Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Komisyon Tutanakları
24. Dönem

İÇİŞLERİ KOMİSYONU

5. Yasama Yılı
19/03/2015 Tarihli Toplantı
 • Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/995) (Devam)
18/03/2015 Tarihli Toplantı
 • Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/995) (Devam)
17/03/2015 Tarihli Toplantı
 • Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşülme usul ve esaslarına ilişkin usul hakkında görüşmeler
 • Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/995) (Devam)
16/03/2015 Tarihli Toplantı
 • Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşülme usul ve esaslarına ilişkin usul hakkında görüşmeler
 • Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/995) (Devam)
22/01/2015 Tarihli Toplantı
 • Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/995) (Devam)
21/01/2015 Tarihli Toplantı
 • Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/995) (Devam)
20/01/2015 Tarihli Toplantı
 • Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/995) (Devam)
15/01/2015 Tarihli Toplantı
 • Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/995) (Devam)
14/01/2015 Tarihli Toplantı
 • Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/995) (Devam)
13/01/2015 Tarihli Toplantı
 • Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/995) (Devam)
08/01/2015 Tarihli Toplantı
 • Komisyon sözcüsü seçimi
 • Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/995) (Devam)
03/12/2014 Tarihli Toplantı
 • Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/995)
4. Yasama Yılı
04/07/2014 Tarihli Toplantı
 • Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/941) (Devam)
03/07/2014 Tarihli Toplantı
 • Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/941) (Devam)
02/07/2014 Tarihli Toplantı
 • Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Tasarısı (1/941)
23/02/2014 Tarihli Toplantı
 • Çankırı Milletvekili İdris Şahin ve Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu'nun Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2011) (Devam)
22/02/2014 Tarihli Toplantı
 • Usul hakkında görüşmeler
 • Çankırı Milletvekili İdris Şahin ve Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu'nun Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2011)
03/02/2014 Tarihli Toplantı
 • Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1967) ile (2/1966) esas numaralı teklifin birleştirilerek görüşülmesi
30/01/2014 Tarihli Toplantı
 • Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/876)
3. Yasama Yılı
03/07/2013 Tarihli Toplantı
 • Silah Kanunu Tasarısı (1/765) (Devam)
27/06/2013 Tarihli Toplantı
 • Silah Kanunu Tasarısı (1/765) (Devam)
09/05/2013 Tarihli Toplantı
 • Silah Kanunu Tasarısı (1/765)
12/03/2013 Tarihli Toplantı
 • On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1316)
21/10/2012 Tarihli Toplantı
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/690) (Devam)
20/10/2012 Tarihli Toplantı
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/690) (Devam)
19/10/2012 Tarihli Toplantı
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/690) (Devam)
18/10/2012 Tarihli Toplantı
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/690) (Devam)
17/10/2012 Tarihli Toplantı
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/690) (Devam)
16/10/2012 Tarihli Toplantı
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/690) (Devam)
15/10/2012 Tarihli Toplantı
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/690) (Devam)
14/10/2012 Tarihli Toplantı
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/690) (Devam)
10/10/2012 Tarihli Toplantı
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/690)
2. Yasama Yılı
20/06/2012 Tarihli Toplantı
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı (1/619) (Devam)
13/06/2012 Tarihli Toplantı
 • Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/584)
31/05/2012 Tarihli Toplantı
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı (1/619)
24/05/2012 Tarihli Toplantı
 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/560) (Devam)
16/05/2012 Tarihli Toplantı
 • Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/560)
03/05/2012 Tarihli Toplantı
 • Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Geçiş Hükümeti Arasında Libya Ulusal Polisinin Eğitimine ve Kapasite Geliştirmesine İlişkin İşbirliği Konulu Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/607)
18/04/2012 Tarihli Toplantı
 • Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/604)
09/02/2012 Tarihli Toplantı
 • Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/564)
08/02/2012 Tarihli Toplantı
 • Orman Köylerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Tasarısı (1/563)
07/12/2011 Tarihli Toplantı
 • Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/489) (Devam)
30/11/2011 Tarihli Toplantı
 • Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/489) (Devam)
23/11/2011 Tarihli Toplantı
 • Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı (1/489)

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki