Komisyon Adı:Adalet Komisyonu
Konu:Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2215)
Dönemi:27
Yasama Yılı:3
Tarih:07/10/2019


Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2215) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkanım.

     Şimdi, arkadaşlar, burada sınava girmeye karşı değilim, kaliteyi artırır, bir an önce olmalı, "okay". Ancak Değerli Muharrem Hocamız bahsetti, Almanya'da 2 sefer sınava girip eğer kazanamazsanız bir daha sınava giremezsiniz. Bu örnek Avusturya'da 4 sefer. Yani burada, Türkiye'de sınırsız bir şekilde biz sınava girme hakkı getiriyoruz ki bence bu da doğru bir hadise değil. Yani gerek noterlikte gerek avukatlıkta gerek hâkim ve savcılıkta buna, tamam, Almanya 2 sefer demiş, Avusturya 6 sefer demiş, İsviçre aynı şekilde biraz daha yumuşak ama gelin, bizde 6 yapın, 8 yapın, 10 yapın yani bir sınırlama yapın, bir kriter getirin, bu şekilde istenildiği kadar girmek bence yanlış olur.

     BAŞKAN - O zaman Murat Bey'in dediği yere gideriz yani o kadar şey yapmayalım.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Ama dünya buna doğru gidiyor değerli arkadaşlar, bunu kabul etmemiz lazım.

     Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.