Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Komisyon Tutanakları
24. Dönem

Manisa'nın Soma İlçesinde Başta 13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana Gelen Maden Kazalarının Araştırılarak Bu Sektörde Alınması Gereken İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu

5. Yasama Yılı
26/11/2014 Tarihli Toplantı
 • Soma kazasıyla ilgili komisyon raporlarının incelenmesi
18/11/2014 Tarihli Toplantı
 • Karaman İli, Ermenek ilçesinde meydana gelen maden kazası sonrası kurtarma faaliyetleri, kazanın nedenleri ve denetimler hakkında; ilgili kamu kurum ve yetkililerinden ve MİGEM ruhsat TTK ve TKİ Kurtarma faaliyetleri ve İş Teftiş Kuruludan yapmış oldukları teftiş açısından, birifing alınması
22/10/2014 Tarihli Toplantı
 • İptal edilen Soma'daki maden çalışma ziyaretleri hakkında açıklamalar
 • Soma Savcılığının bilirkişi raporunu hazırlayanların dinlenilmesi
4. Yasama Yılı
27/09/2014 Tarihli Toplantı
 • Işıklar ve Eynez Maden Ocağı inceleme ziyareti ve Soma Maden Kazasında yaşayan tanıklar ile bu kaza soruşturması kapsamında tutuklu sanıklarla yapılan görüşmeler
 • Soma Holding Maden İşletmeleri Genel Müdürü Ramazan DOĞRU'nun dinlenmesi
 • Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Bahtiyar ÜNVER'in dinlenmesi
 • Maden Mühendisi Ertan ERSOY'un dinlenmesi
 • Soma Eynez İşletme Müdürü Akın ÇELİK'in dinlenmesi
 • Soma Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Can GÜRKAN'ın dinlenmesi
 • Vardiya Amiri İsmail ADALI'nın dinlenmesi
 • Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay ÇELİK'in dinlenmesi
 • Emniyet Vardiya Amiri Hilmi KAZIK'ın dinlenmesi
 • Vardiya Amiri Yasin KURNAZ'ın dinlenmesi
26/09/2014 Tarihli Toplantı
 • İmbat Madencilik İş Güvenliği Müdürü Aygün EKİCİ'nin dinlenmesi
 • Hacettepe Üniversitesi Prof.Dr. Bahtiyar ÜNVER'in dinlenmesi
 • Soma Aş Müessese Müdürü Ali Haydar SAKİK'in dinlenmesi
 • Işıklar ve Eynez Maden Ocağı inceleme ziyareti ve Soma Maden Kazasında yaşayan tanıklar ile bu kaza soruşturması kapsamında tutuklu sanıklarla yapılan görüşmeler
 • Necati DEMİRCİ, Ramazan DEMİR ve Murat YOKUŞ'un dinlenmesi
25/09/2014 Tarihli Toplantı
 • Işıklar ve Eynez Maden Ocağı inceleme ziyareti ve Soma Maden Kazasında yaşayan tanıklar ile bu kaza soruşturması kapsamında tutuklu sanıklarla yapılan görüşmeler
 • Soma Işıklar İşletme Müdürü Haluk EVİNÇ'in dinlenmesi
24/09/2014 Tarihli Toplantı
 • Komisyon çalışmaları ve komisyonda dinlenmek üzere çağrılacak konuklar hakkında görüş alınması
07/08/2014 Tarihli Toplantı
 • 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'da meydana gelen maden kazasından kurtulan iki işçiyle yapılan görüşme
23/07/2014 Tarihli Toplantı
 • Manisa-Soma maden kazası ile ilgili olarak; Soma Kömür AŞ'nin önceki Müessese Müdürü Süleyman SARI'nın sunumu
16/07/2014 Tarihli Toplantı
 • Manisa-Soma maden kazası özelinde genel afet yönetimi, risk yönetimi açısından kömür madenciliğinin değerlendirilmesi ve alınması gereken dersler üzerine; Yrd.Doç.Dr. B.Burçak BAŞBUĞ ERKAN'ın sunumu
 • Genel Olarak Türkiye'de kömür madeni işletmeciliği, madenlerde modern teknoloji kullanımı, Manisa-Soma maden kazası özelinde kömür madeni işletmeciliği ile ilgili değerlendirme ve öneriler üzerine; CİNER Grubu Enerji ve Madencilik Sektörü Park Teknik'in temsilcilerinin sunumları
 • Doç.Dr. Ömer Hınç YILMAZ'ın kömür madenlerinde meslek hastalıkları üzerine sunumu
10/07/2014 Tarihli Toplantı
 • Türkiye'de kömür madeni işletmeciliği ve madenlerde modern teknoloji kullanımı; Kazaları önleme ve kaza sonrası hızlı müdahale için, dünyada uygulanmaya başlanan yeni teknikler/yeni kurtarma konsepti; Manisa-Soma maden kazası özelinde iş sağlığı ve güvenliği ile bu tür kazaların önlenmesine yönelik değerlendirme ve öneriler üzerine; Prof.Dr. Şebnem DÜZGÜN'ün, Draeger Safety Korunma Teknolojileri Ltd. Şti. adına Genel Müdür Abidin KORKMAZ'ın sunumları
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı ve Enstitüsü İş Sağlığı Güvenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Mustafa Necmi İLHAN'ın sunumu
09/07/2014 Tarihli Toplantı
 • Genel olarak Türkiye'de kömür madeni işletmeciliği, madenlerde modern teknoloji kullanımı, Manisa-Soma maden kazası özelinde iş sağlığı ve güvenliği ile bu tür kazaların önlenmesine yönelik değerlendirme ve öneriler üzerine; Hattat Holding (HEMA) AŞ'nin ve Polat Madencilik Limited Şirketi'nin sunumları
03/07/2014 Tarihli Toplantı
 • (MESİAD) Maden ve Enerji Sanayicileri İş Adamları Derneği, Demir Export AŞ ve Fernas AŞ temsilcilerinin sunumları
02/07/2014 Tarihli Toplantı
 • Manisa-Soma Maden kazası özelinde işçi hakları, iş sağlığı ve güvenliği ile bu tür kazaların önlenmesine yönelik değerlendirme ve öneriler üzerine; TÜRK İŞ - Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın, HAK-İŞ Öz Maden İşçileri Sendikası'nın ve DİSK-Dev Maden-Sen'in,
 • Genel olarak kömür madenlerinde işletmecilik sistemi, Manisa - Soma Maden kazası özelinde iş sağlığı ve güvenliği ile bu tür kazaların önlenmesine yönelik değerlendirme ve öneriler üzerine, Maden Mühendisleri Odası'nın sunumları
01/07/2014 Tarihli Toplantı
 • Manisa-Soma maden kazasındaki kurtarma faaliyetleri,Soma maden kazası gibi teknik donanım gerektiren kurtarma operasyonlarındaki hazırlık düzeyi üzerine,
 • Türkiye Taş Kömürü Kurumu İş Güvenliği Daire Başkanlığı Şube Müdürü Faik Ahmet SARIALİOĞLU'nun,
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Manisa İl Müdürü Bekir ŞEN'in,
 • Soma Kömür İşletmeleri AŞ Tahlisiye Şefi Mesut ÇİFTÇİ ile İş Güvenliği Uzmanı Ali Haydar SAKIK'ın,
 • İMBAT Madencilik İş Güvenliği Müdürü Aygün EKİCİ'nin,
 • UMKE Manisa İl Temsilcisi Sağlık Memuru Barış KÜÇÜK'ün sunumları
27/06/2014 Tarihli Toplantı
 • Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun Soma'ya giden ve orada birçok canı kurtaran ekibinin tecrübe ve yaşadıklarını paylaşmaları
 • Genel Maden İş Sendikası'nın sunumları
25/06/2014 Tarihli Toplantı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet TEZEL ile İzmir Grubu Başkanı'nın, genel olarak kömür madenlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği ile işçilerin sosyal hakları ile bu konuların Manisa-Soma özelinde değerlendirilmesi üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumunun ve İŞ-KUR'un, sorumluluk alanına giren konularda Manisa-Soma Maden Kazası'ndan sonra yapılan iş ve işlemler ile bundan sonraki süreç üzerine, sunumları
 • Maden Mühendisleri Odası ile Sendikaları ve Odalar Borsalar Birliği temsilcilerinin sunumları
 • Gazi Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Mustafa İLHAN'ın sunumu
24/06/2014 Tarihli Toplantı
 • Türkiye Taş Kömür Kurumu'nun sorumluluk alanına giren madenlerdeki işletmecilik sistemi, madencilikte iş sağlığı ve güvenliği hakkında Dr. Güner GÜRTUNCA'nın sunumu
19/06/2014 Tarihli Toplantı
 • Industrıall Küresel Sendikası,
 • Avustralya Maden ve Enerji Sendikası (CFMEU),
 • Kanada Birleşik Çelik İşçileri Sendikası (USW),
 • Güney Afrika Birleşik Maden İşçileri Sendikası (NUM),
 • Rusya Maden İşçileri Sendikası (ROSUGLEPROF) ve
 • Türkiye Maden İşçileri Sendikası temsilcilerinin sunumları,
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü temsilcilerinin sunumları,
 • Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun sorumluluk alanına giren madenlerdeki işletmecilik sistemi ve Soma özelinde işletmeci firmalarla yapılan sözleşmeler hakkındaki sunumları
18/06/2014 Tarihli Toplantı
 • Türkiye'de genel olarak kömür madeni işletmeciliği ve ruhsatlandırma sistemi ile Soma özelinde bu sistemin değerlendirilmesi hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) Genel Müdürü Mehmet Hamdi YILDIRIM'ın sunumu
 • Soma kömürünün özellikleri üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden (MTA) Dr. İlker ŞENGÜLER'in sunumu
10/06/2014 Tarihli Toplantı
 • Komisyon üyelerinin Soma ziyareti (Devam)
09/06/2014 Tarihli Toplantı
 • Komisyon üyelerinin Soma ziyareti
06/06/2014 Tarihli Toplantı
 • İş sağlığı ve iş güvenliği ile işçilerin sosyal hakları üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından Baş Müfettiş Hüseyin OKUYUCU'nun, Sosyal Güvenlik Kurumundan Daire Başkanı Halil Kaan ÖYKEN'in ve İŞ-KUR'dan İstihdam Daire Başkanı Abdullah TAŞALTIN'ın, Kömür sahası ve maden ocakları üzerine Hacettepe Üniversitesi'nden, Prof.Dr. Bahtiyar ÜNVER'in,
 • Soma'daki madenlerin topografik yapısı, fiziki ve teknik şartları, genel olarak yer altı madenciliği ile madencilik sektöründeki iş kazaları ile ilgili istatistiksel veriler üzerine, Türkiye Kömür İşletmeleri'nden İşletme Daire Başkanı Ali SAĞIR'ın sunumları
05/06/2014 Tarihli Toplantı
 • Komisyonun çalışma programının belirlenmesi,
 • Komisyonda görevlendirilecek uzman ve danışmanların değerlendirilmesi,
 • Komisyonda dinlenecek kamu kurumlarından, sendikalardan, meslek örgütlerinden ve üniversitelerden temsilciler ile diğer ilgili uzman kişilerin tespit edilmesi

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki