Komisyon Adı:Adalet Komisyonu
Konu:Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2215)
Dönemi:27
Yasama Yılı:3
Tarih:07/10/2019


Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2215) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

     Bunun birinci fıkrasında "Failin on gün içinde talep etmesi koşuluyla bu miktarın birer ay ara ile üç eşit taksit halinde ödenmesine Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir." Takdir hakkı... Bence bunu "verilir" şeklinde veya "verir" şeklinde düzeltmekte yarar var.

     Devam ediyorum: "Taksitlerin süresinde ödenmemesi..." Buna "Taksitlerin süresinde mazeret olmaksızın ödenmemesi" dersek -burada kişi bir başka suçtan tutuklanmış olabilir, cezaevine atılmış olabilir yani hukuksal anlamda, ağır bir hastalık geçirmiş olabilir- daha doğru ve yerinde olur Sayın Başkanım.

     Teşekkür ediyorum.

     TURAN AYDOĞAN (İstanbul) - "Kanunen kabul edilebilir mazeret."

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Veya "Kanunen kabul edilebilir bir mazeret."

     ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Sayın Başkanım, amacımız kanunla bugün mevcut olan bir aylık süredeki tek, peşin ödemeyi 3'e çıkardığımıza göre "verilir" dememizin bir mahzuru yok şahsi kanaatim, olabilir ama "mazeret" dediğimizde artık, o zaman, çok ciddi bir tartışma, her defasında bir tartışma olur. Süreç...

     BAŞKAN - Cumhuriyet savcısı gerekirse onu takdir eder ama buraya yazarsak bu...

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Kanunen kabul edilebilir arkadaşlar yani kanunen mazeret kabul edilebilir. Yani ağır bir hastalık geçirdi, Üstat, ameliyat oldu, vesaire oldu, Allah göstermesin, olabilir ya bunlar.

     BAŞKAN - Cumhuriyet savcısı o kadarını değerlendirir, siz merak etmeyin.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Ya, değerlendirmiyor Başkan.

     BAŞKAN - Karşında savcı konuşuyor sabahtan beri, sen niye öyle diyorsun? Bir kere de biz söyleyelim.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sabahtan beri ben söylüyorsam, gideyim rahatsız olduysanız yani zaten sürekli bize mobbing uyguluyorsunuz Başkan.

     BAŞKAN - Uygulamıyorum.

     ALİ ÖZKAYA (Afyonkarahisar) - Sayın Tanal, makul bir öneri olduğunda hemen kabul ediyoruz.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Başkan.

     BAŞKAN - Onu düzeltiyoruz, "verilebilir" ibaresini "verilir" şeklinde düzeltiyoruz arkadaşlar.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim.

     Dokuz yıllık vekilliğimde ilk olarak bir şey düzelttirdim ya.