Komisyon Adı:Adalet Komisyonu
Konu:Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2215)
Dönemi:27
Yasama Yılı:3
Tarih:07/10/2019


Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2215) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bir cümle, bitiriyorum Sayın Başkan.

     Arkadaşlar, tek cümleyle bitiriyorum, uzatmıyorum, özür diliyorum.

     Şimdi, 5'inci maddede burada "Giriş Sınavı yılda en az bir defa" deniliyor. Yani Sayın Adalet Bakan Yardımcısı burada. Burada bize bunun bir fizibilite raporunu verseler. Bu, fabrika değil; ihtiyaç olmazsa yılda 1 sefer nasıl sürekli yaparsınız ya? Yani böyle, doldur boşalt yöntemiyle hâkim, savcı veya avukat veyahut da şey mi alınabilir? Bence bu yanlış, bu yılda 1 sefer.

     ADALET BAKAN YARDIMCISI ZEKERİYA BİRKAN - Nasıl olması lazım?

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - İhtiyaç hasıl olduğunda alınır bu.

     BAŞKAN - Bu, hâkimlik sınavı değil ki.

     ADALET BAKAN YARDIMCISI ZEKERİYA BİRKAN - Her yıl mezun veriyor okullar.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Hâkimlik sınavı yani...

     BAŞKAN - Hâkimlik sınavı değil bu. Her sene mezun olanlar bu sınava girecek yani ona bir engel yok.

     RAMAZAN CAN (Kırıkkale) - Bu, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Yani yargıçlık vesaire ihtiyaçla olur, bunun bir fizibilitesi olur.