Komisyon Adı:Avrupa Birliği Uyum Komisyonu
Konu:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Ve Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Ve Gümrük İşbirliği Ortak Temas Merkezi Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Anlaşma İle Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/518)
Dönemi:26
Yasama Yılı:1
Tarih:13/01/2016


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti ve Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis ve Gümrük İşbirliği Ortak Temas Merkezi Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Anlaşma ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/518) SELİNA DOĞAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli vekiller, değerli bakanlık temsilcileri; herkese günaydın.

     Öncelikle, dün Sultanahmet'te kaybettiğimiz -vatandaşlarımız olmasa da- kişiler için hepimizin başı sağ olsun. Tabii, burada sınır güvenliklerinden bahsediyoruz, herhâlde öncelikle kendi sınırlarımızı layıkıyla korumamız gerekiyor. Bu konuya bir kere daha dikkat çekmek istiyoruz.

     Tabii, tasarının genelini konuşacağız dedik. Geneliyle ilgili şöyle bir konuya dikkat çekmek istiyoruz: Denizleri kapsamadığını fark ettik bu merkezlerdeki çalışmanın. Denizlerle ilgili ayrı bir düzenleme mi olacak ya da hâlihazırda yürüyen bir işleyiş var mı çünkü asıl kanayan yara denizler, hepimizin çok iyi bildiği gibi.

     Bir de sayın bakanlık yetkilisinin de ifade ettiği gibi, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili gerçekten biz kaygılıyız, burada da onunla ilgili hükümler var. O tasarının hayata ne zaman geçmesi planlanıyor?

     Bir de bu bahsettiğimiz 72 kriter, Sayın Bakan da sunumunda onları bir torba kanun olarak getireceğini ifade etmişti ama şimdi hani müstakil olarak da böyle geçtiğini görüyoruz. Yani bu 72 kriterin ne olduğunu ben açıkçası araştırıyorum ama bir türlü tam anlamıyla ulaşamıyorum. Onu bize temin etmeniz mümkün müdür acaba toplu bir şekilde?

     Teşekkür ediyorum.