Komisyon Adı:Avrupa Birliği Uyum Komisyonu
Konu:Siyasi Etik Kanunu Teklifi(2/1000)
Dönemi:26
Yasama Yılı:1
Tarih:13/04/2016


Siyasi Etik Kanunu Teklifi(2/1000) SELİNA DOĞAN (İstanbul) - Sayın Başkanım, arkadaşlarımın itirazlarına ben de katılıyorum süreyle ilgili ve bu teklife bakanlığın dâhil olmamasıyla ilgili.

     Biz geçtiğimiz haftalarda görüşülen ve yasalaşan İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve kişisel bilgilerin korunmasıyla ilgili kanun gibi tam olarak AB yönergelerine uygun olmayan bir kanun hâline gelmemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne gittiğinde de "ihlal var" diye geri dönmemesi için bazı önerilerde bulunmak istiyoruz. Yine, kanunun lafzına ve ruhuna uygun olarak şeffaflığı ve bağımsızlığı artırmak üzere.

     1'inci maddeden başlamak gerekirse, 1'inci maddede kanunun esasını daha somut bir şekilde belirlemek üzere ikinci cümleye "şeffaflık ilkesi esasında" ifadesinin eklenmesini öneriyoruz.

     BAŞKAN - Eğer başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa, söz talebi yoksa başka, ben önergeyi okutacağım müsaadenizle.

     SELİNA DOĞAN (İstanbul) - Yok, tamam.