Turkiye Buyuk Millet Meclisi


MEHMET PARSAK


ADALET KOMİSYONU
DönemY.YılıBirleşim TarihiKonu Açıklaması
26 1 16/06/2016 Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/726)
ANAYASA KOMİSYONU
DönemY.YılıBirleşim TarihiKonu Açıklaması
26 1 16/12/2015 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, özgeçmişi ve yeni çalışma döneminin hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıklaması
26 1 14/04/2016 Siyasi Etik Kanunu Teklifi (2/1000)
26 1 21/04/2016 Siyasi Etik Kanunu Teklifi (2/1000) (Alt komisyon metni)
26 1 21/04/2016 Siyasi Etik Kanunu Teklifi (2/1000) (Alt komisyon metni)
26 1 21/04/2016 Siyasi Etik Kanunu Teklifi (2/1000) görüşmelerinin alt komisyon metni üzerinden yapılması kabul edilmesine ilişkin karar
26 1 21/04/2016 Siyasi Etik Kanunu Teklifi (2/1000) (Alt komisyon metni)
26 1 21/04/2016 Siyasi Etik Kanunu Teklifi (2/1000) (Alt komisyon metni)
26 1 21/04/2016 Siyasi Etik Kanunu Teklifi (2/1000) (Alt komisyon metni)
26 1 21/04/2016 Siyasi Etik Kanunu Teklifi (2/1000) (Alt komisyon metni)
26 1 28/04/2016 Komisyonun çalışma usul ve düzeni hakkında görüşmeler
26 1 28/04/2016 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1028)
26 1 02/05/2016 Fiziki şartların elverişsizliği nedeniyle Komisyon çalışmalarını tatil edilip edilmemesi hakkında
26 1 02/05/2016 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1028)
26 1 02/05/2016 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1028)
26 1 02/05/2016 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, hiç kimsenin Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisine tavsiyede bulunmaması gerektiğine ilişkin açıklaması
26 1 02/05/2016 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1028)
26 2 20/12/2016 (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırı olması sebebiyle İç Tüzük'ün 38'inci maddesi uyarınca tümünün geri çekilmesine ilişkin önergeler hakkında görüşmeler
26 2 21/12/2016 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması
26 2 23/12/2016 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
26 2 23/12/2016 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın Milliyetçi Hareket Partisinin ciddi bir parti olarak kırk yedi yıllık siyasi geleneği içerisinde ne yapmak istediğini ve ne yaptığını bilen bir şekilde davrandığına ilişkin açıklaması
26 2 23/12/2016 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
26 2 24/12/2016 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504)
26 2 26/12/2016 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın Ankara Milletvekili Murat Emir'in usul görüşmesiyle ilgili yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
26 2 26/12/2016 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
26 2 27/12/2016 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 3'üncü maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
26 2 27/12/2016 Anayasa değişikliği teklifi verilebilme şartlarına ve (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin görüşülme usulü hakkında görüşmeler
26 2 28/12/2016 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 11'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
26 2 28/12/2016 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin teselsül ettirilmiş 7'nci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
26 2 28/12/2016 Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
26 2 28/12/2016 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin teselsül ettirilmiş 9'uncu maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
26 2 28/12/2016 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın Tekirdağ Milletvekili CandanYüceer'in (2/1504) esas numaralı Kanun Teklifi'nin teselsül ettirilmiş 6'ncı maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
26 2 29/12/2016 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın Anayasa değişiklik teklifinin hayırlara vesile olmasını niyaz ettiğinilişkin açıklaması
26 2 14/07/2017 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
26 2 17/07/2017 Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi(2/1783)
26 2 18/07/2017 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'n, Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 5'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
26 2 19/07/2017 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 14'üncü maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
26 2 20/07/2017 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 15'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
26 2 20/07/2017 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, İç Tüzük Teklifi'nin son derece önemli, doğru ve isabetli bir teklif olduğuna, daha etkin, daha verimli bir Meclis çalışması sağlayabileceğine inandığına ve katkı sağlayan tüm milletvekillerine teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması
26 2 20/07/2017 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Teklifi'nin 15'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
26 3 24/11/2017 Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/1929)
26 3 24/11/2017 Alt komisyon toplantısının 27 Kasım 2017 Pazartesi günü yapılıp yapılamayağı konusunda görüşmeler
26 3 27/11/2017 Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/1929) (Alt komisyon metni)
26 3 27/11/2017 Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/1929) (Alt komisyon metni)
26 3 27/11/2017 Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/1929) (Alt komisyon metni)
26 3 27/11/2017 Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/1929) (Alt komisyon metni)
26 3 27/02/2018 Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde adının zikredildiğine ve söz konusu beyanları kabul etmediğine ilişkin açıklaması
26 3 27/02/2018 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137)
26 3 05/03/2018 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137) (Alt komisyon metni)
26 3 05/03/2018 Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 3 arkadaşının (2/2137) esas numaralı Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle İç Tüzük'ün 38'inci maddesi uyarınca reddedilmesi gerektiği hakkında görüşmeler
26 3 05/03/2018 Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın (2/2137) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ve Ankara Milletvekili Levent Gök'ün beyanını kabul etmediklerine ilişkin açıklaması
26 3 05/03/2018 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137) (Alt komisyon metni)
26 3 05/03/2018 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137) (Alt komisyon metni)
26 3 05/03/2018 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137) (Alt komisyon metni)
26 3 06/03/2018 İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın, (2/2137) esas numaralı Kanun Teklifi'nin 10'uncu maddesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması
26 3 06/03/2018 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2137) (Alt komisyon metni)
26 3 06/03/2018 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2137) (Alt komisyon metni)
26 3 06/03/2018 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2137) (Alt komisyon metni)
26 3 06/03/2018 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin (2/2137) (Alt komisyon metni)
26 3 07/03/2018 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137) (Alt komisyon metni)
26 3 08/03/2018 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137) (Alt komisyon metni)
26 3 08/03/2018 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137) (Alt komisyon metni)
26 3 08/03/2018 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137) (Alt komisyon metni)
26 3 08/03/2018 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2137) (Alt komisyon metni)
26 3 19/04/2018 Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile 7 Milletvekilinin Milletvekili Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önergesi (4/147)
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
DönemY.YılıBirleşim TarihiKonu Açıklaması
26 2 22/11/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri a) Adalet Bakanlığı b) Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu c) Türkiye Adalet Akademisi ç) Anayasa Mahkemesi d) Yargıtay e) Danıştay f) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
26 3 23/11/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) ve Sayıştay tezkereleri a) Adalet Bakanlığı b) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu c) Türkiye Adalet Akademisi ç) Anayasa Mahkemesi d) Yargıtay e) Danıştay f)Hâkimler ve Savcılar Kurulu
26 3 23/11/2017 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/887) ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/861) ve Sayıştay tezkereleri a) Adalet Bakanlığı b) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu c) Türkiye Adalet Akademisi ç) Anayasa Mahkemesi d) Yargıtay e) Danıştay f)Hâkimler ve Savcılar Kurulu

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki