Komisyon Adı:Adalet Komisyonu
Konu:Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2215)
Dönemi:27
Yasama Yılı:3
Tarih:07/10/2019


Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2215) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Değerli Başkanım.

     Şimdi burada 3'üncü maddeyi 4'üncü madde, 5'inci maddeyle birlikte düşünmek lazım. Neden birlikte düşünmek lazım? "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı" dendiği zaman bu geniş bir kavram. Buna açık, net bir vaziyette ya "avukatlık sınavına giriş" diye başlık yazalım veya "noterlik sınavına" diye başlık yazalım. Kanun tekniği açısından hukuk mesleklerine giriş... İdari yargıya madem "idari yargı" diyorsak adli yargıya da "adli yargı" diyelim, noterlik sınavına "noterlik sınavı" diyelim, avukatlık sınavına "avukatlık sınavı" diyelim. Yani bu kavram -öğretim üyesi hocalarımız da burada- "hukuk mesleklerine giriş" doğru bir kavram değil.

     Gelelim, bu sınavlarla ilgili baktığımız zaman -gerçi, orada da, 5'nci maddede dile gelecek ama- bu sınavlara baktığımız zaman Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda yani noterlik, avukatlık ve aynı zamanda adli yargıyla ilgili sınavlarda bir kere, devletler genel hukuku yok Değerli Başkanım.

     BAŞKAN - Orayı orada konuşalım ya.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Öyle mi, peki, orada konuşuruz.

     Yani burada netice itibarıyla şunu söylemeye çalışıyorum...

     BAŞKAN - "Bu ibare doğru değil." diyorsunuz yani.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Evet yani bu ibareyi geniş bir vaziyette, doğru anlaşılabilir şekilde... Noterlik sınavına giriş, avukatlık sınavına giriş, adli yargı sınavına giriş demek daha doğru olur.

     Teşekkür ederim.

     Saygılarımı sunarım.