Turkiye Buyuk Millet Meclisi


MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT


ANAYASA KOMİSYONU
DönemY.YılıBirleşim TarihiKonu Açıklaması
26 2 21/12/2016 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504)
26 2 29/12/2016 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504)
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
DönemY.YılıBirleşim TarihiKonu Açıklaması
26 2 17/11/2016 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/733) ve Sayıştay tezkereleri a) Millî Savunma Bakanlığı b) Savunma Sanayi Müsteşarlığı c) Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletmesi Başkanlığı
MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU
DönemY.YılıBirleşim TarihiKonu Açıklaması
26 1 08/12/2015 Komisyonun çalışma esas ve usullerine ilişkin görüşmeler
26 1 09/12/2015 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/307)
26 1 09/12/2015 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, (1/304)
26 1 09/12/2015 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Alanlarda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/308)
26 1 24/12/2015 Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri ve görev alanlarına ilişkin görüşmeler
26 1 24/12/2015 Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri ve görev alanlarına ilişkin görüşmeler
26 1 24/12/2015 Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri ve görev alanlarına ilişkin görüşmeler
26 1 06/01/2016 Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ve askerî personelin özlük haklarına ilişkin maddeler içeren kanun tasarısıyla yapılan düzenlemeler ve bu konudaki beklentilere ilişkin görüşmeler
26 1 07/01/2016 Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Köksal Liman'ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığının faaliyetleri ve görev alanları hakkında sunumu
26 1 07/01/2016 Savunma Sanayi Müsteşarlığının faaliyetleri ve görev alanlarına ilişkin görüşmeler
26 1 07/01/2016 Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Köksal Liman'ın, Savunma Sanayi Müsteşarlığının faaliyetleri ve görev alanları hakkında sunumu
26 1 11/02/2016 Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Hükûmetin Suriye politikası, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde şehit olan güvenlik görevlileri ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mobbing ve intihar olayları konularında bilgi almak istediğine ilişkin açıklaması
26 1 11/02/2016 Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerin farklı algılanmasından üzüntü duyduğuna ilişkin açıklaması
26 1 17/02/2016 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Özel Harekat Komutanlığı Arasında Birleşik Özel Harekat Kuvvetleri Tatbikatlarının İcrasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/487)
26 1 17/02/2016 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Özel Harekat Komutanlığı Arasında Birleşik Özel Harekat Kuvvetleri Tatbikatlarının İcrasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/487)
26 1 17/02/2016 Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler
26 1 24/02/2016 TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor A. Arif Ergin'in, kurumun savunma ve havacılık sanayisiyle ilgili çalışmaları ve geleceğe yönelik stratejik kurumsal hedefleri hakkında hakkında sunumu
26 1 31/03/2016 Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının sorunlarının Komisyonda ele alınmasına ilişkin açıklaması
26 1 31/03/2016 Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının sorunlarının Komisyonda ele alınmasına ilişkin açıklaması
26 1 31/03/2016 Komisyon Başkanı Faruk Özlü'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının sorunlarını ve taleplerini gündeme alınmasıyla ilgili bir çalışma yapılacağına ilişkin açıklaması
26 3 01/11/2017 Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, yaptığı açıklamasındaki bazı ifadeleriyle ilgili kendisine yapılan eleştirilere ilişkin açıklaması
26 3 01/11/2017 Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un, Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Komisyonun değerlendirme ve hazırlık çalışmalarına ilişkin açıklaması
26 3 01/11/2017 Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un, Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Komisyonun değerlendirme ve hazırlık çalışmalarına ilişkin açıklaması
26 3 01/11/2017 Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine, Komisyonun değerlendirme ve hazırlık çalışmalarına ilişkin açıklaması
(10 / 123, 124, 125, 126) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
DönemY.YılıBirleşim TarihiKonu Açıklaması
26 1 28/04/2016 Komisyonun çalışma takvimi, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
26 1 28/04/2016 Komisyonun çalışma takvimi, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
26 1 28/04/2016 Komisyonun çalışma takvimi, Komisyonda görevlendirilecek uzmanların belirlenmesi ve Komisyona davet edileceklerin tespitine ilişkin görüşmeler
26 1 04/05/2016 Acıbadem Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Oğuz Polat'ın teorik ve sosyal boyutuyla çocuk istismarı hakkında sunumu
26 1 04/05/2016 Acıbadem Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Oğuz Polat'ın teorik ve sosyal boyutuyla çocuk istismarı hakkında sunumu
26 1 04/05/2016 Acıbadem Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Oğuz Polat'ın teorik ve sosyal boyutuyla çocuk istismarı hakkında sunumu
26 1 11/05/2016 Profesör Doktor Ferhunde Öktem'in, her yönüyle çocuk istismarları, sebep ve sonuçları ile bu konuda yapılan çalışmalar hakkında sunumu
26 1 11/05/2016 Profesör Doktor Ayşe Rezan Çeçen Eroğlu'nun, her yönüyle çocuk istismarları, sebep ve sonuçları ile bu konuda yapılan çalışmalar hakkında sunumu
26 1 11/05/2016 Profesör Doktor Ayşe Rezan Çeçen Eroğlu'nun, her yönüyle çocuk istismarları, sebep ve sonuçları ile bu konuda yapılan çalışmalar hakkında sunumu
26 1 11/05/2016 Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin görüşmeler
26 1 11/05/2016 Profesör Doktor Ayşe Rezan Çeçen Eroğlu'nun, her yönüyle çocuk istismarları, sebep ve sonuçları ile bu konuda yapılan çalışmalar hakkında sunumu
26 1 11/05/2016 Profesör Doktor Figen Şahin Dağlı'nın, her yönüyle çocuk istismarları, sebep ve sonuçları ile bu konuda yapılan çalışmalar hakkında sunumu
26 1 01/06/2016 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Başkanı Profesör Doktor Bahar Gökler'in, her yönüyle çocuk istismarları, sebep ve sonuçları ile bu konuda yapılan çalışmalar hakkında sunumu
26 1 01/06/2016 Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Veysel Öztürk'ün, her yönüyle çocuk istismarları, sebep ve sonuçları ile bu konuda yapılan çalışmalar hakkında sunumu
26 1 13/06/2016 Karaman Programı
26 1 13/06/2016 Karaman Programı
26 1 13/06/2016 Karaman Programı
26 1 13/06/2016 Karaman Programı
26 1 15/06/2016 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim Demircan'ın, Bakanlığın çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmaları, hakkında sunumu
26 1 15/06/2016 Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Osman Kolay'ın, çocuk işçiliği ve çalışma hayatında çocukların istismarı hakkında sunumu
26 1 15/06/2016 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim Demircan'ın, Bakanlığın çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmaları, hakkında sunumu
26 1 30/06/2016 Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin açıklaması
26 1 30/06/2016 Yargıtay 14.Ceza Dairesi Başkanı Mustafa Demirdağ'ın, her yönüyle çocuk istismarı konusunda yargı süreci hakkında sunumu

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki