Komisyon Adı:Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
Konu:Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı(1/596)
Dönemi:26
Yasama Yılı:1
Tarih:16/02/2016


Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı(1/596) FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Teşekkürler Sayın Başkan.

     Ben de aynı fikirdeyim, (b) bendinin özellikle kaldırılmasıyla ilgili aynı fikri paylaşıyorum. Bir de (a) bendi bana göre ucu çok açık, geniş bir düzenleme. Özellikle ileriki aşamalarda kurumun alacağı kararların uygulanması noktasında ki biz Türkiye'de özellikle alınan kararların uygulayıcılar noktasındaki sıkıntılarını hep yaşıyoruz. Bu kadar ucu açık ve geniş bir düzenleme ileride uygulayıcıların yaşatabileceği sıkıntılara da sebep verecektir diye düşünüyorum. O yüzden (a) bendinin de en azından örnekleme ya da emsal gösterme yoluyla bir haritasının da olması lazım olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu maddenin biraz daha özele indirgenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da buradan Komisyonumuza ifade etmek istiyorum.