Komisyon Adı:(10 / 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
Konu:Komisyonun Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Görüşmeler
Dönemi:26
Yasama Yılı:1
Tarih:21/01/2016


Komisyonun çalışma usul ve esaslarına ilişkin görüşmeler FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Evet, teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

     Sayın Başkan, değerli Komisyon üyeleri; bu, ikinci toplantımız. Tekrar, hayırlı uğurlu olsun Komisyonumuz. İnşallah, iyi çalışmalara, başarılı çalışmalara imza atmak hep birlikte nasip olur.

     Bizim de özellikle bu Komisyonun kurulmasıyla ilgili Meclis gündemimizde, Genel Kurulumuzda tartıştığımız önerge üzerine aldığımız sözlerde hep ifade ettik. Bu Komisyonun üzerindeki sorumluluk ağır. Sadece boşanmalar değil. Bu konudaki çekincelerimizi ve kaygılarımızı hep ilettik. Nitekim, haklı olduğumuzu da birkaç gün önce, maalesef, Antalya'da yaşanan kötü bir olay gösterdi. Kendisini aldatan eşinden boşanmak isteyen gencecik bir kadın 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eşi tarafından maalesef öldürüldü. Yani, bizim konumuz çok yönlü bir konu. Bireyleri, aile içerisindeki tüm bireyleri, kadını, erkeği, çocuğu, anne baba, kardeş, çok yönlü ele almamız gerekiyor. Boşanmalarla birlikte birçok sıkıntılar gündeme geliyor. Kadına şiddetin, aile içi şiddetin, çocuğa şiddetin, anne babaya şiddetin, bu yönleriyle de ele alınmasının uzmanların ya da kurumlarımızın bu yönüyle de dinlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

     Ayrıca, bizim partimiz adına, grubumuz adına da bir önerimiz var. Özellikle, dinlenmesi gereken aktivistler, daha önce kurulmuş komisyonlarda görev yapmış uzmanlar, hukukçular, sosyologlar... Bu konuda şöyle bir liste çıkardık, bunu da sizlerin, Komisyonumuzun takdirlerine sunuyoruz. Bunun da dikkate alınmasını Komisyonumuz tarafından istiyoruz. Bu şekilde size arz edeyim Sayın Başkan.

     BAŞKAN - Var mı çalışmanız?

     FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Evet.

     BAŞKAN - Tamam.

     FATMA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) - Biz de bu arkadaşlarımızın, uzmanlarımızın Komisyonumuzca, bizlerce ve diğer uzmanlarca dinlenmesini talep ediyoruz.

     Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.