Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Komisyon Tutanakları
26. Dönem

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU

3. Yasama Yılı
18/04/2018 Tarihli Toplantı
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan'ın, 6701 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin (3)'üncü fıkrası gereğince Kurumun görev ve yetkileri ile faaliyetleri hakkında Komisyonu bilgilendirme sunumu
 • Komisyon Başkanı Ömer Serdar'ın, Batı Ülkelerinde İslam Düşmanlığını İnceleme Alt Komisyonunun 9-13 Nisan 2018 tarihlerinde Almanya'ya yaptığı inceleme ziyaretine ve Komisyona yapılan bireysel başvurulara ilişkin açıklaması
07/03/2018 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Ömer Serdar'ın, Komisyona yeni seçilen Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'e hoş geldiniz dediğine, Komisyon üyeliğinden ayrılan İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'a çalışmalarında başarılar dilediğine ve Komisyonun kadın üyelerinin ve dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Ömer Serdar'ın, Türkiye'nin dünyadaki en büyük sığınmacı nüfusa ev sahipliği yaptığına, uluslararası ve geçici koruma faaliyetleri ile Suriyeli sığınmacılara yönelik konulara ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Ömer Serdar'ın, Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'na oğlunun vefatı nedeniyle tekrar başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Ömer Serdar'ın, Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın Göç ve Uyum Raporu hakkında yapılan görüşmelerde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelere ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Ömer Serdar'ın, Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın ve Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğilalp'in Göç ve Uyum Raporu hakkında yapılan görüşmelerde yaptıkları konuşmalarındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Mülteci Hakları Alt Komisyonunun gerektiğinde yurt dışında inceleme yapabilmesine ilişkin karar
 • Mülteci Hakları Alt Komisyonunun isminin Göç ve Uyum Alt Komisyonu olarak değiştirilmesine ilişkin karar
 • Mülteci Hakları Alt Komisyonunun hazırladığı Göç ve Uyum Raporu'na ilişkin görüşmeler
07/02/2018 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Ömer Serdar'ın, Komisyona yeni katılan üyelere hoş geldin dediğine, 28 Şubat Sürecinde Gerçekleşen Hak İhlalleri ve Mağduriyetlerinin İncelenmesi Alt Komisyonu üyelerinin belirlendiğine ve Komisyona yapılan bireysel başvurulara ilişkin açıklaması
 • Maltepe Açık ve 2 no.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İnceleme Raporu ile Elâzığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İnceleme Raporu'na ilişkin görüşmeler
08/11/2017 Tarihli Toplantı
 • Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun, Komisyon Başkanı Mustafa Yeneroğlu'nun yaptığı açıklamasındaki ve Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın alt komisyonların çalışmalarına ilişkin görüşmede yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Komisyon Başkanı Mustafa Yeneroğlu'nun yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Semih Özakça ve Nuriye Gülmen meselesini görmezden gelemeyeceğine, bu konunun Komisyon gündemine alınması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, kritik yaşam eşiğini aşan iki kişinin Komisyon tarafından ivedilikle ziyaret edilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un görüşlerine katıldığına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Mustafa Yeneroğlu'nun, Komisyona yapılan bireysel başvurulara, alt komisyonların çalışmalarına ve rahatsızlığı sebebiyle Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'a acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyona yapılan bireysel başvurulara, alt komisyonların çalışmalarına ve rahatsızlığı sebebiyle Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'a acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Mustafa Yeneroğlu'nun, alt komisyonların çalışmalarına ilişkin görüşmedeki bazı ifadelere ilişkin açıklaması
 • alt komisyonların çalışmalarına ilişkin görüşmedeki bazı ifadelere ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Mustafa Yeneroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ve Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın cezaevlerinde anneleriyle kalan çocukların durumlarının araştırılması ve ziyaret edilmesiyle ilgili başvurularının alt komisyonun görev alanına girdiğine, bu çerçevede ele alınmasının doğru olacağına ve toplantıya katılan bürokratlara teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ve Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın cezaevlerinde anneleriyle kalan çocukların durumlarının araştırılması ve ziyaret edilmesiyle ilgili başvurularının alt komisyonun görev alanına girdiğine, bu çerçevede ele alınmasının doğru olacağına ve toplantıya katılan bürokratlara teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Mustafa Yeneroğlu'nun, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • 12 Eylül Askerî Darbesinden Sonra Oluşturulan Diyarbakır Beş No.lu Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun alt komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi vermesi
 • Mülteci Hakları Alt Komisyonu Başkanı Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun, alt komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi vermesi
 • Batı Ülkelerinde İslam Düşmanlığını İnceleme Alt Komisyonu Üyesi Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ın, alt komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi vermesi
 • Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in, alt komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi vermesi
 • Alt komisyonların çalışmalarına ilişkin görüşmeler
 • Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun Muğla Açık ve E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu
 • Mülteci Hakları Alt Komisyonu Aydın ve İzmir Geri Gönderme Merkezleri İnceleme Raporu
2. Yasama Yılı
15/06/2017 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Mustafa Yeneroğlu'nun, Bingöl'deki çatışmalarda şehit olan askere rahmet, yaralı olan askere acil şifalar dilediğine ve Komisyona yapılan bireysel başvurulara ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Mustafa Yeneroğlu'nun, Komisyon Başkan Vekili Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'a, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması
 • Mülteci Hakları Alt Komisyonunun 2017 yılının Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında İsveç, İngiltere, Yunanistan ve Fransa'da bulunan mültecilerin durumlarını yerinde incelemek ve muhataplarla fikir alışverişinde bulunmak amacıyla yurt dışı ziyaretler yapmasına ilişkin karar
 • Silopi İnceleme Raporu'na ilişkin görüşmeler
17/05/2017 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Mustafa Yeneroğlu'nun, Komisyona yapılan bireysel başvurulara ve Silopi'de 2 çocuğun ölmesiyle neticelenen olayla ilgili Komisyon Başkanlık Divanı olarak heyet kurulduğuna, heyetin yerinde inceleme yapacağına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Mustafa Yeneroğlu'nun, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda uygulanan usul olarak alt komisyon üyesi olmayan Komisyon üyelerinin de alt komisyon raporlarına şerh koyabileceklerine ilişkin açıklaması
 • Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İnceleme Raporu'na ilişkin görüşmeler
 • Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun Eskişehir H ve T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu
 • Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun İstanbul Çocuk Eğitimevi ve Ümraniye E ve T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu
 • Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İnceleme Raporu
 • Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunun Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İnceleme Raporu
 • Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'ın, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun önemine ve OHAL sürecinde Komisyon olarak daha fazla çalışılması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kuralların hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanmasının temel ilke olduğuna ve İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in görüşmeler sırasında kendisine yönelttiği tavrı kınadığına ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in, Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın açıklaması sırasındaki bazı ifadelerine ve kendisinden özür dilediğine, OHAL sürecinde devletin sistematik bir işkence ve kötü muameleye izin verdiği kanaatinde olmadığına ve cezaevlerinde böyle bir duruma rastlamadığına ilişkin açıklaması
13/10/2016 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Mustafa Yeneroğlu'nun, PKK saldırıları neticesinde katledilen AK PARTİ'li bazı siyasetçiler ile asker, polis ve vatandaş tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediğine, terörü lanetlediğine ve Komisyona yapılan bireysel başvurulara ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, terörü lanetlediğine ve teröre karşı tüm toplumun tek bir vücut olmasının şart olduğuna ilişkin açıklaması
 • Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, siyasilere yönelik her türlü saldırıyı, katliamı, öldürmeyi, infazı kınadığına ilişkin açıklaması
 • Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar'ın, Türkiye'de bağımsız bir siyaset ortamının oluşmadığına ve Türkiye'nin amacının sivil siyasetin güçlendirilmesi, özgürleşmesi, bağımsızlaşması olduğuna ilişkin açıklaması
 • Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Ceza infaz kurumlarında yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin görüşmeler
06/10/2016 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Mustafa Yeneroğlu'nun, Komisyona yapılan bireysel başvurulara ilişkin açıklaması
 • Ceza infaz kurumlarında yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin görüşmeler
1. Yasama Yılı
09/06/2016 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Mustafa Yeneroğlu'nun, İstanbul ve Mardin Midyat'ta yaşanan terör saldırılarında şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediğine, terörü lanetlediğine ve ramazan ayını kutladığına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Mustafa Yeneroğlu'nun, şehit cenazesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı şahsı ile arkadaşları adına kınadığına ve Komisyona yapılan bireysel başvurulara ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, şehit cenazesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak kınanmasını temenni ettiğine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun son günlerde yaşanan patlamalarla ilgili çalışmalar yapması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonunun Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporlarına ilişkin görüşmeler
 • Komisyon çalışmalarında ivedilik sağlanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi konusunda görüşmeler
 • İstanbul Milletvekili Fatma Benli'nin, 28 Şubat sürecinde gerçekleşen hak ihlalleri ve mağduriyetlerin giderilmesi konusunda alt komisyon kurulmasına ilişkin önergesinin görüşmeleri
 • Komisyonun görev alanına giren gelişmelere ivedilikle müdahale edilmesi amacıyla muhalefetin de temsil edildiği inceleme heyetlerinin oluşturulması, heyet üyelerinin tespiti ve inceleme yerlerinin belirlenmesi konularında Başkanlık Divanına yetki verilmesine ilişkin karar
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ülkemiz hakkında verdiği kararların icrasının takip edilmesine dair bir mekanizma başlatılmasına ilişkin karar
 • 28 Şubat sürecinde gerçekleşen hak ihlalleri ve mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin alt komisyon kurulması
02/06/2016 Tarihli Toplantı
 • İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ülkemiz hakkında verdiği kararların icrasının izlenmesine ilişkin görüşmeler
27/04/2016 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Mustafa Yeneroğlu'nun, Komisyona yapılan bireysel başvurulara ilişkin açıklaması
 • Mülteci Hakları Alt Komisyonu Başkanı Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun, alt komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi vermesi
 • Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in, alt komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi vermesi
 • Batı Ülkelerindeki İslam Düşmanlığını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz'un, alt komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi vermesi
 • 12 Eylül Askerî Darbesinden Sonra Oluşturulan Diyarbakır 5 No.lu Cezaevi İnceleme Alt Komisyonu Başkanı Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun, alt komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi vermesi
 • Alt komisyonların çalışma sürecine ilişkin görüşmeler
 • İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve arkadaşları ile İstanbul Milletvekili Fatma Benli'nin, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında alt komisyon kurulmasına ilişkin önergelerinin görüşmeleri
 • İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ve arkadaşlarının, İzmir Kantar Karakolu'nda 31/5/2015 tarihinde gözaltına alınanlara uygulanan kötü muamele ve işkence iddiaları konularında alt komisyon kurulmasına ilişkin önergelerinin görüşmeleri
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda alt komisyon kurulması
 • İzmir Kantar Karakolu'nda 31/5/2015 tarihinde gözaltına alınanlara uygulanan kötü muamele ve işkence iddiaları konusunda İzmir'de yerinde inceleme yapılıp yapılmaması ve üye tespiti hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi kararı
17/02/2016 Tarihli Toplantı
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı (1/596)
 • Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
 • Komisyon Başkanı Mustafa Yeneroğlu'nun, Ankara'da meydana gelen patlamayla ilgili milletimize başsağlığı dilediğinde bulunduğuna ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, terörün insanlık suçu olduğuna ve terörü lanetlediğine ilişkin açıklaması
07/01/2016 Tarihli Toplantı
 • Alt komisyon kurulması ve çalışması sürecine ilişkin görüşmeler
 • İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve arkadaşlarının, Batı'da İslam düşmanlığını inceleme konusunda alt komisyon kurulmasına ilişkin önergelerinin görüşmeleri
 • İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun ve alt komisyonların çalışma konularına ilişkin görüşmeler
 • Batı'da İslam düşmanlığını inceleme konusunda alt komisyon kurulması
 • Batı'da İslam Düşmanlığını İnceleme Alt Komisyonunun gerekli gördüğünde Ankara dışında kendi belirleyeceği iller ile yurt dışında inceleme yapması ve üye değişikliği konusunda Komisyon Başkanlık Divanına yetki verilmesine ilişkin karar
17/12/2015 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Mustafa Yeneroğlu'nun, 26'ncı Dönemin hayırlı olmasını dilediğine ve 26'ncı Dönemde görüşülecek konulara ilişkin açıklaması
 • İç Tüzük'ün 33'üncü maddesi uyarınca Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına ilişkin karar
 • Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve arkadaşları ile Antalya Milletvekili Atay Uslu ve arkadaşlarının, mülteci haklarını inceleme konularında alt komisyon kurulmasına ilişkin önergelerinin görüşmeleri
 • İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve arkadaşlarının, sokağa çıkma yasakları konusunda alt komisyon kurulmasına ilişkin önergelerinin görüşmeleri
 • Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve arkadaşlarının, 12 Eylül askerî darbesinden sonra oluşturulan Diyarbakır 5 No.lu Cezaevini inceleme konusunda alt komisyon kurulmasına ilişkin önergelerinin görüşmeleri
 • İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner ve arkadaşları ile İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve arkadaşlarının, hükümlü ve tutuklu haklarını inceleme alt komisyon kurulmasına ilişkin önergelerinin görüşmeleri
 • Alt komisyon oluşumu hakkında görüşmeler
 • Mülteci haklarını inceleme konusunda alt komisyon kurulması
 • 12 Eylül askerî darbesinden sonra oluşturulan Diyarbakır 5 No.lu Cezaevini inceleme konusunda alt komisyon kurulması
 • Hükümlü ve tutuklu haklarını inceleme konusunda alt komisyon kurulması

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki