Komisyon Adı:Adalet Komisyonu
Konu:Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2215)
Dönemi:27
Yasama Yılı:3
Tarih:07/10/2019


Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2215) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkanım.

     Yani, değerli AK PARTİ'li milletvekili arkadaşlar, "Bir şey yok, bir şey yok." diyorsunuz, biraz daha alıcı gözüyle bakarsanız... Bakın, madde ne diyor? Diyor ki: "Bu kararlara uyulmaması hâlinde..." Tüm düzenlemelerde kanunların kabul ediliş tarihi ve kanun sıra sayısı yazıldığı hâlde burada yazılmamış. Burada şu yazılması lazım, "12/1/2011 tarihli 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 398'inci maddesi uygulanır." şeklinde düzelmesi lazım. Yani, bunun, "Hukuk Muhakemeleri"nin ön tarafına "12 Ocak 2011 tarihli 6100 sayılı" diye devam edilecek, bunun ilave edilmesi lazım hukuk tekniği açısından. Bilemiyorum yani bunu düzeltmenizi istirham ediyorum.