Turkiye Buyuk Millet Meclisi


FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR


ADALET KOMİSYONU
DönemY.YılıBirleşim TarihiKonu Açıklaması
26 2 23/11/2016 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/775) (S.Sayısı: 438) (Geçici madde 1)
26 2 23/11/2016 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/775) (S.Sayısı: 438) (Geçici madde 1)
ANAYASA KOMİSYONU
DönemY.YılıBirleşim TarihiKonu Açıklaması
26 2 20/12/2016 (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin görüşme şekli ve süreci hakkında görüşmeler
26 2 20/12/2016 Fiziki şartların elverişsizliği nedeniyle Komisyon çalışmalarının sağlıklı yürütülemeyeceği, toplantıya kimlerin katılabileceği ve görsel basının görüşmeleri takip etmesi hakkında görüşmeler
26 2 28/12/2016 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504)
26 2 18/07/2017 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/1783) (Alt komisyon metni)
26 3 27/02/2018 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137)
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
DönemY.YılıBirleşim TarihiKonu Açıklaması
26 2 02/11/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri
26 2 02/11/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU
DönemY.YılıBirleşim TarihiKonu Açıklaması
26 1 10/06/2016 Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
26 1 10/06/2016 Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
26 1 10/06/2016 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/725)
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU
DönemY.YılıBirleşim TarihiKonu Açıklaması
26 1 06/01/2016 Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal ve arkadaşlarının, yurt dışında yaşayan Türk ailelerin sorunları ve çözüm önerileri konusunda alt komisyon kurulmasına ilişkin önergesinin görüşmeleri
26 1 06/01/2016 Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve arkadaşlarının, kırsal alanda kadının güçlendirilmesi ve kırsalda kadın girişimci liginin desteklenmesi konusunda alt komisyon kurulmasına ilişkin önergesinin görüşmeleri
26 1 06/01/2016 Birleşmiş Milletler Kadın Birimiyle yürütülen Türkiye'de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi'ne ilişkin görüşmeler
26 1 16/02/2016 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı(1/596)
26 1 16/02/2016 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı(1/596)
26 3 16/04/2018 Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/935)
(10 / 123, 124, 125, 126) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
DönemY.YılıBirleşim TarihiKonu Açıklaması
26 1 04/05/2016 Acıbadem Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Oğuz Polat'ın teorik ve sosyal boyutuyla çocuk istismarı hakkında sunumu
26 1 04/05/2016 Acıbadem Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Oğuz Polat'ın teorik ve sosyal boyutuyla çocuk istismarı hakkında sunumu
26 1 04/05/2016 Komisyonun çalışma usulleri ile davet edilecek kişi ve kurumlara ilişkin görüşmeler
26 1 04/05/2016 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gökhan Oral'ın teorik ve sosyal boyutuyla çocuk istismarı hakkında sunumu
26 1 04/05/2016 Acıbadem Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Oğuz Polat'ın teorik ve sosyal boyutuyla çocuk istismarı hakkında sunumu
26 1 04/05/2016 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gökhan Oral'ın teorik ve sosyal boyutuyla çocuk istismarı hakkında sunumu
26 1 04/05/2016 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gökhan Oral'ın teorik ve sosyal boyutuyla çocuk istismarı hakkında sunumu
26 1 11/05/2016 Profesör Doktor Figen Şahin Dağlı'nın, her yönüyle çocuk istismarları, sebep ve sonuçları ile bu konuda yapılan çalışmalar hakkında sunumu
26 1 11/05/2016 Profesör Doktor Ayşe Rezan Çeçen Eroğlu'nun, her yönüyle çocuk istismarları, sebep ve sonuçları ile bu konuda yapılan çalışmalar hakkında sunumu
26 1 11/05/2016 Profesör Doktor Ayşe Rezan Çeçen Eroğlu'nun, her yönüyle çocuk istismarları, sebep ve sonuçları ile bu konuda yapılan çalışmalar hakkında sunumu
26 1 11/05/2016 Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin görüşmeler
26 1 11/05/2016 Profesör Doktor Ferhunde Öktem'in, her yönüyle çocuk istismarları, sebep ve sonuçları ile bu konuda yapılan çalışmalar hakkında sunumu
26 1 11/05/2016 Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin görüşmeler
26 1 18/05/2016 Doçent Doktor Devrim Güngör'ün, çocuk istismarları ve hukuki boyutları hakkında sunumu
26 1 18/05/2016 Doçent Doktor Devrim Güngör'ün, çocuk istismarları ve hukuki boyutları hakkında sunumu
26 1 18/05/2016 Profesör Doktor Fatih Selami Mahmutoğlu'nun, çocuk istismarları ve hukuki boyutları hakkında sunumu
26 1 18/05/2016 Avukat Mine Güliz Baykal'ın, çocuk istismarları ve hukuki boyutları hakkında sunumu
26 1 18/05/2016 Profesör Doktor Fatih Selami Mahmutoğlu'nun, çocuk istismarları ve hukuki boyutları hakkında sunumu
26 1 25/05/2016 Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma ve Sosyal Politika Daire Başkan Vekili Mustafa Turğut'un, çocuk ihmali, istismarı ve çocuk cinsel sömürüsüyle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
26 1 25/05/2016 Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Hacer Başer'in, çocuk ihmali, istismarı ve çocuk cinsel sömürüsüyle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
26 1 25/05/2016 Bilkent Üniversitesi İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Sorumlusu Adem Arkadaş Thiebert'in, çocuk ihmali, istismarı ve çocuk cinsel sömürüsüyle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
26 1 25/05/2016 İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Genel Sekreteri Avukat Selmin Cansu Demir'in, çocuk ihmali, istismarı ve çocuk cinsel sömürüsüyle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
26 1 25/05/2016 Bilkent Üniversitesi İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Sorumlusu Adem Arkadaş Thiebert'in, çocuk ihmali, istismarı ve çocuk cinsel sömürüsüyle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
26 1 25/05/2016 İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Genel Sekreteri Avukat Selmin Cansu Demir'in, çocuk ihmali, istismarı ve çocuk cinsel sömürüsüyle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
26 1 25/05/2016 İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Genel Sekreteri Avukat Selmin Cansu Demir'in, çocuk ihmali, istismarı ve çocuk cinsel sömürüsüyle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında sunumu
26 1 13/06/2016 Karaman Programı
26 1 13/06/2016 Karaman Programı
26 1 13/06/2016 Karaman Programı
26 1 13/06/2016 Karaman Programı
26 1 13/06/2016 Karaman Programı
26 1 15/06/2016 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim Demircan'ın, Bakanlığın çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmaları, hakkında sunumu
26 1 15/06/2016 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim Demircan'ın, Bakanlığın çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmaları, hakkında sunumu
26 1 15/06/2016 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim Demircan'ın, Bakanlığın çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmaları, hakkında sunumu
26 1 15/06/2016 Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Osman Kolay'ın, çocuk işçiliği ve çalışma hayatında çocukların istismarı hakkında sunumu
26 1 15/06/2016 Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Yarbay Özlem Yılmaz'ın, Jandarma Genel Komutanlığı olarak her yönüyle çocuk istismarını önlemek için yaptıkları eğitim ve çalışmalar hakkında sunumu
26 1 15/06/2016 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim Demircan'ın, Bakanlığın çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmaları, hakkında sunumu
26 1 30/06/2016 Yargıtay 14.Ceza Dairesi Başkanı Mustafa Demirdağ'ın, her yönüyle çocuk istismarı konusunda yargı süreci hakkında sunumu
26 1 30/06/2016 Yargıtay 14.Ceza Dairesi Başkanı Mustafa Demirdağ'ın, her yönüyle çocuk istismarı konusunda yargı süreci hakkında sunumu
26 1 30/06/2016 Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Nejat Kocabay'ın, her yönüyle çocuk istismarı konusunda Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisinin ve merkez yönetiminin yaptığı çalışmalar hakkında sunumu
26 1 30/06/2016 Yargıtay 14.Ceza Dairesi Başkanı Mustafa Demirdağ'ın, her yönüyle çocuk istismarı konusunda yargı süreci hakkında sunumu

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki