Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Komisyon Tutanakları
24. Dönem

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU

5. Yasama Yılı
23/03/2015 Tarihli Toplantı
 • Başkanlık sunuşları
 • Hatay E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İnceleme Raporu, Ağrı ve Iğdır illerindeki ceza infaz kurumları inceleme raporları, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İnceleme Raporu, ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklulara sunulan sağlık hizmetleri hakkında inceleme raporlarının görüşmeleri
26/11/2014 Tarihli Toplantı
 • Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü inceleme raporu ve Adana Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ile Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü inceleme raporunun birleştirilerek görüşülmesi
20/11/2014 Tarihli Toplantı
 • İtalya Ceza İnfaz Kurumları ve Göç Uygulamaları konularında İtalya'ya gerçekleştirilen çalışma ziyareti ve hazırlanan raporun görüşülmesi
 • Berlin Mevlânâ Camisi'nin kundaklandığı iddiası ve sıkça meydana gelen cami saldırıları hakkında Almanya'da yapılan inceleme ve hazırlanan raporun görüşülmesi
 • Almanya'da Türklere ve Yabancılara karşı gerçekleştirilen ırkçı saldırılar ve diğer insan hakkı illalleri hakkında Komisyonca sürdürülmekte olan çalışmanın diğer dış ülkelerde din, dil, ırk ve benzeri sebeplerle ortaya çıkan insan hakları sorunlarını içerecek şekilde genişletilmesi konusunun müzakere edilmesi
 • Başkanlık sunuşları
12/11/2014 Tarihli Toplantı
 • Başkanlık sunuşları
 • Edirne İli Yasa Dışı Göç inceleme raporu ve ülkemize sığınan Suriye ve Irak vatandaşlarının barındırıldıkları çadır kentler hakkında inceleme raporunun birlikte görüşülmesi
4. Yasama Yılı
18/07/2014 Tarihli Toplantı
 • İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı operasyonları sonucu yaşanan ağır insan hakları ihlallerinin görüşülmesi ve bildiri yayınlanması
12/06/2014 Tarihli Toplantı
 • Mağdur Hakları İnceleme Raporunun görüşülmesi
30/04/2014 Tarihli Toplantı
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Tasarısı
 • Ege kıyılarında, İzmir, Aydın'da gerçekleşen yasa dışı göç hakkında inceleme raporunun görüşülmesi
17/04/2014 Tarihli Toplantı
 • Başkanlık sunuşları ve Tunceli İli Hozat İlçesindeki Fişleme İddialarının Araştırılmasına İlişkin Alt Komisyon Raporlarının görüşülmesi
 • Kocaeli Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü İnceleme Raporu ile Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü İnceleme Raporu'nun görüşülmesi
10/04/2014 Tarihli Toplantı
 • Başkanlık sunuşları
 • CHP Gn. Bşk. Kemal KILIÇDAROĞLU'na yapılan saldırının kınanması
 • Mısır'da 529 kişi hakkında verilen idam kararlarına ve Mısır'daki son duruma dair AK PARTİ, CHP, MHP, BDP Grubu temsilcilerinin verdikleri önergelerin görüşmeleri ve grupların ortak bildirisinin okunması
20/02/2014 Tarihli Toplantı
 • Başkanlık sunuşları
 • Başkan Vekili seçimi
 • Ceza infaz kurumlarında inceleme yapılması amacıyla kurulan alt komisyonun hazırlamış olduğu Rize ve Trabzon'daki ceza infaz kurumlarında yaptığı incelemelerle ilgili alt komisyon raporunun görüşülmesi
29/01/2014 Tarihli Toplantı
 • Başkanlık sunuşları
 • Suriye'deki işkence fotoğrafları hakkındaki bildirinin görüşülmesi
 • Ceza infaz kurumlarında inceleme yapılması amacıyla kurulan alt komisyonun yaptığı incelemeler sonucunda hazırladığı raporların görüşülmesi
 • -3/A'da Antalya İlindeki Ceza İnfaz Kurumlarını İnceleme Raporu'nun görüşülmesi
 • -Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İnceleme Raporu'nun görüşülmesi
 • -Ankara Numune ve Araştırma Hastanesi Mahpus Bölümü İnceleme Raporu'nun görüşülmesi
05/12/2013 Tarihli Toplantı
 • Mağdur hakları ve mevzuat konusunda uygulayıcılardan bilgi alınması
28/11/2013 Tarihli Toplantı
 • Başkanlık sunuşları
 • Cezaevi Alt Komisyonunun Adana ilindeki ceza infaz kurumlarında yaptığı incelemeye ilişkin raporun görüşülmesi
 • Mülteciler Alt Komisyonunun Kilis ve Kahramanmaraş illerindeki Suriyeli sığınmacıların yaşadıkları barınma merkezleri hakkında yaptığı çalışmaya ilişkin raporların görüşülmesi
21/11/2013 Tarihli Toplantı
 • Ceza yargılamasındaki suç mağdurlarının hakları konusunda konukların dinlenmesi
12/11/2013 Tarihli Toplantı
 • Ülkemize sığınmacı olarak gelen Suriyeli vatandaşlar konusunda, AFAD Daire Başkanlığı ve Türk Kızılayı'nın yetki alanları ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alınması ve bu bilgiler ışığında orada yapılacak incelemeler
24/10/2013 Tarihli Toplantı
 • Başkanlık sunuşları ve Ankara Milletvekili Ülker Güzel ile İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerinin ve Müslümanların maruz kaldığı insan hakları ihlallerinin araştırılmasına ilişkin önergelerinin görüşülmesi
 • Belçika Ceza İnfaz Kurumları ile Hollanda Ceza İnfaz Kurumu ve Kolluk Uygulamaları İnceleme Raporu'nun görüşülmesi
23/10/2013 Tarihli Toplantı
 • Başkanlık sunuşları ve alt komisyonlara üye seçimi
 • Almanya, Hollanda ve Belçika gençlik dairelerinin Türkiye kökenli çocuklara yönelik uygulamalarına ilişkin inceleme raporlarının görüşülmesi
3. Yasama Yılı
04/07/2013 Tarihli Toplantı
 • Mısır'da meydana gelen darbeyle ilgili bildiri yayınlanmasına ilişkin Nevzat Pakdil ve arkadaşlarının önergesinin gündeme alınması
 • Engelli haklarını ve engelli bireylerin karşılaştıkları hak ihlallerini araştırmak amacıyla kurulan alt komisyonca hazırlanan raporun görüşülmesi
 • Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Alt Komisyonunca İzmir Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumlarında gerçekleştirilen inceleme sonucu hazırlanan raporun görüşmeleri
 • Komisyonun görev alanına ilişkin olarak ülkemizde ve yurt dışında meydana gelebilecek gelişmelere ivedilikle müdahale edilebilmesini sağlamak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde olduğu süre içerisinde çalışması hususunda karar alınması
23/05/2013 Tarihli Toplantı
 • Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın Mağdur Hakları konusunda verdikleri önergenin görüşülmesi
02/05/2013 Tarihli Toplantı
 • Kocaeli Kandıra Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde yapılan inceleme ve hazırlanan raporun görüşülmesi
 • Adıyaman ve Şanlıurfa illerindeki çadır kent ve konteyner kentlerde barındırılan Suriyeli sığınmacılar hakkında yapılan inceleme ve hazırlanan raporun görüşülmesi
 • Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil ve Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal'ın Myanmar'daki Müslüman katliamı hakkında verdikleri vergilerin görüşülmesi
27/03/2013 Tarihli Toplantı
 • Şırnak ili Uludere ilçesi Irak sınırında yapılan hava harekâtı sonucu meydana gelen ölüm olaylarını incelemek üzere kurulan alt komisyon raporunun görüşülmesi
28/02/2013 Tarihli Toplantı
 • Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/745)
13/02/2013 Tarihli Toplantı
 • Terör ve şiddet olayları kapsamında yaşam hakkı ihlallerinin incelenmesi amacıyla kurulan Alt Komisyonun raporu
 • Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde incelemeler yapmak üzere kurulan Alt Komisyon tarafından İzmir ilinde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda hazırlanan raporlar : a. İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü İnceleme Raporu b. İzmir Polis Merkezleri İnceleme Raporu
 • Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde incelemeler yapmak üzere kurulan Alt Komisyonun görev alanına polis merkezleri, karakollar ve adliye nezaretlerinin eklenmesi hususu
 • Avrupa'daki göçmen çocukların sorunları ve velayet hakkı konusunda Başkanlıkça yürütülmekte olan izleme dosyasının sunumu ve konuyla ilgili Avrupa genelinde heyetler hâlinde bir çalışma yapılması hususu
 • Komisyonca kurulan Alt Komisyonlar ile çalışma kararı alınan konularda kurulması öngörülen heyetlerin üyelerini tespit etmek ve Komisyona yapılan yurt içi ve yurt dışı panel, seminer, konferans, çalıştay gibi davetlere hangi üyelerin gönderileceğini belirlemek üzere Komisyon Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu
05/12/2012 Tarihli Toplantı
 • Engelli Haklarıyla ilgili alt komisyon kurulması hakkındaki önergelerin görüşülmesi
28/11/2012 Tarihli Toplantı
 • Asker Hakları konusunda genel görüşme, Asker Hakları Sivil İnisiyatifi olarak konuşmacılara söz verilmesi, Komisyon uzmanlarının sunumu ve Millî Savunma Bakanlığı yetkililerinin sunumu
15/11/2012 Tarihli Toplantı
 • Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/708)
 • TBMM Genel Kurulunun 24. Dönem 3. Yasama Yılı toplantı saatlerinde görüşme yapabilmesi için izin ve istemi
11/10/2012 Tarihli Toplantı
 • Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinin İncelenmesi Amacıyla Kurulan Alt Komisyonun Raporlarının görüşülmesi
10/10/2012 Tarihli Toplantı
 • Türkiye'de Bulunan Mülteciler, Sığınmacılar Ve Yasa Dışı Göçmenlerin Sorunlarının İncelenmesi Amacıyla Kurulan Alt Komisyon Raporlarının görüşülmesi
2. Yasama Yılı
13/06/2012 Tarihli Toplantı
 • "2000-2006 yılları arasında Almanya'da Neonazilerce öldürülen 8 Türk ve 1 Yunanlının cinayet olayını inceleme raporu"nun incelenmesi
07/06/2012 Tarihli Toplantı
 • Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı (Devam)
06/06/2012 Tarihli Toplantı
 • Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı (1/589) (Devam)
24/05/2012 Tarihli Toplantı
 • Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddetin İncelenmesi Amacıyla Kurulan Alt Komisyon raporu, görüşülmesi, müzakeresi ve oylaması
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı
19/04/2012 Tarihli Toplantı
 • Cezaevleri, Ceza İnfaz Kurumları, Tutukevleri ve üç adet Cezaevi Alt Komisyon raporu
18/04/2012 Tarihli Toplantı
 • Gülhane Askerî Tıp Fakültesi Askerî Psikoloji ve Harp Psikiyatristi Bilim Dalı Başkanı Tabip Albay Kamil Nahit Özmenler'in sunumu
05/04/2012 Tarihli Toplantı
 • Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı
16/02/2012 Tarihli Toplantı
 • Terör mağdurlarının dinlenmesi (Devam)
15/02/2012 Tarihli Toplantı
 • Türkiye'de Bulunan Mülteciler, Sığınmacılar ve Yasa Dışı Göçmenlerin Sorunlarının İncelenmesi Alt Komisyonunun hazırladığı, Ülkemize Sığınan Suriye Vatandaşlarının Barındıkları Çadır Kentler Hakkında İnceleme Raporu'nun görüşülmesi, maddelerinin müzakere edilmesi
26/01/2012 Tarihli Toplantı
 • Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevlerinde incelemelerde bulunmak üzere kurulan Alt Komisyonun yaptığı incelemeler sonucunda hazırlanan komisyon raporlarının müzakeresi ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Alt Komisyonunun yurt dışında incelemelerde bulunabilmesi için karar alınması
12/01/2012 Tarihli Toplantı
 • Terör mağdurlarının dinlenmesi (Devam)
09/01/2012 Tarihli Toplantı
 • Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/241)
 • Şırnak Uludere'de gerçekleşen olayla ilgili alt komisyon kurulması
05/01/2012 Tarihli Toplantı
 • Terör mağdurlarının dinlenmesi
21/12/2011 Tarihli Toplantı
 • Terörden etkilenen korucu ve arkadaşlarının dinlenmesi
13/12/2011 Tarihli Toplantı
 • Mağdur Hıdır ÖZTÜRK'ün dinlenmesi
08/12/2011 Tarihli Toplantı
 • Gündem konularının görüşülmesi
28/11/2011 Tarihli Toplantı
 • Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ'ın sunumu
13/10/2011 Tarihli Toplantı
 • Gündem konularının görüşülmesi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki