Komisyon Adı:Plan Ve Bütçe Komisyonu
Konu:Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2019)
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:11/07/2019


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2019) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

     Sayın Şener'in hakikaten yerinde belirttiği, Anayasa'nın 73'üncü maddesi diyor ki: "Bu tür konularda alt ve üst sınırları, yukarı ve aşağı sınırları içerisinde değişiklik yapma yetkisini ancak Cumhurbaşkanına verebilirsin." Burada kısmen veya tamamen verme... Böyle bir yetkiyi Anayasa vermiyor ki burada bunu yapalım. Böyle bir yetkiyi vermek demek Anayasa'yı değiştirme anlamına gelir ki Anayasa'yı değiştirme hükümleri Anayasa'da belirtilmiş durumda. Yani bu Komisyon, Anayasa'yı zımnen değiştirebilecek bu fıkrayı ekleyemez ki. Yani AkifHamzaçebi Bey'in önerdiği olay eğer gerçekten burada geçerse bu tartışmalar da bitmiş olacak. Burada kanunun düzenlenmesinde herhangi bir sıkıntı da olmamış olacak ama aksi takdirde bu son cümle, Anayasa'nın 73'üncü maddesinin son fıkrasına aykırılık teşkil eder.