Komisyon Adı:Avrupa Birliği Uyum Komisyonu
Konu:Siyasi Etik Kanunu Teklifi(2/1000)
Dönemi:26
Yasama Yılı:1
Tarih:13/04/2016


Siyasi Etik Kanunu Teklifi(2/1000) SELİNA DOĞAN (İstanbul) - Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, hepinize merhaba.

     Grup Başkan Vekilimizin de ifade ettiği gibi, bizler de tabii ki Avrupa Birliği uyumu vize muafiyeti manasında bu Kanun Teklifi'ni önemsiyoruz ve gördüğümüz bazı eksikliklerin giderilmesi amacıyla da çeşitli önerilerimiz olacak. Bu önerilerimiz temelde kanunun lafzına ve ruhuna uygun olarak milletvekillerinin bağımsızlığını ve çalışmalarındaki şeffaflığı artırmaya yönelik öneriler olacak.

     Şimdi teker teker önerilere değinmem gerekirse, öncelikle teklifin 1'inci maddesinde, giriş cümlesine "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine yönelik şeffaflık ilkesi esasında" ifadesinin eklenmesini öneriyoruz 1'inci maddede, ikinci satırda.

     BAŞKAN - Selina Hanım, yalnız siz bir geneli üzerinde bir açıklama yaparsanız, maddelerine geldiğimizde önergelerle onları tek tek görüşeceğiz zaten. Önergelerinizi alacağız ama öncelikle siz geneli üzerinde fikirlerinizi ifade ederseniz, tek tek maddeye girmeyelim şimdi. Maddelere geçtiğimizde o önergelerinizi alacağız zaten ve hepsini değerlendireceğiz.

     SELİNA DOĞAN (İstanbul) - O zaman, yani evet, arkadaşlarımız...

     BAŞKAN - Yani geneli üzerinde bir şey varsa biz bürokrat arkadaşlarımızı...

     SELİNA DOĞAN (İstanbul) - Peki o zaman.