Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Komisyon Tutanakları
27. Dönem

Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu

3. Yasama Yılı
22/11/2019 Tarihli Toplantı
 • Kayseri Çalışma Ziyareti Toplantısı
20/11/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in, Dünya Çocuk Hakları Günü'nün Komisyon için önemine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in, Komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmalara ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in, Kuşadası'nda açılan Kızılay Engelsiz Kampı'na katılımına ve izlenimlerine ilişkin açıklaması
 • Prof. Dr. Timuçin Baykul'ın, özel gereksinimli bireylerde ağız ve diş sağlığıyla ilgili karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak bu konuda yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
 • Doç. Dr. Didem Behice Öztop'un, Ankara Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılan uygulamalar, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği ile otizmli bireylerin ve ailelerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can'ın, Kızılayın genel faaliyetleri ve özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmaları hakkında sunumu
 • Türk Kızılayı Gençlik Kampları Birim Yöneticisi Emrah Tek'in, Kızılayın engelsiz kampları hakkında sunumu
 • Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Temsilciliği Başkanı Elif Şenol'un, Dünya Otizm Kongresinden çıkardığı sonuçlar, aktivist ve otizmli yakını olarak edindiği tecrübeler ile bu konularda dünyadaki ve Türkiye'deki uygulamalar hakkında sunumu
 • Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Temsilciliği Başkan Yardımcısı Çiğdem Sandıkçıoğlu Başarır'ın, otizmli bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Özel gereksinimli oğlu olan Kevser Tüfenk Çiçek'in, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi vermesi
 • Eker Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker Güryel'in, otizmli bireylere yönelik geliştirdikleri istihdam projesi ve bu projeyle geleceğe dair beklentileri hakkında sunumu
 • Mehmet Kızıltaş'ın, Engelsiz Kariyer portalının kuruluş amacı ve Engelsiz Kariyer portalı olarak yaptıkları hakkında sunumu
 • DOWN-ÇED Derneği Başkanı Ülviye Demirci'nin, Dernek olarak kuruluş amaçları, yaptıkları çalışmalar ile Down sendromlu bireylerin ve ailelerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin önerileri hakkında sunumu
09/11/2019 Tarihli Toplantı
 • Kocaeli Çalışma Ziyareti Toplantısı
01/11/2019 Tarihli Toplantı
 • Konya Çalışma Ziyareti Toplantısı
23/10/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in, Komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmalara ve bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • Prof. Dr. Atilla Cavkaytar'ın, aile eğitimi odağında özel eğitim hakkında sunumu
 • Prof. Dr. Emine Rüya Özmen'in, özgül öğrenme güçlüğü olan bireylerin eğitimi hakkında sunumu
 • Dr. Arzu Doğanay Bilgi'nin, hafif bilişsel gelişim sorunu olan bireylerin eğitimi hakkında sunumu
 • Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici'nin, belediyelerce engellilere ve ailelerine yönelik daha iyi hizmet için yapılması gerekenler ve belediyelerin iyi uygulamaları hakkında sunumu
 • Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, Prof. Dr. Emine Rüya Özmen, Dr. Arzu Doğanay Bilgi ve TBB Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici'nin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
17/10/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in, Kırşehir'de yapılan çalışma ziyareti toplantısına, bundan sonra çalışma ziyaretine gidilecek illere, bakan ziyaretlerine ve Komisyonun bugünkü gündeme ilişkin açıklaması
 • Tiyatro Yönetmeni Nedim Saban'ın, Tohum Otizm Vakfının desteğiyle farkındalık yaratmak için sahneledikleri "Süper İyi Günler" oyunu ve oyunun daha geniş kitlelere ulaşması için önerileri hakkında sunumu
 • Hafif düzeyde zihinsel engelli kızı olan Jale Ürer'in dinlenmesi
 • Ağır otizmli Veysel Mahir'in teyzesi Fatma Özen'in dinlenmesi
 • CP hastası Muhammed Metin'in dinlenmesi
 • Özel gereksinimli bireyler ve ailelerin dinlenmesine ilişkin görüşmeler
11/10/2019 Tarihli Toplantı
 • Kırşehir Çalışma Ziyareti Toplantısı
09/10/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in, sivil toplum örgütlerinin, kamu kurumlarının ve bilim insanlarının Komisyona katkılarına ve bugünkü gündeme ilişkin açıklaması
 • Anadolu Otizm Eğitim ve Mücadele Geydirici Vakfı Başkanı Nüvit Uyar'ın, hazırladıkları Türkiye Otizm Meclisi İhtiyaçlar ve Çözüm Önerileri Raporu ve sonuç bildirileri hakkında sunumu
 • Anadolu Otizm Federasyonu Başkanı Canan Cihan Kılıç'ın, Federasyon olarak ailelerden gelen maillere göre tavsiye niteliğinde hazırladıkları öneriler hakkında sunumu
 • Otizm ve Engelli Dernekleri Federasyonu Yürütme Kurulu Üyesi Defne Özyiğit'in, Pendik Rehabilitasyon Merkezindeki velilerden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının nafaka adı altında para talep etmesiyle ilgili konu hakkında sunumu
 • Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengizhan Soneren'in,, Otizm Vakfı Günlük Yaşam Merkezi ve Otizm Vakfı Yaşamköy Projesi hakkında sunumu
 • Otizm Vakfı Özel Eğitim Koordinatörü Berat Çelik'in, Otizm Vakfı Günlük Yaşam Merkezinde verdikleri eğitim hakkında sunumu
 • Otizm Vakfı Başkanı Aydın Çayan'ın, konukevinin gerekliliği ve diğer sorunlar hakkında sunumu
 • ASPERDER Başkanı Mesut Başar'ın, ASPERDER'in amacı, Otizm Eylem Planı ve Otizmle Hayat Portalı Projesi hakkında sunumu
 • Anadolu Otizm Eğitim ve Mücadele Geydirici Vakfı, Anadolu Otizm Federasyonu ve Otizm ve Engelli Dernekleri Federasyonu temsilcilerinin Türkiye Otizm Meclisi adına yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
 • Otizm Vakfı ve ASPERDER temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
02/10/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in, Komisyonun bundan sonra atacağı adımlara, il ziyaretlerine ve bugünkü gündeme ilişkin açıklaması
 • Prof. Dr. Saime Seyhun Topbaş'ın,, özel gereksinimli bireylerde dil ve konuşma terapileri uygulamaları, dil ve konuşma terapistlerinin istihdamının sağlanmasının zorunlu olduğu alanlar hakkında sunumu
 • Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül'ün, Genel Müdürlük olarak özel eğitim kapsamında hizmet ihtiyacı duyan vatandaşlarla ilgili yaptıkları çalışmalar ve öneriler hakkında sunumu
 • Doç. Dr. Bedriye Tuğba Karaaslan'ın, çocuk gelişimi uzmanı bakış açısıyla özel gereksinimli çocuğa yaklaşım, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Prof. Dr. Erol Belgin'in, farklı engel gruplarında odyoloji ve konuşma bozukluklarının mevcut durumu, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Doç.Dr. Ayşe Sanem Şahlı'nın, otizm ve Down sendromlu bireylerde odyoloji ve konuşma bozuklukları, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
2. Yasama Yılı
18/07/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in, Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in, Komisyonun çalışmalarına devam edebilmesi için bir aylık ek süre taleplerini imzaya açtıklarına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in, bugüne kadar yapılan çalışmalarda katkısı olan herkese teşekkür ettiğine, il ziyaretlerinin belli bir ölçüye göre yapıldığına ve vakıflardan beklentilerine ilişkin açıklaması
 • Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İlgi Otizm Derneği Eğitim Koordinatörü Dr. Ersin Ufuk Timuçin'in, eğitim odağında özel gereksinimli bireylerin eğitimlerinde mevcut durumumuz, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Bandırma Otizmle Kardeşlik Derneği Başkanı Mehtap Akgül'ün, Dernek olarak yaptıkları çalışmalar, erken tanının önemi, özellikle otizmli çocuğa sahip çalışan ebeveynlerin izinlerine ilişkin sorunlar ve öneriler hakkında sunumu
 • Uzman Doktor Hakan Öğütlü'nün, bilişsel gelişim sorunları, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • ZİÇEV Temsilcisi Osman Akdemir'in, vakıf olarak çalışmaları ve projeleri, tedavide sporun önemi ile engelli bireyler ve ailelerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbaros Çetin'in, dünyada ve ülkemizde Lyme hastalığı, otizm ve Lyme hastalığı ilişkisi hakkında sunumu
 • Uzman Fizyoterapist Seher Arslan'ın, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında manuel terapinin yeri hakkında sunumu
 • Dr. Ersin Ufuk Timuçin, Uzman Dr. Hakan Öğütlü, Prof. Dr. Barbaros Çetin, Uzman Fizyoterapist Seher Arslan ile Bandırma Otizmle Kardeşlik Derneği ve ZİÇEV temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
11/07/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in, Komisyonun bugünkü gündemine, Komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmalarına, hedeflerine ve önerilerine ilişkin açıklaması
 • Asperger sendromu olan İzzet Alp İncekara ve annesi Fatma İncekara'yla yaşamlarına ve karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşme
 • Zihinsel engelli bir oğlu olan Zehra Durgut'la yaşamlarına ve karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşme
 • Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Sedef Erken, ağır otizmli bireylerin ve ailelerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin sunumu
10/07/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in, Komisyonun çalışma süresine, Komisyonun bugüne kadarki çalışmalarına, niyetine ve hedefine ilişkin açıklaması
 • Prof. Dr. Mim Kemal Bülent Öke'nin, kurdukları Yararlı Ceylanlar Kulübünde müzik ve sanatla terapi, sorun olarak gördükleri konular ve önerileri hakkında sunumu
 • Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Elbasan'ın, serebral palsi tedavisinde fizyoterapi ve rehabilitasyon kısmında yapılanlar, güncel yapılması gerekenler ve yaşanan problemlere karşı çözüm odaklı ögeler hakkında sunumu
 • Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Genel Direktör Yardımcısı Osman Fehmi Öztürk'ün, Vakıf olarak serebral palsili çocuklar ve aileleri için yaptıkları çalışmalar ile sorun olarak düşündükleri konular ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Serebral Palsili Çocuklar Derneği Genel Koordinatörü Kadir Ülger'in, Dernek olarak projeleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Serebral Palsili Çocuklar Derneği Başkan Yardımcısı Abdulkadir Göğüş'ün, bir engelli babası olarak da yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Serebral Palsili Çocuklar Derneği Kurucu Başkan Yardımcısı Edibe Sinem Ersoy'un, serebral palsili üçüz çocuklarıyla karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Prof. Dr. Mim Kemal Öke'nin, Doç. Dr. Bülent Elbasan'ın, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
 • Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in Down sendromu, otizm ve SP hastası oğlu Bahadır Çelik'le görüşme
04/07/2019 Tarihli Toplantı
 • YÖK Uzmanı Duygu Çandarlı'nın, Engelli Öğrenci Komisyonunun çalışmaları ve Kurul tarafından alınan kararlar hakkında sunumu
 • ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanı Belma Atak'ın, engelli, sağlık ve özel durumu olan adaylara yönelik sınav uygulamaları hakkında sunumu
 • Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Necat Altıok'un, Genel Müdürlük olarak özel eğitim öğretmenlerine yönelik yürütülen faaliyetler ve hedefleri hakkında sunumu
 • RTÜK Başkan Yardımcısı İlker Ilgın'ın, 6112 sayılı Kanun kapsamında bu konulara yönelik uygulamaları hakkında sunumu
 • TRT Genel Müdür Müşaviri Muhammed Fatih Kışla'nın, engellilere yönelik yaptıkları yayınlar hakkında sunumu
 • YÖK, ÖSYM ve Millî Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
 • YÖK, ÖSYM, Millî Eğitim Bakanlığı, RTÜK ve TRT temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
