Komisyon Adı:Avrupa Birliği Uyum Komisyonu
Konu:Siyasi Etik Kanunu Teklifi(2/1000)
Dönemi:26
Yasama Yılı:1
Tarih:13/04/2016


Siyasi Etik Kanunu Teklifi(2/1000) SELİNA DOĞAN (İstanbul) - Sayın Başkanım, mevcut hâlinde iki yıl önerilmiş değişikliğin bildirilmesi için ancak mal varlığındaki değişikliklerin bildirilmesi açısından iki yılın uzun bir süre olduğu kanaatiyle bunun "Her yıl ocak ayının 15'ine kadar yenilenir." şeklinde değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir de bu AB ülkeleriyle ilgili kıyaslama konusunda yani diğer meclislerde bu şekilde bir komisyonun olmaması o ülkelerde böyle bir denetimin olmadığı anlamına gelmiyor. Sonuçta başka mekanizmalar olabilir, başka mevzuatlar olabilir. Dolayısıyla, gerçekten de daha detaylı bir incelemeyi gerektiriyor. Yani, sırf oralarda Komisyonun olmaması... "E, o zaman bizde de olmasın." şeklideki bir yaklaşımı meşru kılmadığı kanaatindeyim.