Komisyon Adı:Adalet Komisyonu
Konu:
Dönemi:27
Yasama Yılı:3
Tarih:07/10/2019


MAHMUT TANAL (İstanbul) - Ya, arkadaşlar, hukuk tekniği açısından iki çeşit hukuk sistemi var: Bir, "kazuistik sistem" dediğimiz, hocalarımız burada, bir de Anglo-Sakson hukuk sistemi.

     Şimdi, kazuistik sistemde kanun koyucu tatbikatçıya hiçbir açıklık bırakmaz, yorum bırakmaz -gelişen hayatın koşullarına- hukukun gelişmesini engeller. Şimdi, burada sizin yaptığınız olay bu. Aslında biz normal koşullarda kazuistik sistem yöntemini seçmiş olan bir ülke değiliz, değerli hocalarımız, bize öğrettiğiniz yöntem buydu. Ama burada bakıyoruz, yapılan kanunların hepsi kazuistik sistem, tatbikatçıya, uygulamacıya hiçbir yetki verilmemiş durumda. Geliyoruz, bir öğretim üyesinin akademide kaç derse gireceğini kanunla yapıyoruz, ya, bırakın, bunu yönetmelik yapsın arkadaşlar. Efendim, ne kadar ücret ödeneceğini kanun koyucuya bırakıyorsunuz. Bu, kanun koyucunun uğraşacağı olaylar değil çünkü bizim takip etmiş olduğumuz hukuk sistemini altüst etmiş oluyorsunuz.

     Ee, peki, parasal ilişkiye girdik, aslında bunun ekonomik anlamda maliyeti nedir? Bu maddeyle ilgili Plan ve Bütçeden görüş alınması lazım o zaman veyahut da Hazine adına burada temsilciler varsa Hazine temsilcileri bu paranın bu maliyeti ne kadar getirecek, ne kadar götürecek, raporunu bize versinler. Yani bu gerçekten bilemiyorum ama çok ifrata varılan bir konu.

     BAŞKAN - Dur bakalım, şey yapalım.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Kazuistik sistem açısından, Anglo-Sakson sistemi açısından.

     Teşekkür ediyorum.