Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Komisyon Tutanakları
27. Dönem

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

2. Yasama Yılı
07/11/2018 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Şenel Yediyıldız'ın, Komisyonun 6/11/2018 Salı günkü toplantısında (2/1186) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesi görüşmelerinde yaşanan olayları ve görüşmeleri telafi etmek için Komisyonda bulunan grup üyelerine söz vermek istediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Şenel Yediyıldız'ın, grup başkan vekillerinin Komisyon salonundan bulunmalarından rahatsız olmadığına ve kendisinin sabırlı davrandığına ilişkin açıklaması
 • Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın, Komisyon Başkanı Şenel Yediyıldız'ın açıklamasına ve (2/1186) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesinin Komisyonda tekrar değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Batman Milletvekili Necdet İpekyüz'ün, Komisyon Başkanı Şenel Yediyıldız'ın açıklamasına ve (2/1186) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesinin geri çekilmesi veya Komisyonda yeniden görüşülmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Komisyon Başkanı Şenel Yediyıldız'ın açıklamasına ve (2/1186) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesinin tekririmüzakeresini talep ettiğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın, Komisyon Başkanı Şenel Yediyıldız'ın açıklamasına ve (2/1186) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesinin bir bütün olarak geri çekilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Komisyon Başkanı Şenel Yediyıldız'ın açıklamasına ve (2/1186) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesinin kanun metninden çıkarılmasını ümit ettiğine ilişkin açıklaması
 • Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın, Komisyon Başkanı Şenel Yediyıldız'ın açıklaması ile (2/1186) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesinin tekririmüzakeresine açık olduklarına ilişkin açıklaması
 • Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, (2/1186) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesini vicdanların kabul etmediğine ve kaldırılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın, Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın (2/1186) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesinin tekririmüzakeresiyle ilgili yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın, Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Komisyon Başkanı Şenel Yediyıldız'ı protesto ettiğine ve Komisyonu terk edeceğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, (2/1186) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesinin yeniden görüşülmesi için verilen önergedeki İç Tüzük maddesine ilişkin açıklaması
 • Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin(2/1186)5'inci maddesinin yeniden görüşülmesine ilişkin karar
 • Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/1186)
06/11/2018 Tarihli Toplantı
 • Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/1186)
 • İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Komisyonun çalışma izninin Birinci Yasama Yılı için olduğuna, İkinci Yasama Yılı için izni olmadığına ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun, Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın, AK PARTİ'ye yapılan sataşmalara ilişkin açıklaması
 • Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in (2/1186) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 5'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşması sırasında şahsından bahsetmesine ilişkin açıklaması
 • Komisyon üyesi milletvekillerine yarım saat, Komisyon üyesi olmayan milletvekillerine beşer dakika konuşma süresi verilmesine ilişkin karar
05/11/2018 Tarihli Toplantı
 • Oturum Başkanı Başkan Vekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'un, Komisyon Başkanı Şenel Yediyıldız'ın yakınının vefatı nedeniyle toplantıya katılamayacağına ilişkin dilekçesine ve kendisine başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Komisyonun saat 24.00'ten sonra çalışabilmesiyle ilgili bir karar yoksa kanun hükmünün uygulanmasını istirham ettiğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Komisyonun saat 24.00'ten sonra çalışabilmesiyle ilgili kararın bunu içermediğine ve ikinci yasama yılında çalışabilmesine izin veren bir karar olmadığına ilişkin açıklaması
 • Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Komisyonun çalışma saatleriyle ilgili olarak İç Tüzük 63'e göre usul tartışması açılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, Komisyonun çalışma saatleriyle ilgili olarak İç Tüzük 63'e göre usul tartışması açılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un, Komisyonun çalışmalarına devam etmesinde bir usulsüzlük olmadığına ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un ismini zikrederek şahsına sataştığına ilişkin açıklaması
 • Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/1186)
 • Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un (2/1186) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmadaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İç Tüzük'ün 68'inci maddesine göre Komisyon çalışmalarına en fazla bir saat ara verilebileceğine ilişkin açıklaması
 • Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin konuşma süreleri konusunda İç Tüzük'e uyulması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in, İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın (2/1186) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerine yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın (2/1186) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 4'üncü maddesi üzerine yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
01/11/2018 Tarihli Toplantı
 • İç Tüzük'ün 33'üncü maddesi uyarınca Komisyonda tam tutanak tutulmasına ilişkin karar
 • Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/1186)
 • Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve arkadaşlarının, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/1186) daha ayrıntılı biçimde ele alınarak görüşülmesi amacıyla alt komisyona sevk edilmesi hakkındaki önergesine ilişkin görüşmeler

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki