Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Komisyon Tutanakları
27. Dönem

ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu

3. Yasama Yılı
16/11/2019 Tarihli Toplantı
 • ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun taslak raporu üzerinde görüşmeler
 • Komisyon Başkanı Ahmet Demircan'ın, Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
09/11/2019 Tarihli Toplantı
 • Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı
08/11/2019 Tarihli Toplantı
 • İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
23/10/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Ahmet Demircan'ın, Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • Doç. Dr. İbrahim Gülhan'ın, Avrupa Birliğinin nadir hastalıklar politikası, Avrupa Referans Ağları ve ülkemizde yapılması gerekenler hakkında sunumu
 • Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Genel Sekreteri Dr. Ümit Osman Dereli'nin, ilaç endüstrisi perspektifinden nadir hastalıklar, Türkiye'de yetim ilaçlarla ilgili karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • İntergen Genetik Merkezi Temsilcisi Doç. Dr. Gülay Ceylaner'in, Genetik Merkezi olarak nadir hastalıklar alanında yaptıkları çalışmalar, ülke olarak nadir hastalıklardaki zayıf yönlerimiz ve çözüm önerileri hakkında sunumu
16/10/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Ahmet Demircan'ın, Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez'in, TÜSEM'in misyonu, Türkiye Genom Projesi ve diğer projeler ile nadir hastalıklarla ilgili çalışmalar ve planlar hakkında sunumu
 • TÜBİTAK Bilimsel Programlar Başuzmanı Dr. Jale Şahin'in, TÜBİTAK olarak ulusal ve uluslararası düzeyde nadir hastalıklara ilişkin desteklenen programlar ve projeler hakkında sunumu
 • Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Tünay Şahin'in, nadir hastalıklarla ilgili tıbbi cihaz sektörüne yansıyan konular ve çözüm önerileri hakkında sunumu
09/10/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Ahmet Demircan'ın, Komisyonun 27'nci Dönem İkinci Yasama Yılı faaliyetlerine ve bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • Prof. Dr. Necat İmirzalıoğlu'nun, SMA hastalığıyla ilgili toplumsal duyarlılığın artırılması ve hastalığın önceden tespit edilerek engellenmesi için görüş ve önerileri hakkında sunumu
 • Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanı Betül Vazgeçer'in, hasta ve hasta yakınlarına Bakanlık olarak sağlayabilecekleri katkılar, Türk Gıda Kodeksi ve belirli tüketici grupları için gıda mevzuatı hakkında sunumu
 • Türkiye Multipl Skleroz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tütüncü'nün,, MS hastalığına yakalanma etkenleri, tanısı, tipleri ve Dernek olarak çalışmaları hakkında sunumu
 • Türkiye Multipl Skleroz Derneği Ankara Şubesi Başkanı Aşır Nadar'ın, MS hastalarının ve hasta yakınlarının karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Temsilcisi Prof. Dr. Ayşe Yalıman'ın, nörolojik rehabilitasyonla, kas hastalıklarıyla ilgili deneyimleri, hasta ve hasta yakınlarının karşılaştıkları sorunlar ile çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Temsilcisi Prof. Dr. Naciye Füsun Toraman'ın, nöromusküler hastalıkların tanısı, tedavi izlemini yapan kurumlar, Antalya verileri ile hastaların sorunları ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Türkiye Fizyoterapistler Derneği Temsilcisi Prof. Dr. Öznur Yılmaz'ın, nöromusküler hastalıklar merkezlerinin gerekliliği ile bu hastalıklarda fizyoterapinin önemi hakkında sunumu
 • Evde Bakım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Dik'in, ALS/MNH Derneğiyle birlikte gerçekleştirdikleri "Yaşamak Yetmez Yaşatmak da Lazım" projeleri, kas hastaları ile ailelerinin sorunlarını ve çözüm önerileri hakkında sunumu
2. Yasama Yılı
17/07/2019 Tarihli Toplantı
 • TBMM İç Tüzüğü'nün 105'inci maddesi gereğince Komisyon çalışmaları için bir aylık ek süre istenmesine ilişkin karar
 • Komisyon Başkanı Ahmet Demircan'ın, Komisyon toplantılarında dile getirilen tespit, öneri, görüş ve taleplerle ilgili olarak Komisyon uzmanlarınca hazırlanan bilgi notunun üyelere dağıtılacağına ve bugünkü gündeme ilişkin açıklaması
 • İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk'ün, ALS, SMA, DMD ve MS hastalarına yönelik İŞKUR olarak yapılan hizmetler ve projeler hakkında sunumu
 • TRT Genel Müdür Müşaviri Ahmet Muhsin Yıldırım'ın, zihinsel ve fiziksel engelli vatandaşlara yönelik yayınlar, Kurumun "web" sayfası ve kamu spotlarının önemi hakkında sunumu
 • Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Başkanı Av. Berna Özpınar Gümrükçüoğlu tarafından, nadir hastalıklarda sağlık hakkı hakkında sunumu
 • Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Üyesi Av. Deniz Yağmur Güneş'in, nadir hastalıklar ve yetim ilaçlar ile bu konulardaki ulusal ve uluslararası mevzuat hakkında sunumu
 • Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Özbek'in, nadir hastalıklar, Türkiye'deki ve dünyadaki durum, araştırmalar ve ülkemizde Orphanet kapsamında yapılan çalışmalar hakkında sunumu
 • Cri Du Chat Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ezgi Erdoğan'ın, Cri Du Chat Sendromu ve dernek olma nedenleri hakkında sunumu
 • Cri Du Chat Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan'ın, Dernek olarak çalışmaları, Cri du Chat sendromu ve bu bireylerin ve ailelerinin karşılaştıkları sorunlar ile talepleri hakkında sunumu
 • Türkiye Spina Bifida Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cevval Ulman'ın, spina bifida hastalığı, önlenebilme yolu ile yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Türkiye Spina Bifida Derneği Ankara Şube Başkanı Selma Çalık'ın, engellilik hukukunun gerekliliği ve spina bifida hastalarının yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu temsilcilerinin yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler
10/07/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Ahmet Demircan'ın, Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Cahit Durmuş'un, sosyal yardımları yaparken yasal dayanakları ve engelli vatandaşlara yönelik yaptıkları sosyal yardımlar hakkında sunumu
 • Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seza Özen tarafından, nadir hastalıklar, Hacettepe'deki deneyimleri, bu hastaların karşılaştıkları sorunlar ile çözüm önerileri hakkında sunumu
 • PKU Aile Derneği Başkanı Deniz Yılmaz Atakay'ın, fenilketonüri hastalarının sorunları ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği Başkanı Kamil Hamidullah'ın, dernek olarak ve nadir hastalığı olan bireyler olarak karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Albinizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alim Yılmaz'ın, albinizm hastalarının karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Yüzümle Mutluyum Derneği Kurucu Başkanı Emre Erdal'ın, Treacher Collins sendromu hastalarının karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Yüzümle Mutluyum Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Çakır'ın, hukukçu ve Treacher Collins Sendromu hastası olarak gözlemleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Ankara Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Özmert'in, az görenlerle ilgili deneyimleri, klinik ve üniversite olarak yaptıkları çalışmalar ile az görenlerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Uzm. Dr. Pınar Koçatakan'ın, nadir hastalıklarda evde sağlık hizmetleri ve palyatif bakım hizmetleri hakkında sunumu
 • Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanı Fatma Şahin'in, nadir hastalıklar dahil engelli hizmetleri hakkında sunumu
 • Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Vekili Muammer Yıldız'ın, Genel Müdürlük olarak yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
 • Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Temsilcisi Öğretmen Barış Adcı'nın, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri hakkında sunumu
 • Tıbbi Genetik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Ergün'ün, genetik uzmanlığının ve genetik hastanesinin önemi, genetik politikasının gerekliliği ile nadir hastalıkların önlenebilmesi için yapılması gerekenler hakkında sunumu
 • Komisyon Başkanı Ahmet Demircan'ın, Komisyon için kurulan internet sitesine ilişkin açıklaması
 • Tıbbi Genetik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Taha Bahsi'nin, Türkiye?de genetik testi yaptırma imkânları ve kişisel verilerin korunması gerekliliği hakkında sunumu
 • Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sadullah Erol'un, eğitim hakkının ve eşitliğin kas hastaları için olması gerektiği hakkında sunumu
 • Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği Genel Sekreteri Baran Köseoğlu'nun, DMD hastalarının karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
26/06/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Ahmet Demircan'ın, Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanı Hulusi Armağan Yıldırım'ın, Genel Müdürlüğün engellilere yönelik hizmetleri ve hedefleri hakkında sunumu
 • Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Gülriz Erişgen'in, komisyonunun ana başlıklarında uzmanlık dernekleriyle birlikte hazırlayabilecekleri rapor hakkında sunumu
 • Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ersin Yarış'ın, kesin tedavisi bilinmeyen hastalıklarda kullanılan ilaçlar ve AR-GE süreci hakkında sunumu
 • Türk Nöroloji Derneği Temsilcisi Prof. Dr. Hilmi Uysal'ın, nadir hastalıkların teşhis ile tedavisinde hastaların, hekimlerin, ailelerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zehra Aycan'ın, Dernek olarak nadir hastalıklara nasıl yaklaştıkları ve nadir hastalıklar kapsamında Tip 1 diyabet ile karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • RX Kurumsal İletişim Temsilcisi Uzman Eczacı Burcum Uzunoğlu'nun, nadir hastalıklar ile yetim ilaçlarda ulusal ve uluslararası mevzuat hakkında sunumu
 • SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği Yöntemi Kurulu Başkan Yardımcısı Ece Soyer Demir'in, Nadir Hastalıklar Ağı'nın vizyonu, misyonu hakkında sunumu
 • KİFDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serap Çöremen'in, kistik fibrozis hastalığının tanı ve tedavisinde karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerileri hakkında sunumu
 • NCL Hastalığı ile Mücadele ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mine Keskin Ergin'in, nöronal ceroid lipofuscinozis hastalığının tanı ve tedavisinde karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Sistonozis Hastaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Gökmen'in, organ nakli ve diyaliz alan hasta istatistikleri, sistinozis hastalarının tedavide karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • MPS LH Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muteber Eroğlu'nun, hasta hakları ve erişilebilirlik konusunda bilgilendirilmenin gerekliliği, mukopolisakkarizdoz lizozomal depo hastaları ve yakınlarının karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
12/06/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Ahmet Demircan'ın, Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
 • Asaf Güneri'nin, ALS-MNH Derneği, TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım'ın Derneğe verdiği destek ve farkındalık oluşturmaya devam edilmesi gerektiği hakkında sunumu
 • ALS-MNH Derneği Başkanı İsmail Gökçek'in, ALS hastası olarak kendisinin ve diğer hastaların karşılaştığı sorunlar ve Komisyondan beklentileri hakkında sunumu
 • ALS-MNH Derneği Başkan Yardımcısı Alper İhsan Kaya'nın, Dernekleri, ALS hastası olarak kendisinin ve diğer hastaların karşılaştığı sorunlar ve öneriler ile sivil toplum örgütlerinin raporları hakkında sunumu
 • ALS-MNH Derneği Başkan Yardımcısı Nilüfer Şeftalicioğlu'nun, başta TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım olmak üzere Komisyonun kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiği hakkında sunumu
 • Türkiye Sakatlar Derneği Yalvaç Şube Başkanı Çağlar Özyiğit'in, DMD hastalığı ve DMD hastalarının karşılaştığı sorunlar ve öneriler hakkında sunumu
 • DMD hastası yakını Gülgün Özyiğit'in, DMD hastalarının karşılaştığı sorunlar ve önerileri hakkında sunumu
 • Mersin Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği Temsilcisi Sadık Mehmet Çiftçi'nin, DMD hastalarının karşılaştığı sorunlar ve öneriler hakkında sunumu
 • SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ece Soyer Demir'in, SMA hastalarının sosyal istihdam ve eğitim alanında karşılaştıkları sorunlar ve önerileri hakkında sunumu
 • SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği Danışma Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kürşat Bora Çarman'ın, SMA hastalığı, Türkiye'deki ilaç çalışmaları, ÇÖZGER hakkında sunumu
 • KASDER Yönetim Kurulu Üyesi İpek Badırgalı'nın, Derneğin çalışmaları, SMA ve diğer kas hastalıkları ile bu hastaların karşılaştığı sorunlar ve öneriler hakkında sunumu
 • SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç Daire Başkanı Dr. Dilek Yılmaz'ın, nadir hastalıklarda kullanılan ilaçlar, cihazlar, tanı ve tedavi bedelleri hakkında sunumu
 • KASDER Başkan Yardımcısı Fatma Çoban'ın, kas hastalıkları, bu hastaların karşılaştıkları sorunlar ve Dernek olarak amaç ve hedefleri hakkında sunumu
 • KASDER Temsilcisi Prof. Dr. Vildan Ayşe Yayla'nın, kas hastalıkları, bu hastaların karşılaştıkları sorunlar ve Dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
 • Neurofibromatosis Derneği Temsilcisi Çetin Sönmez'in, NF hastalığı ve bu hastaların karşılaştıkları sorunlar ve öneriler hakkında sunumu
 • Prof. Dr. Şeref Demirkaya'nın, MS hastalığı, bu hastaların karşılaştıkları sorunlar ve öneriler ile MS araştırma uygulama merkezi hakkında sunumu
 • Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Seyfettin Toraman'ın, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik olarak Bakanlığın uygulamaları ile sorun alanları ve öneriler hakkında sunumu
 • SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği Genel Sekreteri Mehmet Demir'in, hastaların evde fizik tedavi hizmetiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar ve öneriler hakkında sunumu
29/05/2019 Tarihli Toplantı
 • Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu'nun, nöromusküler hastalıklar ve bu hastalıklarda gelişen tedavi yöntemleri hakkında sunumu
 • Komisyon Başkanı Ahmet Demircan'ın, Komisyonun 22/5/2019 tarihinde yaptığı toplantıya ve bugünkü gündeme ilişkin açıklaması
 • Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Doktor Eczacı Harun Kızılay'ın, MS, SMA, DMD, ALS ve NCL hastalıkları ve tedavi olanakları hakkında sunumu
 • SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç Daire Başkanı Doktor Dilek Yılmaz'ın, nadir hastalıklarda kullanılan ilaçların temini, arz ve dağıtımı hakkında sunumu
 • Türk Eczacıları Birliği İkinci Başkanı Eczacı Sinan Usta'nın, nadir hastalıklarda kullanılan ilaçların teminindeki süreç ve yaşanan sıkıntılar hakkında sunumu
 • Yasin Açık'la MS hastası olan annesinin tedavi sürecinde yaşadıkları sıkıntılar ve taleplerine ilişkin görüşme
 • SMA Benimle Yürü Derneği Genel Sekreteri Olcay Korol ve SMA Benimle Yürü Derneği Başkanı Süleyman Başaran'la görüşme
22/05/2019 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Ahmet Demircan'ın, Komisyonun Genel Kurulun toplantı saatlerinde de çalışma yapabilmesi için Başkanlık Divanından izin alındığına ilişkin açıklaması
 • Komisyon Başkanı Ahmet Demircan'ın, Komisyon toplantılarının çarşamba günleri yapılmasıyla ilgili daha önce alınan prensip kararına ilişkin açıklaması
 • Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Mehmet Gündüz'ün, nadir hastalıklar ve Bakanlığın bu konudaki hizmetleri hakkında sunumu
 • Komisyonun çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki