Turkiye Buyuk Millet Meclisi


İBRAHİM AYDIN


PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
DönemY.YılıBirleşim TarihiKonu Açıklaması
27 2 05/11/2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı b)Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı c)Karayolları Genel Müdürlüğü ç)Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu d)Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
27 2 06/11/2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Gençlik ve Spor Bakanlığı b)Spor Genel Müdürlüğü c)Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu d)Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
27 2 08/11/2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı b)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı c)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı d)Mesleki Yeterlilik Kurumu e)Devlet Personel Başkanlığı f)Türkiye İş Kurumu g)Sosyal Güvenlik Kurumu
27 2 13/11/2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Sağlık Bakanlığı b)Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü c)Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ç)Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı d)Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu e)Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
27 2 15/11/2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)İçişleri Bakanlığı b)Emniyet Genel Müdürlüğü c)Jandarma Genel Komutanlığı ç)Sahil Güvenlik Komutanlığı d)Göç İdaresi Genel Müdürlüğü e)Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı f)Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
27 2 16/11/2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Tarım ve Orman Bakanlığı b) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı c)Orman ve Su İşleri Bakanlığı ç)Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu d)Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu e)Orman Genel Müdürlüğü f)Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü g)Meteoroloji Genel Müdürlüğü ğ)Türkiye Su Enstitüsü
27 2 19/11/2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a) Kültür ve Turizm Bakanlığı b)Radyo ve Televizyon Üst Kurulu c) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ç) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü d) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı e) Vakıflar Genel Müdürlüğü f) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı g) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ğ) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu h) Atatürk Araştırma Merkezi ı) Atatürk Kültür Merkezi i) Türk Dil Kurumu j) Türk Tarih Kurumu k) Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
27 2 21/11/2018 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri a)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı b)Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
27 2 06/12/2018 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1369)
27 3 06/11/2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri
27 3 08/11/2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Ticaret Bakanlığı b)Ekonomi Bakanlığı c)Rekabet Kurumu ç)Helal Akreditasyon Kurumu
27 3 11/11/2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı b)Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü c)Gençlik ve Spor Bakanlığı ç) Spor Genel Müdürlüğü d) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu e)Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
27 3 13/11/2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Tarım ve Orman Bakanlığı b)Orman ve Su İşleri Bakanlığı c)Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ç)Orman Genel Müdürlüğü d)Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü e) Meteoroloji Genel Müdürlüğü f)Türkiye Su Enstitüsü
27 3 14/11/2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Kültür ve Turizm Bakanlığı b)Radyo ve Televizyon Üst Kurulu c)Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ç)Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü d)Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı e)Vakıflar Genel Müdürlüğü f)Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı g)Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ğ)Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu h)Atatürk Araştırma Merkezi ı)Atatürk Kültür Merkezi i)Türk Dil Kurumu j)Türk Tarih Kurumu k)Kapadokya Alan Başkanlığı
27 3 26/11/2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a)Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı b)GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı c)Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ç)Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı d)Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı e)Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı f)Türk Standardları Enstitüsü g)Türk Patent ve Marka Kurumu ğ)Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu h)Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı ı)Türkiye Uzay Ajansı
27 3 28/11/2019 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278 ) ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi (1/277) ve Sayıştay tezkereleri a) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı b)Karayolları Genel Müdürlüğü c)Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ç)Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü d)Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.
27 4 06/10/2020 Tutanak Metni
27 4 06/10/2020 Tutanak Metni
27 4 06/10/2020 Tutanak Metni
27 4 07/10/2020 Tutanak Metni
27 4 07/10/2020 Tutanak Metni
27 4 07/10/2020 Tutanak Metni
27 4 07/10/2020 Tutanak Metni
27 4 07/10/2020 Tutanak Metni
27 4 07/10/2020 Tutanak Metni
(10 / 361, 405, 406, 407, 410) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
DönemY.YılıBirleşim TarihiKonu Açıklaması
27 2 15/05/2019 Komisyonun çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 2 15/05/2019 Komisyonun çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 2 15/05/2019 Komisyonun çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 2 15/05/2019 Komisyonun çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 2 15/05/2019 Komisyonun çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 2 15/05/2019 Komisyonun çalışma takvimine, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesine ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
27 2 22/05/2019 Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş'ın, tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinde mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 2 22/05/2019 Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş'ın, tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinde mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri hakkında sunumu
27 2 29/05/2019 Millî Emlak Genel Müdürlüğü Kira Dairesi Başkanı Nihat Bağcı'nın, hazine taşınmazlarının tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirilmesi amacıyla kiralama işlemleri hakkında sunumu
27 2 29/05/2019 Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Eczacı Mine Erdoğan'ın, bitkisel drog üretimi, tıbbi aromatik bitkilerden maksimum faydanın sağlanması için yararlanılması gereken birimler ve öneriler hakkında sunumu
27 2 29/05/2019 Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İffet İrem Tatlı Çankaya'nın, bitkiden ilaca giden yolda neler yaptıkları, AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları hakkında sunumu
27 2 29/05/2019 Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
27 2 12/06/2019 Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
27 2 12/06/2019 Prof. Dr. Erdem Yeşilada'nın, tıbbi ve aromatik bitkilerin ekonomik değeri ve talepte artış sağlamak için yapılması gerekenler hakkında sunumu
27 2 19/06/2019 Komisyonun Çorum iline yaptığı çalışma ziyaretine, Çin Heyeti kabulüne ve gelecek haftalardaki programına ilişkin açıklaması
27 2 19/06/2019 Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
27 2 26/06/2019 Komisyonun çalışmalarına ve bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
27 2 26/06/2019 Bağdat Baharat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kurucusu Mustafa Danacı'nın, baharatların yurt dışından getirilişinde karşılaşılan sorunlar ile bu ürünlerin Türkiye'de üretimi için yapılması gerekenler hakkında sunumu
27 2 03/07/2019 Komisyonun bugüne kadar yaptığı ve bundan sonra yapmayı planladığı çalışmaları ile bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
27 2 03/07/2019 Demirsoy Tarım Limited Şirketi Kurucusu Emir Demirsoy'un, marjinal tarım alanlarında lavanta ve trüf mantarı yetiştirme projeleri ve projeyi hayata geçirirken karşılaştıkları sorunlar hakkında sunumu
27 2 10/07/2019 Komisyonun Ankara dışına yaptığı çalışma ziyaretlerine ve bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
27 3 09/10/2019 Çiftçizade Gıda, Tarım ve Hayvancılık AŞ ve Doğavita İlaç, Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Kesmez'in, uçucu yağ, sabit yağ üretimi, ihracatı, ithalatı ile karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve organik tarım hakkında sunumu
27 3 09/10/2019 Komisyonun geçen dönemde yaptığı çalışmalara ve bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
27 3 16/10/2019 Doç. Dr. Duran Katar'ın, tıbbi ve aromatik bitkilerin dünyada ve Türkiye'de değerlendirilmesi, organik tarım için yapılması gerekenler ile ülkemizde lavanta üretimi hakkında sunumu
27 3 16/10/2019 Komisyonun Doğu Karadeniz'e yaptığı çalışma ziyareti ile gelecek haftalarda yapacağı diğer çalışma ziyaretlerine ve Komisyonun bugünkü gündemine ilişkin açıklaması
27 3 16/10/2019 Orman Genel Müdürlüğü Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel'in, Genel Müdürlük ile Afyonkarahisar Tıbbi ve Itri Bitkiler Merkezinin faaliyetleri ve öneriler hakkında sunumu
27 3 16/10/2019 Orman Genel Müdürlüğü Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel'in, Genel Müdürlük ile Afyonkarahisar Tıbbi ve Itri Bitkiler Merkezinin faaliyetleri ve öneriler hakkında sunumu
27 3 16/10/2019 Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yaşar Eşmekaya'nın, organik ürün üretimleri, Türkiye ormanlarının meyve raporu ve orman alanlarında endüstriyel meyve yetiştiriciliği için öneriler hakkında sunumu
27 3 24/10/2019 Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş'ın, Düzce Üniversitesi olarak Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında geleneksel ve tamamlayıcı tıp ve tarımsal atıkların endüstriyel ürüne dönüştürülmesi konusunda yaptıkları çalışmalar ve öneriler hakkında sunumu
27 3 24/10/2019 Prof. Dr. Neşet Arslan'ın, kenevir ve haşhaş bitkisinin ülkemizdeki ve dünyadaki durumu ile kullanım alanları hakkında sunumu
27 3 24/10/2019 Prof. Dr. Neşet Arslan'ın, kenevir ve haşhaş bitkisinin ülkemizdeki ve dünyadaki durumu ile kullanım alanları hakkında sunumu
27 3 24/10/2019 Komisyonun Ankara dışı yaptığı ve yapmayı planladığı çalışma ziyaretleri ile bugünkü gündemine ilişkin açıklaması

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki