Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Komisyon Tutanakları
27. Dönem

Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu

3. Yasama Yılı
19/02/2020 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu'nun, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu'nun, Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • Prof. Dr. Elif Nursel Özmert'in, bebek, çocuk ve ergenlerde şüpheli ölümler ile kısa sürede düzelen açıklanamayan olaylar ve bunların önlenebilmesi için alınması gereken tedbirler hakkında sunumu
 • Prof. Dr. Nergis Cantürk'ün, şüpheli çocuk ölümleriyle ilgili olarak adli tıpta yapılanlar ve yapılması gereken yeni düzenlemeler ile oluşturulması gereken yeni birimler hakkında sunumu
 • Doç. Dr. Sait Özsoy'un, Türkiye'de ve dünyada karşılaştıkları adli çocuk vakalarından örnekler, tıbbi anlamda detaylı değerlendirme gerektiren olgular ve bu konuda alınması gereken tedbirler hakkında sunumu
 • Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Komisyona verdiği dilekçelere, Komisyona kişilerin çağrılma sürecine dâhil olmadıklarına, uzmanların söyledikleriyle ilgili bir şeyler yapılmadığına, Şaban Vatan'ın Ulusal Kriminal Büroya başvurusuna ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun, Komisyon Başkanının objektif davrandığını gördüğüne, eksikliklerin olduğuna ve şüpheli diğer çocuk ölümleriyle ilgili işlem yapılmadığına ilişkin açıklaması
29/01/2020 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu'nun, Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • Prof. Dr. Gürol Cantürk'ün, çocuk ölüm nedenleri, şüpheli ölümlerde yapılabilecek olanlar ve öneriler hakkında sunumu
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Vekili Selahattin Güven'in, Genel Müdürlük olarak görev alanları, çocuklarla ilgili sorumluluk konuları ve Rabia Naz Vatan vakasında sosyal hizmet anlamında yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
 • Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk ve Ergen Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Başak Tezel'in, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak çocuk ölümlerine yönelik yürüttükleri izleme ve önleme çalışmaları hakkında sunumu
15/01/2020 Tarihli Toplantı
 • Komisyonun çalışma süresinin bir ay uzatılmasına ilişkin karar
 • Kıdemli Başpolis Memuru Hüseyin Emir'in Rabia Naz Vatan'ın ölümünün soruşturması, sonraki gelişmeler ve dosyanın şu anda hangi aşamada olduğu hakkında sunumu
18/12/2019 Tarihli Toplantı
 • Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesine ilişkin görüşme
 • Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu'nun Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • Doç. Dr. Ş. Gülin Evinç'in, şüpheli çocuk ölümleri, tanımada ve önlemede yaşanan zorluklar ile çocuk ölümlerini en aza indirmek için kurum, kuruluş ve topluma yönelik müdahale önerileri hakkında sunumu
 • Prof. Dr. Hakan Kar'ın, çocuk ölümleri ve olay yeri inceleme boyutu, eksiklikler ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Prof. Dr. Çağlar Özdemir'in, olay yeri incelemelerinde yaşadıkları ve karşılaştıkları sorunlar hakkında sunumu
 • Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkan Yardımcısı Oğuz Tüzün'ün, Kriminal Daire Başkanlığının yapısı, neler yaptıkları ve yapmayı planladıkları hakkında sunumu
11/12/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu'nun, Komisyonun bugünkü gündemine ve Komisyonun TBMM'nin denetim yetkileri çerçevesinde kuvvetler ayrılığına azami riayet ederek çalıştığına ilişkin açıklaması
 • Prof. Dr. Ali Rıza Tümer'in, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yazdıkları raporun temel dayanakları hakkında sunumu
 • Adli Tıp Kurumu Başkanı Doç.Dr. Yalçın Büyük'ün, adli olgularda orijinin tespit edilmesiyle ilgili yaptıkları değerlendirme kriterleri ve Rabia Naz Vatan olgusunda travmatik bulgular ile temel adli tıp yaklaşımları hakkında sunumu
 • Adli Tıp Kurumu Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kaygusuz'un, temel ortopedik travma bilgileri, tıbbi literatür ve klinik deneyimleri ile Rabia Naz Vatan olgusundaki bulgular hakkında sunumu
04/12/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu'nun Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, danışmanlarının Komisyon salonuna alınmasına ve tutanakların bazı gazetelerde yer almasına ilişkin açıklaması
 • Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, Adli Tıbbın raporunun nasıl hazırladığını netleştirmek istediğine ilişkin açıklaması
 • Ahmet Yetim'in, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi
 • Naşit Okur'un, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi
 • Rehberlik Öğretmeni Selime Ötkün'ün, Rabia Naz Vatan'ın okul arkadaşlarının kendi gözetimindeki ifadelerine ilişkin bilgi vermesi
 • Mülkiye Başmüfettişi Melih Özay, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından açılan idari soruşturmaya ilişkin bilgi vermesi
27/11/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu'nun Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • Bahri Vatan'ın, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi
 • Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması amacıyla bilgisine başvurmak için Komisyona davet edilip gelmeyen kişilere ilişkin görüşme
 • Çiğdem Cebeci'nin, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi
 • Polis Memuru Tamer Orhan'ın, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi
 • Polis Memuru Adem Artaç'ın, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi
 • Polis Memuru Deniz Korkmaz'ın, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi
 • Polis Memuru Mustafa Yazıcı'nın, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi
 • Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili dosyanın Komisyona bir an önce gelmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili dosyanın Komisyona bir an önce gelmesi gerektiğine ve bilgisine başvurulacak kişilere ilişkin açıklaması
21/11/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu'nun Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • Eynesil Eski Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi
 • Mehmet Ali Somuncuoğlu'nun, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi
 • Bilgehan Somuncuoğlu'nun, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi
 • Güler Vatan'ın Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi
 • Polis Memuru Kutlay Sevinç'in, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi
 • Polis Memuru Ruhi Kalkan'ın, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi
 • Neşet Usta'nın, Rabia Naz Vatan'ın ölümünü nasıl duyduğuna ve olay sonrası yaşananlara ilişkin bilgi vermesi
08/11/2019 Tarihli Toplantı
 • Giresun'da yapılan görüşmeler
31/10/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu'nun, Komisyonun Genel Kurul toplantı saatlerinde de çalışma yapabilmesi için TBMM Başkanlık Divanından izin alındığına ilişkin açıklaması
 • Komisyonun çalışma takvimi, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki