Komisyon Adı:Adalet Komisyonu
Konu:Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2215)
Dönemi:27
Yasama Yılı:3
Tarih:07/10/2019


Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2215) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Ya, arkadaşlar, hukuk tekniği açısından iki çeşit hukuk sistemi var: Bir, "kazuistik sistem" dediğimiz, hocalarımız burada, bir de Anglosakson hukuk sistemi.

     Şimdi, kazuistik sistemde kanun koyucu tatbikatçıya hiçbir açıklık bırakmaz, yorum bırakmaz, gelişen hayatın koşullarına göre hukukun gelişmesini engeller. Şimdi, burada sizin yaptığınız olay bu. Aslında biz normal koşullarda kazuistik sistem yöntemini seçmiş olan bir ülke değiliz, değerli hocalarımız, bize öğrettiğiniz yöntem buydu. Ama burada bakıyoruz, yapılan kanunların hepsi kazuistik sistem, tatbikatçıya, uygulamacıya hiçbir yetki verilmemiş durumda. Geliyoruz, bir öğretim üyesinin akademide kaç derse gireceğini kanunla yapıyoruz, ya, bırakın, bunu yönetmelik yapsın arkadaşlar. Efendim, ne kadar ücret ödeneceğini kanun koyucuya bırakıyorsunuz. Bu, kanun koyucunun uğraşacağı olaylar değil çünkü bizim takip etmiş olduğumuz hukuk sistemini altüst etmiş oluyorsunuz.

     Ee, peki, parasal ilişkiye girdik, aslında bunun ekonomik anlamda maliyeti nedir? Bu maddeyle ilgili Plan ve Bütçeden görüş alınması lazım o zaman veyahut da Hazine adına burada temsilciler varsa Hazine temsilcileri, bu paranın, bu maliyetin, ne kadar getirecek, ne kadar götürecek, fizibilite raporunu bize versinler. Yani bu, gerçekten, bilemiyorum ama çok ifrata varılan bir konu...

     BAŞKAN - Dur bakalım, şey yapalım.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - ...kazuistik sistem açısından, Anglosakson hukuk sistemi açısından.

     Teşekkür ediyorum.