Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Komisyon Tutanakları
26. Dönem3. Yasama Yılı
21/11/2017 Tarihli Toplantı
 • Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın 1/10/2016 ila 30/4/2017 döneminde Anayasanın 81'inci maddesine uygun biçimde ant içmeden aralıksız olarak Genel Kurulun 212 birleşimine katılmamasına bağlı devamsızlığı sebebiyle Anayasanın 84'üncü ve İç Tüzük'ün 138'inci maddeleri uyarınca gerekli değerlendirmenin yapılması için Komisyona havale edilen Başkanlık Divanının 20/7/2017 tarihli 41 numaralı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi'ne (3/1171) ilişkin kurulan hazırlık komisyonunun raporu hakkındaki görüşmeler
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un, Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın hakkındaki dosyanın milletvekili yemini sebebiyle değil, devamsızlık sebebiyle Komisyona geldiğine; Komisyonda savunma yapabileceğine dair yazıyı kendisine ulaştırdıklarına ve başvurunun olmadığına ve Komisyon Üyesi Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu'nun annesinin vefatı nedeniyle kendisine başsağlığı, annesine de Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Komisyon Üyesi Cengiz Aydoğdu'nun annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı, annesine de Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
 • Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, oylama esnasında Cumhuriyet Halk Partisi mensubu milletvekillerinin bulunmadığının tutanakta yer alması gerektiğine ilişkin açıklaması
 • Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın 1/10/2016 ila 30/4/2017 döneminde Anayasanın 81'inci maddesine uygun biçimde ant içmeden aralıksız olarak Genel Kurulun 212 birleşimine katılmamasına bağlı devamsızlığı sebebiyle Anayasanın 84'üncü ve İç Tüzük'ün 138'inci maddeleri uyarınca gerekli değerlendirmenin yapılması için Komisyona havale edilen Başkanlık Divanının 20/7/2017 tarihli 41 numaralı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi'ne (3/1171) ilişkin kurulan hazırlık komisyonunun raporu doğrultusunda milletvekilliğinin düşürülmesi görüşüyle dosyanın Genel Kurula sunulmasına ilişkin karar
17/10/2017 Tarihli Toplantı
 • Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın 1/10/2016 ila 30/4/2017 döneminde Anayasanın 81'inci maddesine uygun biçimde ant içmeden aralıksız olarak Genel Kurulun 212 birleşimine katılmamasına bağlı devamsızlığı sebebiyle Anayasanın 84'üncü ve İç Tüzük'ün 138'inci maddeleri uyarınca gerekli değerlendirmenin yapılması için Komisyona havale edilen Başkanlık Divanının 20/7/2017 tarihli 41 numaralı Kararı ile Başkanlık Tezkeresi'ne (3/1171) ilişkin hazırlık komisyonu kurulması
 • Hazırlık komisyonunun konusuyla alakalı konularda yazışma yapabilmesine ilişkin karar
2. Yasama Yılı
21/07/2017 Tarihli Toplantı
 • Hazırlık komisyonunun (3/1072) esas numaralı Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın devamsızlık dosyası hakkındaki raporuna ilişkin görüşmeler
 • Hazırlık komisyonunun (3/1072) esas numaralı Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın devamsızlık dosyası hakkındaki raporu doğrultusunda milletvekilliğinin düşürülmesi görüşüyle dosyanın Genel Kurula sunulmasına ilişkin karar
14/06/2017 Tarihli Toplantı
 • Hazırlık komisyonunun (3/1022) esas numaralı Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün devamsızlık dosyası hakkındaki raporu istikametinde milletvekilliğinin düşürülmesi görüşüyle dosyanın Genel Kurula sunulmasına ilişkin karar
 • Hazırlık komisyonunun (3/1022) esas numaralı Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün devamsızlık dosyası hakkındaki raporuna ilişkin görüşmeler
13/06/2017 Tarihli Toplantı
 • Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız hakkında 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında beşer birleşimi aşan devamsızlığı sebebiyle Anayasanın 84'üncü ve İç Tüzük'ün 138'inci maddeleri uyarınca gerekli değerlendirmenin yapılması için hazırlık komisyonu kurulması
 • Hazırlık komisyonunun (3/1022) esas numaralı Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün devamsızlık dosyası hakkındaki raporuna ilişkin görüşmeler
 • Hazırlık komisyonunun konusuyla alakalı konularda yazışma yapabilmesine ilişkin karar
29/05/2017 Tarihli Toplantı
 • Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında beşer birleşimi aşan devamsızlığı sebebiyle Anayasa'nın 84'üncü ve İç Tüzük'ün 138'inci maddeleri uyarınca gerekli değerlendirmenin yapılması için bir hazırlık komisyonu oluşturulmasına ilişkin görüşmeler
 • Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında Anayasa'nın 84'üncü ve İç Tüzük'ün 138'inci maddeleri uyarınca gerekli değerlendirmenin yapılması için hazırlık komisyonu kurulması
 • Hazırlık komisyonunun konusuyla alakalı konularda yazışma yapabilmesine ilişkin karar
10/05/2017 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun Komisyon üyeliğine seçilmesiyle ilgili yazısına ve TBMM Genel Kuruluna bildirilecek HSK üye adaylarının seçilme usul ve esaslarına ilişkin açıklaması
 • TBMM Genel Kuruluna bildirilecek HSK üye adayları seçimi
09/05/2017 Tarihli Toplantı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Hâkimler ve Savcılar Kurulu için seçilecek üyelerin belirlenme süreci, usul ve esaslarına ilişkin kurulan alt komisyonun, çalışmaları, raporu ve karma komisyonda üye seçimiyle ilgili yapılacak çalışmalara ilişkin görüşmeler
 • Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için yapılacak seçime katılmayacaklarına ilişkin açıklaması
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Hâkimler ve Savcılar Kurulu için yapılacak seçim sürecinde Anayasa Komisyonu ile Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonda yapılacak çalışmada alt komisyon raporunun esas alınmasına ilişkin karar
 • Komisyon Başkanı Mustafa Şentop'un, Hâkimler ve Savılar Kuruluna üye seçimi usulüne ilişkin açıklaması
04/05/2017 Tarihli Toplantı
 • 21/01/2017 tarihli ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un çerçeve 17'nci maddesiyle Anayasa'ya eklenen geçici 21'inci maddenin (c) fıkrası gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Hâkimler ve Savcılar Kurulu için seçilecek 7 üyenin belirlenme süreci, usul ve esaslarına ilişkin görüşmeler
 • Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından HSK'ya seçilecek 7 üyenin belirlenme süreci, usul ve esaslarına ilişkin görüşmeler sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Burdur Milletvekili Reşat Petek'in Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından HSK'ya seçilecek 7 üyenin belirlenme süreci, usul ve esaslarına ilişkin görüşmeler sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Burdur Milletvekili Reşat Petek'in, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Burdur Milletvekili Reşat Petek'in açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
 • Karma Komisyon çalışmalarında tam tutanak tutulması, HSK üye adaylığı seçimiyle alakalı alt komisyon kurulması ve alt komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin karar

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki