Komisyon Adı:Adalet Komisyonu
Konu:Ceza Muhakemesi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2215)
Dönemi:27
Yasama Yılı:3
Tarih:07/10/2019


Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/2215) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

     Şimdi, Değerli Başkanım, benim avukatlarla ilgili verdiğim Pasaport Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'm 23/10/2018 tarihli. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına havale tarihi, 19 Kasım 2018. AK PARTİ'li milletvekili arkadaşlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisine verdiği bu kanun teklifi 30 Eylül 2019 tarihli, benim teklifim daha önce. İç Tüzük'ün 35'inci maddesi uyarınca benim bu teklifimi Meclis Başkanlığından alıp bununla birleştirmeniz gerekir; demokrasi bunu gerektirir, İç Tüzük bunu gerektirir, katılımcılık bunu gerektirir.

     Maddeyle alakalı olarak, bir: Burada, 1'inci maddede deniliyor ki yani burada kovuşturma ve soruşturma... Burada şunu şöyle düzenlersek daha adil olur: Cumhuriyet savcısının ve sulh ceza hâkiminin talebiyle, eğer yurt dışına çıkış yasağı yoksa burada avukata pasaport vermek lazım. "Verilebilir" ibaresi dersen, biraz önceki değerli vekil arkadaşımız hemen size söyledi ki: "Ya burada 35'inci madde 'verilebilir' emredici değil ki." Burada da aynı şekilde denilecek, ya bu emredici değil ki, verilebilir. Yani burada siz, pasaportla ilgili, İçişleri Bakanlığının iznine tabi tutuyorsunuz avukatı. Biz ne diyoruz: Aynı şekilde hâkim ve savcı arkadaşlarımıza pasaport verilirken izne tabi tutuyor muyuz? İzne tabi tutmuyoruz. Mademki iddia, müdafaa, yargılama eşitlik çerçevesinde bu sacayaklarını oturtuyorsak, onları nasıl izne tabi tutmuyorsak burada da izne tabi tutmamamız lazım, takdir yetkisini bırakmamamız lazım. Bu eşitlik ilkesi, hukuk devletinin gereğidir. Hatta ve hatta Avukatlık Kanunu'nun 57'nci maddesi, avukat, aynı zamanda, cumhuriyet savcıları, hâkimler nasıl bir suçla eğer kendisine bir eylem yapılıyorsa -bitiriyorum Başkanım- aynı şekilde ondan yararlanır diyor. Ceza Kanunu'nda, Avukatlık Kanunu'nda avukatlık tanımında kamu görevlisi, yargının ayrılmaz bir parçasıdır diyor. Buradaki düzenleme eşitlik ilkesine de aykırılık teşkil ediyor. Burada hâkim ve savcılara nasıl "verilebilir" ibaresi yoksa bunun da bu şekilde düzenlenmesi gerekiyor.

     Teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.