Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Komisyon Tutanakları
26. Dönem

DİLEKÇE KOMİSYONU

1. Yasama Yılı
01/06/2016 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Mihrimah Belma Satır'ın, Komisyona gelen dilekçe ve yapılan işlemlere ilişkin açıklaması
 • 1848 numaralı dilekçeye ilişkin görüşmeler
 • 1848 numaralı dilekçe üzerinde ayrıntılı bir şekilde inceleme yapmak için gıda bankacılığı uygulamasının araştırılması ve yaygınlaştırılması hususunda alt komisyon kurulması
 • 883, 1174, 1201 numaralı dilekçelere ilişkin görüşmeler
 • 883, 1174, 1201 numaralı dilekçeler üzerine ayrıntılı bir şekilde inceleme yapmak için FOREX piyasasındaki aracı kurumların bireysel yatırımcıları mağdur ettikleri iddiaları hususunda alt komisyon kurulması
 • 1818 ve 1851 numaralı dilekçelere ilişkin görüşmeler
 • 1818, 1851 numaralı dilekçeler üzerine ayrıntılı bir şekilde inceleme yapmak için kamuda çalışan engelli ya da engelli yakını bulunan işçiler için memurlara tanınan bazı hakların verilmesi hususunda alt komisyon kurulması
 • 908 numaralı dilekçeye ilişkin görüşmeler
 • 908 numaralı dilekçe üzerine ayrıntılı bir şekilde inceleme yapmak için özürlü sağlık kurulu raporunda engellilik oranına herediter anjiyoödem hastalığının dâhil edilememesi sebebiyle yaşanan mağduriyetin giderilmesi yönündeki talebin ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesini teminen alt komisyon kurulması
 • 1337 numaralı dilekçeye ilişkin görüşmeler
 • 1337 numaralı dilekçe üzerine ayrıntılı bir şekilde inceleme yapmak için araç muayene istasyonlarında muayene ücreti ödeme şeklinin incelenmesi hususunda alt komisyon kurulması
 • 887 numaralı dilekçeye ilişkin görüşmeler
 • 3071 sayılı Kanun'un 8'inci maddesi kapsamında "Koçhisar Barajı yapımında sular altında kalan Çorum ili Alaca ilçesi Kızılyar köyü köylüleri için yeni yerleşim yeri gösterilmemesi" hususunda yerinde inceleme yapılmasına ilişkin karar
13/01/2016 Tarihli Toplantı
 • Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır'ın, 26'ncı Dönemin hayırlı olmasını dilediğine ve Dilekçe Komisyonunun çalışmalarına ilişkin konuşması
 • Yasama Uzmanı Korkut Türkyarar'ın, Dilekçe Komisyonu çalışmaları hakkında sunumu
 • İç Tüzük'ün 33'üncü maddesi uyarınca Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına ilişkin karar
 • Elektronik dilekçe sistemi üzerinden alınan dilekçelerin elektronik olarak cevaplandırılması ve ilgililere e-dilekçe sistemi üzerinden tebliğ yapılmasına ilişkin karar
 • Aynı konuya ilişkin yapılan başvuruların birleştirilerek karara bağlanması konularında Komisyon Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin karar
 • 26'ncı Yasama Dönemi başında yenilenen ve daha önce Dilekçe Komisyonu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna gönderilen, Aksaz Deniz Üs Komutanlığının güvenliği gerekçe gösterilerek Muğla ili Köyceğiz ilçesi Sultaniye köyü Büyükkaraağaç Mahallesi'nin boşaltılmasına ilişkin uygulamalara son verilmesi talebini içeren dilekçelere ilişkin 22'nci Yasama Dönemi 23 numaralı Komisyon Kararı'nın aynen benimsenmesine ilişkin karar
 • 26'ncı Yasama Dönemi başında yenilenen ve daha önce Dilekçe Komisyonu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna gönderilen, kayıp kaçak kullanım bedelinin tüketicilerden haksız olarak tahsil edilmesi ve elektrik sayaçlarının tüketicinin talebi olmaksızın değiştirilerek bedelinin haksız olarak tüketiciye yüklenmesi konulu 23'üncü Yasama Dönemi 6 numaralı Komisyon Kararı'nın aynen benimsenmesine ilişkin karar
 • 26'ncı Yasama Dönemi başında yenilenen ve daha önce Dilekçe Komisyonu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna gönderilen, belediye imar planlarında okul alanı olarak ayrılan gayrimenkuller hakkında ilgili idari makamlar tarafından yasal süresinde kamulaştırma veya imar planında revizyon işlemleri yapılmadığı için mülkiyet haklarının Anayasa'ya aykırı olarak sınırlandığı iddiasını içeren dilekçelere ilişkin 22'nci Yasama Dönemi 16 numaralı Komisyon Kararı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna gönderilmemesine ilişkin karar
 • Komisyon Başkanlık Divanı karar cetvellerinin resmî İntranet adresinden duyurulması ve bu duyurunun Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine yazılı olarak tebliğ edilmesine ilişkin karar

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki