Komisyon Adı:(10 / 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Konu:Hayat Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Vakfı Temsilcisi Doçent Doktor Murat Coşkun'un, Sağlıklı Kimlik Gelişimi Üzerine Yapılan Projesi Hakkında Sunumu
Dönemi:26
Yasama Yılı:1
Tarih:21/04/2016


Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Temsilcisi Doçent Doktor Murat Coşkun'un, sağlıklı kimlik gelişimi üzerine yapılan projesi hakkında sunumu FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Başkanım, o noktada ben çok kısa bir şey söylemek istiyorum, çok uzun değil.

     BAŞKAN - Buyurun.

     FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Tabii, aile bütünlüğünün -hep üzerinde duruyoruz ama hemen boşanmalara da endeksliyoruz- bozulmasından kastımız sadece boşanmalar mıdır diye de sormak lazım çünkü boşanma gerçekleşmese bile aile devam ederken, kâğıt üzerinde devam ederken o bütünlüğün maalesef bozulduğu, işte bu çocukların gelişiminin etkilendiği sağlıksız aile yapılarını da konuşabilmek ve çözüm önerileri noktasında da...

     BAŞKAN - Tabii, tabii, katılıyorum.

     FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - ...işte her anlamda, çocuk için, kadın için, erkek için çözüm önerilerini konuşabilmek de çok önemli. O yüzden hani altını çizmek için söyledim, size ek olarak söylüyorum.