03/07/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in, Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in, Komisyonda bugüne kadar yapılan ve gelecek haftalarda yapılması düşünülen çalışmalara ilişkin açıklaması
 • Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın, Komisyon toplantılarında etkilendiği konular, karşılaşılan sorunlar ve çözüm öneriler ile araştırma komisyonlarında fikri takibin önemi hakkında sunumu
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Onur Burak Dursun'un, otizm, otizmin ülkemizdeki ve dünyadaki durumu, süreçte yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Pediatrik Ergoterapi Kliniği Sorumlusu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gonca Bumin'in, özel gereksinimli çocuklarda uygulanan ergoterapi yaklaşımları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27/06/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in, Komisyonun bugünkü gündemine ve gelecek haftalarda yapılması düşünülen çalışmalara ilişkin açıklaması
 • Avukat Jülide Işıl Bağatur'un, BM Engelli Hakları Sözleşmesi ve özel gereksinimli bireylerle ilgili hukuki altyapı hakkında sunumu
 • Prof. Dr. Evren Yaşar'ın, pediatrik rehabilitasyon tıbbı hakkında sunumu
 • SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak'ın, vakıflarının amacı ve yapısal düzenlemelere olan ihtiyaç hakkında sunumu
 • SOBE Vakfı Eğitim Direktörü Prof. Dr. Binyamin Birkan'ın, vakıf olarak otizmli bireyler için yaptıkları çalışmalar, bu alandaki eksiklikler, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Avukat Jülide Işıl Bağatur, Prof. Dr. Evren Yaşar ve SOBE Vakfı temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
26/06/2019 Tarihli Toplantı
 • Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanlığı Temsilcisi Psikolog Özlem Aydın'ın, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Daire Başkanlığının bu alandaki diğer hizmetleri hakkında sunumu
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Ezgi Özalp Akın'ın, erken çocukluk döneminde gelişimsel zorluklar, önleyici yaklaşımlar ve erken girişim uygulamaları hakkında sunumu
 • Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Derneği Başkanı Faruk Sevindi'nin, özel eğitim ve rehabilitasyonun önemi, geliştirilmesi için yapılması gerekenler hakkında sunumu
 • Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği Temsilcisi Sabahattin Yıldız'ın, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Özel Özel Eğitim Kurumları Derneği Genel Başkanı Yunus Kılıç'ın, özel eğitimin geliştirilmesi için yapılması gerekenler hakkında sunumu
 • Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkanı Aynur Dankaz'ın, zihinsel engellilerin ve ailelerinin karşılaştıkları sorunlar ile bu konularda yapılabilecekler hakkında sunumu
 • Dr.Alim Tunç'la Komisyonun çalışmalarına ilişkin görüşme
 • Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Derneği, Özel Eğitim Kurumları Derneği ve Zihinsel Özürlüler Federasyonu temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
20/06/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in, Komisyonun bugünkü gündemine ve bu toplantıda farklı katılımcılar olacağından farkındalık için basının daha fazla ilgi göstermesini istediğine ilişkin açıklaması
 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Vekili Sebiha Başaran'ın, BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'si hakkında sunumu
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Neşe Çıtak Kurt'un, serebral palsinin risk faktörleri, klinik özellikleri ve risklerin önlenmesi hakkında sunumu
 • Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı E. Gün Bilgin'in, hayatlarını sürdürebilmeleri için Down sendromluların eğitimi hakkında sunumu
 • Down Sendromu Derneği Kurucu Başkanı Fulya Ekmen'in, Dernek olarak hedefleri, yaklaşımları ile mevcut sorunların ana kaynakları ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Öz savunuculuk eğitimi alan Down sendromlu Dilara Nur Şahin'le görüşme.
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Down Sendromu Derneği temsilcilerinin ve Prof. Dr. Ayşegül Neşe Çıtak Kurt'un yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
19/06/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in, Komisyonun bugünkü gündemine ve Türkiye'de konuyla ilgili farkındalığın artmasına ilişkin açıklaması
 • Millî Eğitim Uzmanı Kadir Burak Salimoğlu'nun, Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğünün görev kapsamında olan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin iş ve işlemleri ile sunulan hizmetler hakkında sunumu
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Durukan'ın, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, sorun alanları ve öneriler hakkında sunumu
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Psikolog Prof. Dr. Azime Şebnem Soysal Acar'ın, özgül öğrenme güçlüğü nedenleri, tespiti, sorunların çözümü için öneriler hakkında sunumu
 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Prof. Dr. Tevhide Kargın'ın, özel gereksinimli çocukların eğitiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Tokar'ın, Dernek olarak yaptıkları çalışmalar, bu alanda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Doç. Dr. İbrahim Durukan, Prof. Dr. Azime Şebnem Soysal Acar, Prof. Dr. Tevhide Kargın ile Millî Eğitim Bakanlığı ve Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
13/06/2019 Tarihli Toplantı
 • Tohum Otizm Vakfı Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin'in, erken tanının ve 0-3 yaş arası otizmli çocuklarda eğitimin önemi, otizmlilerin eğitim ve istihdamı ile çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Anadolu Otizm Eğitim ve Mücadele Geydirici Vakfı Başkanı Nüvit Uyar'ın, Türkiye Otizm Meclisinin faaliyetleri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile Vakfın faaliyetleri hakkında sunumu
 • Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Genel Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay'ın, Down sendromlu bireylerin ergenlik döneminde ve akademik eğitimden sonra karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün'ün, Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük ve gebelikte tanıdan sonra ailelere danışmanlık verilmesi gerektiği hakkında sunumu
 • Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Şule Özel'in, antenatal takibin, gebelikte tanı konulan annenin izleminin ve zihinsel engelli bireylerin üreme sağlığı konusunda bilgilendirilmesi gerekliliği hakkında sunumu
 • Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in, Komisyonun çalışmalarına ve bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, Anadolu Otizm Eğitim ve Mücadele Geydirici Vakfı, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu ve Tohum Otizm Vakfı temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
12/06/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in, Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Pınar Koçatakan'ın, Genel Müdürlük olarak Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozuklukları konusunda yapılan çalışmalar hakkında sunumu
 • Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Dairesi Başkanı Fatma Şahin'in, Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik, engelli erişkinlerin ve engelli çocukların sağlık raporu için yapılan diğer düzenlemeler hakkında sunumu
 • Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Bilgehan Karadayı'nın, Genel Müdürlük olarak sağlık hizmetleri planlamasındaki genel yaklaşımları hakkında sunumu
 • Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Mahir Ülgü'nün, e-rapor altyapısı ve uygulamalar hakkında sunumu
 • SGK Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Uzm. Dr. İnci Yanıkoğlu'nun, Kurumun görev alanı, yaptıkları çalışmalar, sağlık hizmetlerinin finansmanı ve maliyetler hakkında sunumu
 • Sağlık Bakanlığı ve SGK temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
30/05/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in, Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in, Komisyon konusu hassas bir konu olduğu için konuşulanların Komisyonda kalması ve basın mensuplarının da buna dikkat etmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Vekili Faik Yıldırım'ın, ülkemizdeki engellilik durumu ile bu konuda Genel Müdürlük olarak yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
 • İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk'ün, İŞKUR olarak engellilere yönelik yaptıkları faaliyetler hakkında sunumu
 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR Genel Müdürlüğü temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
 • Türkiye Otizm Meclisi Sekreteryası Koordinatörü Ali Sapmaz'la görüşme
 • Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Tokar'la görüşme
29/05/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Kemal Çelik'in, Komisyonun bugünkü gündemi ile Komisyonun önemine ve kapsamına ilişkin açıklaması
 • Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Seyfettin Toraman'ın, Bakanlığın özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik yaptığı hizmetler hakkında sunumu
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk'ün, Bakanlığın engelli bireylere yönelik hizmetleri ve faaliyetleri hakkında sunumu
 • Millî Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı temsilcilerinin yaptıkları sunumlarına ilişkin görüşmeler
 • Down Sendromu Derneği Kurucu Başkanı Fulya Ekmen'le görüşme
28/05/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Kemal Çelik, Komisyonun çalışma tarzına ilişkin açıklamas
 • Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Dairesi Başkanı Doktor Esra Alataş'ın, gelişimsel bozukluklar ile Daire Başkanlığı olarak bu konuda yaptıkları çalışmalar ve hedefler hakkında sunumu
 • Halk Sağlığı Genel Müdürü Doçent Doktor Fatih Kara'nın, gelişimsel bozuklukların tespiti ve çözümü için Genel Müdürlük olarak yaptıkları uygulamalar hakkında sunumu
22/05/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyonun çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki