarıların maddelerine geçmeden tümü üzerinde yapılmasına ilişkin karar
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/331)
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/368)
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/350)
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/357)
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/453)
 • Uluslararası Hidrografi Örgütü Hakkında Sözleşmeye Değişiklikler Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/462)
 • İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ve askerî personelin özlük haklarına ilişkin düzenlemeler içeren bir kanun tasarısının ilgili komisyon olan Millî Savunma Komisyonunda da görüşülmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ve askerî personelin özlük haklarına ilişkin maddeler içeren kanun tasarısıyla yapılan düzenlemeler ve bu konudaki beklentilere ilişkin görüşmeler
24/12/2015 Tarihli Toplantı
 • Millî Savunma Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürü Albay Hikmet Yokarıbaş'ın, Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri ve görev alanları hakkında sunumu
 • Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri ve görev alanlarına ilişkin görüşmeler
09/12/2015 Tarihli Toplantı
 • Komisyon gündeminde yer alan uluslararası anlaşmalar tali Komisyon olarak görüşüleceğinden, İç Tüzük'ün 23'üncü maddesi uyarınca görüşmelerin tasarıların maddelerine geçmeden tümü üzerinde yapılmasına ilişkin karar
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, (1/304)
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/307)
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Alanlarda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/308)
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Romanya Hükûmeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/315)
 • Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın, Dışişleri ve Millî Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından gelecek toplantıda Rusya, Suriye ve Irak'la olan ilişkilerimiz konusunda bilgi verilmesini temenni ettiğine ilişkin açıklaması
08/12/2015 Tarihli Toplantı
 • İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, Komisyon Başkanlık Divanının oluşumuna ilişkin açıklaması
 • İç Tüzük'ün 33'üncü maddesi uyarınca Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına ilişkin
 • Yasama Uzmanı Mahmut Bülbül'ün, komisyonlarda kanun yapım süreci ve Millî Savunma Komisyonu hakkındaki sunumu
 • Komisyonun çalışma esas ve usullerine ilişkin görüşmeler

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki