Komisyon Adı:Adalet Komisyonu
Konu:Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2215)
Dönemi:27
Yasama Yılı:3
Tarih:07/10/2019


Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2215) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkanım.

     Şimdi, biraz önce Yargıtayı temsilen Yargıtay Daire Başkanımız konuştu. Bu konu İçişleri Bakanlığını ilgilendiriyor. Eğer İçişleri Bakanlığından yetkili birileri varsa, mümkünse bu konuda bize açıklama getirebilirler mi Sayın Başkanım?

     Kimse yok mu şu anda?

     BAŞKAN - Vardır muhakkak bir yerlerde.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - İçişleri Bakanlığından kimse var mı arkadaşlar?

     İçişleri Bakanlığının, Emniyetten birilerinin bize bu konuda bilgi vermesi lazım. İçişleri Bakanlığı yetkilisi, bu kanunun getirisi götürüsü nedir bize burada raporunu versin, sizden istirham ediyoruz, burada kanun yapıyoruz ya, çocuk işi değil ki bu. Ben bunun için söz aldım.

     Teşekkür ediyorum, saygılar.