Komisyon Adı:Plan Ve Bütçe Komisyonu
Konu:Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/434)
Dönemi:26
Yasama Yılı:1
Tarih:13/01/2016


Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi(2/434) AYHAN GİDER (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli hazırun; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

     Çanakkale ilimizde bulunan, daha önce Orman Bakanlığına bağlı olarak millî park statüsünde yönetilen savaş alanlarımız, biliyorsunuz ki 6546 sayılı Kanun'la Kültür Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı adıyla yönetilmektedir. Ancak, daha önce millî park döneminde bu bölgede hizmet veren alan kılavuzlarının şu anda rehber kokartları olmadığı için hizmet vermeleri engellenmektedir. Biz bu kanunla sayıları 600'ü bulan alan kılavuzlarımızın bu bölgede tekrar alanın tanıtımı için hizmet vermelerini hedefledik. Komisyonunuz ve Genel Kurulumuz da uygun görürse hem o alanı gezenlerin hem bu görevi yürütenlerin tekrar önlerini açmak için bu kanun değişikliği teklifini getirdik.

     BAŞKAN - Diğer maddelerle ilgili zaten Sayın Bakan açıklama yaptı, bir daha tekrara gerek yok.

     Teşekkür ediyoruz.

     Evet, değerli...

     MEHMET GÜNAL (Antalya) - Sayın Başkanım, tam anlayamadık. Bir daha tekrar edebilir mi? Siz hemen kapatıyorsunuz ama bu önemli bir konu olduğu için...

     BAŞKAN - Evet, bir kez daha o zaman...

     MEHMET GÜNAL (Antalya) - Yani burada çok fazla bilgi yok.

     BAŞKAN - Yani, görüşmelerini sürdüreceğiz, sadece sunum olduğu için üstat.

     MEHMET GÜNAL (Antalya) - İyi de yani tamam sunum da...

     AYHAN GİDER (Çanakkale) - Bir daha söyleyeyim isterseniz.

     MEHMET GÜNAL (Antalya) - Çünkü bunun nitelikleriyle ilgili -ben bilerek soruyorum- bize gelen bazı şeyler var. Arkadaş, ne olacak yani şimdi getirdikleri...

     BAŞKAN - Tekrar açıklar mısınız Sayın Gider?

     AYHAN GİDER (Çanakkale) - Daha önce, Orman Bakanlığı zamanında Millî Parklar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen standartlarda sınav yapılarak, eğitim verilerek verilmiş olan belgeleri vardı bu arkadaşlarımızın, alan kılavuzlarının. Fakat bu alanda Tarihî Alan Başkanlığı kurularak millî park statüsü kaldırılınca otomatikman bu statüleri düşmüş oldu. Biz yeni kişiye yeni bir hak verilmesini hedeflemiyoruz. Daha önce bu hakkı elde eden kart sahiplerinin alan başkanlığında da bu haklarının devam etmesini istiyoruz.

     BAŞKAN - Sertifikasyon ve kimlik kartı sahiplerinin...

     AYHAN GİDER (Çanakkale) - Yeni bir şey yapmıyoruz, yeni bir kurs açmıyoruz.

     Çekindiğiniz neyse cevap verebilirim.