Komisyon Adı:Adalet Komisyonu
Konu:Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2215)
Dönemi:27
Yasama Yılı:3
Tarih:07/10/2019


Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2215) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkanım.

     Şimdi arkadaşlar, yalnız, 3 ve 4'üncü maddeler geçti. Sayın Başkanım, 3 ve 4'üncü maddelerde bir eksiklik var, atladık. O nedir? Mesela, bu 5'inci maddede "Yurt dışında denklik almış olanlar" deniliyor. Peki, yurt dışında avukatlık sınavına girmeden, kazanmadan orada hukuk fakültesi diplomasını vermiyorlar -değerli hocalarımız burada- gerek Almanya'da gerek Avusturya'da, İsviçre'de. Biz orada, yurt dışında sınava girmiş, avukatlık sınavını başarmış olanları burada bir daha o sınava tabi tutulacak mıyız? Bence bu anlamda, orada da sınava girmiş, o avukatlık sınavını başarmış olan bir öğrenciyi tekrar, burada bir daha avukatlık sınavına sokmamak lazım diye düşünüyorum. Bu birinci boşluk.

     YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Ama dersler farklı.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Denkliği veriyor ama denkliği veriyor.

     ABDULLAH GÜLER (İstanbul) - Denkliği verse de ağabey, sınav şart.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sınava giriyor orada şimdi.

     Ben bitireyim, izninizle.

     BAŞKAN - Orada sınava girmiş, avukatlığı kazanmış zaten.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Arkadaşlar, izninizle, sürem geçiyor çünkü Sayın Başkan da bana diyor: "Mahmut Tanal, meşgul ediyorsun, Komisyonun üyesi değilsin." Bize mobbingmi uyguluyor? Hatta benim konuşmam boşa gitsin diye bana da meyve ikram etti. Ben Şanlıurfalıyım, bizde misafir az yemek yesin diye önce ya çay ya kahve ya su veyahut da böyle meyve ikram ederiz ki fazla yemek yemesin. Yani şimdi Başkan, biz fazla yemek yemeyelim diye bize niye önce meyve ikram ettiniz?

     YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Yemekten sonra oldu bu ya.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Yok ama öncesinde ikram edildi, az yemek yiyelim.

     BAŞKAN - Konuşmanın yarısı boşa gitti yani sürenin yarısını boşa harcadın.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Gelelim konumuza.

     Bakın, hukuk mesleklerine giriş sınavında ilgililerle ilgili... Bir, arkadaşlar, hayat değişiyor, yaşam değişiyor, dünya değişiyor; hukuk değişen yaşama, değişen dünyaya ayak uydurmak zorunda. Bu değişimle birlikte, hukuk fakültelerinde, bu değişen hayata uydurma açısından derslerin de çeşidi, niteliği, vasfı değişiyor. Mesele, baktığımız zaman, siz bunu kanuna koyduğunuz zaman buradan biz değişen hayata, değişen dünyaya, değişen koşullara, değişen yaşama ayak uyduramayız. Nedir? Bilişim hukukuyla ilgili -Allah rızası için- bir ders var mı? Var. Okullarda okutuluyor mu? Okutuluyor. Burada var mı? Yok.

     BAŞKAN - Var var.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Arkadaşlar, bana cevap sonra verirsiniz.

     Devletler genel hukuku, var mı burada? Yok. Uluslararası hukuk, var mı burada? Yok. İnsan hakları hukuku, var mı burada? Yok.

     YILMAZ TUNÇ (Bartın) - Anayasa var.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Canım ağabeyciğim, kapsamıyor onu, yeterli değil.

     "İş hukuku" demişsiniz ama "sosyal güvenlik hukuku"nu dememişsiniz. Yani bu kadar çarpıcı bir şekilde... Bu açıdan, kanun tekniği açısından benim sizden istirhamım bunu sınavla ilgili yönetmeliğe havale edin.

     Sayın Bakan Yardımcım, sizden istirham ediyoruz, bunu, derslerin sayısını kanuna koymayın ya; gülerler bize. Biraz önce gerçi Adalet Komisyonu Başkanı da onu söyledi, dedi ki: "Ya arkadaş, dersler burada kanuna konulur mu?" Sayın Başkanım, siz bunu itiraf ettiniz, "Konulmaması lazım." dediniz, doğru söylediniz.

     BAŞKAN - Ben de öyle diyorum zaten.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - O zaman burada, biz niye bu dersleri kanuna koyuyoruz? Hangi dersler, bunu yönetmelikte düzenleme yetkisini verelim çünkü değişen koşullara uygun bir vaziyette burada, gerek idari yargıda gerek diğer dediğiniz yargıda bunu bu şekilde düzeltme ihtiyacı var.

     Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunarım.

     BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum.

     Soralım.

     Sayın Bakan Yardımcım, yani hakikaten benim de kafamı karıştırıyor yani yarın bir gün daha değişik dersler asıl ders olarak çıkarsa ortaya...

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Öğretim üyesi hocalarımız var, hocalarımıza bir görüş sorun, size zahmet olacak ya, ne olur.