Komisyon Adı:İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Konu:İçişleri Bakanlığı Temsilcilerinin Kolluk Kuvvetlerine Verilen İnsan Hakları Eğitimi Ve İnsan Hakları Duyarlığının Arttırılmasına İlişkin Olarak Yapılan Faaliyetler Hakkında Yaptıkları Sunumlara İlişkin Görüşmeler
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:10/07/2019


İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin kolluk kuvvetlerine verilen insan hakları eğitimi ve insan hakları duyarlığının arttırılmasına ilişkin olarak yapılan faaliyetler hakkında yaptıkları sunumlara ilişkin görüşmeler MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sorularla ilgili, bir şey değil yani eksik...

     BAŞKAN - Sayın Tanal, bu yolu açarsak bazı arkadaşlarımız bunu bir adaletsizlik olarak öngörüyorlar benim aleyhime.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Önemli bir şey Sayın Başkan.

     BAŞKAN - Sayın Tanal, bunu sürekli yapıyoruz. Bakınız, şöyle söyleyeyim. Artık biz bu ortamda bu Komisyonu, bu Komisyon çalışmalarını...

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bitmişti yani şimdiye kadar Başkanım.

     BAŞKAN - Sayın Tanal, şunu ifade etmek istiyorum: Ben burada Komisyon üyesi...

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Geri aldım, bitmişti şimdiye kadar.

     BAŞKAN - Sayın Tanal, mevzumuz sizin söz alıp almamamız meselesi değil, bunu diğer bir Komisyon üyemizin sürekli bir sorun ederek bizi adaletsizlikle itham etmesi. Mesele bundan ibaret.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sorun benim, ben üstlenmiş olacağım.

     BAŞKAN - Peki Sayın Tanal, buyurun.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Ben duyarlılığınıza teşekkür ederim.

     Şimdi, değerli arkadaşlarımız açıkladılar, "tazminatla ilgili" denildi. Bu tazminata sebebiyet verenlere rücu ediliyor mu? Rücu edilmeyen kimse var mı? Edilmediyse neden?

     İkinci konu eksik kalanlardan... Tabii, biz insan haklarından hep bahsediyoruz, emniyet mensuplarının verimli çalışabilmesi için, motivasyonunu artırabilmek için çalışma süresi ve çalışma koşulları ve ayrıca ek 3600 göstergesi... Mesela, şu anda içimizde Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup arkadaşlarımız da var. Aynı görevleri yapan polis ve jandarma arasında ek 3600 farklı uygulama var yani sosyal hakları açısından. Bu eşitsizlik. Aynı görevi, aynı işi yapıyor ama bu eşitsizlik var. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Bu ne zaman giderilecek? Ve emniyet mensuplarına verilen elbiseler çok kalitesiz, şikâyetler geliyor bize. Bu anlamda bu kalitenin daha üstünde durulacak mı? Verilen malzemeler kalitesiz olduğu için çabuk yıpranıyor, dökülüyor, kırılıyor, kendi parasıyla almak zorunda kalıyorlar. Bu konuda emniyet mensupları şikâyetleri geliyor bize, mağdurdurlar. Bu mağduriyet de ne zaman giderilecek?

     Teşekkür ederim. Saygılar sunarım.