Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Komisyon Tutanakları
26. Dönem

Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu

1. Yasama Yılı
21/04/2016 Tarihli Toplantı
 • TÜİK Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığı Temsilcisi Deniz Uyanık'ın, Yaşam Memnuniyeti Araştırması hakkında sunumu
 • TÜİK Sosyal Sektör İstatistikleri Daire Başkanlığı Temsilcisi Emine Gülay Erdem'in, Türkiye Sağlık Araştırması hakkında sunumu
 • TÜİK Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Daire Başkanlığı Temsilcisi Helga Şimşek'in, kurumunun uluslararası endekslerle ilgili çalışması hakkında sunumu
 • Yardımcı Doçent Doktor Esra Gedik'in, evlilikleri boşanma ya da eşin vefatı yoluyla sonlanan kadınların evlilik sonrası deneyimleri hakkında sunumu
 • KASAV Temsilcisi Ayşe Beyza Bıçakçı'nın, İnternet bağımlılığı ve önlenmesiyle ilgili "Geç Değil" Projesi hakkında sunumu
 • Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Temsilcisi Doçent Doktor Murat Coşkun'un, sağlıklı kimlik gelişimi üzerine yapılan projesi hakkında sunumu
14/04/2016 Tarihli Toplantı
 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlı Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Coşgun Gürboğa'nın kurumun yaşlılara yönelik hizmetleri hakkında sunumu
 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Özürlüler Daire Başkanı Banu Ekinci'nin Bakanlığın sağlık politikaları ile Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı hakkında sunumu
 • Profesör Doktor Emine Özmete'nin, Ankara Üniversitesinin sağlıklı ve aktif yaşlanmayla ilgili çalışmaları hakkında sunumu
 • Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. İrfan Özbek'in Nazilli Dr. Rıza Arpaz Alzheimer Hastalıkları ve Yakınları İçin Buluşma ve Danışmanlık Merkezinin faaliyetleri hakkında sunumu
 • Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma Daire Başkanlığı Uzmanı Fatih Ortakaya'nın, kurumunun yaşlılara yönelik yaptığı araştırma raporları hakkında sunumu
 • Aydın Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altıntaş'ın, yaşlıların toplumsal yaşama daha aktif katılımıyla ilgili çalışmaları hakkında sunumu
13/04/2016 Tarihli Toplantı
 • Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Rehabilitasyon Daire Başkanı Emir Eraslan'ın, kurumun çocuk politikalarıyla ilgili çalışmaları hakkında sunumu
 • Profesör Doktor Ziya Selçuk'un, müfredatta ve sosyal etkinliklerde çocuk eğitim öğretiminin nasıl ele alınması gerektiği ve çocukların medyanın olumsuz etkilerinden korunması hakkında sunumu
 • İDV Bilkent İlköğretim Okulu Müdürü Nazan Akın'ın, toplumsal değerlerin müfredatta ve sosyal etkinliklerde nasıl ele alınması gerektiği hakkında sunumu
 • Bilkent Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Merkezi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Eş Genel Koordinatörü İbrahim Yıldıran'ın, çocuklar ve lösemi hastalarıyla ilgili yürüttükleri projeler hakkında sunumu
 • Bilkent Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Merkezi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Eş Genel Koordinatörü Furkan Güç'ün, engelliler ve mültecilerle ilgili yürüttükleri projeler hakkında sunumu
 • Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Uzmanı Nazlıhan Özgenç'in, kurumun sosyal yardımlarla ilgili çalışmaları hakkında sunumu
 • Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Uzmanı Pınar Yavuzkanat'ın, kurumun sosyal uyum analizi çalışmaları hakkında sunumu
11/04/2016 Tarihli Toplantı
 • Düzce Programı
10/04/2016 Tarihli Toplantı
 • İstanbul Programı (Devam)
09/04/2016 Tarihli Toplantı
 • İstanbul Programı
07/04/2016 Tarihli Toplantı
 • Ankara Programı
 • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kuşcağız Aile Yaşam Merkezinde Kahvaltı Toplantısı
 • Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Ziyareti
 • ŞÖNİM Ziyareti
31/03/2016 Tarihli Toplantı
 • Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma Uzmanı Dilek Yüksel'in, mevsimlik tarım işçiliğinin aile kurumuna etkileri, aile fertlerinin maruz kaldıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Aile Hekimi Harika Aşkım Topalsakallıoğlu'nun, aile hekimleri tarafından evlenme talebinde bulunanlara yönelik olarak yapılan işlemler ile verilen eğitim ve bu süreçte karşılaşılan sorunlar hakkında sunumu
 • Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı'nın, özel sektörde naklen veya atamayla iller arası görev yeri değişikliği konusunda İç Kanunu'nda bir düzenleme bulunmadığına ilişkin açıklaması
 • Devlet Personel Başkanlığı Hukuki ve Mali Statüler Daire Başkanı Davut Kır'ın , devlet memurlarının aile birliğine bağlı olarak yer değiştirme atamaları hakkında sunumu
30/03/2016 Tarihli Toplantı
 • Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, Komisyon çalışmaları sonucu tespit edilen aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlar ve aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Uslu'nun, ailenin bütünlüğünü etkileyen faktörler konusunda Konya Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalar hakkında sunumu
 • Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Mücahit Sami Küçüktığlı'nın, Konya Büyükşehir Belediyesi Aile Destek Merkezinin yaptığı çalışmalar hakkında sunumu
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü Nimet Kaleli'nin, Bakanlığının kırsalda kadına yönelik yaptığı çalışmalar hakkında sunumu
28/03/2016 Tarihli Toplantı
 • Trabzon Programı
28/03/2016 Tarihli Toplantı
 • Giresun Programı
27/03/2016 Tarihli Toplantı
 • Ordu Programı
24/03/2016 Tarihli Toplantı
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun, Bakanlığının, aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen olaylarla ilgili yaptığı çalışmalar hakkında sunumu
 • Prof. Dr. Hilmiye Nesrin Dilbaz'ın, aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlardan biri olan madde ve davranış bağımlılığı hakkında sunumu
 • Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur'un, aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen risk faktörleri hakkında sunumu
23/03/2016 Tarihli Toplantı
 • ÇASGEM Uzmanı İsmail Akgün tarafından, kamu ve özel sektör çalışanlarının maruz kaldığı mobbing olaylarının aile bütünlüğü açısından yol açtığı sorunlara ilişkin
 • BDDK Düzenleme Daire Başkanı Müge Doğan tarafından, kredi kartları ve tüketici kredilerinin aile bütünlüğüne olumsuz etkilerine ilişkin
 • Bursa Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Klinik Psikolog Cihad Kaya tarafından, yerelde aile bütünlüğüne yönelik hizmetlerin koordinasyonuna ilişkin sunumlar
21/03/2016 Tarihli Toplantı
 • Bursa Programı
14/03/2016 Tarihli Toplantı
 • Antalya Programı
04/03/2016 Tarihli Toplantı
 • Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut tarafından, dinî açıdan aile hakkında
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nermin Kırım tarafından, aileye yönelik kültür politikaları hakkında
 • RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Mehmet Çakırtaş tarafından, medyanın toplum ve aile hayatındaki yeri ve sorumluluğu hakkında
 • TRT Genel Sekreteri Sibel Arzu Yılmaz Varol tarafından, TRT'nin ailelere yönelik programlarındaki amaç ve ilkeleri hakkında
 • Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Basın Yayın Daire Başkanı Musa Özdemir tarafından, ailenin korunması ve bütünlüğüyle ilgili kurumun yapmış olduğu faaliyetleri hakkında
 • Anadolu Ajansı Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez tarafından medyanın aile kurumuna yaklaşımı, bu alanlardaki sorunlar ve çözüm önerileri ile sorumlu yayıncılık ilkesi kapsamında medyaya düşen görevler hakkında sunumlar
03/03/2016 Tarihli Toplantı
 • Yeşilay Danışmanlık Merkezi Yöneticisi Gaye Kağan'ın, alkol, madde bağımlılığı ve aile hakkında sunumu
 • Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Hâkim Ömer Uğur Gençcan'ın, boşanma davaları süreci, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanı Hâkim Mustafa Demirdağ'ın, cinsel suçlarla ilgili dava süreci hakkında sunumu
 • TÜİK Temsilcisi Dilek Güder'in, aile kurumuna ilişkin istatistiki verilerin derlenmesi ve kamuoyuna sunulması hakkında sunumu
 • Kalkınma Bakanlığı Gelir Dağılımı ve Sosyal İçerme Dairesi Başkanı Vekili Rıdvan Kurtipek'in, kalkınma planları ve programlarda aile kurumuna yönelik kamu politikasının çerçevesi hakkında sunumu
02/03/2016 Tarihli Toplantı
 • Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanı Hâkim Muhittin Özdemir'in, boşanma sürecinin ortaya çıkardığı mağduriyetler hakkında sunumu
 • Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Osman Çakar'ın, Bakanlığın yürütmekle görevli olduğu kamu politikaları çerçevesinde aile bütünlüğünü olumsuz etkilediği tespit edilen unsurlar ve bu unsurların boşanma olaylarına etkisi hakkında sunumu
 • Ankara 1.Aile Mahkemesi Hâkimi Zeynep Öksüzoğlu'nun, boşanma ve ayrılık süreci, boşanmanın ferileri, uygulamaya ilişkin bilgi, deneyimler ile karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Ankara 10. Aile Mahkemesi Hâkimi Nevin Birinci'nin, boşanma ve ayrılık süreci, boşanmanın ferileri, uygulamaya ilişkin bilgi, deneyimler ile karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Sosyal Hizmet Uzmanı Yıldız Çakmak'ın, boşanma ve ayrılık sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • Komisyon Başkanı Ayşe Keşir'in, engelli çocuğu olan çiftlerin boşanması durumunda SGK ödemeleriyle ilgili sorunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletildiğine ilişkin açıklaması
 • Adalet Bakanlığı Adli Sicil Daire Başkanı Hâkim Figen Benek'in, aile hukuku davaları hakkında sunumu
25/02/2016 Tarihli Toplantı
 • Prof. Dr. Fatma Beylü Dikeçligil'in, günümüzde aile kavramı, ailenin birey ve toplum üzerindeki etkileri hakkında sunumu
 • Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş'ın, kadın ve erkeğin aile içindeki rolleri, iletişim yolları ve bu konuda yapılan klinik çalışmaları hakkında sunumu
 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi'nin, aile içindeki yaşlı ve engelli bireylerin bakım hizmetleri ve karşılaşılan sorunlar hakkında sunumu
 • Tohum Otizm Vakfı Temsilcisi Aylin Sezgin'in, otizmli çocuk ailelerinin yaşadığı sorunlar hakkında sunumu
 • SİME-SEN Engelliler Komisyonu Başkanı Ayşe Sarı'nın, aile içindeki engelli bireylerin bakım hizmetleri, aile bütünlüğünü sürdürmede karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • SERÇEV Yönetim Kurulu Başkanı E. Sinem Ersoy'un, beyin felçli çocuk ailelerinin yaşadığı sorunlar hakkında sunumu
 • İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği Genel Sekreteri Sevim Sevgi Yüksel'in, işitme engelliler ve ailelerinin yaşadığı sorunlar hakkında sunumu
24/02/2016 Tarihli Toplantı
 • Arif Öz'ün, nafaka ve icra yoluyla çocuk görme hakkında sunumu
 • Leyla Tan'ın, erken yaşta evlilik hakkında sunumu
 • Boşanmış İnsanlar ve Aileleri Platformu Başkanı İlknur Birsel'in, boşanmış aileler hakkında sunumu
 • Babasız Bırakılan Çocuklar, Çocuksuz Babalar Derneği Başkanı İbrahim Aksoy'un, boşanmış babaların sorunları hakkında sunumu
 • Muhammet Kızılırmak'ın, boşanmış babaların hukuki, psikolojik ve sosyolojik sorunları hakkında sunumu
 • Boşanmış Babalar Platformu adına Necil Beykont'un, boşanmış babaların sorunları ve çözüm önerileri hakkında sunumu
 • KADEM Başkanı Emine Sare Aydın Yılmaz'ın, KADEM'in çalışmaları hakkında sunumu
 • Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın, ailenin bütünlüğü sorununun çözüm yolları hakkında sunumu
 • Kadın sığınmaevinden gelen Gül ve Pembe rumuzlu iki konukla görüşme yapılmasına ilişkin görüşmeler
22/02/2016 Tarihli Toplantı
 • Gaziantep - Kilis Programı
21/02/2016 Tarihli Toplantı
 • Şanlıurfa Programı
18/02/2016 Tarihli Toplantı
 • Komisyon Başkanı Ayşe Keşir'in, Ankara'da yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğine ilişkin açıklaması
 • Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Bakırcı'nın, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması hakkında sunumu
