Komisyon Adı:Plan Ve Bütçe Komisyonu
Konu:Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2019)
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:10/07/2019


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2019) MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

     Şimdi, bu varlık barışı, evet, Garo Bey dedi, vergi ahlakını bozuyor değil, insan ahlakını bozuyor. Ne açıdan? Şimdi, bu vergi barışı bir sefer kara para. Biz kara para derken, kara para nereden gelir? Bir: Fuhuştan gelir. İki: İnsan kaçakçılığından gelir. Üç: Silah kaçakçılığından gelir. Yani bu tür olayları biz ne yapıyoruz? Terörün kazandığı paradan gelir. Biz bunları bu kara parayla, bu vergi barışıyla ne yapıyoruz? Hepsini meşru hâle getiriyoruz. Bir nevi kanun koyucu eliyle, Parlamentonun eliyle, biz burada bu suçlarla ilgili "Siz bu suçları ne kadar işlerseniz işleyin ama burada da kazandığınız parayı nasıl olsa biz 8 sefer vergi barışını getirdik, 9-10-11'i de getirebiliriz." mantığını yaratacak ki bence bu çok tehlikeli bir şey. Yani âdeta biz, terör örgütlerinin parasını da bu şekilde meşru hâle getirmiş oluyoruz.

     İki: Son cümlede deniyor ki...

     BAŞKAN - Öyle bir şey söz konusu olamaz.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bakın, söylüyorum Başkanım.

     BAŞKAN - Öyle bir şey söz konusu olamaz. Terörle ilgili zaten düzenlemeler var, MASAK'ın...

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bakın, paranın nerede kazanıldığını yazmıyor ki, diyor ki: Para, altın, döviz... Ben bu parayı nerede kazanırsam kazanırım, Türkiye'ye getirir, bu kazandığım para fuhuş parası olabilir.

     BAŞKAN - Ya arkadaşlar, bunu arkadaşlar açıklasın terörle ilgili olmadığını.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Ben bir bitireyim, ondan sonra açıklasın izninizle.

     BAŞKAN - Buyurun, lütfen.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Şimdi, ikinci durum: Türkiye'deki banka ve aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler... Peki, bildirdi, biraz önce arkadaşlarımız da sordu, efendim, bildirdi, Türkiye'ye o parayı getirdi. Getirdiği gibi bir saat sonra yine çıkarırsa yine bundan yararlanmış olacak. O paranın Türkiye'de üç ay içerisinde kalması gerekmiyor bu düzenlemeye göre veya bir yıl içerisinde kalması gerekmiyor. O paranın Türkiye içerisinde dolaşıma girmesi gerekmiyor. Bildirdi, Türkiye'deki bankaya geldi, bir saat sonra çıkış yaptı. Yani bu anlamda bu, gerçekten çok kötü, keyfî bir durum ve burada vergi ahlakını değil, insan ahlakını bozan bir şey.

     Parlamento doğru, dürüst işlem yapar, hileli yöntemlere başvurmaz. Burada bir hileyle, biz hileli iş yapıyoruz. Hileli kanun olabilir mi? Yani siz bana burada şunu deyin ben anlarım, para diyorsunuz ya, para, altın döviz: Efendim, "Meşru yollarla kazanılan para." deyin, yurt dışında da, amenna. Gülüyorsunuz ama o zaman onu deyin. Yani bu, efendim, suçlardan kazanılan para olmayacak ibaresini, olmayan parayı ekleyin, gülmem ben o zaman ama bu hâlde ben sizin hâlinize gülerim. Yani burada siz kara parayı, efendim, uyuşturucu parasını, fuhuş parasını, para gelsin de nereden gelirse gelsin, böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar?

     Teşekkür ediyorum.