Komisyon Adı:Adalet Komisyonu
Konu:İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İç Tüzük'ün 35'inci Maddesi Uyarınca, İmzasının Da Bulunduğu İlgili Diğer Kanun Tekliflerinin (2/2215) Esas Numaralı Kanun Teklifi'yle Birleştirilmesini İstirham Ettiğine İlişkin Açıklaması
Dönemi:27
Yasama Yılı:3
Tarih:07/10/2019


İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İç Tüzük'ün 35'inci maddesi uyarınca, imzasının da bulunduğu ilgili diğer kanun tekliflerinin (2/2215) esas numaralı Kanun Teklifi'yle birleştirilmesini istirham ettiğine ilişkin açıklaması MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Değerli Başkanım.

     Herkese selam ve saygılarımı sunuyorum. Zamandan tasarruf anlamında tek tek saymayacağım, özür dilerim hepinizden ayrı ayrı.

     İç Tüzük'ün 35'inci maddesi diyor ki: Komisyonlar Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan kanunlar arasında eğer bir bağlantı, illiyet, ilgi, alaka varsa bunları birleştirebilir.

     1'inci maddeyle ilgili on yıllık süreyi dolduran avukatlara yeşil pasaport verilmesi hususunda benim ve Sayın Murat Bakan, İzmir Milletvekilimizle birlikte vermiş olduğumuz kanun teklifinin birleştirilmesini talep ediyoruz, bir.

     İki, avukatlık sınavıyla ilgili yine vermiş olduğumuz kanun teklifi var: (2/1304) Yine komisyonda bekliyor, bunun gelmesini istiyoruz, iki.

     Üç, 6 kez sınava giren avukat bir daha avukatlık sınavına giremez. Yurt dışında uygulaması 4 seferdir, bazı ülkelerde -hocalarımız da burada- 2 seferdir. Bunun Türkiye'de 6 sefere indirilmesini istirham ediyorum. Burada kanun teklifimiz var, bunun birleştirilmesini...

     Avukatlık ruhsatıyla ilgili hepimiz aynı koşullardan geldik, avukatlık harçları mezun olduğumuz zaman stajyerlik döneminde hakikaten borç harç ödeniyor. Bunun hazineden karşılanmasını talep ediyorum.

     Bir başka teklif: Beş yılı dolduran -beş yıla kadar- avukatlar gelir vergisinden muaf olsun, istisna olsun, bununla ilgili kanun teklifimiz.

     Avukatlık hizmetinden KDV alınmasın, adalete erişim açısından, yargı paketi açısından çok önemli bir husus. Ekmek, su, hava gibi adalete erişim de bir ihtiyaçtır. KDV'nin alınmaması kanun teklifimiz var. Bunlar da komisyonda bekliyor.

     BAŞKAN - Burada KDV yüzde 8'e inmiş herhâlde.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Yani bunun alınmaması değerli arkadaşlar.

     Yine avukatlık ücretiyle ilgili yapılan sözleşmeler direktman evet hükümde var ama bunlar eksik. Kamu alacakları tahsili usulü hakkındaki hükümlerin uygulanmasını... Avukatlık ücreti sözleşmeleriyle ilgili 164'üncü ve 163'üncü maddede sıkıntılar var. Bunlara ilamlı takip edilme imkânı, zamandan tasarruf...

     Avukatlık stajının aynı zamanda kamu avukatıyla ilgili hizmete sayılmasını...

     İnfaz koruma memurlarının 3600 ek göstergesi...

     Türk Ceza Kanunu'nun 299'uncu maddesinin suç olmaktan çıkarılması; insanların onur, kişilik ve şahsiyetleri makam, mevkiye bağlanmaz. Yani benim onur, kişiliğim ile temizlik görevi yapanın onur, kişiliği aynıdır, Cumhurbaşkanı ile benim onurum aynıdır. Direktman otoriter olmayan tüm sistemlerde bu eşit şekildedir. Yani hem Anayasa'nın eşitlik ilkesi hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14'üncü maddesindeki kayırmacılık yasağına aykırıdır böyle bir şeyin görülmesi.

     Tahliye kararına karşı geçmişte Ceza Muhakemesi Kanunu'nda cumhuriyet savcılarının itiraz hakkı yoktu. Lehe olan hüküm, itiraz hakkı getirildi, bunun tekrar kaldırılması.

     SEGBİS sistemi; maalesef, ben sanık olsam tanıkla yüzleştiğim zaman oradaki mimiklerin görebileceğim. Doğruyu söyleyip söylemediğini anlama açısından SEGBİS sisteminin bu kadar zorunlu hâle getirilmemesi, yani çok zorunlu olmadıkça bunu çok sıkı şartlara bağlamak lazım, bunun kaldırılmasını talep ediyoruz.

     İnsan hakları bakanlığının kurulma kanununu teklif ediyoruz yine bu Adalet Komisyonunda.

     Yurt dışına çıkış yasağı, mahkeme kararı olmadığı müddetçe idareyle bunun yasaklamasının olması, yine bununla ilgili kanun teklifimiz var Adalet Komisyonunda bekliyor.

     Polislerle ilgili 3600 ek gösterge komisyonda bekliyor. Öğretmenlerle ilgili...

     Yani, kısacası İç Tüzük'ün 35'inci maddesi uyarınca Değerli Başkanım, benim bu tekliflerimin mevcut görüşülecek olan bu teklifle birleştirilmesini istirham ediyorum.

     Söz verdiğiniz için ve tüm arkadaşlarımızın anlayışından dolayı teşekkür ediyorum, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.

     İnşallah zamanı aşmadım.