 • Hazar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayla Kerimoğlu'nun, Kadına Yönelik Şiddet Projesi'nde elde edilen veriler hakkında sunumu
 • Eşitlik İzleme Kadın Grubu (EŞİTİZ) Temsilcisi Hülya Gülbahar'ın, aile içi şiddet hakkında sunumu
 • Türk Psikologlar Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Gökhan Malkoç'un, aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen olaylar hakkında sunumu
 • İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER) Başkanı Funda Özcan Akyol'un, Aile Odaklı Medya İzleme ve Değerlendirme Projesi hakkında sunumu
17/02/2016 Tarihli Toplantı
 • Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel'in, aile eğitimiyle ilgili çalışmaları hakkında sunumu
 • Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretim Programları Daire Başkanı Toper Akbaba'nın, öğretim programlarında aile hakkında sunumu
 • İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Daire Başkanı Sinan Temür'ün, ailenin korunmasına yönelik çalışmaları hakkında sunumu
 • Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Olayları Araştırma Komisyonu Başkanı Ayşe Keşir'in bazı illere yapılacak ziyaret programına ilişkin açıklaması
 • Komisyonun çalışma esas ve usullerine ilişkin görüşmeler
11/02/2016 Tarihli Toplantı
 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ruh Sağlığı Programları Daire Başkanı Dr. Esra Alataş'ın, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Programı hakkında sunumu
 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanı Dr. Sema Sanisoğlu'nun, Evlilik Öncesi Danışmanlık Programı hakkında sunumu
 • Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in, uluslararası belgelerde aile bütünlüğünü korumaya dönük düzenlemeler, çalışma hayatı açısından aile bütünlüğünü tehdit eden unsurlar, Çalışma Genel Müdürlüğünün aile bütünlüğünü korumaya dönük dolaylı politika ve uygulamaları ile önerileri hakkında sunumu
 • SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Yakup Süngü'nün, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığının aile bütünlüğüyle ilgili projeleri hakkında sunumu
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Mehmet Köse'nin, yurt dışında yaşayan vatandaşların aile yapısı ve aile bütünlüğünü etkileyen faktörler ile çözüm önerileri hakkında sunumu
10/02/2016 Tarihli Toplantı
 • Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Özlem Yılmaz'ın, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğünün görev alanları ve faaliyetleri hakkında sunumu
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadın Politikaları Daire Başkanı Mustafa Çadır'ın, ŞÖNİM'lerin yasal dayanağı, kuruluş çalışmaları, mevcut durumu ve yapılan çalışmalar hakkında sunumu
 • Emniyet Genel Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Tarıkhan Çetiner'in, polisin aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadeledeki rolü ve sorumlulukları ile aile bütünlüğünün korunması hakkında sunumu
 • Ankara ŞÖNİM Müdürü Muradiye Oral'ın, ŞÖNİM'lerdeki kurumsal hizmet süreci hakkında sunumu
 • Komisyon Başkanı Ayşe Keşir'in Komisyonun çalışma seyahatlerine ilişkin açıklaması
28/01/2016 Tarihli Toplantı
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alanur Çavlin'in, Türkiye'de aile yapısı araştırması hakkında sunumu
 • IPSOS Sosyal Araştırmalar Enstitüsünden Araştırmacı Vildan Samancı Peksezer'in, Türkiye boşanma nedenleri araştırması hakkında sunumu
 • IPSOS Sosyal Araştırmalar Enstitüsünden Araştırmacı Serkan Ceran'ın, Türkiye boşanma nedenleri araştırması analizi hakkında sunumu
27/01/2016 Tarihli Toplantı
 • Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzmanı Yasemin Esen'in, 2006-2011 yıllarını kapsayan araştırma çerçevesinde Türk aile yapısında evlilik ve boşanma olgusu hakkında sunumu
 • Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Rahime Beder Şen'in, aile eğitim programı ile evlilik öncesi eğitim programı hakkında sunumu
21/01/2016 Tarihli Toplantı
 • Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin görüşmeler

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki